string(32) "Zarządu Powiatu Chełmińskiego" string(32) "Zarządu Powiatu Chełmińskiego"

Uchwała nr 258Zarządu Powiatu Chełmińskiegoz dnia 15 listopada 2010w sprawie przyjęcia projektu budżetu powiatu na 2011 rok. Na podstawie art. 55 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity z 2001 roku Dz. U. Nr 142, poz. 1592 ze zmianami w 2002 r.: Dz. U. Nr 23, poz. 220, Dz. U. Nr 62, poz. 558, Dz. U. Nr 113, poz. 984, Dz. U. 153, poz. 1271, Dz. U. Nr 200, poz. 1688, Dz. U. Nr 214, poz. 1806, z 2003 r.: Dz. U. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Dz. U. Nr 102, poz. 1055 oraz z 2007 r., Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 92, poz. 753, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 106, poz. 675) oraz art. 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020).

Uchwała nr 258
Zarządu Powiatu Chełmińskiego
z dnia 15 listopada 2010


w sprawie przyjęcia projektu budżetu powiatu na 2011 rok.

Na podstawie art. 55 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity z 2001 roku Dz. U. Nr 142, poz. 1592 ze zmianami w 2002 r.: Dz. U. Nr 23, poz. 220, Dz. U. Nr 62, poz. 558, Dz. U. Nr 113, poz. 984, Dz. U. 153, poz. 1271, Dz. U. Nr 200, poz. 1688, Dz. U. Nr 214, poz. 1806, z 2003 r.: Dz. U. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Dz. U. Nr 102, poz. 1055 oraz z 2007 r., Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 92, poz. 753, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 106, poz. 675) oraz art. 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020).


Zarząd Powiatu w Chełmnie
uchwala, co następuje:
 
 
§ 1. Przyjąć projekt uchwały budżetowej powiatu na 2011 rok według załącznika do uchwały.
 
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Chełmińskiemu.
 
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
 
                                                                 Przewodniczący Zarządu Powiatu
 
                                                                           /Zdzisław Gamański/

metryczka


Opublikował: Dorota Ruczewska (7 stycznia 2011, 10:01:37)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1869