Przetargi rozstrzygnięte z 2015 roku


Przetargi o pozycjach 1 - 20 (z 54) starsze przetargi »zamówienie na:

Świadczenie usług na stanowisku kierowcy  ratownika karetki transportowej T.

zamawiający: Zespół Opieki Zdrowotnej w Chełmnie
tryb zamówienia: Usługi niepriorytetowe
nr sprawy: 30/2015
wartość: PONIŻEJ 207 000 EURO
termin składania ofert: 22 grudnia 2015  09:00
wynik postępowania: Ze względu na dużą ilość informacji, wynik postępowania dostępny jest jako plik do pobrania poniżej.  

zamówienie na:

Wykonanie dokumentacji projektowej na zadanie pn. Budowa centrum usług społecznych i administracyjnych Powiatu Chełmińskiego

zamawiający: Powiat Chełmiński
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZZP.BE5.7013.4.2015.JG
wartość: poniżej kwoty 207000 euro
termin składania ofert: 21 grudnia 2015  11:00
wynik postępowania: Za najkorzystniejszą uznana została oferta nr 8, złożona przez Pracownię Architektoniczną Czajka Tomasz, ul. Solna 2, 86-300 Grudziądz, kwota oferty 150.060,00 zł. brutto (93,44 pkt), czas reakcji 5 dni (3,00 pkt), łącznie 96,44 pkt. Uzasadnienie: oferta uzyskała najwyższą ilość punktów. Pozostałe informacje w treści ogłoszenia: 

zamówienie na:

Sukcesywna dostawa paliw do Domu Pomocy Społecznej w Moszczu

zamawiający: Dom Pomocy Społecznej
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: 01/12/2015
wartość: do 207.000 euro
termin składania ofert: 16 grudnia 2015  80:00
wynik postępowania: Informacja dostępna w formie pliku 

zamówienie na:

Dostawa etyliny bezołowiowej i oleju napędowego do samochodów służbowych Starostwa Powiatowego W Chełmnie i Powiatowego Zarządu Dróg w Chełmnie

zamawiający: Powiat Chełmiński
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: OR.G.272.2.2015.DB
wartość: poniżej kwoty 207000 euro
termin składania ofert: 15 grudnia 2015  10:00
wynik postępowania: W postępowaniu wybrano ofertę P.U.H. – Auto Handel Stacja Paliw, Henryk Konopacki, ul. Wybudowanie 7, 86-200 Chełmno, cena oferty: 152250,00 zł brutto (100 pkt). Uzasadnienie wyboru: w postępowaniu złożona została jedna oferta, złożona oferta jest ważna. Zgodnie z art. 94, ust. 2, pkt 3, ppkt a) Zamawiający, w przypadku gdy żaden z Wykonawców nie został wykluczony z postępowania, może zawrzeć umowę przed upływem terminu 5 dni od dnia ogłoszenia wyniku postępowania. 

zamówienie na:

Sukcesywna dostawa artykułów biurowych.

zamawiający: Zespół Opieki Zdrowotnej w Chełmnie
tryb zamówienia: Zapytanie Ofertowe
nr sprawy: 29/2015
wartość: PONIŻEJ 30000 EURO
termin składania ofert: 4 grudnia 2015  09:00
wynik postępowania: Ze względu na dużą ilość informacji, wynik postępowania dostępny jest jako plik do pobrania poniżej. 

zamówienie na:

Dostawa leków.

zamawiający: Zespół Opieki Zdrowotnej w Chełmnie
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: 27/2015
wartość: PONIŻEJ 207 000 EURO
termin składania ofert: 16 listopada 2015  11:00
wynik postępowania: Ze względu na dużą ilość informacji, wynik postępowania dostępny jest jako plik do pobrania poniżej. 

zamówienie na:

Sukcesywna dostawa tuszy, tonerów do drukarek, płyt oraz akcesoriów czyszczących.

zamawiający: Zespół Opieki Zdrowotnej w Chełmnie
tryb zamówienia: Zapytanie Ofertowe
nr sprawy: 28/2015
wartość: PONIŻEJ 30000 EURO
termin składania ofert: 16 listopada 2015  10:00
wynik postępowania: Ze względu na dużą ilość informacji, wynik postępowania dostępny jest jako plik do pobrania poniżej. 

zamówienie na:

Kompleksowe ubezpieczenie Zespołu Opieki Zdrowotnej w Chełmnie.

zamawiający: Zespół Opieki Zdrowotnej w Chełmnie
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: 286078 - 2015
wartość: PONIŻEJ 207 000 EURO
termin składania ofert: 10 listopada 2015  11:00
wynik postępowania: Ze względu na dużą ilość informacji, wynik postępowania dostępny jest jako plik do pobrania poniżej. 

