string(32) "Zarządu Powiatu Chełmińskiego" string(32) "Zarządu Powiatu Chełmińskiego"

Uchwała nr 186/2009Zarządu Powiatu Chełmińskiegoz dnia 7 października 2009w sprawie: zmiany Regulaminu Organizacyjnego Domu Dziecka w Chełmnie Na podstawie art. 36 ust.1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1592 ze zm.: Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz.1271, Nr 200, poz.1688, Nr 214, poz.1806; Dz. U z 2003 r. Nr 162, poz.1568; Dz. U. z 2004 r. Nr 102, poz.1055; Dz. U. z 2007 r. Nr 173, poz. 1218; Dz. U. z 2008 r. Nr 180, poz.1111, Nr 223, poz.1458) oraz § 14 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 października 2007 r. w sprawie placówek opiekuńczo – wychowawczych (Dz. U. z 2007 r. Nr 201, poz.1455)

Uchwała nr 186/2009
Zarządu Powiatu Chełmińskiego
z dnia 7 października 2009


w sprawie: zmiany Regulaminu Organizacyjnego Domu Dziecka w Chełmnie

Na podstawie art. 36 ust.1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1592 ze zm.: Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz.1271, Nr 200, poz.1688, Nr 214, poz.1806; Dz. U z 2003 r. Nr 162, poz.1568; Dz. U. z 2004 r. Nr 102, poz.1055; Dz. U. z 2007 r. Nr 173, poz. 1218; Dz. U. z 2008 r. Nr 180, poz.1111, Nr 223, poz.1458) oraz § 14 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 października 2007 r. w sprawie placówek opiekuńczo – wychowawczych (Dz. U. z 2007 r. Nr 201, poz.1455)


Zarząd Powiatu w Chełmnie
uchwala, co następuje:
 
§ 1. W Regulaminie Organizacyjnym Domu Dziecka w Chełmnie stanowiącym załącznik do uchwały Zarządu Powiatu w Chełmnie nr 217/06 z dnia 8 lutego 2006r. wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały.
 
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Domu Dziecka w Chełmnie.
 
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
Przewodniczący Zarządu Powiatu
 
 
 Zdzisław Gamański
 

załącznik do uchwały (25kB) word

metryczka


Opublikował: Dorota Ruczewska (9 października 2009, 07:54:12)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2233