string(32) "Zarządu Powiatu Chełmińskiego" string(32) "Zarządu Powiatu Chełmińskiego"

Uchwała nr 6Zarządu Powiatu Chełmińskiegoz dnia 21 grudnia 2010w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Powiatowego Konkursu „Ekologiczne sołectwo – 2011”. Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt. 1 i 13 oraz art. 32 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity z 2001 r., Dz. U. nr 142, poz. 1592, z późn. zm.)

Uchwała nr 6
Zarządu Powiatu Chełmińskiego
z dnia 21 grudnia 2010


w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Powiatowego Konkursu „Ekologiczne sołectwo – 2011”.

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt. 1 i 13 oraz art. 32 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity z 2001 r., Dz. U. nr 142, poz. 1592, z późn. zm.)


                                              Zarząd Powiatu w Chełmnie

                                                 uchwala, co następuje:
 
 
§ 1. Zatwierdza się Regulamin Powiatowego Konkursu „Ekologiczne sołectwo - 2011”, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.
 
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się staroście chełmińskiemu.
 
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
  
                                                                                  Przewodniczący Zarządu 
 
                                                                                      /-/ Wojciech Bińczyk
 

{z6}

Uchwała nie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa

metryczka


Opublikował: Dorota Ruczewska (4 stycznia 2011, 13:58:27)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2174