Przetargi rozstrzygnięte z 2020 roku


Przetargi o pozycjach 1 - 20 (z 48) starsze przetargi »zamówienie na:

Zakup i dostawa paliw do Domu Pomocy Społecznej w Mgoszczu, w 2021 roku.

zamawiający: Dom Pomocy Społecznej
tryb zamówienia: Przetarg Nieograniczony
nr sprawy: DAG.330.1.3.2020.SO
wartość: Poniżej 214.000,00 Euro
termin składania ofert: 15 grudnia 2020  08:30
wynik postępowania: W toku postępowania wyłoniono wykonawców do realizacji dostaw paliw w 2021 roku. Dla pakietu I wpłynęła jedna oferta: Firma „TANK” Spółka Jawna 87-100 Toruń ul. Chrzanowskiego 11; Realizację dostaw powierzono: Firma „TANK” Spółka Jawna 87-100 Toruń ul. Chrzanowskiego 11; dla pakietu II wpłynęły dwie oferty: 1. P.H.U. “Gaspol” 87-300 Brodnica, ul. Cmentarna 4. 2.Gminna Spółdzielnia „SCH”, 86-230 Lisewo, ul. Chełmińska 11. Realizację dostaw powierzono: Gminna Spółdzielnia „SCH”, 86-230 Lisewo, ul. Chełmińska 11.  

zamówienie na:

Prowadzenie kompleksowej obsługi bankowej budżetu Powiatu Chełmińskiego oraz budżetów 15 jednostek organizacyjnych Powiatu Chełmińskiego

zamawiający: Powiat Chełmiński
tryb zamówienia: zapytanie ofertowe
nr sprawy: FN
wartość: poniżej 30 000 euro
termin składania ofert: 30 listopada 2020  13:00
wynik postępowania: W wyniku analizy ofert przedmiotowe zamówienie zostanie udzielone oferentowi: Bank Spółdzielczy w Brodnicy, ul. Kamionka 27, 87-300 Brodnica 

zamówienie na:

Dostawa artykułów medycznych jednorazowego użytku dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Chełmnie.

zamawiający: Zespół Opieki Zdrowotnej w Chełmnie
tryb zamówienia: Zapytanie Ofertowe
nr sprawy: 27/2020
wartość: PONIŻEJ 30.000 EURO
termin składania ofert: 20 listopada 2020  11:00
wynik postępowania: wynik postępowania poniżej. 

zamówienie na:

Dostawa środków ochrony osobistej oraz środków do dezynfekcji dla personelu zakładu opiekuńczo-leczniczego w ZOZ w Chełmnie.

zamawiający: Zespół Opieki Zdrowotnej w Chełmnie
tryb zamówienia: Zapytanie Ofertowe
nr sprawy: 26/2020
wartość: PONIŻEJ 30.000 EURO
termin składania ofert: 16 listopada 2020  13:00
wynik postępowania: Wynik postępowania poniżej. 

zamówienie na:

DOSTAWA NABIAŁU I PRODUKTÓW MLECZARSKICH DLA ZOZ W CHEŁMNIE

zamawiający: Zespół Opieki Zdrowotnej w Chełmnie
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: 25/2020
wartość: PONIŻEJ 214 000 EURO
termin składania ofert: 16 listopada 2020  10:00
wynik postępowania: Wynik postępowania na platformie przetargowej. 

zamówienie na:

Wykonanie robót budowlanych dla zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa kotłowni gazowej w Centrum Kształcenia Zawodowego w Grubnie”

zamawiający: Powiat Chełmiński
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZZP.2510.3.2019.2020.JG
wartość: poniżej 5 350 000 euro
termin składania ofert: 9 listopada 2020  15:30
wynik postępowania: Najkorzystniejszą ofertą na wykonanie inwestycji jest oferta nr 3 złożona przez Hosta Group Sp. z o.o., Sp.k., 87-122 Grębocin, ul. Kowalewska 20 

zamówienie na:

SUKCESYWNA DOSTAWA OBŁOŻEŃ I PIELUCHOMAJTEK DLA ZESPOŁU OPIEKI ZDROWOTNEJ W CHEŁMNIE

zamawiający: Zespół Opieki Zdrowotnej w Chełmnie
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: 23/2020
wartość: PONIŻEJ 214.000 EURO
termin składania ofert: 4 listopada 2020  10:00
wynik postępowania: Wynik postępowania na platformie zakupowej link poniżej. 

