Przetargi unieważnione z 2021 roku


Przetargi o pozycjach 1 - 5 (z 5)zamówienie na:

Wykonanie usług z zakresu zimowego utrzymania dróg powiatowych na terenie powiatu chełmińskiego w sezonie zimowym 2021/2022

zamawiający: Powiatowy Zarząd Dróg w Chełmnie
tryb zamówienia: TRYB PODSTAWOWY
nr sprawy: PZD.3221.1.2021.KŻ
wartość: Poniżej 214 000 euro
termin składania ofert: 8 października 2021  10:00
przyczyna unieważnienia: Z uwagi na obszerność danych wynik postępowania dostępny jest poniżej, jako odrębny plik do pobrania. 

zamówienie na:

Przebudowa części pomieszczeń budynku szkoły SOSzW w Chełmnie

zamawiający: Powiat Chełmiński
tryb zamówienia: tryb podstawowy
nr sprawy: ZZP.041.2.2018-2021.JG
wartość: poniżej 5.350.000 EURO
termin składania ofert: 14 czerwca 2021  11:00
przyczyna unieważnienia: Zgodnie z art. 255 ust 1) ustawy PZP - w postępowaniu nie została złożona żadna oferta. 

zamówienie na:

Dostawę pomocy dydaktycznych w ramach projektu „Doposażenie pracowni zawodowych ZS2 i ZSCKP II”.

zamawiający: Powiat Chełmiński
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZZP.041.1.2019.2020.2021.JG
wartość: powyżej 214 tys. EURO
termin składania ofert: 4 maja 2021  10:00
przyczyna unieważnienia: Z uwagi na liczne konieczne zmiany w opisie przedmiotów zamówienia zgodnie z art. 255 ust. 6 w związku z art. 99 ust. 5 i 6 ustawy Pzp komisja unieważnia postępowanie przetargowe. 

zamówienie na:

Usługa outsourcingu druku dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Chełmnie.

zamawiający: Zespół Opieki Zdrowotnej w Chełmnie
tryb zamówienia: Zapytanie Ofertowe
nr sprawy: 4/2021
wartość: Poniżej 130.000 zł
termin składania ofert: 8 kwietnia 2021  11:00
przyczyna unieważnienia: poniżej. 

zamówienie na:

Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej, dotyczącej rozbudowy drogi powiatowej nr 1627C Unisław - Żygląd (przetarg 2)

zamawiający: POWIAT CHEŁMIŃSKI
tryb zamówienia: PRZETARG NIEOGRANICZONY
nr sprawy: PZD.272.6.2020.KŻ
wartość: Poniżej 214 000 euro
termin składania ofert: 28 stycznia 2021  11:00
przyczyna unieważnienia: Przyczyna unieważnienia postępowania została podana poniżej w oddzielnym pliku do pobrania. 

Przetargi o pozycjach 1 - 5 (z 5)