Przetargi rozstrzygnięte z 2011 roku


Przetargi o pozycjach 1 - 20 (z 57) starsze przetargi »zamówienie na:

Bezgotówkowy zakup oleju napędowego oraz kompleksowa obsługa techniczna.

zamawiający: Zespół Opieki Zdrowotnej w Chełmnie
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: 52/2011
wartość: Poniżej 193 000 EURO
termin składania ofert: 29 grudnia 2011  11:00
wynik postępowania: http://www.zoz.chelmno.pl/przetargi_pliki/informacja_o_wyborze_najkorzystniejszej_oferty_paliwo_05_01_2011.pdf 

zamówienie na:

Świadczenie usług w zakresie ubezpieczenia mienia i odpowiedzialności cywilnej.

zamawiający: Zespół Opieki Zdrowotnej w Chełmnie
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: 57/2011
wartość: Poniżej 193 000 EURO
termin składania ofert: 27 grudnia 2011  11:00
wynik postępowania: http://www.zoz.chelmno.pl/przetargi_pliki/informacja_o_wyborze_najkorzystniejszej_oferty_ubezpieczenie_29_12_2011.pdf 

zamówienie na:

Zakup obudowy dydaktycznej w ramach projektu „Atrakcyjne kształcenie zawodowe w powiecie chełmińskim – III”

zamawiający: POWIAT CHEŁMIŃSKI
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZZP.A.041.3.2011.JG
wartość: Poniżej 193 000 EURO
termin składania ofert: 23 grudnia 2011  09:00
wynik postępowania: Ze względu na dużą ilość informacji, wynik postępowania dostępny jest jako plik do pobrania poniżej. 

zamówienie na:

Dostawa środków czystości.

zamawiający: Zespół Opieki Zdrowotnej w Chełmnie
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: 51/2011
wartość: Poniżej 193 000 EURO
termin składania ofert: 22 grudnia 2011  11:00
wynik postępowania: http://www.zoz.chelmno.pl/przetargi_pliki/informacja_o_wyborze_najkorzystnieszej_oferty_srodki_czystosci_30_12_2011.pdf 

zamówienie na:

Zakup usługi edukacyjnej – wybór osób do prowadzenia zajęć w ramach projektu Atrakcyjne kształcenie zawodowe w powiecie chełmińskim – III

zamawiający: POWIAT CHEŁMIŃSKI
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZZP.A.041.3.2011.JG
wartość: Poniżej 193 000 EURO
termin składania ofert: 22 grudnia 2011  08:00
wynik postępowania: Ze względu na dużą ilość informacji, wynik postępowania dostępny jest jako plik do pobrania poniżej. 

zamówienie na:

Dostawa ryb i przetworów rybnych.

zamawiający: Zespół Opieki Zdrowotnej w Chełmnie
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: 54/2011
wartość: Poniżej 193 000 EURO
termin składania ofert: 21 grudnia 2011  11:00
wynik postępowania: http://www.zoz.chelmno.pl/przetargi_pliki/informacja_o_wyborze_najkorzystniejszej_oferty_ryby_27_12_2011.pdf 

zamówienie na:

Badanie i ocenę sprawozdania finansowego za 2011r.

zamawiający: Zespół Opieki Zdrowotnej w Chełmnie
tryb zamówienia: Zapytania Ofertowe
nr sprawy: 55/2011
wartość: Poniżej 14 000 Euro
termin składania ofert: 21 grudnia 2011  11:00
wynik postępowania: http://www.zoz.chelmno.pl/przetargi_pliki/notatka_sluzbowa_z_wyboru_wykonawcy_spraozdanie_finasowe_27_12_2011.pdf 

zamówienie na:

ZAKUP ETYLINY BEZOŁOWIOWEJ, OLEJU NAPĘDOWEGO I GAZU LPG DO SAMOCHODÓW SŁUŻBOWYCH STAROSTWA POWIATOWEGO W CHEŁMNIE I POWIATOWEGO ZARZĄDU DRÓG W CHEŁMNIE

zamawiający: Starostwo Powiatowe w Chełmnie
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: OR.G.272.2.2011.KL
wartość: Poniżej 193 000 EURO
termin składania ofert: 19 grudnia 2011  10:00
wynik postępowania: Zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, w związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego informujemy, że: 1. Przed otwarciem ofert podana została kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia: 294.661,00 zł brutto. 2. W wyznaczonym terminie wpłynęła 1 oferta: a) Oferta nr 1: P.U.H. – AUTO HANDEL STACJA PALIW, Henryk Konopacki, ul. Wybudowanie 7, 86-200 Chełmno, cena oferty: 295.084,38 zł brutto. 3. Złożona oferta jest ważna. 4. W związku z tym, że jedynym kryterium oceny była cena, Komisja uznała złożoną ofertę za najkorzystniejszą. 5. O terminie podpisania umowy Zamawiający zawiadomi telefonicznie wybranego Oferenta. 

