string(32) "Zarządu Powiatu Chełmińskiego" string(32) "Zarządu Powiatu Chełmińskiego"

Uchwała nr 65Zarządu Powiatu Chełmińskiegoz dnia 31 sierpnia 2011w sprawie określenia podstawowych parametrów przyjętych do prac nad budżetem na 2012 rNa podstawie art. 32 ust. 2 pkt.2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1592; Dz. U z 2002 Nr 23,poz. 220, nr 62, poz.558, Nr 113,poz.984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz.1806; Dz. U z 2003 r. Nr 162, poz. 1568; Dz. U z 2004 r. Nr 102, poz.1055; Dz. U z 2007 r. Nr 173, poz.1218; Dz. U. z 2008 r. Nr 180, poz.1111,Nr 223, poz.1458; Dz. U. z 2009 r. Nr 92 poz.753, Dz. U z 2010 r. Nr 28, poz.142 i 146, Nr 106 poz.675 ) oraz § 1 Uchwały Rady Powiatu Chełmińskiego Nr XXIX/249/10 z dnia 29 czerwca 2010 r. w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej:

Uchwała nr 65
Zarządu Powiatu Chełmińskiego
z dnia 31 sierpnia 2011


w sprawie określenia podstawowych parametrów przyjętych do prac nad budżetem na 2012 r

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt.2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1592; Dz. U z 2002 Nr 23,poz. 220, nr 62, poz.558, Nr 113,poz.984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz.1806; Dz. U z 2003 r. Nr 162, poz. 1568; Dz. U z 2004 r. Nr 102, poz.1055; Dz. U z 2007 r. Nr 173, poz.1218; Dz. U. z 2008 r. Nr 180, poz.1111,Nr 223, poz.1458; Dz. U. z 2009 r. Nr 92 poz.753, Dz. U z 2010 r. Nr 28, poz.142 i 146, Nr 106 poz.675 ) oraz § 1 Uchwały Rady Powiatu Chełmińskiego Nr XXIX/249/10 z dnia 29 czerwca 2010 r. w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej:


Zarząd Powiatu w Chełmnie
uchwala, co następuje:
 
§ 1. Ustala się na 2012 rok założenia do prac nad budżetem Powiatu Chełmińskiego zgodnie z załącznikami nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.
 
§ 2. Wysokość rezerwy ogólnej wynosi do 1% planowanych wydatków.
 
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Chełmińskiemu.
 
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
 
Zastępca Przewodniczącego Zarządu Powiatu
/-/Zdzisław Gamański
 

załącznik nr 1 (32kB) word
załącznik nr 2 (27kB) word
Uchwała nie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa

metryczka


Opublikował: Dorota Ruczewska (5 września 2011, 11:02:39)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2423