Przetargi rozstrzygnięte z 2018 roku


Przetargi o pozycjach 1 - 20 (z 53) starsze przetargi »zamówienie na:

zakup i dostawy pomocy dydaktycznych – mebli, w ramach projektu pn. „Rozwój i podnoszenie kompetencji, w tym kluczowych uczniów powiatu chełmińskiego”

zamawiający: Powiat Chełmiński
tryb zamówienia: zapytanie ofertowe
nr sprawy: ZZP.041.3.2015/16/17/18.JG
wartość: poniżej 30 tys. Euro
termin składania ofert: 14 grudnia 2018  11:00
wynik postępowania: Z uwagi na brak środków finansowych, Komisja proponuje unieważnienie postępowania. 

zamówienie na:

Dostawa leków dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Chełmnie.

zamawiający: Zespół Opieki Zdrowotnej w Chełmnie
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: 21/2018
wartość: PONIŻEJ 221 000 EURO
termin składania ofert: 6 grudnia 2018  09:00
wynik postępowania: Ze względu na dużą ilość informacji, wynik postępowania dostępny jest jako plik do pobrania poniżej. 

zamówienie na:

Ubezpieczenie Zespołu Opieki Zdrowotnej w Chełmnie

zamawiający: Zespół Opieki Zdrowotnej w Chełmnie
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: 651877-N-2018
wartość: PONIŻEJ 221 000 EURO
termin składania ofert: 3 grudnia 2018  13:00
wynik postępowania: Ze względu na dużą ilość informacji, wynik postępowania dostępny jest jako plik do pobrania poniżej. 

zamówienie na:

Digitalizację dokumentów PZGiK, utworzenie baz danych BDOT500 i GESUT oraz przeprowadzenie działań harmonizujących zbiory danych powiatu chełmińskiego realizowanych w ramach projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0"

zamawiający: Powiat Chełmiński
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: GKN.D.272.1.11.2018.MJ
wartość: POWYŻEJ 221 000 Euro
termin składania ofert: 14 listopada 2018  12:00
wynik postępowania: Za najkorzystniejszą uznano ofertę Okręgowego Przedsiębiorstwa Geodezyjno-Kartograficznego Spółka z o.o., ul. Zwycięstwa 140, 75-613 Koszalin. Zgodnie z art. 91 ust. 1 Zamawiający dokonał wyboru na podstawie kryteriów oceny określonych w SIWZ: wybrana oferta uzyskała najwyższą ilość punktów a Wykonawca w wyznaczonym terminie złożył wszystkie dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz potwierdzające brak podstaw do wykluczenia. 

zamówienie na:

zakup i dostawy pomocy dydaktycznych w ramach projektu „Rozwój i podnoszenie kompetencji, w tym kluczowych uczniów powiatu chełmińskiego”

zamawiający: Powiat Chełmiński
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZZP.041.3.2015/16/17/18.JG
wartość: poniżej 221 000 Euro
termin składania ofert: 9 listopada 2018  11:00
wynik postępowania: Komisja proponuje podpisanie umów na realizację zamówienia z następującymi oferentami, którzy w postępowaniu przetargowym uzyskali najwyższą ilość punktów na poszczególne części zamówienia: firmie 13p Sp. z o.o., ul. Międzyleska 2-4, 50-514 Wrocław, na część nr 1 zamówienia (pomoce dydaktyczne) na kwotę 40.861,20 zł. brutto; firmie VICTORES Prawo i Zamówienia Publiczne, Kamil Kwiatosiński, Skrzynno 102, 98-311 Ostrówek, na część nr 4. zamówienia (elektronika), na kwotę 6.483,33 zł. brutto; firmie Handlowo Usługowej „Anna” Anna Białobrzycka, ul. Wodna 18, 62-200 Gniezno, na część nr 3 zamówienia (artykuły biurowe) na kwotę 10.865,14 zł brutto; firmie Victor Paweł Dulny, ul. Kosynierów Kościuszkowskich 7b/21, 87-100 Toruń, na część nr 5 zamówienia (książki), na kwotę 22.531,36 zł. brutto. Unieważnia się postępowanie w części 2 (meble), ponieważ po uchyleniu się wybranego oferenta od podpisania umowy, cena kolejnej najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na wykonanie zamówienia (art. 93 ust.1 pkt 4 ustawy Pzp). 

zamówienie na:

