Przetargi unieważnione z 2012 roku


Przetargi o pozycjach 1 - 12 (z 12)zamówienie na:

Zabezpieczenie obiektów i terenu Szpitala ZOZ Chełmno pod względem elektrycznym.

zamawiający: Zespół Opieki Zdrowotnej w Chełmnie
tryb zamówienia: Przetarg Nieograniczony
nr sprawy: 42/2012
wartość: PONIŻEJ 200000 EURO
termin składania ofert: 14 grudnia 2012  11:00
przyczyna unieważnienia: Ze względu na dużą ilość informacji, wynik postępowania dostępny jest jako plik do pobrania poniżej. 

zamówienie na:

Zagospodarowanie terenu Zespołu Szkół nr 2 w Chełmnie

zamawiający: POWIAT CHEŁMIŃSKI
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZZP.BE5.7013.3.2012.JG
wartość: PONIŻEJ 5 000 000 EURO
termin składania ofert: 5 września 2012  10:00
przyczyna unieważnienia: Niniejszym informuję zgodnie z art. 92 ust. 1 i art. 93 ust. 1 ustawy z 29.01.2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.), iż w prowadzonym przez Powiat Chełmiński z siedzibą w Chełmnie przy ul. Harcerskiej nr 1 postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie inwestycji pod nazwą: „Zagospodarowanie terenu Zespołu Szkół nr 2 w Chełmnie”, nie wpłynęła żadna oferta, w związku z powyższym postępowanie zostaje unieważnione. 

zamówienie na:

Utworzenie szkolnego placu zabaw przy Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym w Chełmnie

zamawiający: POWIAT CHEŁMIŃSKI
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZZP.041.7.2011/2012.JG
wartość: PONIŻEJ 5 000 000 EURO
termin składania ofert: 28 sierpnia 2012  10:00
przyczyna unieważnienia: Z uwagi na to, że wszystkie oferty przekroczyły kwotę przeznaczoną w budżecie Powiatu na wykonanie zadania, przetarg zostaje unieważniony zgodnie z art. 93, ust.1, pkt 4, ustawy Pzp. Szczegóły w pliku do pobrania poniżej: 

zamówienie na:

Dostawa części do aparatu AXIOM MULTIX MT firmy Siemens wraz z montażem.

zamawiający: Zespół Opieki Zdrowotnej w Chełmnie
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: 22/2012
wartość: Poniżej 200 000 EURO
termin składania ofert: 11 lipca 2012  11:00
przyczyna unieważnienia: http://www.zoz.chelmno.pl/przetargi_pliki/informacja_o_uniewaznienie_postepowania_naprawa_rtg_12_07_2012.pdf 

zamówienie na:

Zakup wyposażenia w ramach projektu „Rozbudowa bazy edukacyjnej ZS CKP w Grubnie”

zamawiający: POWIAT CHEŁMIŃSKI
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZZP.JG-3090-1/10/11/12
wartość: poniżej 200.000 EURO
termin składania ofert: 10 lipca 2012  10:00
przyczyna unieważnienia: Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia z uwagi na to, że środki mające pochodzić z budżetu Unii Europejskiej nie zostały Zamawiającemu przyznane w planowanej wysokości, a możliwość unieważnienia postępowania na tej podstawie została przewidziana w ogłoszeniu o zamówieniu (art. 93 ust. 1a ustawy Pzp). Niniejsze ogłoszenie zostało zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej i tablicy ogłoszeń w dniu 05.07.2012 r. 

zamówienie na:

Dostawa części do aparatu AXIOM MULTIX MT firmy Siemens wraz z montażem.

zamawiający: Zespół Opieki Zdrowotnej w Chełmnie
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: 20/2012
wartość: Poniżej 200 000 EURO
termin składania ofert: 25 czerwca 2012  11:00
przyczyna unieważnienia: http://www.zoz.chelmno.pl/przetargi_pliki/uniewaznienie_postepowania_napraw_rtg_02_07_2012.pdf 

zamówienie na:

Usługi ubezpieczenia na rzecz pacjenta z tytułu zdarzeń medycznych.

zamawiający: Zespół Opieki Zdrowotnej w Chełmnie
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: 6/2012
wartość: Poniżej 200 000 EURO
termin składania ofert: 9 lutego 2012  11:00
przyczyna unieważnienia: http://www.zoz.chelmno.pl/przetargi_pliki/uniewaznienie_postepowania_ubezpieczenia_na_rzecz_pacjenta_15_02_2012.pdf 

zamówienie na:

Zakup obudowy dydaktycznej w ramach projektu „Atrakcyjne kształcenie zawodowe w powiecie chełmińskim – III”

zamawiający: POWIAT CHEŁMIŃSKI
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZZP.A.041.3.2011/2012.JG
wartość: Poniżej 193 000 EURO
termin składania ofert: 23 stycznia 2012  09:00
przyczyna unieważnienia: Niniejszym informuję, że w prowadzonym przez Powiat Chełmiński z siedzibą w Chełmnie przy ul. Harcerskiej nr 1  postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie trzeciego przetargu nieograniczonego na wykonanie zamówienia pod nazwą: Zakup obudowy dydaktycznej w ramach projektu „Atrakcyjne kształcenie zawodowe w powiecie chełmińskim – III”, w podziale na trzy części, nie wpłynęła ani jedna oferta. W związku z powyższym zgodnie z art. 93 ust. 1 ustawy z 29.01.2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia. 

zamówienie na:

Usługi ubezpieczenia na rzecz pacjenta z tytułu zdarzeń medycznych.

zamawiający: Zespół Opieki Zdrowotnej w Chełmnie
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: 3/2012
wartość: Poniżej 200 000 EURO
termin składania ofert: 20 stycznia 2012  11:00
przyczyna unieważnienia: http://www.zoz.chelmno.pl/przetargi_pliki/informacja_o_uniewznieniu_postepowania_ubezpieczenie_pacjenta_25_01_2012.pdf 

zamówienie na:

Opracowanie dokumentacji projektowej w zakresie remontu i adaptacji dwóch pomieszczeń.

zamawiający: Zespół Opieki Zdrowotnej w Chełmnie
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: 56/2011
wartość: Poniżej 193 000 EURO
termin składania ofert: 11 stycznia 2012  11:00
przyczyna unieważnienia: http://www.zoz.chelmno.pl/przetargi_pliki/informacja_o_uniewaznieniu_postepowania_opracowanie_dokumentacji_projektowej_16_01_2012.pdf 

zamówienie na:

Usługi ubezpieczenia na rzecz pacjenta z tytułu zdarzeń medycznych.

zamawiający: Zespół Opieki Zdrowotnej w Chełmnie
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: 58/2011
wartość: Poniżej 193 000 EURO
termin składania ofert: 9 stycznia 2012  09:00
przyczyna unieważnienia: http://www.zoz.chelmno.pl/przetargi_pliki/informacja_o_uniewaznieniu_postepowania_ubezpieczenie_pacjentow_11_01_2012.pdf 

zamówienie na:

Usługi ubezpieczenia na rzecz pacjenta z tytułu zdarzeń medycznych.

zamawiający: Zespół Opieki Zdrowotnej w Chełmnie
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: 58/2011
wartość: Poniżej 193 000 EURO
termin składania ofert: 9 stycznia 2012  09:00
przyczyna unieważnienia: http://www.zoz.chelmno.pl/przetargi_pliki/informacja_o_uniewaznieniu_postepowania_ubezpieczenie_pacjentow_11_01_2012.pdf 

Przetargi o pozycjach 1 - 12 (z 12)