Przetargi rozstrzygnięte z 2017 roku


Przetargi o pozycjach 1 - 20 (z 42) starsze przetargi »zamówienie na:

dostawę etyliny bezołowiowej i oleju napędowego do samochodów służbowych Starostwa Powiatowego w Chełmnie i Powiatowego Zarządu Dróg w Chełmnie

zamawiający: Powiat Chełmiński
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: OR.G.272.1.2017.DB
wartość: poniżej 209 000 Euro
termin składania ofert: 21 grudnia 2017  10:00
wynik postępowania: Zamówienie zostanie udzielone firmie P.U.H. AUTO HANDEL Henryk Konopacki, ul. Wybudowanie 7, 86-200 Chełmno. Uzasadnienie wyboru: jedyna złożona oferta, spełnia warunki określone w SIWZ. Umowa podpisana została dnia 3.01.2018 r. 

zamówienie na:

Trzeci przetarg nieograniczony na zakup i dostawę pomocy dydaktycznych w ramach projektu „Doposażenie pracowni zawodowych ZS2 i ZSCKP”

zamawiający: Powiat Chełmiński
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZZP.041.2.2016/2017.JG
wartość: poniżej 209 000 Euro
termin składania ofert: 18 grudnia 2017  12:00
wynik postępowania: Komisja wnioskuje o udzielenie zamówienia następującym oferentom, którzy uzyskali najwyższą ilość punktów w ocenie ofert i nie przekroczyli lub nieznacznie przekroczyli środki zarezerwowane w budżecie na wykonanie zadania: Oferentowi nr 1, KALL CARRION TRADING Sp. z o.o., Al. Solidarności 75/26, 00-090 Warszawa , który złożył ofertę na część nr 3 zamówienia (meble), na kwotę 30.670,05 zł brutto i uzyskał najwyższą oceną w ocenie ofert 100 pkt. Unieważnia się postępowanie w zakresie dotyczącym części nr 5 i 8 i zamówienia, ponieważ złożone oferty znacznie przekraczają środki zarezerwowane w budżecie na wykonanie tych części zamówienia (art. 93, ust.1, pkt 4 Pzp). W związku z odmową podpisania umowy przez wybranego oferenta, unieważnia się postępowanie w zakresie dotyczącym części nr 6 zamówienia, ponieważ kolejna złożona oferta znacznie przekracza środki zarezerwowane w budżecie na wykonanie tej części zamówienia (art. 93, ust.1, pkt 4 Pzp). 

zamówienie na:

Prowadzenie kompleksowej obsługi bankowej Zespołu Opieki Zdrowotnej w Chełmnie z udzieleniem kredytu w rachunku bieżącym w kwocie 600.000,00 zł

zamawiający: Zespół Opieki Zdrowotnej w Chełmnie
tryb zamówienia: Zapytanie Ofertowe
nr sprawy: 21/2017
wartość: PONIŻEJ 30000 EURO
termin składania ofert: 12 grudnia 2017  12:00
wynik postępowania: Ze względu na dużą ilość informacji, wynik postępowania dostępny jest jako plik do pobrania poniżej. 

zamówienie na:

Wykonanie audytu energetycznego budynku Domu Dziecka usytuowanego przy ul. Danielewskiego 8 w Chełmnie

zamawiający: Powiat Chełmiński
tryb zamówienia: zapytanie ofertowe
nr sprawy: ZZP.BE5.7013.3.2017.JG
wartość: poniżej 30 tys. Euro
termin składania ofert: 9 listopada 2017  12:00
wynik postępowania: Najtańszą ofertę złożył oferent nr 9 – EKO AUDYTOR Marek Mickaniewski, ul. Bekasa1/37, 44-114 Gliwice 

zamówienie na:

