Przetargi rozstrzygnięte z 2011 roku


« nowsze przetargi Przetargi o pozycjach 21 - 40 (z 57) starsze przetargi »zamówienie na:

PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 1634C FOLGOWO – LIPIENEK

zamawiający: POWIAT CHEŁMIŃSKI
tryb zamówienia: PRZETARG NIEOGRANICZONY
nr sprawy: PZD.272.16.2011
wartość: PONIŻEJ 4 845 000 euro
termin składania ofert: 24 października 2011  11:00
wynik postępowania: W związku z przeprowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego (nr sprawy: PZD.272.16.2011), którego przedmiotem są roboty polegające na wykonaniu przebudowy drogi powiatowej nr 1634C Folgowo – Lipienek, na odcinku wg kilometrażu drogi od km 5+138 do km 5+638, w wyniku, którego złożono ofertę w dniu 24.10.2011 r., Powiat Chełmiński zawiadamia o wyborze oferty nr 1, złożonej przez Wykonawcę: Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Sp. z o.o., 86-100 Świecie, ul. Laskowicka 3. Uzasadnienie wyboru oferty: Oferta nr 1 jest jedyną ofertą złożoną w wymaganym terminie składania ofert, przez Wykonawcę spełniającego warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia i nie podlega odrzuceniu. Cena jest jedynym kryterium oceny ofert. Cena (z VAT) za wykonanie przedmiotu zamówienia, podana w ofercie nie przekracza kwoty, jaką Zamawiający może przeznaczyć na jego realizację. Pozostali Wykonawcy, którzy złożyli oferty w postępowaniu: brak pozostałych Wykonawców. Streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert: oferta nr 1 - liczba pkt w kryterium cena - 100 pkt. Umowa z Wykonawcą została podpisana w dniu 26.10.2011 r. 

zamówienie na:

Zakup obudowy dydaktycznej w ramach projektu „Doposażenie bazy edukacyjnej trzech szkół Powiatu Chełmińskiego”

zamawiający: POWIAT CHEŁMIŃSKI
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZZP.JG-3090-7/10/11
wartość: Poniżej 193 000 EURO
termin składania ofert: 20 października 2011  10:00
wynik postępowania: ze względu na dużą ilość informacji, wynik postępowania dostępny jest jako plik do pobrania 

zamówienie na:

Zakup i dostawa echokardiografu.

zamawiający: Zespół Opieki Zdrowotnej w Chełmnie
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: 42/2011
wartość: Poniżej 193 000 EURO
termin składania ofert: 13 października 2011  11:00
wynik postępowania: http://www.zoz.chelmno.pl/przetargi_pliki/wybor_najkorzystniejszej_oferty_echokardiograf_14_10_2011.pdf 

zamówienie na:

Zakup sprzętu medycznego dla Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii, Bloku Operacyjnego.

zamawiający: Zespół Opieki Zdrowotnej w Chełmnie
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: 35/2011
wartość: Powyżej 193 000 EURO
termin składania ofert: 7 października 2011  11:00
wynik postępowania: http://www.zoz.chelmno.pl/przetargi_pliki/wybor_najkorzystniejszej_oferty_sprzet_medyczny_20_10_2011.pdf 

zamówienie na:

Zaciągnięcie kredytu inwestycyjnego, pożyczki inwestycyjnej w wysokości 1.500.000,00 zł

zamawiający: Zespół Opieki Zdrowotnej w Chełmnie
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: 40/2011
wartość: Poniżej 193 000 EURO
termin składania ofert: 3 października 2011  11:00
wynik postępowania: http://www.zoz.chelmno.pl/przetargi_pliki/informacja_o_wyborze_najkorzystniejszej_oferty_kredyt_10_11_2011.pdf 

zamówienie na:

PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 1620C GÓRNE WYMIARY – PODWIESK

zamawiający: POWIAT CHEŁMIŃSKI
tryb zamówienia: PRZETARG NIEOGRANICZONY
nr sprawy: PZD.272.13.2011
wartość: Ponizej 4845000 euro
termin składania ofert: 3 października 2011  11:00
wynik postępowania: W związku z przeprowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego (nr sprawy: PZD.272.13.2011), którego przedmiotem są roboty polegające na wykonaniu przebudowy drogi powiatowej nr 1620C Górne Wymiary – Podwiesk, na odcinku wg kilometrażu drogi od km 2+680 do km 3+080, w wyniku, którego złożono oferty w dniu 03.10.2011 r., Powiat Chełmiński zawiadamia o wyborze oferty nr 1, złożonej przez Wykonawcę: Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Sp. z o.o., 86-100 Świecie, ul. Laskowicka 3. Uzasadnienie wyboru oferty: Oferta nr 1 jest ofertą zawierającą najniższą cenę za wykonanie przedmiotu zamówienia, została złożona w wymaganym terminie składania ofert, przez Wykonawcę spełniającego warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia i nie podlega odrzuceniu. Cena jest jedynym kryterium oceny ofert. Cena (z VAT) za wykonanie przedmiotu zamówienia, podana w ofercie nie przekracza kwoty, jaką Zamawiający może przeznaczyć na jego realizację. Pozostali Wykonawcy, którzy złożyli oferty w postępowaniu: Oferta nr 2: Przedsiębiorstwo Budownictwa Drogowo – Inżynieryjnego S.A., 87-100 Toruń, ul. Wapienna 10. Streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert: Oferta nr 1 - liczba pkt w kryterium cena - 100 pkt; Oferta nr 2 - liczba pkt w kryterium cena - 71,75 pkt. Cena jest jedynym kryterium oceny ofert. Umowę z Wykonawcą podpisano w dniu 12.10.2011 r. 

zamówienie na:

PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 1602C STAROGRÓD – KIJEWO KRÓLEWSKIE

zamawiający: POWIAT CHEŁMIŃSKI
tryb zamówienia: PRZETARG NIEOGRANICZONY
nr sprawy: PZD.272.12.2011
wartość: PONIŻEJ 4845000 EURO
termin składania ofert: 27 września 2011  13:00
wynik postępowania: W związku z przeprowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego (nr sprawy: PZD.272.12.2011), którego przedmiotem są roboty polegające na wykonaniu przebudowy drogi powiatowej nr 1602C Starogród – Kijewo Królewskie, na odcinku wg kilometrażu drogi od km 3+169 do km 3+569, w wyniku, którego złożono oferty w dniu 27.09.2011 r., Powiat Chełmiński zawiadamia o wyborze oferty nr 1, złożonej przez Wykonawcę: „POL-DRÓG Nakło nad Notecią” Sp. z o.o., 89-100 Nakło nad Notecią, Paterek, ul. Kcyńska 31. Uzasadnienie wyboru oferty: Oferta nr 1 jest ofertą zawierającą najniższą cenę za wykonanie przedmiotu zamówienia, została złożona w wymaganym terminie składania ofert, przez Wykonawcę spełniającego warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia i nie podlega odrzuceniu. Cena jest jedynym kryterium oceny ofert. Cena (z VAT) za wykonanie przedmiotu zamówienia, podana w ofercie nie przekracza kwoty, jaką Zamawiający może przeznaczyć na jego realizację. Pozostali Wykonawcy, którzy złożyli oferty w postępowaniu: Oferta nr 2: Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Sp. z o.o., 86-100 Świecie, ul. Laskowicka 3; Oferta nr 3: Przedsiębiorstwo Budownictwa Drogowo – Inżynieryjnego S.A., 87-100 Toruń, ul. Wapienna 10. Streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert: Oferta nr 1 - liczba pkt w kryterium cena - 100 pkt; Oferta nr 2 - liczba pkt w kryterium cena - 97,13 pkt; Oferta nr 3 - liczba pkt w kryterium cena - 79,39 pkt. Cena jest jedynym kryteriu oceny ofert. Umowę z Wykonawcą podpisano w dniu 05.10.2011 r.  

zamówienie na:

PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 1601C KOKOCKO – DĄBROWA CHEŁMIŃSKA

