Przetargi unieważnione z 2021 roku


Przetargi o pozycjach 1 - 1 (z 1)zamówienie na:

Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej, dotyczącej rozbudowy drogi powiatowej nr 1627C Unisław - Żygląd (przetarg 2)

zamawiający: POWIAT CHEŁMIŃSKI
tryb zamówienia: PRZETARG NIEOGRANICZONY
nr sprawy: PZD.272.6.2020.KŻ
wartość: Poniżej 214 000 euro
termin składania ofert: 28 stycznia 2021  11:00
przyczyna unieważnienia: Przyczyna unieważnienia postępowania została podana poniżej w oddzielnym pliku do pobrania. 

Przetargi o pozycjach 1 - 1 (z 1)