WYKONANIE USŁUG Z ZAKRESU ZIMOWEGO UTRZYMANIA DRÓG POWIATOWYCH NA TERENIE POWIATU CHEŁMIŃSKIEGO W SEZONIE ZIMOWYM 2017/2018

zamawiający: Powiatowy Zarząd Dróg w Chełmnie
tryb zamówienia: PRZETARG NIEOGRANICZONY
nr sprawy: PZD.3221.3.2017.KŻ
wartość: Poniżej 209000 euro
termin składania ofert: 6 listopada 2017  08:15
wynik postępowania: Z uwagi na objętość informacji, wynik postępowania został zamieszczony poniżej, jako oddzielny plik do pobrania. Umowy z Wykonawcami poszczególnych części przedmiotu zamówienia zostały podpisane w dniu 14.11.2017 r. 

zamówienie na:

Dostawa leków dla ZOZ Chełmno

zamawiający: Zespół Opieki Zdrowotnej w Chełmnie
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: 19/2017
wartość: PONIŻEJ 209 000 EURO
termin składania ofert: 3 listopada 2017  09:00
wynik postępowania: Ze względu na dużą ilość informacji, wynik postępowania dostępny jest jako plik do pobrania poniżej.  

zamówienie na:

Wykonanie pomiarów 5-cio letnich: skuteczności zerowani, oporności uziemienia ochronnego, izolacji przewodów i instalacji odgromowej w budynkach Zespołu Opieki Zdrowotnej w Chełmnie.

zamawiający: Zespół Opieki Zdrowotnej w Chełmnie
tryb zamówienia: Zapytanie Ofertowe
nr sprawy: 18/2017
wartość: PONIŻEJ 30000 EURO
termin składania ofert: 27 października 2017  11:00
wynik postępowania: Ze względu na dużą ilość informacji, wynik postępowania dostępny jest jako plik do pobrania poniżej. 

zamówienie na:

Zakup i dostawa pomocy dydaktycznych w ramach projektu „Doposażenie pracowni zawodowych ZS2 i ZSCKP”

zamawiający: Powiat Chełmiński
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZZP.041.2.2016/2017/JG
wartość: POWYŻEJ 209 000 Euro
termin składania ofert: 24 października 2017  11:00
wynik postępowania: Komisja wnioskuje o udzielenie zamówienia następującym oferentom, którzy uzyskali najwyższą ilość punktów w ocenie ofert: - Oferentowi nr 2, E-qichen sp. z o.o., ul. Parkowa 20a, 86-300 Grudziądz, który złożył ofertę na część nr 10 zamówienia (sprzęt gastronomiczny), na kwotę 159.432,17 zł brutto. - Oferentowi nr 3, METAL-TRADE.PL, Wojciech Adamowicz, ul. Jantarowa 24, 80-180 Jankowo Gd., który złożył ofertę na część nr 11 zamówienia (maszyny), na kwotę 253.380,00 zł. brutto. - Oferentowi nr 5, Przedsiębiorstwu Optimus sp. z o.o., ul. Jana Pawła II, 98-200 Sieradz, które złożyło ofertę na część nr 1 zamówienia (elektronika), na kwotę 265.674,52 zł. brutto. - Oferentowi nr 6, Festo sp. z o.o., Janki k/Warszawy, ul. Mszczonowska 7, 05-090 Raszyn, który złożył ofertę na część nr 7 zamówienia (pomoce dydaktyczne do mechatroniki), na kwotę 565.969,00 zł. - Oferentowi nr 7, NORDWECO sp. z o.o., ul Wieniawskiego 21, 71-130 Szczecin, który złożył ofertę na część nr 2 zamówienia (pracownie językowe), na kwotę 42.060,20 zł. - Oferentowi nr 8, Centrum Pomp Ciepła Karol Bronkalla, ul. Braci Bażańskich 5/28, 85-793 Bydgoszcz, który złożył ofertę na część nr 9 zamówienia (sprzęt do produkcji energii), na kwotę 47.370,00 zł. - Oferentowi nr 9, Firma Handlowo-Usługowa „ANNA” Anna Białobrzycka, ul. Wodna 18, 62-200 Gniezno, która złożyła ofertę na część nr 4 zamówienia (materiały biurowe), na kwotę 7.796,97 zł. Unieważnia się postępowanie w zakresie dotyczącym części nr 3, 5, 6 i 8 i zamówienia, ponieważ na te części zamówienia nie wpłynęła żadna oferta (art. 93, ust.1, pkt 1 Pzp). 

