Przetargi unieważnione z 2007 roku


Przetargi o pozycjach 1 - 2 (z 2)zamówienie na:

Remont elewacji szczytowej budynku szkoły Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Chełmnie przy ul. Dworcowej 20

zamawiający: Powiat Chełmiński
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy:
wartość: poniżej 60.000 EURO
termin składania ofert: 7 maja 2007  12:00
przyczyna unieważnienia: Odrzucenie oferty najkorzystniejszej, kolejna oferta przekracza kwotę, jaką Zamawiający może przeznaczyć na realizację zamówienia. 

zamówienie na:

Odwodnienie piwnic budynku szkolnego Zespołu Szkół nr 2 w Chełmnie przy ul. Szkolnej 14

zamawiający: Powiat Chełmiński
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy:
wartość: poniżej 60000 Euro
termin składania ofert: 30 kwietnia 2007  12:00
przyczyna unieważnienia: Postępowanie unieważnione zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, cena najkorzystniejszej oferty przekracza kwotę, jaką Zamawiający może przeznaczyć na realizację zamówienia. 

Przetargi o pozycjach 1 - 2 (z 2)