string(32) "Zarządu Powiatu Chełmińskiego" string(32) "Zarządu Powiatu Chełmińskiego"

Uchwała nr 8Zarządu Powiatu Chełmińskiegoz dnia 21 grudnia 2010zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu powiatu chełmińskiego na rok 2010Na podstawie art. 247 ust. 1 oraz 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. nr 157, poz. 1240, z 2010 r. Nr 28 poz.146, Nr 123 poz. 835, Nr 96 poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152 poz. 1020) oraz § 16 ust. 2 uchwały Rady Powiatu Chełmińskiego Nr XXVI/222/09 z dnia 29.12.2009 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Chełmińskiego na rok 2010. z późniejszymi zmianami.

Uchwała nr 8
Zarządu Powiatu Chełmińskiego
z dnia 21 grudnia 2010


zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu powiatu chełmińskiego na rok 2010

Na podstawie art. 247 ust. 1 oraz 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. nr 157, poz. 1240, z 2010 r. Nr 28 poz.146, Nr 123 poz. 835, Nr 96 poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152 poz. 1020) oraz § 16 ust. 2 uchwały Rady Powiatu Chełmińskiego Nr XXVI/222/09 z dnia 29.12.2009 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Chełmińskiego na rok 2010. z późniejszymi zmianami.


                                                Zarząd Powiatu Chełmińskiego
                                                      uchwala, co następuje:


§ 1. W Uchwale Nr XXVI/222/09 Rady Powiatu Chełmińskiego z dnia 29 grudnia 2009 r. w
sprawie uchwalenia budżetu powiatu chełmińskiego na rok 2010, zmienionej uchwałami:
- Zarządu Powiatu Chełmińskiego Nr 207/2010 z dnia 13.01.2010 r,
- Zarządu Powiatu Chełmińskiego Nr 212/2010 z dnia 10.02.2010 r,
- Rady Powiatu Chełmińskiego nr XXVII/235/10 z dnia 03.03.2010 r,
- Zarządu Powiatu Chełmińskiego Nr 222/10 z dnia 18.03.2010 r,
- Rady Powiatu Chełmińskiego Nr XXVIII/242/10 z dnia 28.04.2010 r,
- Zarządu Powiatu Chełmińskiego Nr 226/10 z dnia 28.04.2010 r.,
- Zarządu Powiatu Chełmińskiego Nr 228/10 z dnia 20.05.2010 r.,
- Zarządu Powiatu Chełmińskiego Nr 232/10 z dnia 02.06.2010 r.,
- Rady Powiatu Chełmińskiego Nr XXIX/250/10 z dnia 29 czerwca 2010 r,
- Zarządu Powiatu Chełmińskiego Nr 240/10 z dnia 15 lipca 2010 r.,
- Zarządu Powiatu Chełmińskiego Nr 245/10 z dnia 11 sierpnia 2010 r.,
- Zarządu Powiatu Chełmińskiego Nr 246/10 z dnia 19 sierpnia 2010 r.,
- Rady Powiatu Chełmińskiego Nr XXX/256/10 r. z dnia 15 września 2010 r.,
- Zarządu Powiatu Chełmińskiego Nr 249/10 z dnia 29 września 2010 r.,
- Zarządu Powiatu Chełmińskiego Nr 252/10 z dnia 14 października 2010 r.,
- Zarządu Powiatu Chełmińskiego Nr 254/10 z dnia 27 października 2010 r.,
- Zarządu Powiatu Chełmińskiego Nr 257/10 z dnia 03 listopada 2010 r.,
- Rady Powiatu Chełmińskiego Nr XXXI/270/2010 r. z dnia 09 listopada 2010 r.,
- Zarządu Powiatu Chełmińskiego Nr 266/2010 z dnia 01 grudnia 2010 r.,
- Zarządu Powiatu Chełmińskiego Nr 4/10 z dnia 14 grudnia 2010 r.
dokonuje się zmian w załącznikach:
- Nr 2 i 2a zgodnie z załącznikiem nr 1 i 1a do niniejszej uchwały,
- Nr 6 zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

                                                                           Przewodniczący Zarządu Powiatu
                                                                                  /-/ Wojciech Bińczyk

objaśnienia (34kB) pdf

załącznik nr 1 (54kB) pdf

załącznik nr 1a (307kB) pdf

załącznik nr 2 (32kB) pdf

Uchwała nie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa

metryczka


Opublikował: Dorota Ruczewska (4 stycznia 2011, 14:12:49)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2061