string(32) "Zarządu Powiatu Chełmińskiego" string(32) "Zarządu Powiatu Chełmińskiego"

Uchwała nr 53/11Zarządu Powiatu Chełmińskiegoz dnia 29 czerwca 2011w sprawie przyjęcia systemu monitoringu i ewaluacji Strategii Rozwoju Powiatu Chełmińskiego Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity – Dz. U. z 2001 r. nr 142, poz. 1592 ze zm.: Dz. U. z 2002 r.: Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806; Dz. U. z 2003 r. Nr 162, poz. 1568; Dz. U. z 2004 r. Nr 102, poz. 1055; Dz. U. z 2007 r. Nr 173, poz. 1218, Dz. U. z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, Dz. U. z 2009 r. Nr 92, poz.753, Dz. U. z 2010 r. Nr 28, poz.142 i 146, Nr 106, poz. 675, Dz.U. 2010 Nr 40 poz. 230, Nr 106, poz. 675)

Uchwała nr 53/11
Zarządu Powiatu Chełmińskiego
z dnia 29 czerwca 2011


w sprawie przyjęcia systemu monitoringu i ewaluacji Strategii Rozwoju Powiatu Chełmińskiego

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity – Dz. U. z 2001 r. nr 142, poz. 1592 ze zm.: Dz. U. z 2002 r.: Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806; Dz. U. z 2003 r. Nr 162, poz. 1568; Dz. U. z 2004 r. Nr 102, poz. 1055; Dz. U. z 2007 r. Nr 173, poz. 1218, Dz. U. z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, Dz. U. z 2009 r. Nr 92, poz.753, Dz. U. z 2010 r. Nr 28, poz.142 i 146, Nr 106, poz. 675, Dz.U. 2010 Nr 40 poz. 230, Nr 106, poz. 675)


                                           Zarząd Powiatu w Chełmnie
                                             uchwala, co następuje:
 
§1
Przyjmuje się system monitoringu i ewaluacji Strategii Rozwoju Powiatu Chełmińskiego stanowiący załącznik do niniejszej Uchwały, ze wskazaniem do uwzględnienia przy opracowywaniu aktualizacji Strategii.
§ 2
Ewaluację realizacji Strategii należy przeprowadzić w roku 2012, jako ewaluację końcową, stanowiącą podstawę do rozpoczęcia prac nad aktualizacją Strategii.
§ 3
W zaktualizowanej Strategii należy uwzględnić system monitorowania i ewaluacji.
§ 4
Wykonanie uchwały powierza się Staroście Chełmińskiemu.
§ 5
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
 
                                                                                 Przewodniczący Zarządu Powiatu

                                                                                                 /Wojciech Bińczyk /

 

Załącznik (1223kB) pdf

metryczka


Opublikował: Alicja Arendt-Pera (7 lipca 2011, 13:49:31)

Ostatnia zmiana: Alicja Arendt-Pera (18 lipca 2011, 08:14:29)
Zmieniono: korekta tekstu - załącznika

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1451