Przetargi rozstrzygnięte z 2013 roku


Przetargi o pozycjach 1 - 20 (z 68) starsze przetargi »zamówienie na:

Zakup systemu informatycznego wraz z wdrożeniem oraz sprzętu komputerowego w ramach projektu Racjonalizacja systemu zarządzania lekami wraz z elektronicznym systemem obiegu dokumentacji medycznej w Zespole Opieki Zdrowotnej w Chełmnie.

zamawiający: Zespół Opieki Zdrowotnej w Chełmnie
tryb zamówienia: Przetarg Nieograniczony
nr sprawy: 41/2013
wartość: PONIŻEJ 200000 EURO
termin składania ofert: 20 grudnia 2013  11:00
wynik postępowania: Ze względu na dużą ilość informacji, wynik postępowania dostępny jest jako plik do pobrania poniżej.  

zamówienie na:

Sukcesywną dostawę paliwa do Domu Pomocy Społecznej w Moszczu

zamawiający: Domu Pomocy Społecznej w Moszczu
tryb zamówienia: PRZETARG NIEOGRANICZONY
nr sprawy: 02/12/2013
wartość: poniżej 200.000 euro dla usług
termin składania ofert: 13 grudnia 2013  08:30
wynik postępowania: Informacja o rozstrzygnięciu do pobrania w formie pliku  

zamówienie na:

Remont i modernizacja pomieszczeń Zakładu Opiekuńczo  Leczniczego w ZOZ w Chełmnie.

zamawiający: Zespół Opieki Zdrowotnej w Chełmnie
tryb zamówienia: Przetarg Nieograniczony
nr sprawy: 29/2013
wartość: PONIŻEJ 5000000 EURO
termin składania ofert: 11 grudnia 2013  11:00
wynik postępowania: Ze względu na dużą ilość informacji, wynik postępowania dostępny jest jako plik do pobrania poniżej.  

zamówienie na:

Sukcesywna dostawa artykułów spożywczych do Domu Pomocy Społecznej w Moszczu

zamawiający: Dom Pomocy Społecznej
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: 01/11/13
wartość: o wartości szacunkowej nieprzekraczającej kwoty 200.000 euro dla
termin składania ofert: 10 grudnia 2013  09:00
wynik postępowania: Informacja o wyborze wykonawcy zawarta w pliku do pobrania 

zamówienie na:

USUWANIE POJAZDÓW Z TERENU POWIATU CHEŁMIŃSKIEGO ORAZ PROWADZENIE PARKINGU STRZEŻONEGO DLA POJAZDÓW USUNIĘTYCH ZGODNIE Z USTAWĄ Z DNIA 20 CZERWCA 1997 R. - PRAWO O RUCHU DROGOWYM

zamawiający: POWIAT CHEŁMIŃSKI
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: KT.A.272.3.2013.KL
wartość: poniżej 14.000 EURO
termin składania ofert: 5 grudnia 2013  10:00
wynik postępowania: Ze względu na dużą ilość informacji, wynik postępowania dostępny jest jako plik do pobrania poniżej. 

zamówienie na:

DOSTAWĘ ETYLINY BEZOŁOWIOWEJ I OLEJU NAPĘDOWEGO DO SAMOCHODÓW SŁUŻBOWYCH STAROSTWA POWIATOWEGO W CHEŁMNIE I POWIATOWEGO ZARZĄDU DRÓG W CHEŁMNIE

zamawiający: POWIAT CHEŁMIŃSKI
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: OR.G.272.3.2013.DB
wartość: poniżej 200.000 EURO
termin składania ofert: 5 grudnia 2013  10:00
wynik postępowania: Ze względu na dużą ilość informacji, wynik postępowania dostępny jest jako plik do pobrania poniżej. 

zamówienie na:

Dostawa mięsa, drobiu, ryb, wędlin i tłuszczy.

zamawiający: Zespół Opieki Zdrowotnej w Chełmnie
tryb zamówienia: Przetarg Nieograniczony
nr sprawy: 40/2013
wartość: PONIŻEJ 200000 EURO
termin składania ofert: 2 grudnia 2013  11:00
wynik postępowania: Ze względu na dużą ilość informacji, wynik postępowania dostępny jest jako plik do pobrania poniżej. 

zamówienie na:

Sukcesywna dostawa ziemniaków, warzyw, owoców.

zamawiający: Zespół Opieki Zdrowotnej w Chełmnie
tryb zamówienia: Przetarg Nieograniczony
nr sprawy: 39/2013
wartość: PONIŻEJ 200000 EURO
termin składania ofert: 27 listopada 2013  11:00
wynik postępowania: Ze względu na dużą ilość informacji, wynik postępowania dostępny jest jako plik do pobrania poniżej.  

zamówienie na:

Okresowa 1 - roczna kontrola stanu technicznego elementów obiektów budowlanych.

zamawiający: Zespół Opieki Zdrowotnej w Chełmnie
tryb zamówienia: Zapytanie Ofertowe
nr sprawy: 38/2013
wartość: PONIŻEJ 14000 EURO
termin składania ofert: 26 listopada 2013  12:00
wynik postępowania: Ze względu na dużą ilość informacji, wynik postępowania dostępny jest jako plik do pobrania poniżej.  

zamówienie na:

Sukcesywna dostawa leków do Apteki Szpitalnej.

