Przetargi rozstrzygnięte z 2012 roku


Przetargi o pozycjach 1 - 20 (z 55) starsze przetargi »zamówienie na:

Dostawa mięsa, drobiu, ryb, wędlin i tłuszczy.

zamawiający: Zespół Opieki Zdrowotnej w Chełmnie
tryb zamówienia: Przetarg Nieograniczony
nr sprawy: 41/2012
wartość: PONIŻEJ 200000 EURO
termin składania ofert: 11 grudnia 2012  11:00
wynik postępowania: Ze względu na dużą ilość informacji, wynik postępowania dostępny jest jako plik do pobrania poniżej. 

zamówienie na:

Wykonanie modernizacji ewidencji gruntów i budynków w zakresie aktualizacji użytków gruntowych oraz uzupełnienia danych ewidencyjnych dotyczących budynków i lokali dla obrębów ewidencyjnych gminy Lisewo (bez obrębu Lisewo)

zamawiający: Starosta Chełmiński
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: GKN.D.272.1.30.2012.MJ
wartość: poniżej 200.000 EURO
termin składania ofert: 6 grudnia 2012  11:00
wynik postępowania: Ze względu na dużą ilość informacji, wynik postępowania dostępny jest jako plik do pobrania poniżej.  

zamówienie na:

Zakup ambulansu Typu C.

zamawiający: Zespół Opieki Zdrowotnej w Chełmnie
tryb zamówienia: Przetarg Nieograniczony
nr sprawy: 39/2012
wartość: PONIŻEJ 200000 EURO
termin składania ofert: 3 grudnia 2012  11:00
wynik postępowania: Ze względu na dużą ilość informacji, wynik postępowania dostępny jest jako plik do pobrania poniżej.  

zamówienie na:

Sukcesywna dostawa leków do Apteki Szpitalnej.

zamawiający: Zespół Opieki Zdrowotnej w Chełmnie
tryb zamówienia: Przetarg Nieograniczony
nr sprawy: 36/2012
wartość: PONIŻEJ 200000 EURO
termin składania ofert: 30 listopada 2012  11:00
wynik postępowania: Ze względu na dużą ilość informacji, wynik postępowania dostępny jest jako plik do pobrania poniżej.  

zamówienie na:

Sukcesywna dostawa warzyw, owoców i ziemniaków.

zamawiający: Zespół Opieki Zdrowotnej w Chełmni
tryb zamówienia: Przetarg Nieograniczony
nr sprawy: 38/2012
wartość: PONIŻEJ 200000 EURO
termin składania ofert: 26 listopada 2012  11:00
wynik postępowania: http://www.zoz.chelmno.pl/przetargi_pliki/informacja_o_wyborze_najkorzystniejszej_oferty_warzywa_owoce_30_11_2012.pdf 

zamówienie na:

Przetarg na zaciągnięcie kredytu inwestycyjnego, pożyczki inwestycyjnej.

zamawiający: Zespół Opieki Zdrowotnej w Chełmnie
tryb zamówienia: Przetarg Nieograniczony
nr sprawy: 37/2012
wartość: PONIŻEJ 200000 EURO
termin składania ofert: 22 listopada 2012  11:00
wynik postępowania: Ze względu na dużą ilość informacji, wynik postępowania dostępny jest jako plik do pobrania poniżej.  

zamówienie na:

Dostawa artykułów biurowych.

zamawiający: Zespół Opieki Zdrowotnej w Chełmnie
tryb zamówienia: Zapytanie Cenowe
nr sprawy: 35/2012
wartość: PONIŻEJ 14000 EURO
termin składania ofert: 16 listopada 2012  11:00
wynik postępowania: http://www.zoz.chelmno.pl/przetargi_pliki/notatka_z_wyboru_wykonawcy_artykuly_biurowe_22_11_2012.pdf 

zamówienie na:

Zakup energii elektrycznej na potrzeby obiektów jednostek organizacyjnych Powiatu Chełmińskiego

zamawiający: POWIAT CHEŁMIŃSKI
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: OR.G.272.3.2012.DB
wartość: poniżej 200.000 EURO
termin składania ofert: 30 października 2012  10:00
wynik postępowania: Ze względu na dużą ilość informacji, wynik postępowania dostępny jest jako plik do pobrania poniżej. 

zamówienie na:

