string(32) "Zarządu Powiatu Chełmińskiego" string(32) "Zarządu Powiatu Chełmińskiego"

Uchwała nr 1Zarządu Powiatu Chełmińskiegoz dnia 8 grudnia 2010w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Powiatowego Konkursu Plastycznego „Życie w wodzie”. Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt. 1) i 13) oraz art. 32 ust. 2 pkt. 4) ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity z 2001 r., Dz. U. nr 142, poz. 1592 z późn. zm.)

Uchwała nr 1
Zarządu Powiatu Chełmińskiego
z dnia 8 grudnia 2010


w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Powiatowego Konkursu Plastycznego „Życie w wodzie”.

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt. 1) i 13) oraz art. 32 ust. 2 pkt. 4) ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity z 2001 r., Dz. U. nr 142, poz. 1592 z późn. zm.)


                                          Zarząd Powiatu w Chełmnie

                                             uchwala, co następuje:
 
 
 
§ 1. Zatwierdza się Regulamin Powiatowego Konkursu Plastycznego „Życie w wodzie”, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.
 
 
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się staroście chełmińskiemu.
 
 
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
 
 
                                                                                        Przewodniczący Zarządu 
 
                                                                                           /-/Wojciech Bińczyk
 
załącznik do uchwały (45kB) word

Uchwała nie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa

metryczka


Opublikował: Dorota Ruczewska (4 stycznia 2011, 13:10:36)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2301