Przetargi rozstrzygnięte z 2016 roku


Przetargi o pozycjach 1 - 20 (z 47) starsze przetargi »zamówienie na:

Zakup i dostawa paliw do Domu Pomocy Społecznej w Moszczu.

zamawiający: Dom Pomocy Społecznej
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: 1/12/2016
wartość: PONIŻEJ 209 000 EURO
termin składania ofert: 19 grudnia 2016  08:00
wynik postępowania: Wpłynęły dwie ważne oferty zamówienie udzielono dla pakietu I "Tank"Spółka Jawna 87-100Toruń ul.Chrzanowskiego 11 dla pakietu II P.H.U. "Gaspol" 87-300 Brodnica ulCmentarna 4 

zamówienie na:

Sukcesywna dostawa tuszy, tonerów do drukarek, płyt oraz akcesoriów czyszczących.

zamawiający: Zespół Opieki Zdrowotnej w Chełmnie
tryb zamówienia: Zapytanie Ofertowe
nr sprawy: 30/2016
wartość: PONIŻEJ 30000 EURO
termin składania ofert: 15 grudnia 2016  09:00
wynik postępowania: Ze względu na dużą ilość informacji, wynik postępowania dostępny jest jako plik do pobrania poniżej. 

zamówienie na:

Audytu projektu Zdrowy maluszek...

zamawiający: Zespół Opieki Zdrowotnej w Chełmnie
tryb zamówienia: Zapytanie Ofertowe
nr sprawy: 29/2016
wartość: PONIŻEJ 30000 EURO
termin składania ofert: 9 grudnia 2016  09:00
wynik postępowania: Ze względu na dużą ilość informacji, wynik postępowania dostępny jest jako plik do pobrania poniżej. 

zamówienie na:

Zakup oraz dostawa sprzętu medycznego.

zamawiający: Zespół Opieki Zdrowotnej w Chełmnie
tryb zamówienia: Zapytanie Ofertowe
nr sprawy: 28/2016
wartość: PONIŻEJ 30000 EURO
termin składania ofert: 7 grudnia 2016  10:00
wynik postępowania: Ze względu na dużą ilość informacji, wynik postępowania dostępny jest jako plik do pobrania poniżej.  

zamówienie na:

Artykuły biurowe.

zamawiający: Zespół Opieki Zdrowotnej w Chełmnie
tryb zamówienia: Zapytanie Ofertowe
nr sprawy: 27/2016
wartość: PONIŻEJ 30000 EURO
termin składania ofert: 5 grudnia 2016  09:00
wynik postępowania: Ze względu na dużą ilość informacji, wynik postępowania dostępny jest jako plik do pobrania poniżej.  

zamówienie na:

Dostawa leków

zamawiający: Zespół Opieki Zdrowotnej w Chełmnie
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: 26/2016
wartość: PONIŻEJ 209 000 EURO
termin składania ofert: 16 listopada 2016  11:00
wynik postępowania: Ze względu na dużą ilość informacji, wynik postępowania dostępny jest jako plik do pobrania poniżej.  

zamówienie na:

WYKONANIE USŁUG Z ZAKRESU ZIMOWEGO UTRZYMANIA DRÓG POWIATOWYCH NA TERENIE POWIATU CHEŁMIŃSKIEGO W SEZONIE ZIMOWYM 2016/2017

zamawiający: Powiatowy Zarząd Dróg
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: PZD.3221.1.2016.KŻ
wartość: Poniżej 209 000 euro
termin składania ofert: 27 października 2016  10:00
wynik postępowania: Z uwagi na dużą objętość infromacji wynik postępowania został zamieszczony poniżej, jako plik do pobrania. Umowa na realizację części 1 przedmiotu zamówienia została zawarta z wykonawcą w dniu 9.11.2016 r., natomiast umowa na realizację części 2 przedmiotu zamówienia została zawarta z wykonawcą w dniu 4.11.2016 r. 

zamówienie na:

Remont pokrycia dachu budynku gospodarczo garażowego przy internacie SOSW w Chełmnie, ul. Parkowa 5

zamawiający: Powiat Chełmiński
tryb zamówienia: zapytanie ofertowe
nr sprawy: ZZP.BE5.7013.3.2016.JG
wartość: poniżej 30 tys. Euro
termin składania ofert: 3 października 2016  13:00
wynik postępowania: Najtańszą ofertę złożyła Spółdzielnia Produkcji Rolnej Osnowo Zakład Remontowo-Budowlany, Osnowo 14, 86-200 Chełmno, na kwotę 21.931,71 zł. brutto. 

zamówienie na:

Inwentaryzacja sieci kanalizacyjnej zlokalizowanej na terenie byłej jednostki wojskowej w Chełmnie wokół budynku oznaczonego na mapie numerem i4 – 1013, działka nr 420/32 obręb nr 3 w Chełmnie

zamawiający: Powiat Chełmiński
tryb zamówienia: zapytanie ofertowe
nr sprawy: ZZP.BE5.7013.4.2015/2016/JG
wartość: poniżej 30 tys. Euro
termin składania ofert: 3 października 2016  13:00
wynik postępowania: Najtańszą ofertę na wykonanie zadania złożyło Przedsiębiorstwo Gospodarki Wodno-Ściekowej „GEA-NOWA” Sp. z o.o. ul. Leśna 1, Józefów, 05-860 Płochcin, na kwotę 22.937,04 zł. brutto. 