zamówienie na:

Zakup energii elektrycznej na potrzeby obiektów jednostek organizacyjnych Powiatu Chełmińskiego

zamawiający: Powiat Chełmiński
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: OR.G.272.1.2015.MA
wartość: powyżej 30000 EURO
termin składania ofert: 29 października 2015  10:45
wynik postępowania: Za najkorzystniejszą uznana została oferta nr 2. złożona przez firmę MULTIMEDIA Polska Energia sp. z o.o., 81-341 Gdynia, T. Wendy 7/9. Pozostałe informacje znajdują się w treści ogłoszenia poniżej. 

zamówienie na:

Dostawa soli drogowej do zimowego utrzymania dróg powiatowych na terenie powiatu chełmińskiego w sezonie zimowym 2015/2016.

zamawiający: Powiatowy Zarząd Dróg w Chełmnie
tryb zamówienia: Zapytanie ofertowe
nr sprawy: PZD.DT.3210.25.2015.KŻ
wartość: Ponizej 30 tys. euro
termin składania ofert: 28 października 2015  15:00
wynik postępowania: W związku z przeprowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia (nr sprawy: PZD.3210.25.2015.KŻ), którego przedmiotem jest dostawa soli drogowej do zimowego utrzymania dróg powiatowych na terenie powiatu chełmińskiego w sezonie zimowym 2015/2016, w wyniku, którego złożono 2 oferty do dnia 28.10.2015 r. do godz. 15.00, Powiatowy Zarząd Dróg zawiadamia o wyborze oferty, złożonej przez Wykonawcę: Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „SOLIDUS”, Iwona Margulewicz, 16-100 Sokółka, Podkamionka. Uzasadnienie wyboru oferty: Wybrany Wykonawca zaoferował najkorzystniejszą cenę za wykonanie przedmiotu zamówienia. Według złożonego oświadczenia, oferowana przez Wykonawcę sól drogowa spełnia wymagania określające jej przydatność do zimowego utrzymania dróg. Wybrany wykonawca realizował już na terenie powiatu chełmińskiego dostawy o zakresie, zgodnym z przedmiotem zamówienia. Pozostali Wykonawcy, którzy złożyli oferty w postępowaniu: a) SALINEX Sp. z o.o., 88-100 Inowrocław, ul. Piotra Bartoszcze 25.  

zamówienie na:

WYKONANIE USŁUG Z ZAKRESU ZIMOWEGO UTRZYMANIA DRÓG POWIATOWYCH NA TERENIE POWIATU CHEŁMIŃSKIEGO W SEZONIE ZIMOWYM 2015/2016

zamawiający: POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W CHEŁMNIE
tryb zamówienia: PRZETARG NIEOGRANICZONY
nr sprawy: PZD.3221.1.2015.KŻ
wartość: Poniżej 207 tys. euro
termin składania ofert: 28 października 2015  10:00
wynik postępowania: Ze względu na dużą ilość informacji wynik postępowania dostępny jest poniżej, jako plik do pobrania. Umowy z Wykonawcami poszczególnych części przedmiotu zamówienia zostały podpisane w dniu 4.11.2015 r. 

zamówienie na:

Wywóz nieczystości stałych, komunalnych, niesegregowanych.

zamawiający: Zespół Opieki Zdrowotnej w Chełmnie
tryb zamówienia: Zapytanie Ofertowe
nr sprawy: 26/2015
wartość: PONIŻEJ 30000 EURO
termin składania ofert: 23 września 2015  11:00
wynik postępowania: Ze względu na dużą ilość informacji, wynik postępowania dostępny jest jako plik do pobrania poniżej. 

zamówienie na:

PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 1630C OBORY – ROBAKOWO ORAZ DROGI POWIATOWEJ NR 1642C STACJA PKP KORNATOWO – DO DROGI NR 548

zamawiający: POWIAT CHEŁMIŃSKI
tryb zamówienia: PRZETARG NIEOGRANICZONY
nr sprawy: PZD.272.9.2015.KŻ
wartość: Poniżej 5186000 euro
termin składania ofert: 31 sierpnia 2015  10:00
wynik postępowania: Ze względu na dużą ilość informacji wynik postępowania dostępny jest poniżej jako plik do pobrania. Umowa z Wykonawcą została podpisana w dniu 10.09.2015 r. 

zamówienie na:

Wykonanie okresowych przeglądów podstawowych (rocznych) dróg powiatowych na terenie powiatu chełmińskiego oraz przeglądów szczegółowych (5-letnich) obiektów mostowych, zlokalizowanych w ciągu dróg powiatowych.

