string(32) "Zarządu Powiatu Chełmińskiego" string(32) "Zarządu Powiatu Chełmińskiego"

Uchwała nr 55/11Zarządu Powiatu Chełmińskiegoz dnia 6 lipca 2011w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej realizacji projektu pod nazwą „ Budowa Infrastruktury dla Regionalnego Ośrodka Społeczeństwa Informacyjnego”Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity – Dz. U. z 2001 r. nr 142, poz. 1592 ze zm.: Dz. U. z 2002 r.: Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806; Dz. U. z 2003 r. Nr 162, poz. 1568; Dz. U. z 2004 r. Nr 102, poz. 1055; Dz. U. z 2007 r. Nr 173, poz. 1218, Dz. U. z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, Dz. U. z 2009 r. Nr 92, poz.753, Dz. U. z 2010 r. Nr 28, poz.142 i 146, Nr 106, poz. 675, Dz.U. 2010 Nr 40 poz. 230, Nr 106, poz. 675)oraz art. 51 ust 3 pkt 3 lit. m ustawy z dnia 7 maja 2010 r o wspieraniu usług i sieci telekomunikacyjnych ( Dz U. Nr 106,poz.675 )

Uchwała nr 55/11
Zarządu Powiatu Chełmińskiego
z dnia 6 lipca 2011


w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej realizacji projektu pod nazwą „ Budowa Infrastruktury dla Regionalnego Ośrodka Społeczeństwa Informacyjnego”

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity – Dz. U. z 2001 r. nr 142, poz. 1592 ze zm.: Dz. U. z 2002 r.: Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806; Dz. U. z 2003 r. Nr 162, poz. 1568; Dz. U. z 2004 r. Nr 102, poz. 1055; Dz. U. z 2007 r. Nr 173, poz. 1218, Dz. U. z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, Dz. U. z 2009 r. Nr 92, poz.753, Dz. U. z 2010 r. Nr 28, poz.142 i 146, Nr 106, poz. 675, Dz.U. 2010 Nr 40 poz. 230, Nr 106, poz. 675)oraz art. 51 ust 3 pkt 3 lit. m ustawy z dnia 7 maja 2010 r o wspieraniu usług i sieci telekomunikacyjnych ( Dz U. Nr 106,poz.675 )


                                         Zarząd Powiatu w Chełmnie
                                             uchwala, co następuje:
 
§1
Opiniuje się pozytywnie  przedłożony do zaopiniowania wniosek o realizacje projektu pod nazwą „ Budowa Infrastruktury dla Regionalnego Ośrodka Społeczeństwa Informacyjnego”, którego inwestorem będzie samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
 
§ 2
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
 
                                                                                  Przewodniczący Zarządu Powiatu

                                                                                                 /Wojciech Bińczyk /

metryczka


Opublikował: Alicja Arendt-Pera (8 lipca 2011, 15:16:03)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2418