zamówienie na:

Zakup obudowy dydaktycznej w ramach projektu „Atrakcyjne kształcenie zawodowe w powiecie chełmińskim – III”

zamawiający: POWIAT CHEŁMIŃSKI
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZZP.A.041.3.2011.JG
wartość: Poniżej 193 000 EURO
termin składania ofert: 12 grudnia 2011  10:00
wynik postępowania: Ze względu na dużą ilość informacji, wynik postępowania dostępny jest jako plik do pobrania poniżej. 

zamówienie na:

Dostawa mięsa, drobiu, ryb, wędlin i tłuszczy.

zamawiający: Zespół Opieki Zdrowotnej w Chełmnie
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: 50/2011
wartość: Poniżej 193 000 EURO
termin składania ofert: 5 grudnia 2011  11:00
wynik postępowania: http://www.zoz.chelmno.pl/przetargi_pliki/siwz_mieso_drob_ryby_wedliny_24_11_2011.pdf 

zamówienie na:

Sukcesywna dostawa warzyw, owoców i ziemniaków.

zamawiający: Zespół Opieki Zdrowotnej w Chełmnie
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: 49/2011
wartość: Poniżej 193 000 EURO
termin składania ofert: 24 listopada 2011  11:00
wynik postępowania: http://www.zoz.chelmno.pl/przetargi_pliki/informacja_o_wyborze_najkorzystniejszej_oferty_warzywa_owoce_30_11_2011.pdf 

zamówienie na:

Dostawa artykułów biurowych.

zamawiający: Zespół Opieki Zdrowotnej w Chełmnie
tryb zamówienia: Zapytanie Ofertowe
nr sprawy: 47/2011
wartość: poniżej 14000 EURO
termin składania ofert: 9 listopada 2011  11:00
wynik postępowania: http://www.zoz.chelmno.pl/przetargi_pliki/notatka_z_wyboru_wykonawcy_artykuly_biurowe_14_11_2011.pdf 

zamówienie na:

Zakup obudowy dydaktycznej w ramach projektu „Doposażenie bazy edukacyjnej trzech szkół Powiatu Chełmińskiego”

zamawiający: POWIAT CHEŁMIŃSKI
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZZP.JG-3090-7/10/11
wartość: Poniżej 193 000 EURO
termin składania ofert: 7 listopada 2011  10:00
wynik postępowania: ze względu na dużą ilość informacji, wynik postępowania dostępny jest jako plik do pobrania  

zamówienie na:

Przegląd podręcznego sprzętu gaśniczego i hydrantów DN 52.

zamawiający: Zespół Opieki Zdrowotnej w Chełmnie
tryb zamówienia: Zapytanie Ofertowe
nr sprawy: 43/2011
wartość: poniżej 14000 EURO
termin składania ofert: 28 października 2011  11:00
wynik postępowania: http://www.zoz.chelmno.pl/przetargi_pliki/notatka_z_wyboru_wykonawcy_sprzet_gasniczy_23_11_2011.pdf 

zamówienie na:

Przegląd podręcznego sprzętu gaśniczego i hydrantów DN 52.

zamawiający: Zespół Opieki Zdrowotnej w Chełmnie
tryb zamówienia: Zapytanie Ofertowe
nr sprawy: 43/2011
wartość: poniżej 14000 EURO
termin składania ofert: 28 października 2011  11:00
wynik postępowania: http://www.zoz.chelmno.pl/przetargi_pliki/notatka_z_wyboru_wykonawcy_sprzet_gasniczy_23_11_2011.pdf 

zamówienie na:

Przegląd instalacji i urządzeń gazowych w budynkach.

zamawiający: Zespół Opieki Zdrowotnej w Chełmnie
tryb zamówienia: Zapytanie Ofertowe
nr sprawy: 44/2011
wartość: poniżej 14000 EURO
termin składania ofert: 28 października 2011  11:00
wynik postępowania: http://www.zoz.chelmno.pl/przetargi_pliki/notatka_z_wyboru_wykonawcy_przeglad_instalacji_gazowej_07_11_2011.pdf 

zamówienie na:

Okresowa 1 - roczna kontrola stanu technicznego elementów obiektów budowlanych.

zamawiający: Zespół Opieki Zdrowotnej w Chełmnie
tryb zamówienia: Zapytanie Ofertowe
nr sprawy: 45/2011
wartość: poniżej 14000 EURO
termin składania ofert: 28 października 2011  11:00
wynik postępowania: http://www.zoz.chelmno.pl/przetargi_pliki/notatka_z_wyboru_wykonawcy_kontrola_stanu_technicznego_budynkow_07_11_2011.pdf 

zamówienie na:

Zakup energii elektrycznej na potrzeby obiektów jednostek organizacyjnych Powiatu Chełmińskiego

zamawiający: POWIAT CHEŁMIŃSKI
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: OR.G.272.1.2011.KL
wartość: Poniżej 193 000 EURO
termin składania ofert: 26 października 2011  10:00
wynik postępowania: Zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy z 29.01.2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.), w związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Zakup energii elektrycznej na potrzeby obiektów jednostek organizacyjnych Powiatu Chełmińskiego” informujemy, że: 1. Przed otwarciem ofert podana została kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację całości zamówienia w wysokości 230.723,56 zł. brutto. 2. Złożono 3 oferty: a) oferta nr 1: Energa Obrót S.A., ul. Mikołaja Reja 29, 80-870 Gdańsk, cena oferty: 327,27 zł. brutto za 1MWh, 99,90 pkt; b) oferta nr 2: Tauron Sprzedaż, sp. z o.o., ul. Łagiewnicka 60, 30-417 Kraków, cena oferty: 326,93 zł. brutto za 1MWh, 100,00 pkt; c) oferta nr 3: PKP Energetyka S.A., Oddział w Warszawie, ul. Hoża 63/67, 00-681 Warszawa, cena oferty: 328,41 zł. brutto za 1MWh, 99,55 pkt; 3. Wszystkie złożone oferty są ważne. 4. Za najkorzystniejszą uznano ofertę nr 2, złożoną przez Tauron Sprzedaż, sp. z o.o., ul. Łagiewnicka 60, 30-417 Kraków. W związku z tym, że jedynym kryterium oceny była cena, za najkorzystniejszą ofertę została uznana oferta z najniższą ceną. 5. O terminie podpisania umowy Zamawiający zawiadomi telefonicznie wybranego Oferenta. 

zamówienie na:

DOSTAWA SOLI DROGOWEJ DO ZIMOWEGO UTRZYMANIA DRÓG POWIATOWYCH W SEZONIE ZIMOWYM 2011/2012

zamawiający: POWIATOWY ZARZĄD DRÓG
tryb zamówienia: PRZETARG NIEOGRANICZONY
nr sprawy: PZD.3221.17.2011
wartość: PONIŻEJ 193 000 euro
termin składania ofert: 26 października 2011  10:00
wynik postępowania: W związku z przeprowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego (nr sprawy: PZD.3221.17.2011), którego przedmiotem jest dostawa soli drogowej do zimowego utrzymania dróg powiatowych na terenie powiatu chełmińskiego w sezonie zimowym 2011/2012, w wyniku, którego złożono oferty w dniu 26.10.2011 r., Powiatowy Zarząd Dróg zawiadamia o wyborze oferty nr 2, złożonej przez Wykonawcę: SALINEX Sp. z o.o., 88-100 Inowrocław, ul. Piotra Bartoszcze 25. Uzasadnienie wyboru oferty: Oferta nr 2 jest ofertą zawierającą najniższą cenę za wykonanie przedmiotu zamówienia, została złożona w wymaganym terminie składania ofert, przez Wykonawcę spełniającego warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia i nie podlega odrzuceniu. Cena jest jedynym kryterium oceny ofert. Cena (z VAT) za wykonanie przedmiotu zamówienia, podana w ofercie nie przekracza kwoty, jaką Zamawiający może przeznaczyć na jego realizację. Pozostali Wykonawcy, którzy złożyli oferty w postępowaniu: Oferta nr 1: Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „SOLIDUS”, Iwona Margulewicz, 16-100 Sokółka, Podkamionka. Streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert: oferta nr 1 - liczba pkt w kryterium cena - 99,39 pkt; oferta nr 2 - liczba pkt w kryterium cena - 100 pkt. Umowa z Wykonawcą została zawarta w dniu 07.11.2011 r. 

zamówienie na:

Sukcesywna dostawa warzyw, owoców i ziemniaków.

zamawiający: Zespół Opieki Zdrowotnej w Chełmnie
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: 41/2011
wartość: Poniżej 193 000 EURO
termin składania ofert: 24 października 2011  11:00
wynik postępowania: http://www.zoz.chelmno.pl/przetargi_pliki/informacja_o_wyborze_najkorzystniejszej_oferty_warzywa_owoce_03_11_2011.pdf http://www.zoz.chelmno.pl/przetargi_pliki/informacja_o_uniewaznienieu_postepowania_w_pakietach_1_2_3_4_5_warzywa_owoce_03_11_2011.pdf 

Przetargi o pozycjach 1 - 20 (z 57) starsze przetargi »