Przetargi rozstrzygnięte z 2019 roku


Przetargi o pozycjach 1 - 20 (z 60) starsze przetargi »zamówienie na:

Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją inwestycji pn. "Ścieżki rowerowe w powiecie chełmińskim”.

zamawiający: POWIAT CHEŁMIŃSKI
tryb zamówienia: PRZETARG NIEOGRANICZONY
nr sprawy: PZD.272.10.2019.KŻ
wartość: Poniżej 221 000 euro
termin składania ofert: 23 grudnia 2019  11:00
wynik postępowania: Z uwagi na objętość danych wyniki postępowania na realizację poszczególnych części przedmiotu zamówienia, zostały zamieszczone poniżej, jako oddzielne pliki do pobrania. 

zamówienie na:

Zakup i dostawa paliw do Domu Pomocy Społecznej w Mgoszczu.

zamawiający: Dom Pomocy Społecznej
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: DAG330.1.4.2019.SO
wartość: PONIŻEJ 221 000 EURO
termin składania ofert: 17 grudnia 2019  08:30
wynik postępowania: W toku postępowania wyłoniono wykonawców do realizacji dostaw paliw w 2020 roku. Dla pakietu I wpłynęła jedna oferta: Firma „TANK” Spółka Jawna 87-100 Toruń ul. Chrzanowskiego 11; dla pakietu II wpłynęły dwie oferty: 1. P.H.U. “Gaspol” 87-300 Brodnica, ul. Cmentarna 4. 2.Gminna Spółdzielnia „SCH”, 86-230 Lisewo, ul. Chełmińska 11. Realizację dostaw powierzono: Gminna Spółdzielnia „SCH”, 86-230 Lisewo, ul. Chełmińska 11.  

zamówienie na:

opracowanie dokumentacji budowlanej projektowo kosztorysowej inwestycji pn. „Budowa kotłowni gazowej w Centrum Kształcenia Zawodowego w Grubnie”

zamawiający: Powiat Chełmiński
tryb zamówienia: zapytanie ofertowe
nr sprawy: ZZP.2510.3.2019.JG
wartość: poniżej 30 tys. Euro
termin składania ofert: 12 grudnia 2019  12:00
wynik postępowania: Wybrano ofertę firmy: Pracownia Projektów Budowlanych Brążkiewicz, Herman Sp.J., ul. Lotników 15c/17, 87-100 Toruń, za kwotę 31.119,00 zł. brutto. Uzasadnienie wyboru: złożona oferta jest cenowo najtańsza i spełnia wszystkie wymagania stawiane przez inwestora. 

zamówienie na:

Sukcesywna dostawa leków.

zamawiający: Zespół Opieki Zdrowotnej w Chełmnie
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: 30/2019
wartość: PONIŻEJ 221.000 EURO
termin składania ofert: 10 grudnia 2019  09:00
wynik postępowania: Ze względu na dużą ilość informacji, wynik postępowania dostępny jest jako plik do pobrania poniżej.  

zamówienie na:

Zadania wspólne na drogach powiatowych na terenie powiatu chełmińskiego - Etap II

zamawiający: POWIAT CHEŁMIŃSKI
tryb zamówienia: PRZETARG NIEOGRANICZONY
nr sprawy: PZD.272.9.2019.KŻ
wartość: Poniżej 5 548 000 euro
termin składania ofert: 6 grudnia 2019  10:00
wynik postępowania: Wynik postępowania dostępny jest poniżej, jako oddzielny plik do pobrania. Umowa z Wykonawcą została podpisana w dniu 19.12.2019 r. 

zamówienie na:

Remont drogi powiatowej nr 1639C Głażewo - Grzybno

zamawiający: POWIAT CHEŁMIŃSKI
tryb zamówienia: PRZETARG NIEOGRANICZONY
nr sprawy: PZD.272.8.2019.KŻ
wartość: Poniżej 5 548 000 euro
termin składania ofert: 2 grudnia 2019  11:00
wynik postępowania: Wynik postępowania dostępny jest poniżej, jako oddzielny plik do pobrania. Umowa z Wykonawcą została podpisana w dniu 19.12.2019 r. 