DOSTAWA SOLI DROGOWEJ DO ZIMOWEGO UTRZYMANIA DRÓG POWIATOWYCH W SEZONIE ZIMOWYM 2012/2013

zamawiający: Powiatowy Zarząd Dróg
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: PZD.3221.8.2012.KŻ
wartość: poniżej 200 000 euro
termin składania ofert: 26 października 2012  10:00
wynik postępowania: W związku z przeprowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego (nr sprawy: PZD.3221.8.2012.KŻ), którego przedmiotem jest dostawa soli drogowej do zimowego utrzymania dróg powiatowych na terenie powiatu chełmińskiego w sezonie zimowym 2012/2013, w wyniku, którego złożono oferty w dniu 26.10.2012 r., Powiatowy Zarząd Dróg w Chełmnie zawiadamia o wyborze oferty nr 1, złożonej przez Wykonawcę:SALINEX Sp. z o.o., 88-100 Inowrocław, ul. Piotra Bartoszcze 25. Uzasadnienie wyboru oferty: Oferta nr 1 jest ofertą zawierającą najniższą cenę za wykonanie przedmiotu zamówienia, została złożona w wymaganym terminie składania ofert, przez Wykonawcę spełniającego warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia i nie podlega odrzuceniu. Cena jest jedynym kryterium oceny ofert. Cena (z VAT) za wykonanie przedmiotu zamówienia, podana w ofercie nie przekracza kwoty, jaką Zamawiający może przeznaczyć na jego realizację. Pozostali Wykonawcy, którzy złożyli oferty w postępowaniu: Oferta nr 2: Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe „FRANPOL”, 88-190 Barcin, Barcin Wieś 87, Oferta nr 3: Solvadis Polska Sp. z o.o., 50-020 Wrocław, ul. Piłsudskiego 74, Oferta nr 4: Kopalnia Soli „KŁODAWA” S.A., 62-650 Kłodawa, Al. 1000-lecia 2, Oferta nr 5: Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o., 86-100 Świecie, ul. Ciepła 4. Streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert: Oferta nr 1 - liczba pkt w kryterium cena - 100,00 pkt; Oferta nr 2 - liczba pkt w kryterium cena - 81,75 pkt; Oferta nr 3 - liczba pkt w kryterium cena - 63,24 pkt; Oferta nr 4 - liczba pkt w kryterium cena - 74,39 pkt; Oferta nr 5 - liczba pkt w kryterium cena - 79,63 pkt. Cena była jedynym kryterium oceny ofert. Umowę z wykonawcą podpisano w dniu 15.11.2012 r. 

zamówienie na:

WYKONANIE USŁUG Z ZAKRESU ZIMOWEGO UTRZYMANIA DRÓG POWIATOWYCH NA TERENIE POWIATU CHEŁMIŃSKIEGO W SEZONIE ZIMOWYM 2012/2013

zamawiający: Powiatowy Zarząd Dróg
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: PZD.3221.7.2012.KŻ
wartość: poniżej 200 000 euro
termin składania ofert: 25 października 2012  10:00
wynik postępowania: Ze względu na dużą ilość informacji, wynik postępowania dostępny jest poniżej, jako plik do pobrania. Umowy z wykonawcami podpisano w dniu 20.11.2012 r.  

zamówienie na:

Dostawa artykułów medycznych jednorazowego użytku.

zamawiający: Zespół Opieki Zdrowotnej w Chełmnie
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: 34/2012
wartość: Poniżej 200 000 EURO
termin składania ofert: 1 października 2012  11:00
wynik postępowania: http://www.zoz.chelmno.pl/przetargi_pliki/informacja_o_wyborze_najkorzystniejszej_oferty_sprzet_jednorazowy_05_10_2012.pdf 

zamówienie na:

REMONT DRÓG POWIATOWYCH NA TERENIE POWIATU CHEŁMIŃSKIEGO

zamawiający: Powiatowy Zarząd Dróg w Chełmnie
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: PZD.3221.6.2012.KŻ
wartość: Poniżej 5 000 000 euro
termin składania ofert: 28 września 2012  10:00
wynik postępowania: W związku z przeprowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego (nr sprawy: PZD.3221.6.2012.KŻ), którego przedmiotem jest remont dróg powiatowych na terenie powiatu chełmińskiego w wyniku, którego złożono ofertę w dniu 28.09.2012 r., Powiatowy Zarząd Dróg zawiadamia o wyborze oferty nr 1, złożonej przez Wykonawcę: BITUNOVA Sp. z o.o., 01-919 Warszawa, ul. Wólczyńska 237. Uzasadnienie wyboru oferty: Oferta nr 1 jest jedyną ofertą złożoną w wymaganym terminie składania ofert, przez Wykonawcę spełniającego warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia i nie podlega odrzuceniu. Cena jest jedynym kryterium oceny ofert. Cena (z VAT) za wykonanie przedmiotu zamówienia, podana w ofercie w kwocie 304 978,50 PLN nie przekracza kwoty 315 000,00 PLN, jaką Zamawiający może przeznaczyć na jego realizację. Streszczenie oceny i porownanie zlożonych ofert: Oferta nr 1 - liczba pkt w kryterium cena - 100. Umowę z Wykonawcą podpisano w dniu 05.10.2012 r. 

