Przetargi unieważnione z 2020 roku


Przetargi o pozycjach 1 - 4 (z 4)zamówienie na:

Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej, dotyczącej rozbudowy drogi powiatowej nr 1627C Unisław - Żygląd

zamawiający: POWIAT CHEŁMIŃSKI
tryb zamówienia: PRZETARG NIEOGRANICZONY
nr sprawy: PZD.272.5.2020.KŻ
wartość: Poniżej 214 000 euro
termin składania ofert: 30 grudnia 2020  11:00
przyczyna unieważnienia: Przyczyna unieważnienia postępowania została podana poniżej, jako oddzielny plik do pobrania. 

zamówienie na:

28/2020 Zakup oraz dostawa defibrylatora dla ZOZ w Chełmnie

zamawiający: Zespół Opieki Zdrowotnej w Chełmnie
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: 28/2020
wartość: PONIŻEJ 214.000 EURO
termin składania ofert: 28 grudnia 2020  10:00
przyczyna unieważnienia: Powód unieważnienia poniżej. 

zamówienie na:

wykonanie robót budowlanych polegających na: „Przebudowie części pomieszczeń budynku szkoły SOSzW w Chełmnie przy ul. Dworcowej 20/22 w celu zgodnego z przepisami połączenia budynku szkoły z salą gimnastyczno rehabilitacyjną ” w ramach zadania inwestycyjnego pn. :„Budowa sali gimnastyczno - rehabilitacyjnej przy szkole SOSZW w Chełmnie"

zamawiający: Powiat Chełmiński
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZZP.041.2.2018/2019/2020.JG
wartość: poniżej 5.548.000 Euro
termin składania ofert: 23 września 2020  11:00
przyczyna unieważnienia: Komisja stwierdziła, że w wyznaczonym terminie i czasie nie wpłynęła żadna oferta.  

zamówienie na:

wykonanie robót budowlanych polegających na: „Przebudowie części pomieszczeń budynku szkoły SOSzW w Chełmnie przy ul. Dworcowej 20/22 w celu zgodnego z przepisami połączenia budynku szkoły z salą gimnastyczno rehabilitacyjną”

zamawiający: Powiat Chełmiński
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZZP.041.2.2018/2019/2020.JG
wartość: poniżej 5.548.000 Euro
termin składania ofert: 14 sierpnia 2020  11:00
przyczyna unieważnienia: Postępowanie unieważniono na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych - w wyznaczonym terminie nie wpłynęła żadna oferta. 

Przetargi o pozycjach 1 - 4 (z 4)