string(32) "Zarządu Powiatu Chełmińskiego" string(32) "Zarządu Powiatu Chełmińskiego"

Uchwała nr 7Zarządu Powiatu Chełmińskiego z dnia 21 grudnia 2010w sprawie zmiany Uchwały Nr 216/10 Zarządu Powiatu w Chełmnie z dnia 3 marca 2010 r. w sprawie przyjęcia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli na 2010 rok, zmienionej Uchwałą Nr 265/10 Zarządu Powiatu w Chełmnie z dnia 1 grudnia 2010 r. Na podstawie § 6 ust. 2 rozporządzenia MENiS z dnia 29 marca 2002 r. w sprawie sposobu podziału środków na wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli pomiędzy budżety poszczególnych wojewodów, form doskonalenia zawodowego dofinansowywanych ze środków wyodrębnionych w budżetach organów prowadzących szkoły, wojewodów, ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania oraz szczegółowych kryteriów i trybu przyznawania tych środków (Dz.U. Nr 46, poz. 430)

Uchwała nr 7
Zarządu Powiatu Chełmińskiego
z dnia 21 grudnia 2010


w sprawie zmiany Uchwały Nr 216/10 Zarządu Powiatu w Chełmnie z dnia 3 marca 2010 r. w sprawie przyjęcia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli na 2010 rok, zmienionej Uchwałą Nr 265/10 Zarządu Powiatu w Chełmnie z dnia 1 grudnia 2010 r.

Na podstawie § 6 ust. 2 rozporządzenia MENiS z dnia 29 marca 2002 r. w sprawie sposobu podziału środków na wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli pomiędzy budżety poszczególnych wojewodów, form doskonalenia zawodowego dofinansowywanych ze środków wyodrębnionych w budżetach organów prowadzących szkoły, wojewodów, ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania oraz szczegółowych kryteriów i trybu przyznawania tych środków (Dz.U. Nr 46, poz. 430)


Uchwała nie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa

metryczka


Opublikował: Dorota Ruczewska (4 stycznia 2011, 14:03:54)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 3099