Przetargi unieważnione z 2014 roku


Przetargi o pozycjach 1 - 1 (z 1)zamówienie na:

Zagospodarowanie terenu przy Zespole Szkół nr 1 w Chełmnie, ul. Dominikańska 35 Numer ogłoszenia: 195402 - 2014; data zamieszczenia: 10.06.2014

zamawiający: Powiat Chełmiński
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZZP.BE5.7013.1.2014.JG
wartość: poniżej 5.186.000 EURO
termin składania ofert: 25 czerwca 2014  10:00
przyczyna unieważnienia: Zamawiający unieważnienia postępowanie, ponieważ cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia (art. 93, ust.1, pkt. 4 Ustawy Pzp). 

Przetargi o pozycjach 1 - 1 (z 1)