Zakup i dostawy pomocy dydaktycznych w ramach projektu „Doposażenie pracowni zawodowych ZS2 i ZSCKP”

zamawiający: Powiat Chełmiński
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZZP.041.2.2016/2018.JG
wartość: poniżej 30 tys. Euro
termin składania ofert: 7 listopada 2018  12:00
wynik postępowania: Komisja wnioskuje o udzielenie zamówienia oferentom, którzy uzyskali najwyższą ilość punktów w ocenie ofert i nie przekroczyli lub nieznacznie przekroczyli środki zarezerwowane w budżecie na wykonanie części nr 2, 3, 4 i 5 zamówienia tj.: Oferentowi nr 2 - Firmie METALZBYT-HURT Sp. z o.o., ul. Bardowskiego 2, 43-300 Bielsko-Biała, na następujące części zamówienia: część nr 4 zamówienia (maszyny ślusarskie), za kwotę 7.149,38 zł. brutto, część nr 15 zamówienia (urządzenia pomiarowe), za kwotę 23.062,51 zł. brutto; Oferentowi nr 3 – VICTOR Paweł Dulny, ul Błażyńskich 33c/20, 87-100 Toruń, na część nr 13 zamówienia (pomoce naukowe) ,za kwotę 3.676,25 zł. brutto; Oferentowi nr 4 – Metal Technics Polska s. c. ul. Ryżowa 43D/1, 02-495 Warszawa, na następujące części zamówienia: część nr1 zamówienia (wiertarka kadłubowe) , za kwotę 22.755,00 zł. brutto, część nr 2 zamówienia (frezarka), za kwotę 72.570,00 zł. brutto. Komisja wnioskuje o unieważnienie postępowania na części nr 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 i 12 zamówienia, ponieważ na te części zamówienia nie wpłynęła żadna oferta. Komisja wnioskuje o unieważnienie postępowania w zakresie dotyczącym części nr 3 i 14 zamówienia, ponieważ złożone oferty znacznie przekraczają środki zarezerwowane w budżecie na wykonanie tych części zamówienia. 

zamówienie na:

Dostawa zestawów specjalistycznych dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Chełmnie.

zamawiający: Zespół Opieki Zdrowotnej w Chełmnie
tryb zamówienia: Zapytanie Ofertowe
nr sprawy: 20/2018
wartość: PONIŻEJ 30000 EURO
termin składania ofert: 24 października 2018  10:00
wynik postępowania: Ze względu na dużą ilość informacji, wynik postępowania dostępny jest jako plik do pobrania poniżej.  

zamówienie na:

WYKONANIE USŁUG Z ZAKRESU ZIMOWEGO UTRZYMANIA DRÓG POWIATOWYCH NA TERENIE POWIATU CHEŁMIŃSKIEGO W SEZONIE ZIMOWYM 2018/2019

zamawiający: Powiatowy Zarząd Dróg
tryb zamówienia: PRZETARG NIEOGRANICZONY
nr sprawy: PZD.3221.1.2018.KŻ
wartość: Poniżej 221 000 euro
termin składania ofert: 9 października 2018  10:00
wynik postępowania: Z uwagi na obszerność danych, wynik postępowania podany jest poniżej, jako oddzielny plik do pobrania. Umowy z wykonawcami poszczególnych części przedmiotu zamówienia zostały podpisane w dniu 24.10.2018 r. 

zamówienie na:

Dostawa koparko - ładowarki wraz z osprzętem dla Powiatowego Zarządu Dróg w Chełmnie

zamawiający: POWIAT CHEŁMIŃSKI
tryb zamówienia: PRZETARG NIEOGRANICZONY
nr sprawy: PZD.272.10.2018.KŻ
wartość: Poniżej 221 000 euro
termin składania ofert: 27 września 2018  10:00
wynik postępowania: Z uwagi na objętość danych, wynik postępowania dostępny jest poniżej, jako oddzielny plik do pobrania. Umowa z wykonawcą została podpisana w dniu 5.10.2018 r. 

zamówienie na:

Dostawa aparatu cyfrowego RTG dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Chełmnie wraz z adaptacją pomieszczenia przeznaczonego na aparat oraz przeprowadzeniem szkolenia w zakresie obsługi sprzętu.

zamawiający: Zespół Opieki Zdrowotnej w Chełmnie
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: 18/2018
wartość: PONIŻEJ 221 000 EURO
termin składania ofert: 26 września 2018  09:00
wynik postępowania: Ze względu na dużą ilość informacji, wynik postępowania dostępny jest jako plik do pobrania poniżej. 

zamówienie na:

Sukcesywna dostawa artykułów biurowych dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Chełmnie

zamawiający: Zespół Opieki Zdrowotnej w Chełmnie
tryb zamówienia: Zapytanie Ofertowe
nr sprawy: 17/2018
wartość: PONIŻEJ 30000 EURO
termin składania ofert: 20 września 2018  09:00
wynik postępowania: Ze względu na dużą ilość informacji, wynik postępowania dostępny jest jako plik do pobrania poniżej.  

zamówienie na:

