string(32) "Zarządu Powiatu Chełmińskiego" string(32) "Zarządu Powiatu Chełmińskiego"

Uchwała nr 194Zarządu Powiatu Chełmińskiegoz dnia 12 listopada 2009w sprawie przyjęcia projektu budżetu powiatu na 2010 rok. Na podstawie art. 55 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity z 2001 roku Dz. U. Nr 142, poz. 1592 ze zmianami w 2002 r.: Dz. U. Nr 23, poz. 220, Dz. U. Nr 62, poz. 558, Dz. U. Nr 113, poz. 984, Dz. U. 153, poz. 1271, Dz. U. Nr 200, poz. 1688, Dz. U. Nr 214, poz. 1806, z 2003 r.: Dz. U. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Dz. U. Nr 102, poz. 1055 oraz z 2007 r., Nr 173, poz. 1218) oraz art. 179 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r., Nr 249, poz. 2104, ze zmianami: Dz. U. z 2005 r. Nr 169, poz. 1420, z 2006 r.: Dz. U. nr 45, poz. 319, Dz. U. Nr 104, poz. 708, Dz. U. Nr 170, poz. 1217 i 218, Dz. U. Nr 187, poz. 1381, Dz. U. Nr 249, poz. 1832 oraz z 2007 r. Dz. U. Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791, Nr 140, poz. 984).

Uchwała nr 194
Zarządu Powiatu Chełmińskiego
z dnia 12 listopada 2009


w sprawie przyjęcia projektu budżetu powiatu na 2010 rok.

Na podstawie art. 55 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity z 2001 roku Dz. U. Nr 142, poz. 1592 ze zmianami w 2002 r.: Dz. U. Nr 23, poz. 220, Dz. U. Nr 62, poz. 558, Dz. U. Nr 113, poz. 984, Dz. U. 153, poz. 1271, Dz. U. Nr 200, poz. 1688, Dz. U. Nr 214, poz. 1806, z 2003 r.: Dz. U. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Dz. U. Nr 102, poz. 1055 oraz z 2007 r., Nr 173, poz. 1218) oraz art. 179 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r., Nr 249, poz. 2104, ze zmianami: Dz. U. z 2005 r. Nr 169, poz. 1420, z 2006 r.: Dz. U. nr 45, poz. 319, Dz. U. Nr 104, poz. 708, Dz. U. Nr 170, poz. 1217 i 218, Dz. U. Nr 187, poz. 1381, Dz. U. Nr 249, poz. 1832 oraz z 2007 r. Dz. U. Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791, Nr 140, poz. 984).


Zarząd Powiatu w Chełmnie
uchwala, co następuje:
 
 
§ 1. Przyjąć projekt uchwały budżetowej powiatu na 2010 rok według załącznika do uchwały.
 
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Chełmińskiemu.
 
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
 
                                                                 Przewodniczący Zarządu Powiatu
 
                                                                           /Zdzisław Gamański/
 
 

metryczka


Opublikował: Dorota Ruczewska (18 lutego 2010, 14:30:53)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2049