string(32) "Zarządu Powiatu Chełmińskiego" string(32) "Zarządu Powiatu Chełmińskiego"

Uchwała nr 54 /11Zarządu Powiatu Chełmińskiegoz dnia 29 czerwca 2011w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na wyłonienie kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół nr 2 im. Adama Mickiewicza w Chełmnie Na podstawie art. 5c pkt 2, art. 36a ust. 6 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zmianami: Dz.U. z 2004 r.: Nr 69, poz. 624, Nr 273, poz. 2703, Nr 281, poz. 2781; Dz.U. z 2005 r.: Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz. 788, Nr 122, poz. 1020, Nr 131, poz. 1091, Nr 167, poz. 1400, Nr 249, poz. 2104; Dz.U. z 2006 r.: Nr 144, poz. 1043, Nr 208, poz. 1532, Nr 227, poz. 1658; Dz.U. z 2007 r.: Nr 42, poz. 273, Nr 80, poz. 542, Nr 115, poz. 791, Nr 120, poz. 818, Nr 180, poz. 1280, Nr 181, poz. 1292; Dz. U. z 2008 r.: Nr 70, poz. 416, Nr 145, poz. 917, Nr 216, poz. 1370, Nr 235, poz. 1618; Dz.U. z 2009 r.: Nr 6, poz. 33, Nr 31, poz. 206, Nr 56, poz. 458, Nr 157, poz. 1241, Nr 219, poz. 1705; Dz.U. z 2010 r.: Nr 44, poz. 250, Nr 54, poz. 320, Nr 127, poz. 857, Nr 148, poz. 991), § 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 8 kwietnia 2010 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznej szkoły lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej (Dz.U. Nr 60, poz. 373) oraz art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 ze zmianami: Dz.U. z 2002 r.: Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806; Dz.U. z 2003 r. Nr 162, poz. 1568; Dz.U. z 2004 r. Nr 102, poz. 1055; Dz.U. z 2007 r. Nr 173, poz. 1218; Dz.U. z 2008 r.: Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; Dz.U. z 2009 r.: Nr 92, poz. 753, Nr 157, poz. 1241; Dz.U. z 2010 r.: Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz.. 230, Nr 106, poz. 675)

Uchwała nr 54 /11
Zarządu Powiatu Chełmińskiego
z dnia 29 czerwca 2011


w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na wyłonienie kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół nr 2 im. Adama Mickiewicza w Chełmnie

Na podstawie art. 5c pkt 2, art. 36a ust. 6 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zmianami: Dz.U. z 2004 r.: Nr 69, poz. 624, Nr 273, poz. 2703, Nr 281, poz. 2781; Dz.U. z 2005 r.: Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz. 788, Nr 122, poz. 1020, Nr 131, poz. 1091, Nr 167, poz. 1400, Nr 249, poz. 2104; Dz.U. z 2006 r.: Nr 144, poz. 1043, Nr 208, poz. 1532, Nr 227, poz. 1658; Dz.U. z 2007 r.: Nr 42, poz. 273, Nr 80, poz. 542, Nr 115, poz. 791, Nr 120, poz. 818, Nr 180, poz. 1280, Nr 181, poz. 1292; Dz. U. z 2008 r.: Nr 70, poz. 416, Nr 145, poz. 917, Nr 216, poz. 1370, Nr 235, poz. 1618; Dz.U. z 2009 r.: Nr 6, poz. 33, Nr 31, poz. 206, Nr 56, poz. 458, Nr 157, poz. 1241, Nr 219, poz. 1705; Dz.U. z 2010 r.: Nr 44, poz. 250, Nr 54, poz. 320, Nr 127, poz. 857, Nr 148, poz. 991), § 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 8 kwietnia 2010 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznej szkoły lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej (Dz.U. Nr 60, poz. 373) oraz art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 ze zmianami: Dz.U. z 2002 r.: Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806; Dz.U. z 2003 r. Nr 162, poz. 1568; Dz.U. z 2004 r. Nr 102, poz. 1055; Dz.U. z 2007 r. Nr 173, poz. 1218; Dz.U. z 2008 r.: Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; Dz.U. z 2009 r.: Nr 92, poz. 753, Nr 157, poz. 1241; Dz.U. z 2010 r.: Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz.. 230, Nr 106, poz. 675)


                                            Zarząd Powiatu w Chełmnie
                                               uchwala, co następuje:
 
§ 1. Powołuje się Komisję Konkursową w celu przeprowadzenia konkursu na wyłonienie kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół nr 2 im. Adama Mickiewicza w Chełmnie w składzie:
1.Przedstawiciele organu prowadzącego  - Janina Siemiątkowska
                                                           Krzysztof Poliwko
                                                           Grzegorz Zalewski
2. Przedstawiciele organu sprawującego -   Maria Kreft
          nadzór pedagogiczny                      Czesław Stawikowski
     3. Przedstawiciel Rady Pedagogicznej     - Mariola Marszałek
     4.  Przedstawiciel Rady Rodziców           - Beata Smętek
     5.  Przedstawiciel ZNP                         -   Violetta Gryszan
     6.  Przedstawiciel NSZZ „Solidarność”   -   Maria Łepek -Leżuch
 
§  2. Na przewodniczącego Komisji Konkursowej wyznacza się Janinę Siemiątkowską
 
§  3. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Chełmińskiemu.
 
§  4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.      
 
                                                                                                                                                                
                                                                          Przewodniczący Zarządu Powiatu
                                                                       
                                                                                 Wojciech Bińczyk

metryczka


Opublikował: Alicja Arendt-Pera (7 lipca 2011, 13:47:28)

Ostatnia zmiana: Alicja Arendt-Pera (7 lipca 2011, 13:58:02)
Zmieniono: zm. nr uchwały

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1717