Wykonanie i dostawa tablic rejestracyjnych pojazdów na potrzeby Starostwa Powiatowego w Chełmnie oraz odbiór i unieszkodliwianie wycofanych z użytku tablic rejestracyjnych

zamawiający: Powiat Chełmiński
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: KT.A.272.3.2018.MC
wartość: poniżej 221 000 Euro
termin składania ofert: 18 września 2018  12:00
wynik postępowania: Oferta nr 1, złożona przez firmę Derpol Sp. z o.o., ul. Grunwaldzka 12-16/22, 81-759 Sopot, została wybrana jako najkorzystniejsza. Oferta uzyskała najwyższą ocenę, jest najtańsza cenowo oraz oferuje najdłuższy okres gwarancji. 

zamówienie na:

Likwidacja przełomów drogowych na drodze powiatowej nr 1618C Lisewo – Lipienek oraz drodze powiatowej nr 1636C Papowo Biskupie – Nowy Dwór Królewski, na terenie powiatu chełmińskiego (przetarg trzeci)

zamawiający: POWIAT CHEŁMIŃSKI
tryb zamówienia: PRZETARG NIEOGRANICZONY
nr sprawy: PZD.272.8.2018.KŻ
wartość: Poniżej 5 548 000 euro
termin składania ofert: 3 września 2018  11:00
wynik postępowania: Z uwagi na obszerność danych wynik postępowania został podany poniżej, jako oddzielny plik do pobrania. Umowa z Wykonawcą została zawarta w dniu 27.09.2018 r. 

zamówienie na:

Dostawa obłożeń uniwersalnych i pieluchomajtek dla Zespołu opieki Zdrowotnej w Chełmnie

zamawiający: Zespół Opieki Zdrowotnej w Chełmnie
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: 15/2018
wartość: PONIŻEJ 221 000 EURO
termin składania ofert: 31 sierpnia 2018  09:00
wynik postępowania: Ze względu na dużą ilość informacji, wynik postępowania dostępny jest jako plik do pobrania poniżej. 

zamówienie na:

Zakup ambulansu typu C dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Chełmnie

zamawiający: Zespół Opieki Zdrowotnej w Chełmnie
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: 13/2018
wartość: PONIŻEJ 221 000 EURO
termin składania ofert: 30 sierpnia 2018  09:00
wynik postępowania: Ze względu na dużą ilość informacji, wynik postępowania dostępny jest jako plik do pobrania poniżej.  

zamówienie na:

Przebudowa drogi powiatowej nr 1626C Szymborno – Kijewo Królewskie.

zamawiający: Powiatowy Zarząd Dróg
tryb zamówienia: Zapytanie Ofertowe
nr sprawy: PZD.DT.3210.21.2018.KŻ
wartość: Poniżej 30 tys. euro
termin składania ofert: 29 sierpnia 2018  15:00
wynik postępowania: Z uwagi na objętość danych, wynik postępowania został zamieszczony poniżej, jako oddzielny plik do pobrania. 

zamówienie na:

Dostawa i uruchomienie sprzętu do artroskopii dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Chełmnie

zamawiający: Zespół Opieki Zdrowotnej w Chełmnie
tryb zamówienia: Zapytanie Ofertowe
nr sprawy: 16/2018
wartość: PONIŻEJ 30000 EURO
termin składania ofert: 29 sierpnia 2018  10:00
wynik postępowania: Ze względu na dużą ilość informacji, wynik postępowania dostępny jest jako plik do pobrania poniżej. 

zamówienie na:

Dostawa odczynników laboratoryjnych dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Chełmnie

zamawiający: Zespół Opieki Zdrowotnej w Chełmnie
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: 14/2018
wartość: PONIŻEJ 221 000 EURO
termin składania ofert: 29 sierpnia 2018  09:30
wynik postępowania: Ze względu na dużą ilość informacji, wynik postępowania dostępny jest jako plik do pobrania poniżej. 

zamówienie na:

Dostawa materiałów opatrunkowych i rękawic dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Chełmnie.

zamawiający: Zespół Opieki Zdrowotnej w Chełmnie
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: 12/2018
wartość: PONIŻEJ 221 000 EURO
termin składania ofert: 17 sierpnia 2018  09:00
wynik postępowania: Ze względu na dużą ilość informacji, wynik postępowania dostępny jest jako plik do pobrania poniżej. 

zamówienie na:

„Remont pokrycia dachów budynku szkoły SOSzW w Chełmnie przy ul. Dworcowej 26”.

zamawiający: Powiat Chełmiński
tryb zamówienia: zapytanie ofertowe
nr sprawy: ZZP.2510.1.2018.JG
wartość: poniżej 30 tys. Euro
termin składania ofert: 24 lipca 2018  11:00
wynik postępowania: Najtańszą ofertę złożyła firma Usługi Dekarsko-Blacharskie Jacek Małek, Watorowo nr 33, 86-200 Chełmno, na kwotę 34.194,00 zł. brutto, termin wykonania do dnia 28.08.2018 r. Komisja proponuje podpisanie umowy na wykonanie zamówienia z w/w Oferentem. Uzasadnienie wyboru: złożona oferta jest cenowo najtańsza. 

Przetargi o pozycjach 1 - 20 (z 53) starsze przetargi »