zamówienie na:

Drugi przetarg na zakup wraz z dostawą towarów stanowiących doposażenie szkół: Zespołu Szkół nr 2 w Chełmnie i Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Praktycznego w Grubnie w ramach projektu „Nowoczesne kształcenie zawodowe w powiecie chełmińskim”

zamawiający: Powiat Chełmiński
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZZP.041.4.2016/2017. JG
wartość: poniżej 209 000 Euro
termin składania ofert: 20 października 2017  11:00
wynik postępowania: Zamawiający udziela zamówienia następującemu oferentowi: PHPU ZUBER, Andrzej Zuber, ul. Krakowska 29c 50-424 Wrocław, na część nr 2 zamówienia (AGD), za kwotę 35.334,60 zł. brutto. Postępowanie w części nr 6, 7, 8, 9, 10, 11 i 12 zostaje unieważnione. 

zamówienie na:

Zakup ambulansu typu C dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Chełmnie.

zamawiający: Zespół Opieki Zdrowotnej w Chełmnie
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: 17/2017
wartość: PONIŻEJ 209 000 EURO
termin składania ofert: 9 października 2017  09:00
wynik postępowania: Ze względu na dużą ilość informacji, wynik postępowania dostępny jest jako plik do pobrania poniżej.  

zamówienie na:

Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej, dotyczącej przebudowy obiektu mostowego, zlokalizowanego w km 0+632 drogi powiatowej nr 1606C Dolne Wymiary – Nowawieś Chełmińska w miejscowości Dolne Wymiary.

zamawiający: POWIAT CHEŁMIŃSKI
tryb zamówienia: Zapytanie Ofertowe
nr sprawy: PZD.DT.3210.15.2017.KŻ
wartość: Poniżej 30 tys. euro
termin składania ofert: 27 września 2017  14:00
wynik postępowania: Z uwagi na obszerność danych wynik postępowania udostępniono poniżej, jako oddzielny plik do pobrania. Umowa z Wykonawcą została podpisana w dniu 18.10.2017 r. 

zamówienie na:

Remont klasy nr 3 w ZS2 w Chełmnie i hali warsztatowej ZSCKP w Grubnie

zamawiający: Powiat Chełmiński
tryb zamówienia: zapytanie ofertowe
nr sprawy: ZZP.041.2.2016/2017/JG
wartość: poniżej 30 tys. Euro
termin składania ofert: 27 września 2017  12:00
wynik postępowania: Najtańszą ofertę złożył Arkadiusz Bogdański prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą „Usługi Remontowo – Budowlane i Transportowe, Arkadiusz Bogdański”, 86-200 Chełmno, Nowe Dobra 106 

zamówienie na:

Prowadzenie kompleksowej obsługi bankowej budżetu Powiatu Chełmińskiego oraz budżetów 14 jednostek organizacyjnych Powiatu Chełmińskiego

zamawiający: Powiat Chełmiński
tryb zamówienia: zapytanie ofertowe
nr sprawy: FN.JS
wartość: poniżej 30 tys. Euro
termin składania ofert: 27 września 2017  11:45
wynik postępowania: Za najkorzystniejszą uznana została oferta nr 6 - Bank Spółdzielczy w Brodnicy, ul. Kamionka 27, 87-300 Brodnica. Zważywszy , że cena stanowiła jedyne kryterium wyboru i trzech oferentów usługi złożyli jednakową 0,00 zł ofertę – brak jest możliwości negocjowania ceny. Z tych względów zamawiający sam dokonał wyboru oferty. Bank Spółdzielczy w Brodnicy jest bankiem najbardziej związanym terytorialnie z zasięgiem działania Powiatu Chełmińskiego. Wybór ten przyczyni się również do rozwoju spółdzielczości na naszym terenie. 

zamówienie na:

