string(32) "Zarządu Powiatu Chełmińskiego" string(32) "Zarządu Powiatu Chełmińskiego"

Uchwała nr 261Zarządu Powiatu Chełmińskiegoz dnia 15 listopada 2010w sprawie ustanowienie dostępu do drogi publicznej dla działki nr 18/8, położonej w obrębie Mgoszcz, gmina Lisewo, będącej własnością Powiatu Chełmińskiego Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 ze zmianami) oraz art. 14 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz.651 ze zmianami)

Uchwała nr 261
Zarządu Powiatu Chełmińskiego
z dnia 15 listopada 2010


w sprawie ustanowienie dostępu do drogi publicznej dla działki nr 18/8, położonej w obrębie Mgoszcz, gmina Lisewo, będącej własnością Powiatu Chełmińskiego

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 ze zmianami) oraz art. 14 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz.651 ze zmianami)


                                          Zarząd Powiatu w Chełmnie
                                              uchwala, co następuje:
 
§ 1. Wyraża się zgodę na ustanowienie dostępu do drogi publicznej dla nieruchomości gruntowej oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 18/8 o powierzchni 0,9191 ha, położonej w obrębie Mgoszcz, gmina Lisewo, zapisanej w księdze wieczystej nr TO1C/00014345/5, będącej własnością Powiatu Chełmińskiego.
 
§ 2. Zwrócić się z wnioskiem do Starosty Chełmińskiego o ustanowienie służebności drogi koniecznej na nieruchomości gruntowej oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 19/9 o powierzchni 0,2612 ha, położonej w obrębie Mgoszcz, gmina Lisewo, zapisanej w księdze wieczystej nr TO1C/00021125/9, stanowiącej własność Skarbu Państwa na rzecz Powiatu Chełmińskiego, będącego właścicielem działki opisanej w § 1.
 
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Naczelnikowi Wydziału Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami.
 
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
 
 
                                                                               Przewodniczący Zarządu Powiatu
 
                                                                                       /-/ Zdzisław Gamański

Uchwała nie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa

metryczka


Opublikował: Dorota Ruczewska (28 grudnia 2010, 10:43:08)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 4649