Przetargi unieważnione z 2020 roku


Przetargi o pozycjach 1 - 2 (z 2)zamówienie na:

wykonanie robót budowlanych polegających na: „Przebudowie części pomieszczeń budynku szkoły SOSzW w Chełmnie przy ul. Dworcowej 20/22 w celu zgodnego z przepisami połączenia budynku szkoły z salą gimnastyczno rehabilitacyjną ” w ramach zadania inwestycyjnego pn. :„Budowa sali gimnastyczno - rehabilitacyjnej przy szkole SOSZW w Chełmnie"

zamawiający: Powiat Chełmiński
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZZP.041.2.2018/2019/2020.JG
wartość: poniżej 5.548.000 Euro
termin składania ofert: 23 września 2020  11:00
przyczyna unieważnienia: Komisja stwierdziła, że w wyznaczonym terminie i czasie nie wpłynęła żadna oferta.  

zamówienie na:

wykonanie robót budowlanych polegających na: „Przebudowie części pomieszczeń budynku szkoły SOSzW w Chełmnie przy ul. Dworcowej 20/22 w celu zgodnego z przepisami połączenia budynku szkoły z salą gimnastyczno rehabilitacyjną”

zamawiający: Powiat Chełmiński
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZZP.041.2.2018/2019/2020.JG
wartość: poniżej 5.548.000 Euro
termin składania ofert: 14 sierpnia 2020  11:00
przyczyna unieważnienia: Postępowanie unieważniono na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych - w wyznaczonym terminie nie wpłynęła żadna oferta. 

Przetargi o pozycjach 1 - 2 (z 2)