zamawiający: POWIAT CHEŁMIŃSKI
tryb zamówienia: PRZETARG NIEOGRANICZONY
nr sprawy: PZD.272.11.2011
wartość: Poniżej 4845000 euro
termin składania ofert: 23 września 2011  11:00
wynik postępowania: W związku z przeprowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego (nr sprawy: PZD.272.11.2011), którego przedmiotem są roboty polegające na wykonaniu przebudowy drogi powiatowej nr 1601C Kokocko – Dąbrowa Chełmińska, na odcinku wg kilometrażu drogi od km 0+000 do km 0+400, w wyniku, którego złożono oferty w dniu 23.09.2011 r., Powiat Chełmiński zawiadamia o wyborze oferty nr 1, złożonej przez Wykonawcę: Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Sp. z o.o., 86-100 Świecie, ul. Laskowicka 3. Uzasadnienie wyboru oferty: Oferta nr 1 jest ofertą zawierającą najniższą cenę za wykonanie przedmiotu zamówienia, została złożona w wymaganym terminie składania ofert, przez Wykonawcę spełniającego warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia i nie podlega odrzuceniu. Cena jest jedynym kryterium oceny ofert. Cena (z VAT) za wykonanie przedmiotu zamówienia, podana w ofercie nie przekracza kwoty, jaką Zamawiający może przeznaczyć na jego realizację. Pozostali Wykonawcy, którzy złożyli oferty w postępowaniu: Oferta nr 2: F.H.U „KIC-TRANS”, Piotr Różycki, 86-140 Drzycim, ul. Broniewskiego 4; Oferta nr 3: Przedsiębiorstwo Budownictwa Drogowo – Inżynieryjnego S.A., 87-100 Toruń, ul. Wapienna 10. Streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert: Oferta nr 1: liczba pkt w kryterium cena - 100 pkt; Oferta nr 2: liczba pkt w kryterium cena - 99,75pkt; Oferta nr 3: liczba pkt w kryterium cena - 81,74. Umowę z Wykonawcą podpisano w dniu 05.10.2011 r. 

zamówienie na:

Dostawa środków dezynfekcyjnych

zamawiający: Zespół Opieki Zdrowotnej w Chełmnie
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: 39/2011
wartość: Poniżej 193 000 Euro
termin składania ofert: 19 września 2011  11:00
wynik postępowania: http://www.zoz.chelmno.pl/przetargi_pliki/informacja_o_wyborze_najkorzystniejszej_ofety_dezynfekcja_05_10_2011.pdf 

zamówienie na:

Wywóz nieczystości stałych komunalnych.

zamawiający: Zespół Opieki Zdrowotnej w Chełmnie
tryb zamówienia: Zapytanie Ofertowe
nr sprawy: 38/2011
wartość: poniżej 14000 EURO
termin składania ofert: 16 września 2011  24:00
wynik postępowania: http://www.zoz.chelmno.pl/przetargi_pliki/notatka_z_wyboru_wykonawcy_wywoz_nieczytosci_04_10_2011.pdf 

zamówienie na:

Remont auli w budynku szkoły Zespołu Szkół nr 1 w Chełmnie przy ul. Dominikańskiej 35

zamawiający: POWIAT CHEŁMIŃSKI
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZZP.B5.2510.1.2011.JG
wartość: PONIŻEJ 4.845.000 EURO
termin składania ofert: 22 sierpnia 2011  10:00
wynik postępowania: Niniejszym informuję zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy z 29.1.2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Tekst jednolity Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655), iż w prowadzonym przez Powiat Chełmiński z siedzibą w Chełmnie przy ul. Harcerskiej nr 1 postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie inwestycji pod nazwą: „Remont auli w budynku szkoły Zespołu Szkół nr 1 w Chełmnie przy ul. Dominikańskiej 35”, Zamawiający zgodnie z art. 91 ust. 1 ustawy z 29.1.2004 r. – Prawo zamówień publicznych dokonał wyboru jako najkorzystniejszej oferty i zawiadamia, że: 1. W przetargu udział wziął jeden Wykonawca: Jarosław Czechowski prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą „Czechowski Jarosław Konserwator Dzieł Stuki” z siedzibą 87-100 Toruń, ul. Prosowa 21, oferujący wykonanie zadania za kwotę 241.435,97 zł. brutto. 2. Z postępowania nie odrzucono żadnej oferty. 3. Wybrano złożoną ofertę jako najkorzystniejszą. O terminie podpisania umowy Powiat Chełmiński zawiadomi telefonicznie. wybranego Wykonawcę. 