zamówienie na:

Sukcesywna dostawa pieczywa

zamawiający: DomPomocy Społecznej
tryb zamówienia: zapytanie ofertowe
nr sprawy: 1/2016
wartość: poniżej 30 tys. Euro
termin składania ofert: 20 września 2016  09:00
wynik postępowania: rozstrzygnięte 

zamówienie na:

Dostawa odczynników laboratoryjnych.

zamawiający: Zespół Opieki Zdrowotnej w Chełmnie
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: 22/2016
wartość: PONIŻEJ 209 000 EURO
termin składania ofert: 11 sierpnia 2016  11:00
wynik postępowania: Ze względu na dużą ilość informacji, wynik postępowania dostępny jest jako plik do pobrania poniżej.  

zamówienie na:

Dostawa obłożeń uniwersalnych i pieluchomajtek.

zamawiający: Zespół Opieki Zdrowotnej w Chełmnie
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: 21/2016
wartość: PONIŻEJ 209 000 EURO
termin składania ofert: 9 sierpnia 2016  11:00
wynik postępowania: Ze względu na dużą ilość informacji, wynik postępowania dostępny jest jako plik do pobrania poniżej.  

zamówienie na:

PRZEBUDOWA DRÓG POWIATOWYCH NA TERENIE POWIATU CHEŁMIŃSKIEGO

zamawiający: POWIAT CHEŁMIŃSKI
tryb zamówienia: PRZETARG NIEOGRANICZONY
nr sprawy: PZD.272.7.2016.KŻ
wartość: Poniżej 5 225 000 euro
termin składania ofert: 2 sierpnia 2016  11:00
wynik postępowania: Z uwagi na objętość danych, wynik postępowania został udostępniony poniżej, jako plik do pobrania. Umowy z wykonawcami poszczególnych części przedmiotu zamówienia zostały podpisane w dniu 11.08.2016 r. 

zamówienie na:

Dostawa materiałów opatrunkowych i rękawic.

zamawiający: Zespół Opieki Zdrowotnej w Chełmnie
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: 20/2016
wartość: PONIŻEJ 209 000 EURO
termin składania ofert: 29 lipca 2016  11:00
wynik postępowania: Ze względu na dużą ilość informacji, wynik postępowania dostępny jest jako plik do pobrania poniżej. 

zamówienie na:

zakup sprzętu na wyposażenie oddziału ginekologiczno położniczego.

zamawiający: Zespół Opieki Zdrowotnej w Chełmnie
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: 19/2016
wartość: PONIŻEJ 209 000 EURO
termin składania ofert: 15 lipca 2016  11:00
wynik postępowania: Ze względu na dużą ilość informacji, wynik postępowania dostępny jest jako plik do pobrania poniżej. 

zamówienie na:

PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 1623C BRZOZOWO – STOLNO

zamawiający: Powiat Chełmiński
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: PZD.272.6.2016.KŻ
wartość: Poniżej 5 225 000 euro
termin składania ofert: 6 lipca 2016  11:00
wynik postępowania: Ze względu na dużą ilość danych, wynik postępowania został udostępniony poniżej, jako plik do pobrania. Umowa z wykonawcą została podpisana w dniu 4.08.2016 r. 

zamówienie na:

Zakup materiałów (towarów) niezbędnych do realizacji staży i praktyk zawodowych w ramach projektu „Czas na staż”

zamawiający: Powiat Chełmiński
tryb zamówienia: zapytanie ofertowe
nr sprawy: ZZP.041.1.2015.2016.JG
wartość: poniżej 30 tys. Euro
termin składania ofert: 4 lipca 2016  14:00
wynik postępowania: Zbiorcze zestawienie ofert złożonych w postępowaniu znajduje się poniżej: 

zamówienie na:

Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją inwestycji pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1623C Brzozowo – Stolno”

zamawiający: Powiat Chełmiński
tryb zamówienia: Zapytanie ofertowe
nr sprawy: PZD.DT.3210.9.2016.KŻ
wartość: Poniżej 30 tys. euro
termin składania ofert: 1 lipca 2016  10:00
wynik postępowania: Z uwagi na obszerność danych, wynik postępowania został zamieszczony poniżej, jako plik do pobrania. Umowa z wykonawcą została podpisana w dniu 4.08.2016 r. 

zamówienie na:

Dostawa sprzętu komputerowego oraz materiałów eksploatacyjnych.

zamawiający: Zespół Opieki Zdrowotnej w Chełmnie
tryb zamówienia: Zapytanie Ofertowe
nr sprawy: 18/2016
wartość: PONIŻEJ 30000 EURO
termin składania ofert: 30 czerwca 2016  09:00
wynik postępowania: Ze względu na dużą ilość informacji, wynik postępowania dostępny jest jako plik do pobrania poniżej. 

zamówienie na:

Dostawa nabiału i produktów mleczarskich.

zamawiający: Zespół Opieki Zdrowotnej w Chełmnie
tryb zamówienia: Zapytanie Ofertowe
nr sprawy: 17/2016
wartość: PONIŻEJ 30000 EURO
termin składania ofert: 22 czerwca 2016  09:00
wynik postępowania: Ze względu na dużą ilość informacji, wynik postępowania dostępny jest jako plik do pobrania poniżej. 

Przetargi o pozycjach 1 - 20 (z 47) starsze przetargi »