Przetargi unieważnione z 2006 roku


Przetargi o pozycjach 1 - 2 (z 2)zamówienie na:

na wykonanie: "PRZEBUDOWY DROGI POWIATOWEJ NR 1618C LISEWO - LIPIENEK "

zamawiający: POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W CHEŁMNIE działający w imieniu POWIATU CHEŁMIŃSKIEGO
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy:
wartość: do 60.000 Euro
termin składania ofert: 28 sierpnia 2006
przyczyna unieważnienia: Uzasadnienie faktyczne: Do upływu terminu składania ofert nie złożono żadnej oferty. Uzasadnienie prawne: Art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177 z późn. zm.) 

zamówienie na:

na wykonanie zadania: "MODERNIZACJA DRÓG POWIATOWYCH - PRZEBUDOWA CIĄGU PODWIESK – PAPARZYN I ODCINKA DROGI MALANKOWO - CHRUSTY"

zamawiający: POWIAT CHEŁMIŃSKI
tryb zamówienia: przetarg ograniczony
nr sprawy:
wartość: powyżej 60.000 Euro
termin składania ofert: 23 sierpnia 2006
przyczyna unieważnienia: Uzasadnienie faktyczne: Cena brutto za wykonanie całości zadania podana w ofercie przewyższa kwotę, którą zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Uzasadnienie prawne: Art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177 z późn. zm.). 

Przetargi o pozycjach 1 - 2 (z 2)