zamówienie na:

udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1624 C Bruki –Kokocka -Jeleniec, etap 2”

zamawiający: POWIAT CHEŁMIŃSKI
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: FN.B.272.2.2011.JS
wartość: poniżej 193 tys. EURO
termin składania ofert: 5 sierpnia 2011  10:00
wynik postępowania: Działając na podstawie 92 ust.1 pkt.1 ustawy prawo zamówień publicznych, zawiadamia się, że w postępowaniu na udzielenie i obsługę kredytu długoterminowego na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn „Przebudowa drogi powiatowej nr 1624 C Bruki Kokocka -Jeleniec, etap II” została wybrana niżej wymieniona oferta; Oferta oznaczona nr 1, złożona przez Bank Millennium SA w Warszawie, ul. Stanisława Żaryna 2A, 02-593 Warszawa. Liczba uzyskanych punktów: 100. Zestawienie punktacji przyznanej poszczególnym oferentom: oferta nr 1: Bank Millennium SA w Warszawie, ul. Stanisława Żaryna 2A, 02-593 Warszawa, 100,00 pkt, oferta nr 2: Bank Gospodarstwa Krajowego w Warszawie Oddział w Toruniu, Chełmińska 28, 87-100 Toruń, 97,00 pkt, oferta nr 3: Bank Spółdzielczy w Chełmnie, ul. Dworcowa 5, 86-200 Chełmno, 69,00 pkt. Uzasadnienie wyboru: Wybrana oferta spełnia wszystkie wymagania zamawiającego określone w treści SIWZ. Oferta zgodnie kryterium oceny ofert uzyskała najkorzystniejszy bilans ceny (najwyższą ilość punktów) 

zamówienie na:

udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1622 C Chełmno-Sztynwag, etap 2”

zamawiający: POWIAT CHEŁMIŃSKI
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: FN.B.272.1.2011.JS
wartość: poniżej 193 tys. EURO
termin składania ofert: 5 sierpnia 2011  10:00
wynik postępowania: Działając na podstawie 92 ust.1 pkt.1 ustawy prawo zamówień publicznych, zawiadamia się, że w postępowaniu na udzielenie i obsługę kredytu długoterminowego na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn „Przebudowa drogi powiatowej nr 1622 C Chełmno - Sztynwag, etap II” została wybrana niżej wymieniona oferta; Oferta oznaczona nr 1, złożona przez Bank Millennium SA w Warszawie, ul. Stanisława Żaryna 2A, 02-593 Warszawa. Liczba uzyskanych punktów: 100. Zestawienie punktacji przyznanej poszczególnym oferentom: oferta nr 1: Bank Millennium SA w Warszawie, ul. Stanisława Żaryna 2A, 02-593 Warszawa, 100,00 pkt, oferta nr 2: Bank Gospodarstwa Krajowego w Warszawie Oddział w Toruniu, Chełmińska 28, 87-100 Toruń, 97,00 pkt, oferta nr 3: Bank Spółdzielczy w Chełmnie, ul. Dworcowa 5, 86-200 Chełmno, 69,00 pkt. Uzasadnienie wyboru: Wybrana oferta spełnia wszystkie wymagania zamawiającego określone w treści SIWZ. Oferta zgodnie kryterium oceny ofert uzyskała najkorzystniejszy bilans ceny (najwyższą ilość punktów)  

zamówienie na:

Sukcesywna dostawa artykułów spożywczych oraz jaj.

zamawiający: Zespół Opieki Zdrowotnej w Chełmnie
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: 26/2011
wartość: Poniżej 193 000 EURO
termin składania ofert: 22 lipca 2011  11:00
wynik postępowania: http://www.zoz.chelmno.pl/przetargi_pliki/informacja_o_wyborze_najkorzystniejszej_oferty_art_spozywcze_01_08_2011.pdf 

zamówienie na:

- Remont oddziału intensywnej opieki medycznej i oddziału chirurgicznego.

zamawiający: Zespół Opieki Zdrowotnej w Chełmnie
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: 17/2011
wartość: Poniżej 4 845 000 EURO
termin składania ofert: 1 lipca 2011  11:00
wynik postępowania: http://www.zoz.chelmno.pl/przetargi_pliki/informacja_o_wyborze_najkorzystniejszej_oferty_oiom_03_08_2011.pdf 

zamówienie na:

