Przetargi unieważnione z 2019 roku


Przetargi o pozycjach 1 - 5 (z 5)zamówienie na:

"Ścieżki rowerowe w powiecie chełmińskim” (przetarg 4)

zamawiający: POWIAT CHEŁMIŃSKI
tryb zamówienia: PRZETARG NIEOGRANICZONY
nr sprawy: PZD.272.7.2019.KŻ
wartość: Poniżej 5 548 000 euro
termin składania ofert: 22 listopada 2019  10:00
przyczyna unieważnienia: Przyczyna unieważnienia została podana poniżej, jako oddzielny plik do pobrania. 

zamówienie na:

Przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej nr 1627C Unisław - Żygląd, drogi powiatowej nr 1607C Dorposz Szlachecki – Unisław oraz drogi gminnej nr 060436C (ul. Szeroka) w miejscowości Unisław.

zamawiający: POWIAT CHEŁMIŃSKI
tryb zamówienia: Zapytanie Ofertowe
nr sprawy: PZD.DT.3210.13.2019.KŻ
wartość: Poniżej 30 tys. euro
termin składania ofert: 22 sierpnia 2019  12:00
przyczyna unieważnienia: Postępowanie zostało unieważnione z powodu nie wpłynięcia żadnej oferty w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie. 

zamówienie na:

Ścieżki rowerowe w powiecie chełmińskim (Przetarg 2)

zamawiający: POWIAT CHEŁMIŃSKI
tryb zamówienia: PRZETARG NIEOGRANICZONY
nr sprawy: PZD.272.3.2019.KŻ
wartość: Poniżej 5 548 000 euro
termin składania ofert: 19 czerwca 2019  12:00
przyczyna unieważnienia: Przyczyna unieważnienia została wskazana poniżej, jako oddzielny plik do pobrania.  

zamówienie na:

Ścieżki rowerowe w powiecie chełmińskim

zamawiający: Powiat Chełmiński
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: PZD.272.9.2018.KŻ
wartość: poniżej 5 548 000 euro
termin składania ofert: 18 kwietnia 2019  10:00
przyczyna unieważnienia: Przyczyna unieważnienia postępowania została podana poniżej, jako oddzielny plik do pobrania  

zamówienie na:

Usługa outsourcingu druku w zakresie drukowania, kopiowania.

zamawiający: Zespół Opieki Zdrowotnej w Chełmnie
tryb zamówienia: Zapytanie Ofertowe
nr sprawy: 3/2019
wartość: PONIŻEJ 30000 EURO
termin składania ofert: 11 lutego 2019  09:00
przyczyna unieważnienia: Ze względu na dużą ilość informacji, wynik postępowania dostępny jest jako plik do pobrania poniżej.  

Przetargi o pozycjach 1 - 5 (z 5)