zamówienie na:

Zakup oraz dostawa myjni endoskopowej dla ZOZ w Chełmnie

zamawiający: Zespół Opieki Zdrowotnej w Chełmnie
tryb zamówienia: Zapytanie Ofertowe
nr sprawy: 24/2020
wartość: PONIŻEJ 30.000 EURO
termin składania ofert: 3 listopada 2020  13:00
wynik postępowania: Ze względu na dużą ilość informacji, wynik postępowania dostępny jest jako plik do pobrania poniżej. 

zamówienie na:

Wykonanie usług z zakresu zimowego utrzymania dróg powiatowych na terenie powiatu chełmińskiego w sezonie zimowym 2020/2021

zamawiający: Powiatowy Zarząd Dróg
tryb zamówienia: PRZETARG NIEOGRANICZONY
nr sprawy: PZD.3221.1.2020.KŻ
wartość: Poniżej 214 000 euro
termin składania ofert: 23 października 2020  10:00
wynik postępowania: Z uwagi na objętość danych, wynik postępowania dostępny jest poniżej, jako odrębny plik do pobrania. Umowy z wybranymi Wykonawcami zostały podpisane w dniu 12.11.2020 r. 

zamówienie na:

SUKCESYWNA DOSTAWA MATERIAŁÓW MEDYCZNYCH DLA ZOZ CHEŁMNO

zamawiający: Zespół Opieki Zdrowotnej w Chełmnie
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: 21/2020
wartość: PONIŻEJ 214.000 EURO
termin składania ofert: 16 października 2020  10:00
wynik postępowania: Wynik postępowania poniżej 

zamówienie na:

Dostawa artykułów biurowych dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Chełmnie.

zamawiający: Zespół Opieki Zdrowotnej w Chełmnie
tryb zamówienia: Zapytanie Ofertowe
nr sprawy: 22/2020
wartość: PONIŻEJ 30.000 EURO
termin składania ofert: 8 października 2020  10:00
wynik postępowania: Ze względu na dużą ilość informacji, wynik postępowania dostępny jest jako plik do pobrania poniżej. 

zamówienie na:

Zakup i dostawy wyposażenia oraz pomocy dydaktycznych w ramach projektu pn. "Rozwój i podnoszenie kompetencji kluczowych i umiejętności zawodowych uczniów i nauczycieli z powiatu chełmińskiego"

zamawiający: Powiat Chełmiński
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZZP.041.5.2019.2020.JG
wartość: poniżej 214.000 euro
termin składania ofert: 25 września 2020  11:00
wynik postępowania: Komisja stwierdza, że najkorzystniejszymi ofertami na poszczególne części zamówienia są: na część nr 1 zamówienia (elektronika) oferta nr 7 złożona przez PHU BMS Sp.J., Z. Bielecki, ul. Staszica 22, 82-500 Kwidzyń, która uzyskała 100 pkt.; na część nr 2 zamówienia (pomoce naukowe) oferta nr 1 złożona przez Fabrykę Pomocy Naukowych Sp. z o.o., ul. Słowiańska 7, 48-300 Nysa, która uzyskała 100 pkt.; na część nr 3 zamówienia (artykuły biurowe i papiernicze) oferta nr 9 złożona przez Firmę Usługowo Handlową „ANNA” Anna Białobrzycka, ul. Wodna 18, 62-200 Gniezno. która uzyskała 100 pkt. Unieważnia się postępowanie w części nr 4 zamówienia (meble), ponieważ na tą część zamówienia nie wpłynęła żadna oferta. 

zamówienie na:

Dostawa gazów medycznych dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Chełmnie.

zamawiający: Zespół Opieki Zdrowotnej w Chełmnie
tryb zamówienia: Zapytanie Ofertowe
nr sprawy: 20/2020
wartość: PONIŻEJ 30.000 EURO
termin składania ofert: 22 września 2020  11:00
wynik postępowania: Ze względu na dużą ilość informacji, wynik postępowania dostępny jest jako plik do pobrania poniżej. 

