string(32) "Zarządu Powiatu Chełmińskiego" string(32) "Zarządu Powiatu Chełmińskiego"

Uchwała nr 58Zarządu Powiatu Chełmińskiegoz dnia 20 lipca 2011w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół nr 2 im. Adama Mickiewicza w Chełmnie Pani Dorocie Wielachowskiej Na podstawie art. 5c pkt 2 oraz art. 36a ust. 1, 2 i 13 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn. Dz. U. z 2004 r., Nr 256, poz. 2572 ze zmianami: Dz.U. z 2004 r.: Nr 69, poz. 624, Nr 273, poz. 2703, Nr 281, poz. 2781; Dz.U. z 2005 r.: Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz. 788, Nr 122, poz. 1020, Nr 131, poz. 1091, Nr 167, poz. 1400, Nr 249, poz. 2104; Dz.U. z 2006 r.: Nr 144, poz. 1043, Nr 208, poz. 1532, Nr 227, poz. 1658; Dz.U. z 2007 r.: Nr 42, poz. 273, Nr 80, poz. 542, Nr 115, poz. 791, Nr 120, poz. 818, Nr 180, poz. 1280, Nr 181, poz. 1292; Dz.U. z 2008 r.: Nr 70, poz. 416, Nr 145, poz. 917, Nr 216, poz. 1370, Nr 235, poz. 1618; Dz.U. z 2009 r.: Nr 6, poz. 33, Nr 31, poz. 206, Nr 56, poz. 458, Nr 219, poz. 1705; Dz.U. z 2010 r. Nr 44, poz. 250, Nr 54, poz. 320, Nr 127, poz. 857, Nr 148, poz. 991, Nr 157, poz. 1241; Dz.U. z 2011 r.: Nr 106, poz. 622, Nr 112, poz. 654)

Uchwała nr 58
Zarządu Powiatu Chełmińskiego
z dnia 20 lipca 2011


w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół nr 2 im. Adama Mickiewicza w Chełmnie Pani Dorocie Wielachowskiej

Na podstawie art. 5c pkt 2 oraz art. 36a ust. 1, 2 i 13 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn. Dz. U. z 2004 r., Nr 256, poz. 2572 ze zmianami: Dz.U. z 2004 r.: Nr 69, poz. 624, Nr 273, poz. 2703, Nr 281, poz. 2781; Dz.U. z 2005 r.: Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz. 788, Nr 122, poz. 1020, Nr 131, poz. 1091, Nr 167, poz. 1400, Nr 249, poz. 2104; Dz.U. z 2006 r.: Nr 144, poz. 1043, Nr 208, poz. 1532, Nr 227, poz. 1658; Dz.U. z 2007 r.: Nr 42, poz. 273, Nr 80, poz. 542, Nr 115, poz. 791, Nr 120, poz. 818, Nr 180, poz. 1280, Nr 181, poz. 1292; Dz.U. z 2008 r.: Nr 70, poz. 416, Nr 145, poz. 917, Nr 216, poz. 1370, Nr 235, poz. 1618; Dz.U. z 2009 r.: Nr 6, poz. 33, Nr 31, poz. 206, Nr 56, poz. 458, Nr 219, poz. 1705; Dz.U. z 2010 r. Nr 44, poz. 250, Nr 54, poz. 320, Nr 127, poz. 857, Nr 148, poz. 991, Nr 157, poz. 1241; Dz.U. z 2011 r.: Nr 106, poz. 622, Nr 112, poz. 654)


Zarząd Powiatu w Chełmnie
uchwala, co następuje:
 
 
§1. Powierza się stanowisko dyrektora Zespołu Szkół nr 2 im. Adama Mickiewicza w Chełmnie przy ul. Szkolnej 14, 86-200 Chełmno, Pani Dorocie Wielachowskiej na okres 5 lat szkolnych tj. od dnia 1 września 2011. do dnia 31 sierpnia 2016 r.
 
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Chełmińskiemu.
 
 
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia 1 września 2011 r.
                                       
 
   
 Przewodniczący Zarządu Powiatu                                                       
 
  /-/  Wojciech Bińczyk
Uchwała nie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa

metryczka


Opublikował: Dorota Ruczewska (22 lipca 2011, 07:47:40)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1445