string(32) "Zarządu Powiatu Chełmińskiego" string(32) "Zarządu Powiatu Chełmińskiego"

Uchwała nr 2Zarządu Powiatu Chełmińskiegoz dnia 8 grudnia 2010w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Powiatowego Konkursu Fotograficznego „Co w łące piszczy ?”. Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt. 1) i 13) oraz art. 32 ust. 2 pkt. 4) ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity z 2001 r., Dz. U. nr 142, poz. 1592 z późn. zm.)

Uchwała nr 2
Zarządu Powiatu Chełmińskiego
z dnia 8 grudnia 2010


w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Powiatowego Konkursu Fotograficznego „Co w łące piszczy ?”.

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt. 1) i 13) oraz art. 32 ust. 2 pkt. 4) ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity z 2001 r., Dz. U. nr 142, poz. 1592 z późn. zm.)


                                          Zarząd Powiatu w Chełmnie

                                            uchwala, co następuje:
 
  
§ 1. Zatwierdza się Regulamin Powiatowego Konkursu Fotograficznego
 „Co w łące piszczy ?”, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.
 
 
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się staroście chełmińskiemu.
 
 
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
 
 
                                                                             Przewodniczący Zarządu 
 
                                                                               /-/ Wojciech Bińczyk
 
 
załącznik do uchwały (46kB) word

metryczka


Opublikował: Dorota Ruczewska (4 stycznia 2011, 13:17:24)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2638