string(32) "Zarządu Powiatu Chełmińskiego" string(32) "Zarządu Powiatu Chełmińskiego"

Uchwała nr 9Zarządu Powiatu Chełmińskiegoz dnia 28 grudnia 2010w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na realizację zadań z zakresu kultury, ochrony dziedzictwa i tradycji w roku 2011. Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity z 2001 r., Dz. U. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.), art. 11 ust. 1 pkt 1, ust. 2 i ust. 3 oraz art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity z 2010 r., Dz. U. Nr 234, poz.. 1536) oraz § 28 ust. 1 Uchwały nr XXXI/265/10 Rady Powiatu Chełmińskiego z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie uchwalenia „Programu współpracy powiatu chełmińskiego z organizacjami pozarządowymi w roku 2011”

Uchwała nr 9
Zarządu Powiatu Chełmińskiego
z dnia 28 grudnia 2010


w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na realizację zadań z zakresu kultury, ochrony dziedzictwa i tradycji w roku 2011.

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity z 2001 r., Dz. U. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.), art. 11 ust. 1 pkt 1, ust. 2 i ust. 3 oraz art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity z 2010 r., Dz. U. Nr 234, poz.. 1536) oraz § 28 ust. 1 Uchwały nr XXXI/265/10 Rady Powiatu Chełmińskiego z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie uchwalenia „Programu współpracy powiatu chełmińskiego z organizacjami pozarządowymi w roku 2011”


Zarząd Powiatu w Chełmnie uchwala co następuje:
   
§ 1.   Ogłasza się otwarty konkurs ofert na realizację  zadań z zakresu kultury, ochrony dziedzictwa i tradycji w roku 2011.
 
§ 2.   Ogłoszenie konkursowe stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
 
§ 3.   Wzór oferty realizacji zadania, o którym mowa w § 1 stanowi załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.
 
§ 4.   Wzór sprawozdania z wykonania zadania, o którym mowa w § 1 stanowi załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.
 
§ 5.   Uchwała podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie internetowej i tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Chełmnie.    
 
§ 6.   Wykonanie uchwały powierza się Staroście Chełmińskiemu.
 
§ 7.   Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zarządu
 
Wojciech Bińczykzałącznik nr 1 do uchwały (39kB) word
załącznik nr 2 do uchwały (73kB) word
załącznik nr 3 do uchwały (64kB) word
Uchwała nie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa

metryczka


Opublikował: Dorota Ruczewska (29 grudnia 2010, 12:21:23)

Ostatnia zmiana: Dariusz Banach (29 grudnia 2010, 15:19:04)
Zmieniono: uzupełnienie treści

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 2658