Przetargi rozstrzygnięte z 2010 roku


Przetargi o pozycjach 1 - 20 (z 50) starsze przetargi »zamówienie na:

Dostawa gazów medycznych dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Chełmnie.

zamawiający: Zespół Opieki Zdrowotnej w Chełmnie
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: 36/2010
wartość: Poniżej 193 000 EURO
termin składania ofert: 21 grudnia 2010  11:00
wynik postępowania: http://www.zoz.chelmno.pl/przetargi_pliki/informacja_o_wyborze_najkorzystniejszej_oferty_gazy_medyczne_23_12_2010.pdf 

zamówienie na:

Dostawa gazów medycznych dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Chełmnie.

zamawiający: Zespół Opieki Zdrowotnej w Chełmnie
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: 36/2010
wartość: Poniżej 193 000 EURO
termin składania ofert: 21 grudnia 2010  11:00
wynik postępowania: http://www.zoz.chelmno.pl/przetargi_pliki/informacja_o_wyborze_najkorzystniejszej_oferty_gazy_medyczne_23_12_2010.pdf 

zamówienie na:

Bezgotówkowy zakup oleju napędowego oraz kompleksowa obsługa techniczna.

zamawiający: Zespół Opieki Zdrowotnej w Chełmnie
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: 35/2010
wartość: Poniżej 193 000 EURO
termin składania ofert: 20 grudnia 2010  11:00
wynik postępowania: http://www.zoz.chelmno.pl/przetargi_pliki/informacja_o_wyborze_najkorzystniejszej_oferty_paliwo_28_12_2010.pdf 

zamówienie na:

Dostawa nieinwazyjnego miernika poziomu bilirubiny.

zamawiający: Zespół Opieki Zdrowotnej w Chełmnie
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: 34/2010
wartość: Poniżej 193 000 EURO
termin składania ofert: 17 grudnia 2010  11:00
wynik postępowania: http://www.zoz.chelmno.pl/przetargi_pliki/informacja_o_wyborze_najkorzystniejszej_oferty_miernik_bilirubiny_20_12_2010.pdf 

zamówienie na:

Opracowanie numerycznej mapy zasadniczej gminy Stolno

zamawiający: Starosta Chełmiński
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: GKN.I/ZB.3421-4/2010
wartość: poniżej 193 tys. EURO
termin składania ofert: 7 grudnia 2010  11:00
wynik postępowania: W związku z przeprowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest usługa polegająca na opracowaniu numerycznej mapy zasadniczej gminy Stolno, zgodnie z art. 39 Ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759) informuję: 1. Przed otwarciem ofert podana została kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia: 183 183,00 zł brutto. 2. W wyznaczonym terminie wpłynęły 3 oferty: 1) oferta nr 1: Giżyckie Biuro Geodezyjne, Piotr Leśniewski, ul. Suwalska 30, 11-500 Giżycko, cena: 390 400,00 zł brutto; 2) oferta nr 2: Okręgowe Przedsiębiorstwo Geodezyjno – Kartograficzne w Bydgoszczy Spółka z o.o., ul. J. Zamoyskiego 2a, 85-063 Bydgoszcz, cena: 159 332,00 zł brutto; 3) oferta nr 3: Pracownia Geodezyjna, Żak A. Oczkowski, Krusin 35C, 86-230 Lisewo, cena: 134 200,00 zł brutto. 3. Jedynym kryterium oceny ofert jest cena brutto za wykonanie zamówienia, zgodnie z SIWZ. 4. Na podstawie oceny i porównania złożonych ofert za najkorzystniejszą uznana została oferta nr 3, która zawiera najniższą cenę za wykonanie przedmiotu zamówienia - 134 200,00 zł brutto, złożona przez: Pracownia Geodezyjna, Żak A. Oczkowski, Krusin 35C, 86-230 Lisewo. 5. O miejscu i terminie zawarcia umowy Zamawiający powiadomi telefonicznie wybranego Wykonawcę. 

zamówienie na:

Dostawa środków czystości do Zespołu Opieki Zdrowotnej w Chełmnie.