LIKWIDACJA PRZEŁOMÓW DROGOWYCH CIĘŻKICH NA DROGACH POWIATOWYCH POWIATU CHEŁMIŃSKIEGO

zamawiający: POWIAT CHEŁMIŃSKI
tryb zamówienia: PRZETARG NIEOGRANICZONY
nr sprawy: PZD.272.7.2011
wartość: PONIŻEJ 4 845 000 EURO
termin składania ofert: 27 czerwca 2011  10:00
wynik postępowania: W związku z przeprowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego (nr sprawy: PZD.272.7.2011), którego przedmiotem są roboty, polegające na likwidacji przełomów drogowych ciężkich na drogach powiatowych Powiatu Chełmińskiego, w wyniku, którego złożono oferty w dniu 27.06.2011 r., Powiat Chełmiński zawiadamia o wyborze oferty nr 5, złożonej przez Wykonawcę: F.H.U „KIC-TRANS”, Piotr Różycki, 86-140 Drzycim, ul. Broniewskiego 4. Uzasadnienie wyboru oferty: Oferta nr 5 jest ofertą zawierającą najniższą cenę za wykonanie przedmiotu zamówienia, została złożona w wymaganym terminie składania ofert, przez Wykonawcę spełniającego warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia i nie podlega odrzuceniu. Cena jest jedynym kryterium oceny ofert. Pozostali Wykonawcy, którzy złożyli oferty w postępowaniu:Oferta nr 1- Przedsiębiorstwo Budownictwa Drogowo – Inżynieryjnego S.A., 87-100 Toruń, ul. Wapienna 10; Oferta nr 2: Przedsiębiorstwo Robót Drogowych „DROBUD” Sp. z o.o., 87-200 Wąbrzeźno, ul. 1 Maja 61; Oferta nr 3: Skanska S.A., 01-518 Warszawa, ul. Gen. J. Zajączka 9; Oferta nr 4: Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Sp. z o.o., 86-100 Świecie, ul. Laskowicka 3. Streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert: Oferta nr 1 - liczba pkt w kryterium cena - 88,06;Oferta nr 2 - liczba pkt w kryterium cena - 65,61;Oferta nr 3 - liczba pkt w kryterium cena - 56,13;Oferta nr 4 - liczba pkt w kryterium cena - 72,48;Oferta nr 5 - liczba pkt w kryterium cena - 100. Umowę podpisano w dniu 06.07.2011 r. 

zamówienie na:

Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z audytem energetycznym na wykonanie termomodernizacji budynków użyteczności publicznej w Zespole Opieki Zdrowotnej w Chełmnie w celu ubiegania się o uzyskanie dofinansowania ze środków Systemu Zielonych Inwestycji i NFOŚ i GW.

zamawiający: Zespół Opieki Zdrowotnej w Chełmnie
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: 16/2011
wartość: Poniżej 193 000 EURO
termin składania ofert: 24 czerwca 2011  11:00
wynik postępowania: http://www.zoz.chelmno.pl/przetargi_pliki/informacja_o_wyborze_najkorzystniejszej_oferty_dokumentacja_projektowo_kosztorysowa_termomodernizacja_budynkow_28_06_2011.pdf 

zamówienie na:

Dostawa pieczywa i wyrobów piekarniczych.

zamawiający: Zespół Opieki Zdrowotnej w Chełmnie
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: 15/2011
wartość: Poniżej 193 000 EURO
termin składania ofert: 14 czerwca 2011  11:00
wynik postępowania: http://www.zoz.chelmno.pl/przetargi_pliki/informacja_o_wyborze_najkorzystniejszej_oferty_pieczywo_16_06_2011.pdf 

zamówienie na:

Dostawa odczynników laboratoryjnych.

zamawiający: Zespół Opieki Zdrowotnej w Chełmnie
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: 14/2011
wartość: Poniżej 193 000 EURO
termin składania ofert: 30 maja 2011  11:00
wynik postępowania: http://www.zoz.chelmno.pl/przetargi_pliki/informacja_o_wyborze_najkorzystniejszej_oferty_oraz%20uniewaznienie_pakietow_nr4_i_nr5_odczynniki_16_06_2011.pdf 

zamówienie na:

Świadczenie kompleksowej ochrony dezynsekcyjnej i deratyzacyjnej.

zamawiający: Zespół Opieki Zdrowotnej w Chełmnie
tryb zamówienia: Zapytanie Ofertowe
nr sprawy: 9/2011
wartość: poniżej 14000 EURO
termin składania ofert: 20 maja 2011  12:00
wynik postępowania: http://www.zoz.chelmno.pl/przetargi_pliki/notatka_sluzbowa_z_wyboru_wykonawcy_dezynsekcja_deratyzacja_26_05_2011.pdf 

« nowsze przetargi Przetargi o pozycjach 21 - 40 (z 57) starsze przetargi »