string(32) "Zarządu Powiatu Chełmińskiego" string(32) "Zarządu Powiatu Chełmińskiego"

Uchwała nr 263Zarządu Powiatu Chełmińskiegoz dnia 24 listopada 2010w sprawie zbycia w formie darowizny nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Chełmińskiego Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 2 stawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 ze zm.), art. 13 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 ze zm.) oraz Uchwały nr XXXI/266/10 Rady Powiatu w Chełmnie z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w formie darowizny nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Chełmińskiego

Uchwała nr 263
Zarządu Powiatu Chełmińskiego
z dnia 24 listopada 2010


w sprawie zbycia w formie darowizny nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Chełmińskiego

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 2 stawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 ze zm.), art. 13 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 ze zm.) oraz Uchwały nr XXXI/266/10 Rady Powiatu w Chełmnie z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w formie darowizny nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Chełmińskiego


Uchwała nie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa

metryczka


Opublikował: Dorota Ruczewska (28 grudnia 2010, 10:47:54)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 3406