zamówienie na:

Remont drogi powiatowej nr 1609C Rybieniec - Stolno

zamawiający: Powiatowy Zarząd Dróg
tryb zamówienia: Zapytanie Ofertowe
nr sprawy: PZD.DT.3210.7.2020.KŻ
wartość: Poniżej 30 tys. euro
termin składania ofert: 21 września 2020  15:00
wynik postępowania: Z uwagi na objętość danych wynik postępowania dostępny jest poniżej, jako odrębny plik do pobrania. 

zamówienie na:

Zakup i dostawy pomocy dydaktycznych oraz wyposażenia w ramach projektu pn. „Rozszerzenie oferty przedszkola specjalnego w Chełmnie o dodatkowe zajęcia zwiększające szanse edukacyjne dzieci niepełnosprawnych”

zamawiający: Powiat Chełmiński
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZZP.041.4.2019.2020.JG
wartość: poniżej 30 tys. Euro
termin składania ofert: 18 września 2020  11:00
wynik postępowania: Komisja dokonała wyboru najkorzystniejszych ofert: - w części nr 1 za najkorzystniejszą została uznana oferta nr 3 złożona przez Grupa Invest Sp. z o.o., ul. Giedlarowa 99a, 37-300 Leżajsk - w części nr 2 za najkorzystniejszą została uznana oferta nr 1 złożona przez Biuro Inżynieryjne Martex, Marcin Puźniak, Gorzeszów 19, 58-405 Krzeszów 

zamówienie na:

DOSTAWA ODCZYNNIKÓW LABORATORYJNYCH DO ZESPOŁU OPIEKI ZDROWOTNEJ W CHEŁMNIE.

zamawiający: Zespół Opieki Zdrowotnej w Chełmnie
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: 16/2020
wartość: PONIŻEJ 214.000 EURO
termin składania ofert: 18 września 2020  09:00
wynik postępowania: Ze względu na dużą ilość informacji, wynik postępowania dostępny jest jako plik do pobrania poniżej.  

zamówienie na:

Zakup, dostawa oraz instalacja sprężarek bezolejowych w ilości 2 szt. dla ZOZ w Chełmnie.

zamawiający: Zespół Opieki Zdrowotnej w Chełmnie
tryb zamówienia: Zapytanie Ofertowe
nr sprawy: 18/2020
wartość: PONIŻEJ 30.000 EURO
termin składania ofert: 16 września 2020  11:00
wynik postępowania: Ze względu na dużą ilość informacji, wynik postępowania dostępny jest jako plik do pobrania poniżej. 

zamówienie na:

Sukcesywna dostawa płyt CD-R, DVD-R

zamawiający: Zespół Opieki Zdrowotnej w Chełmnie
tryb zamówienia: Zapytanie Ofertowe
nr sprawy: 17/2020
wartość: PONIŻEJ 30.000 EURO
termin składania ofert: 15 września 2020  13:00
wynik postępowania: Ze względu na dużą ilość informacji, wynik postępowania dostępny jest jako plik do pobrania poniżej. 

zamówienie na:

ZAKUP SPRZĘTU DO WYKONYWANIA ZABIEGÓW Z ZAKRESU WIDEOCHIRURGII...

zamawiający: Zespół Opieki Zdrowotnej w Chełmnie
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: 14/2020
wartość: PONIŻEJ 214 000 EURO
termin składania ofert: 4 września 2020  09:00
wynik postępowania: Ze względu na dużą ilość informacji, wynik postępowania dostępny jest jako plik do pobrania poniżej. 

zamówienie na:

Dostawa artykułów spożywczych oraz jaj do Zespołu Opieki Zdrowotnej w Chełmnie.

zamawiający: Zespół Opieki Zdrowotnej w Chełmnie
tryb zamówienia: Zapytanie Ofertowe
nr sprawy: 15/2020
wartość: PONIŻEJ 30000 EURO
termin składania ofert: 31 sierpnia 2020  13:00
wynik postępowania: Ze względu na dużą ilość informacji, wynik postępowania dostępny jest jako plik do pobrania poniżej. 

Przetargi o pozycjach 1 - 20 (z 48) starsze przetargi »