string(32) "Zarządu Powiatu Chełmińskiego" string(32) "Zarządu Powiatu Chełmińskiego"

Uchwała nr 69/11Zarządu Powiatu Chełmińskiegoz dnia 12 października 2011w sprawie powołania komisji przetargowej na wynajem nieruchomości stanowiących własność Powiatu Chełmińskiego. Na podstawie art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 i Nr 281, poz. 2782, Dz. U z 2004 r. Nr 281, poz. 2782, Dz. U. z 2005 r. Nr 130, poz. 1087, Nr 169, poz. 1420 i Nr 175, poz. 1459, Dz. U. z 2006 r. Nr 104, poz. 708, Nr 220, poz. 1600 i Nr 220, poz. 1601, Dz. U. z 2007 r. Nr 69, poz. 468 i Nr 173, poz. 1218, Dz. U. z 2008 r. Nr 59, poz. 369 i Nr 220 poz. 1412, Dz. U. z 2009 r. Nr 19 poz. 100, Nr 42 poz. 335, Nr 42 poz. 340, Nr 98 poz. 817, Nr 161 poz. 1279, Nr 161 poz. 1281 i Nr 206 poz. 1590, Dz. U. z 2010 r. Nr 28, poz. 146 i Nr 47, poz. 278 i Nr 106, poz. 675 i Nr 143, poz. 963 i Nr 155, poz. 1043 i Nr 197, poz. 1307 i Nr 200, poz. 1323, Dz. U. z 2011 r. Nr 64, poz. 341, Nr 115, poz. 673 i Nr 130, poz. 762 i Nr 106, poz. 622 i Nr 135, poz. 789 i Nr 129, poz. 732 i Nr 187, poz. 1110).

Uchwała nr 69/11
Zarządu Powiatu Chełmińskiego
z dnia 12 października 2011


w sprawie powołania komisji przetargowej na wynajem nieruchomości stanowiących własność Powiatu Chełmińskiego.

Na podstawie art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 i Nr 281, poz. 2782, Dz. U z 2004 r. Nr 281, poz. 2782, Dz. U. z 2005 r. Nr 130, poz. 1087, Nr 169, poz. 1420 i Nr 175, poz. 1459, Dz. U. z 2006 r. Nr 104, poz. 708, Nr 220, poz. 1600 i Nr 220, poz. 1601, Dz. U. z 2007 r. Nr 69, poz. 468 i Nr 173, poz. 1218, Dz. U. z 2008 r. Nr 59, poz. 369 i Nr 220 poz. 1412, Dz. U. z 2009 r. Nr 19 poz. 100, Nr 42 poz. 335, Nr 42 poz. 340, Nr 98 poz. 817, Nr 161 poz. 1279, Nr 161 poz. 1281 i Nr 206 poz. 1590, Dz. U. z 2010 r. Nr 28, poz. 146 i Nr 47, poz. 278 i Nr 106, poz. 675 i Nr 143, poz. 963 i Nr 155, poz. 1043 i Nr 197, poz. 1307 i Nr 200, poz. 1323, Dz. U. z 2011 r. Nr 64, poz. 341, Nr 115, poz. 673 i Nr 130, poz. 762 i Nr 106, poz. 622 i Nr 135, poz. 789 i Nr 129, poz. 732 i Nr 187, poz. 1110).


Zarząd Powiatu w Chełmnie
uchwala, co następuje:
 
§ 1. Powołać komisję przetargową w celu przeprowadzania przetargów na wynajem nieruchomości stanowiących własność Powiatu Chełmińskiego.
 
§ 2. W skład komisji przetargowej powołuje się następujące osoby:          
1.      Tadeusz Derebecki - Sekretarz Powiatu  - przewodniczący komisji;
2.      Janina Siemiątkowska - Skarbnik Powiatu - zastępca przewodniczącego komisji;
3.      Zbigniew Bernacki - Naczelnik Wydziału GKN - członek komisji;
4.      Barbara Tomaszewska - Zastępca Naczelnika Wydziału GKN - członek komisji;
5.      Karolina Ogar - podinspektor ds. gospodarki nieruchomościami - członek komisji;
6.      Magdalena Szczęch-Łepek - podinspektor ds. ewidencji gruntów - członek komisji;
7.      Dorota Ratajczyk - referent ds. gospodarki nieruchomościami - członek komisji;
8.      Agnieszka Kowalska – referent Wydziału GKN – członek komisji.
 
§ 3. Komisja przetargowa może przeprowadzać czynności przetargowe w składzie minimum czteroosobowym, a decyzje podjęte przez taką liczbę członków są obowiązujące.
 
§ 4. Traci moc uchwała Nr 223/10 Zarządu Powiatu w Chełmnie z dnia 14 kwietnia 2010 roku w sprawie powołania komisji przetargowej na wynajem nieruchomości stanowiących własność Powiatu Chełmińskiego.
 
§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
                                                                                  Przewodniczący Zarządu Powiatu
                                                                                      /-/ Wojciech Bińczyk
 
 
Uchwała nie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa

metryczka


Opublikował: Dorota Ruczewska (13 października 2011, 12:35:01)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 3322