string(32) "Zarządu Powiatu Chełmińskiego" string(32) "Zarządu Powiatu Chełmińskiego"

Uchwała nr 60Zarządu Powiatu Chełmińskiegoz dnia 27 lipca 2011w sprawie przyjęcia Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Urzędu Pracy w Chełmnie Na podstawie art. 36 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 ze zm.)

Uchwała nr 60
Zarządu Powiatu Chełmińskiego
z dnia 27 lipca 2011


w sprawie przyjęcia Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Urzędu Pracy w Chełmnie

Na podstawie art. 36 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 ze zm.)


Zarząd Powiatu w Chełmnie
uchwala, co następuje
 
 
§ 1. Przyjąć Regulamin Organizacyjny Powiatowego Urzędu Pracy, stanowiący załącznik do niniejszej Uchwały.
 
 
§ 2. Traci moc Uchwała Nr 5/10 z dnia 14 grudnia 2010 roku w sprawie przyjęcia regulaminu organizacyjnego Powiatowego Urzędu Pracy w Chełmnie.
 
 
§ 3. Wykonanie Uchwały powierza się Staroście Chełmińskiemu.
 
 
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
 
Przewodniczący Zarządu Powiatu
 
/-/ Wojciech Bińczyk
 

załącznik do uchwały (157kB) word
 
Uchwała nie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa

metryczka


Opublikował: Dorota Ruczewska (29 lipca 2011, 10:09:21)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1858