zamówienie na:

Bezgotówkowy zakup oleju napędowego, dostawa olejów silnikowych, płynów...

zamawiający: Zespół Opieki Zdrowotnej w Chełmnie
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: 33/2012
wartość: Poniżej 200 000 EURO
termin składania ofert: 26 września 2012  11:00
wynik postępowania: http://www.zoz.chelmno.pl/przetargi_pliki/informacja_o_wyborze_najkorzystniejszej_oferty_bezgogowkowy_zakup_paliwa_25_10_2012.pdf 

zamówienie na:

Zagospodarowanie terenu Zespołu Szkół nr 2 w Chełmnie

zamawiający: POWIAT CHEŁMIŃSKI
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZZP.BE5.7013.3.2012.JG
wartość: PONIŻEJ 5 000 000 EURO
termin składania ofert: 21 września 2012  10:00
wynik postępowania: Ze względu na dużą ilość informacji, wynik postępowania dostępny jest jako plik do pobrania poniżej. 

zamówienie na:

Dostawa materiałów eksploatacyjnych na aparat Coag Chrom 3003.

zamawiający: Zespół Opieki Zdrowotnej w Chełmnie
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: 31/2012
wartość: Poniżej 200 000 EURO
termin składania ofert: 14 września 2012  11:00
wynik postępowania: http://www.zoz.chelmno.pl/przetargi_pliki/informacja_o_wyborze_najkorzystniejszej_oferty_mat_ekspl_coag_chrom_19_09_2012.pdf 

zamówienie na:

Utworzenie szkolnego placu zabaw przy Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym w Chełmnie

zamawiający: POWIAT CHEŁMIŃSKI
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZZP.041.7.2011/2012.JG
wartość: PONIŻEJ 5 000 000 EURO
termin składania ofert: 13 września 2012  10:00
wynik postępowania: Ze względu na dużą ilość informacji, wynik postępowania dostępny jest jako plik do pobrania poniżej.  

zamówienie na:

Wykonanie studium wykonalności oraz wniosku aplikacyjnego wraz z załącznikami dla planowanego projektu pn.: „Racjonalizacja systemu zarządzania lekami wraz z elektronicznym systemem obiegu dokumentacji medycznej w Zespole Opieki Zdrowotnej w Chełmnie” w odpowiedzi na ogłoszony konkurs dla Osi priorytetowej 4. Rozwój infrastruktury społeczeństwa informacyjnego Działanie 4.2 Rozwój usług i aplikacji dla ludności, Schemat: Zintegrowane systemy zarządzania lekami wraz z elektronicznym systemem obiegu dokumentacji.

zamawiający: Zespół Opieki Zdrowotnej w Chełmnie
tryb zamówienia: Zapytanie Ofertowe
nr sprawy: 32/2012
wartość: poniżej 14000 EURO
termin składania ofert: 13 września 2012  10:00
wynik postępowania: http://www.zoz.chelmno.pl/przetargi_pliki/notatka_sluzbowa_studium_wykonywalnosci_17_09_2012.pdf 

zamówienie na:

Zakup wyposażenia w ramach projektu „Rozbudowa bazy edukacyjnej ZS CKP w Grubnie”

zamawiający: POWIAT CHEŁMIŃSKI
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZZP.JG-3090-1/10/11/12
wartość: poniżej 200.000 EURO
termin składania ofert: 22 sierpnia 2012  10:00
wynik postępowania: Ze względu na dużą ilość informacji, wynik postępowania dostępny jest jako plik do pobrania poniżej. 

zamówienie na:

Przeprowadzenie 5-cio letniego przeglądu stanu technicznego budynków.

zamawiający: Zespół Opieki Zdrowotnej w Chełmnie
tryb zamówienia: Zapytanie Cenowe
nr sprawy: 30/2012
wartość: poniżej 14000 EURO
termin składania ofert: 21 sierpnia 2012  12:00
wynik postępowania: http://www.zoz.chelmno.pl/przetargi_pliki/notatka_z_wyboru_wykonawcy_przeglad_techniczny_budynkow_28_08_2012.pdf 

zamówienie na:

Wykonanie pomiarów 5-cio letnich: skuteczności zerowania, oporności uziemienia ochronnego...

zamawiający: Zespół Opieki Zdrowotnej w Chełmnie
tryb zamówienia: Zapytanie Cenowe
nr sprawy: 29/2012
wartość: poniżej 14000 EURO
termin składania ofert: 21 sierpnia 2012  11:00
wynik postępowania: http://www.zoz.chelmno.pl/przetargi_pliki/notatka_sluzbowa_z_wyboru_wykonawcy_okresowe_pomiary_elektryczne_28_08_2012.pdf 

Przetargi o pozycjach 1 - 20 (z 55) starsze przetargi »