zamówienie na:

Dostawa sprzętu jednorazowego użytku.

zamawiający: Zespół Opieki Zdrowotnej w Chełmnie
tryb zamówienia: Zapytanie Ofertowe
nr sprawy: 29/2019
wartość: PONIŻEJ 30.000 EURO
termin składania ofert: 29 listopada 2019  10:00
wynik postępowania: Ze względu na znaczną ilość danych wynik poniżej. 

zamówienie na:

Dostawa druków medycznych.

zamawiający: Zespół Opieki Zdrowotnej w Chełmnie
tryb zamówienia: Zapytanie Ofertowe
nr sprawy: 28/2019
wartość: PONIŻEJ 30000 EURO
termin składania ofert: 15 listopada 2019  12:00
wynik postępowania: Wynik postępowania poniżej. 

zamówienie na:

Dostawa kompaktowego urządzenia do pomiarów natężenia ruchu drogowego.

zamawiający: POWIATOWY ZARZĄD DRÓG
tryb zamówienia: Zapytanie Ofertowe
nr sprawy: PZD.DT.3210.21.2019.KŻ
wartość: Poniżej 30 tys. euro
termin składania ofert: 31 października 2019  10:00
wynik postępowania: Z uwagi na objętość danych, wynik postępowania dostępny jest poniżej, jako oddzielny plik do pobrania. 

zamówienie na:

Dostawa malowarki drogowej do oznakowania poziomego dla Powiatowego Zarządu Dróg w Chełmnie.

zamawiający: POWIATOWY ZARZĄD DRÓG
tryb zamówienia: Zapytanie Ofertowe
nr sprawy: PZD.DT.3210.20.2019.KŻ
wartość: Poniżej 30 tys. euro
termin składania ofert: 30 października 2019  10:00
wynik postępowania: Z uwagi na objętość danych wynik postępowania dostępny jest poniżej, jako odrębny plik do pobrania. 

zamówienie na:

Zakup oraz dostawa sprzętu medycznego dla OIT.

zamawiający: Zespół Opieki Zdrowotnej w Chełmnie
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: 24/2019
wartość: PONIŻEJ 221 000 EURO
termin składania ofert: 30 października 2019  09:00
wynik postępowania: Wynik postępowania poniżej. 

zamówienie na:

„Ścieżki rowerowe w powiecie chełmińskim” - przetarg 3

zamawiający: POWIAT CHEŁMIŃSKI
tryb zamówienia: PRZETARG NIEOGRANICZONY
nr sprawy: PZD.272.6.2019.KŻ
wartość: Poniżej 5 548 000 euro
termin składania ofert: 24 października 2019  10:00
wynik postępowania: Z uwagi na obszerność danych wyniki postępowania dla poszczególnych części przedmiotu zamówienia dostępne są poniżej, jako odrębne pliki do pobrania. Umowa na realizację części nr 1 przedmiotu zamówienia została podpisana w dniu 20.02.2020 r., natomiast umowa na realizację części nr 2 przedmiotu zamówienia została podpisana w dniu 19.02.2020 r. 

zamówienie na:

dostawę etyliny bezołowiowej i oleju napędowego do samochodów służbowych Starostwa Powiatowego w Chełmnie i Powiatowego Zarządu Dróg w Chełmnie

zamawiający: Powiat Chełmiński
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: OR.G.272.2.2019.DB
wartość: poniżej 221 000 Euro
termin składania ofert: 23 października 2019  10:00
wynik postępowania: Wybrano ofertę Przedsiębiorstwa Handlowo-Usługowego "Solo" Bożena Wiśniewska, prowadzącego partnerską stację paliw BP w Chełmnie, os. dr Fr. Raszei 1, 86-200 Chełmno. Wybrana oferta była jedyną ofertą złożoną w postępowaniu. 

zamówienie na:

