string(32) "Zarządu Powiatu Chełmińskiego" string(32) "Zarządu Powiatu Chełmińskiego"

Uchwała nr 71Zarządu Powiatu Chełmińskiegoz dnia 19 października 2011w sprawie: udzielenie pełnomocnictwa do zawierania dwuosobowo umów zleceń w imieniu Powiatu Chełmińskiego w ramach realizacji projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, w których Powiat Chełmiński jest beneficjentem. Na podstawie art. 48 ust. 2 oraz art. 4 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity – Dz. U. z 2001 r. nr 142, poz. 1592 ze zm.: Dz. U. z 2002 r.: Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806; Dz. U. z 2003 r. Nr 162, poz. 1568; Dz. U. z 2004 r. Nr 102, poz. 1055; Dz. U. Z 2007 r. Nr 173, poz. 1218, Dz. U. z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, Dz. U. z 2009 r. Nr 92, poz.753, Dz. U. z 2010 r. Nr 28, poz.142 i 146, Nr 106, poz. 675).

Uchwała nr 71
Zarządu Powiatu Chełmińskiego
z dnia 19 października 2011


w sprawie: udzielenie pełnomocnictwa do zawierania dwuosobowo umów zleceń w imieniu Powiatu Chełmińskiego w ramach realizacji projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, w których Powiat Chełmiński jest beneficjentem.

Na podstawie art. 48 ust. 2 oraz art. 4 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity – Dz. U. z 2001 r. nr 142, poz. 1592 ze zm.: Dz. U. z 2002 r.: Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806; Dz. U. z 2003 r. Nr 162, poz. 1568; Dz. U. z 2004 r. Nr 102, poz. 1055; Dz. U. Z 2007 r. Nr 173, poz. 1218, Dz. U. z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, Dz. U. z 2009 r. Nr 92, poz.753, Dz. U. z 2010 r. Nr 28, poz.142 i 146, Nr 106, poz. 675).


Zarząd Powiatu w Chełmnie
uchwala, co następuje:
 
 
§ 1. Upoważnia:
1.     Dorotę Żulewską,
2.     Milenę Piaskowską,
do zawierania dwuosobowo umów zleceń w imieniu Powiatu Chełmińskiego w ramach realizacji projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, w którym Powiat Chełmiński jest beneficjentem.
 
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
 
 Przewodniczący Zarządu Powiatu
 
/-/ Wojciech Bińczyk
 
 
 
 
 
 
 
 

metryczka


Opublikował: Dorota Ruczewska (20 października 2011, 14:26:31)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2522