zamawiający: Powiatowy Zarząd Dróg
tryb zamówienia: Zapytanie ofertowe
nr sprawy: PZD.DT.3210.16.2015.KŻ
wartość: Poniżej 30 tys. euro
termin składania ofert: 27 sierpnia 2015  15:00
wynik postępowania: W związku z przeprowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia (nr sprawy: PZD.3210.16.2015.KŻ), którego przedmiotem jest usługa, polegająca na wykonaniu okresowych przeglądów podstawowych (rocznych) dróg powiatowych na terenie powiatu chełmińskiego oraz przeglądów szczegółowych (5-letnich) obiektów mostowych, zlokalizowanych w ciągu dróg powiatowych, w wyniku, którego złożono 11 ofert do dnia 27.08.2015 r. do godz. 15.00, Powiatowy Zarząd Dróg zawiadamia o wyborze oferty, złożonej przez Wykonawcę: KORTEM, Zdzisław Pudło, 70-205 Szczecin, ul. Świętego Ducha 2A. Uzasadnienie wyboru oferty: Wybrany Wykonawca zaoferował najniższą cenę za wykonanie całości przedmiotu zamówienia, zgodnie z art. 62 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z późn. zm.). Kontrole okresowe będą przeprowadzone przez osoby posiadające uprawnienia budowlane w odpowiedniej specjalności, upoważniające do kontrolowania stanu technicznego dróg i obiektów mostowych, należące w okresie wykonywania kontroli do odpowiedniej izby inżynierów budownictwa i legitymujące się aktualnym zaświadczeniem wydanym przez tę izbę. Wykonawca realizował bez zastrzeżeń na terenie powiatu chełmińskiego w roku poprzednim zamówienie o porównywalnym zakresie. Pozostali Wykonawcy, którzy złożyli oferty w postępowaniu: a) Sigma Projekt – Maciej Marczuk, 03-977 Warszawa, ul. Marokańska 18 m 33, b) LEHMANN + PARTNER POLSKA Sp. z o.o., 62-500 Konin, ul. Marii Dąbrowskiej 8 c) FIRMA „LGM”, Grzegorz Wiliński, 57-100 Strzelin, ul. Leśna 6, d) Biuro Badawczo-Projektowe Budownictwa Komunikacyjnego TRANSCOMP Sp. z o.o., 03-301 Warszawa, ul. Jagiellońska 78, e) Usługi Inżynieryjne, Kornel Suski, 72-200 Nowogard, ul. Lipowa 2, f) Pracownia Badawczo – Projektowa „DROGOKOM”, Jerzy Jeżewski, 43-300 Bielsko – Biała, ul. Wapienicka 3/11, g) HTH Michał Hirsz, 80-299 Gdańsk, ul. Hery 4C/4, h) Biuro Inżynierskie CONCEPT, Mariusz Kowal, 44-144 Żernica, ul. Malinowa 5, i) MILAG Usługi Budowlane, Michał Łaga, 81-166 Gdynia, ul. Szewska 12/6B, j) KLASTER Robert Mielczarek, 62-613 Osiek Mały, Witowo 3.  

zamówienie na:

Wykonanie zabiegów pielęgnacyjnych w zadrzewieniu przydrożnym w pasie drogi powiatowej nr 1604C Brzozowo – Nawra

zamawiający: Powiatowy Zarząd Dróg
tryb zamówienia: Zapytanie ofertowe
nr sprawy: PZD.DT.3210.17.2015.KŻ
wartość: Poniżej 30 tys. zł
termin składania ofert: 27 sierpnia 2015  15:00
wynik postępowania: W związku z przeprowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia (nr sprawy: PZD.3210.17.2015.KŻ), którego przedmiotem jest usługa, polegająca na wykonaniu zabiegów pielęgnacyjnych w zadrzewieniu przydrożnym w pasie drogi powiatowej nr 1604C Brzozowo – Nawra, w wyniku, którego złożono 7 ofert do dnia 27.08.2015 r. do godz. 15.00, Powiatowy Zarząd Dróg zawiadamia o wyborze oferty, złożonej przez Wykonawcę: „DENDROSERWIS”, mgr inż. Robert Porębny, 82-500 Kwidzyn, ul. Drzymały 46. Uzasadnienie wyboru oferty: Wybrany Wykonawca zaoferował najkorzystniejszą cenę jednostkową za wykonanie przedmiotu zamówienia. Wykonawca, według złożonego oświadczenia, posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania przedmiotu zamówienia. Pozostali Wykonawcy, którzy złożyli oferty w postępowaniu: a) Centrum Roślin Ogrodowych, Marek Gollob, 85-604 Bydgoszcz, ul. Wyszyńskiego 25, b) KERRiA, Piórkowski Sp. j., 62-600 Koło, ul. Żeromskiego 80, c) „TUNDRA”, Marta Nagiel-Ciarcińska, 14-100 Ostróda, ul. Piastowska 1/46, d) RAF-POL, Łuziński Rafał, 86-160 Warlubie, Lipinki 25, e) Zakład Usług leśnych TOMPOL, Tomasz Osmałek, 87-552 Ostrowite, Trąbin 46, f) KONAR, A.B. Ciemniccy Sp. z o.o., 86-100 Świecie, ul. Bydgoska 1.  