Wykonanie usług z zakresu zimowego utrzymania dróg powiatowych na terenie powiatu chełmińskiego w sezonie zimowym 2019/2020

zamawiający: POWIATOWY ZARZĄD DRÓG
tryb zamówienia: PRZETARG NIEOGRANICZONY
nr sprawy: PZD.3221.1.2019.KŻ
wartość: Poniżej 221 000 euro
termin składania ofert: 17 października 2019  10:00
wynik postępowania: Z uwagi na objętość danych, wynik postępowania dostępny jest poniżej, jako oddzielny plik do pobrania. Umowy z Wykonawcami na realizację poszczególnych części przedmiotu zamówienia zostały podpisane w dniu 29.10.2019 r. 

zamówienie na:

Dostawa artykułów biurowych dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Chełmnie.

zamawiający: Zespół Opieki Zdrowotnej w Chełmnie
tryb zamówienia: Zapytanie Ofertowe
nr sprawy: 27/2019
wartość: PONIŻEJ 30000 EURO
termin składania ofert: 11 października 2019  12:00
wynik postępowania: Ze względu na dużą ilość informacji, wynik postępowania dostępny jest jako plik do pobrania poniżej. 

zamówienie na:

Dostawa sprzętu medycznego do Procowani Endoskopii.

zamawiający: Zespół Opieki Zdrowotnej w Chełmnie
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: 26/2019
wartość: PONIŻEJ 221 000 EURO
termin składania ofert: 10 października 2019  09:00
wynik postępowania: Ze względu na dużą ilość informacji, wynik postępowania dostępny jest jako plik do pobrania poniżej. 

zamówienie na:

Sukcesywna dostawa sprzętu jednorazowego dla ZOZ w Chełmnie.

zamawiający: Zespół Opieki Zdrowotnej w Chełmnie
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: 25/2019
wartość: PONIŻEJ 221 000 EURO
termin składania ofert: 9 października 2019  09:00
wynik postępowania: Wynik poniżej. 

zamówienie na:

Zakup wraz z dostawą sprzętu elektronicznego na potrzebę realizacji Projektu pn. „Efektywne rozwiązania dzięki wspólnym działaniom - testowanie modelu wsparcia”

zamawiający: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Chełmnie
tryb zamówienia: zapytanie ofertowe
nr sprawy: 4/POWER/2019
wartość: poniżej 30 tys. Euro
termin składania ofert: 24 września 2019  13:00
wynik postępowania: W wyniku przeprowadzonej procedury za najkorzystniejszą uznano ofertę firmy Salon Komputerowy PC-MARKET, ul. Grudziądzka 9, 86-200 Chełmno 

zamówienie na:

Dostawa tekstyliów stanowiących wyposażenie Mieszkania Wspomaganego II etapu w związku z realizacją Projektu pn. „Efektywne rozwiązania dzięki wspólnym działaniom - testowanie modelu wsparcia”

zamawiający: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Chełmnie
tryb zamówienia: zapytanie ofertowe
nr sprawy: 5/POWER/2019
wartość: poniżej 30 tys. Euro
termin składania ofert: 24 września 2019  13:00
wynik postępowania: W wyniku przeprowadzonej procedury za najkorzystniejszą uznano ofertę firmy HAFT-POL Głuch Michał, Niska Jabłonica 31a, 26-422 Borkowice. 

zamówienie na:

Wykonanie okresowych przeglądów 5-letnich dróg powiatowych na terenie powiatu chełmińskiego.

zamawiający: POWIATOWY ZARZĄD DRÓG
tryb zamówienia: Zapytanie Ofertowe
nr sprawy: PZD.DT.3210.16.2019.KŻ
wartość: Poniżej 30 tys. euro
termin składania ofert: 18 września 2019  12:00
wynik postępowania: Z uwagi na objętość danych wynik postępowania dostępny jest poniżej, jako oddzielny plik do pobrania. 

Przetargi o pozycjach 1 - 20 (z 60) starsze przetargi »