zamawiający: Zespół Opieki Zdrowotnej w Chełmnie
tryb zamówienia: Przetarg Nieograniczony
nr sprawy: 34/2013
wartość: PONIŻEJ 200000 EURO
termin składania ofert: 21 listopada 2013  11:00
wynik postępowania: Ze względu na dużą ilość informacji, wynik postępowania dostępny jest jako plik do pobrania poniżej. 

zamówienie na:

Dostawa artykułów biurowych.

zamawiający: Zespół Opieki Zdrowotnej w Chełmnie
tryb zamówienia: Zapytanie Ofertowe
nr sprawy: 36/2013
wartość: PONIŻEJ 14000 EURO
termin składania ofert: 18 listopada 2013  11:00
wynik postępowania: Ze względu na dużą ilość informacji, wynik postępowania dostępny jest jako plik do pobrania poniżej.  

zamówienie na:

Kompleksowe ubezpieczenie Zespołu Opieki Zdrowotnej w Chełmnie.

zamawiający: Zespół Opieki Zdrowotnej w Chełmnie
tryb zamówienia: Przetarg Nieograniczony
nr sprawy: 35/2013
wartość: PONIŻEJ 200000 EURO
termin składania ofert: 12 listopada 2013  12:00
wynik postępowania: Ze względu na dużą ilość informacji, wynik postępowania dostępny jest jako plik do pobrania poniżej.  

zamówienie na:

Zakup obudowy dydaktycznej w ramach projektu Lepszy start - indywidualizacja procesu nauczania w klasach I-III Specjalnej Szkoły Podstawowej z powiatu chełmińskiego

zamawiający: POWIAT CHEŁMIŃSKI
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZZP.041.3.2012.2013.JG
wartość: poniżej 200.000 EURO
termin składania ofert: 7 listopada 2013  09:00
wynik postępowania: Ze względu na dużą ilość informacji, wynik postępowania dostępny jest jako plik do pobrania poniżej.  

zamówienie na:

Przedmiotem zamówienia jest realizacja doskonalenia zawodowego nauczycieli w formie szkoleń i warsztatów

zamawiający: Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: PPP-CH 024/74/13
wartość: o wartości szacunkowej nieprzekraczającej kwoty 200.000 euro dl
termin składania ofert: 6 listopada 2013  16:00
wynik postępowania: Wynik postępowania dostępny w formie pliku. 

zamówienie na:

Szkolenia Wspieranie nauczycieli w podnoszeniu kompetencji i umiejętności zawodowych w powiecie chełmińskim

zamawiający: Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna
tryb zamówienia: Przetarg niograniczony
nr sprawy: ppp024/75/13
wartość: o wartości szacunkowej nieprzekraczającej kwoty 200.000 euro dl
termin składania ofert: 6 listopada 2013  15:30
wynik postępowania: Dostępny w formie pliku do pobrania 

zamówienie na:

Usługa polegająca na prowadzeniu dodatkowych zajęć edukacyjnych w ramach projektu Lepszy start - indywidualizacja procesu nauczania w klasach I-III Specjalnej Szkoły Podstawowej z powiatu chełmińskiego

zamawiający: POWIAT CHEŁMIŃSKI
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZZP.041.3.2012.2013.JG
wartość: poniżej 200.000 EURO
termin składania ofert: 6 listopada 2013  09:00
wynik postępowania: Ze względu na dużą ilość informacji, wynik postępowania dostępny jest jako plik do pobrania poniżej.  

zamówienie na:

DOSTAWA SAMOCHODU PRZYSTOSOWANEGO DO PRZEWOZU OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH DLA DOMU DZIECKA W CHEŁMNIE

zamawiający: POWIAT CHEŁMIŃSKI
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: OR.G.272.2.2013.DB
wartość: poniżej 200.000 EURO
termin składania ofert: 30 października 2013  10:00
wynik postępowania: Ze względu na dużą ilość informacji, wynik postępowania dostępny jest jako plik do pobrania poniżej. 

zamówienie na:

Zakup sprzętu medycznego dla Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego.

zamawiający: Zespół Opieki Zdrowotnej w Chełmnie
tryb zamówienia: Przetarg Nieograniczony
nr sprawy: 33/2013
wartość: PONIŻEJ 200000 EURO
termin składania ofert: 28 października 2013  11:00
wynik postępowania: Ze względu na dużą ilość informacji, wynik postępowania dostępny jest jako plik do pobrania poniżej.  

zamówienie na:

Zakup energii elektrycznej na potrzeby obiektów jednostek organizacyjnych Powiatu Chełmińskiego

zamawiający: POWIAT CHEŁMIŃSKI
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: OR.G.272.1.2013.MA
wartość: poniżej 200.000 EURO
termin składania ofert: 28 października 2013  10:00
wynik postępowania: Ze względu na dużą ilość informacji, wynik postępowania dostępny jest jako plik do pobrania poniżej. 

zamówienie na:

Wspieranie nauczycieli w podnoszeniu kompetencji i umiejętności zawodowych w powiecie chełmińskim

zamawiający: Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Chełmnie
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: PPP-CH 024/67/13
wartość: poniżej 200.000 EURO
termin składania ofert: 28 października 2013  10:00
wynik postępowania: Wynik postępowania dostępny w formie pliku 

Przetargi o pozycjach 1 - 20 (z 68) starsze przetargi »