zamówienie na:

Montaż barier energochłonnych stalowych

zamawiający: Powiatowy Zarząd Dróg w Chełmnie
tryb zamówienia: Zapytanie ofertowe
nr sprawy: PZD.DT.3210.15.2015.KŻ
wartość: Poniżej 30 tys. euro
termin składania ofert: 24 sierpnia 2015  15:00
wynik postępowania: W związku z przeprowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia (nr sprawy: PZD.3210.15.2015.KŻ), którego przedmiotem jest usługa, polegająca na montażu barier energochłonnych stalowych, w wyniku, którego złożono 2 oferty do dnia 24.08.2015 r. do godz. 15.00, Powiatowy Zarząd Dróg zawiadamia o wyborze oferty, złożonej przez Wykonawcę: Zakład Usług Drogowych „PATROL”, Piotr Załuski, 87-162 Lubicz, Krobia, ul. Dolina Drwęcy 18. Uzasadnienie wyboru oferty: Wybrany Wykonawca zaoferował najkorzystniejszą cenę za wykonanie przedmiotu zamówienia. Wykonawca oświadczył, że dysponuje odpowiednimi osobami oraz potencjałem technicznym a także posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie do wykonania przedmiotu zamówienia. Wykonawca realizował bez zastrzeżeń na terenie powiatu chełmińskiego w latach wcześniejszych zamówienia o porównywalnym zakresie. Cena brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia wynosi 14 575,50 zł. Pozostali Wykonawcy, którzy złożyli oferty w postępowaniu: – TRANS-MASZ S.A., Przedsiębiorstwo Transportu i Maszyn Drogowych, 73-110 Stargard Szczeciński, ul. Na Grobli 4.  

zamówienie na:

Zakup sprzętu na wyposażenie oddziału Ginekologiczno-Położniczego...

zamawiający: Zespół Opieki Zdrowotnej w Chełmnie
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: 24/2015
wartość: PONIŻEJ 207.000 EURO
termin składania ofert: 20 sierpnia 2015  11:00
wynik postępowania: Ze względu na dużą ilość informacji, wynik postępowania dostępny jest jako plik do pobrania poniżej.  

zamówienie na:

Wykonanie i dostawę tablic rejestracyjnych pojazdów na potrzeby Starostwa Powiatowego w Chełmnie oraz odbiór i unieszkodliwianie wycofanych z użytku tablic rejestracyjnych

zamawiający: Powiat Chełmiński
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: KT.A.272.3.2015.KL
wartość: powyżej 30000 EURO
termin składania ofert: 20 sierpnia 2015  10:00
wynik postępowania: Za najkorzystniejszą uznano ofertę nr 2 złożoną przez firmę DERPOL Sp. z o.o., ul. Inflancka 5/81, 00-189 Warszawa. Szczegóły poniżej: 

zamówienie na:

Audyt zewnętrzny projektu...

zamawiający: Zespół Opieki Zdrowotnej w Chełmnie
tryb zamówienia: Zapytanie Ofertowe
nr sprawy: 25/2015
wartość: PONIŻEJ 30000 EURO
termin składania ofert: 19 sierpnia 2015  10:00
wynik postępowania: Ze względu na dużą ilość informacji, wynik postępowania dostępny jest jako plik do pobrania poniżej.  

zamówienie na:

Zakup i dostawa Maceratora.

zamawiający: Zespół Opieki Zdrowotnej w Chełmnie
tryb zamówienia: Zapytanie Ofertowe
nr sprawy: 23/2015
wartość: PONIŻEJ 30000 EURO
termin składania ofert: 5 sierpnia 2015  11:00
wynik postępowania: Ze względu na dużą ilość informacji, wynik postępowania dostępny jest jako plik do pobrania poniżej. 

Przetargi o pozycjach 1 - 20 (z 54) starsze przetargi »