Zakup wraz z dostawą towarów stanowiących doposażenie szkół: Zespołu Szkół nr 2 w Chełmnie i Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Praktycznego w Grubnie w ramach projektu „Nowoczesne kształcenie zawodowe w powiecie chełmińskim”

zamawiający: Powiat Chełmiński
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZZP.041.4.2016/2017.JG
wartość: poniżej 209 000 Euro
termin składania ofert: 25 września 2017  11:00
wynik postępowania: Wynik postępowania, z uwagi na dużą ilość informacji, znajduje się w tekście poniżej. 

zamówienie na:

ZADANIA WSPÓLNE NA DROGACH POWIATOWYCH NA TERENIE POWIATU CHEŁMIŃSKIEGO

zamawiający: POWIAT CHEŁMIŃSKI
tryb zamówienia: PRZETARG NIEOGRANICZONY
nr sprawy: PZD.272.5.2017.KŻ
wartość: PONIŻEJ 5225000 EURO
termin składania ofert: 20 września 2017  10:00
wynik postępowania: Z uwagi na ilość informacji, wynik postępowania został zamieszczony poniżej, jako oddzielny plik do pobrania. 

zamówienie na:

Zakup energii elektrycznej na potrzeby obiektów jednostek organizacyjnych Powiatu Chełmińskiego

zamawiający: Powiat Chełmiński
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: OR.G.272.2.2017.MA
wartość: poniżej 209 000 Euro
termin składania ofert: 14 września 2017  11:00
wynik postępowania: W związku z tym, że jedynym kryterium oceny ofert była cena, za najkorzystniejszą uznana została oferta nr 2, złożona przez firmę Energia i Gaz sp. z o.o., ul. Obornicka 330, 60-689 Poznań. 

zamówienie na:

Sukcesywna dostawa artykułów biurowych.

zamawiający: Zespół Opieki Zdrowotnej w Chełmnie
tryb zamówienia: Zapytanie Ofertowe
nr sprawy: 16/2017
wartość: PONIŻEJ 30000 EURO
termin składania ofert: 29 sierpnia 2017  10:00
wynik postępowania: Ze względu na dużą ilość informacji, wynik postępowania dostępny jest jako plik do pobrania poniżej. 

zamówienie na:

Wykonanie robót budowlanych dla zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa trzech placówek opiekuńczo-wychowawczych na terenie Powiatu Chełmińskiego”

zamawiający: Powiat Chełmiński
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZZP.BE5.7013.1.2015/2017.JG
wartość: poniżej 5 225 000 Euro
termin składania ofert: 28 sierpnia 2017  11:00
wynik postępowania: Najkorzystniejszą złożoną ofertą na obie części zamówienia jest oferta nr 2, złożona przez P.P.H.U. Wo-Bud, ul. Towarzystwa Jaszczurczego 7, 87-200 Wąbrzeźno, na kwotę łącznie cz. 1 i cz. 2 zamówienia 2.856.846,61 zł. brutto. W obu częściach oferta uzyskała po 100 punktów. 

zamówienie na:

Dostawa odczynników laboratoryjnych dla ZOZ w Chełmnie.

zamawiający: Zespół Opieki Zdrowotnej w Chełmnie
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: 15/2017
wartość: PONIŻEJ 209 000 EURO
termin składania ofert: 21 sierpnia 2017  09:00
wynik postępowania: Ze względu na dużą ilość informacji, wynik postępowania dostępny jest jako plik do pobrania poniżej. 

zamówienie na:

Sukcesywna dostawa artykułów spożywczych oraz jaj.

zamawiający: Zespół Opieki Zdrowotnej w Chełmnie
tryb zamówienia: Zapytanie Ofertowe
nr sprawy: 12/2017
wartość: PONIŻEJ 30000 EURO
termin składania ofert: 4 sierpnia 2017  10:00
wynik postępowania: Ze względu na dużą ilość informacji, wynik postępowania dostępny jest jako plik do pobrania poniżej. 

Przetargi o pozycjach 1 - 20 (z 42) starsze przetargi »