zamawiający: Zespół Opieki Zdrowotnej w Chełmnie
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: 29/2010
wartość: Poniżej 193 000 EURO
termin składania ofert: 3 grudnia 2010  11:00
wynik postępowania: http://www.zoz.chelmno.pl/przetargi_pliki/informacja_o_wyborze_najkorzystniejszej_oferty_srodki_czytosci_23_12_2010.pdf 

zamówienie na:

Dostawa mięsa, drobiu, ryb, wędlin i tłuszczy dla ZOZ w Chełmnie

zamawiający: Zespół Opieki Zdrowotnej w Chełmnie
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: 31/2010
wartość: Poniżej 193 000 EURO
termin składania ofert: 26 listopada 2010  11:00
wynik postępowania: http://www.zoz.chelmno.pl/przetargi_pliki/informacja_o_wyborze_najkorzystniejszej_oferty_mieso_drop_02_12_2010.pdf 

zamówienie na:

Świadczenie usług w zakresie ubezpieczenia mienia i odpowiedzialności cywilnej.

zamawiający: Zespół Opieki Zdrowotnej w Chełmnie
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: 30/2010
wartość: Poniżej 193 000 EURO
termin składania ofert: 23 listopada 2010  11:00
wynik postępowania: http://www.zoz.chelmno.pl/przetargi_pliki/informacja_o_wyborze_najkorzystniejszej_oferty_ubezpiecznie_02_12_2010.pdf 

zamówienie na:

Zakup obudowy dydaktycznej w ramach projektu „Atrakcyjne kształcenie zawodowe w powiecie chełmińskim - II”

zamawiający: Powiat Chełmiński
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZZP/JG.3090-02/10
wartość: poniżej 193 tys. euro
termin składania ofert: 15 listopada 2010  10:00
wynik postępowania: Niniejszym informuję zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy z 29.1.2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.), iż w prowadzonym przez Powiat Chełmiński z siedzibą w Chełmnie przy ul. Harcerskiej nr 1  postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie zamówienia pod nazwą: Zakup obudowy dydaktycznej w ramach projektu „Atrakcyjne kształcenie zawodowe w powiecie chełmińskim – II”, Zamawiający zgodnie z art. 91 ust. 1 ustawy z 29.1.2004 r. – Prawo zamówień publicznych dokonał wyboru najkorzystniejszych ofert. 1. ogólna kwota zarezerwowana przez Zamawiającego na realizację zamówienia to 101.763,10 zł. brutto, w podziale na poszczególne części zamówienia to: Cz. 1. Elektryczny sprzęt AGD, 8.210,00 zł. Cz. 2. Drobne artykuły AGD, 8.090,00 zł. Cz. 3. Sprzęt RTV, elektronika, oprogramowanie, materiały eksploatacyjne, 29.320,00 zł. Cz. 4. Art. papiernicze, 2.780,00 zł. Cz. 5. Wydawnictwa książkowe, podręczniki, płyty CD z muzyką, 28.523,10 zł. Cz. 6. Filmy DVD, 990,00 zł. Cz. 7. Pomoce naukowe, 6.350,00 zł. Cz. 8. Narzędzia, materiały eksploatacyjne, części do maszyn rolniczych. 17.500,00 zł. 2. W przetargu udział wzięło i złożyło oferty pięciu Oferentów: - oferta nr 1 złożona przez COMPOL, Piotr Kwiatkowski, ul Dworcowa 7J, 86-200 Chełmno, - oferta nr 2 złożona przez Główną Księgarnię Szkolną Gajewicz, Gawin, Widłak, sp. j. Al. Daszyńskiego 16, 31-534 Kraków, - oferta nr 3 złożona przez Księgarnię „KODEKS” Anna Jaszewska, ul Młodzieżowa 26, 87-100 Toruń, - oferta nr 4 złożona przez Sklep Komputerowy „PeCet” ul. Rycerska 9, 86-200 Chełmno, - oferta nr 5 złożona przez „ORIGAMI” Firmę Handlową, Kompleksowa Obsługa Firm, ul. Wojska Polskiego 64 a, 86-100 Świecie. 3. Odrzucono dwie oferty, ofertę nr 1 i nr 5 zgodnie z art. 86 ust.1 pkt 2 Uzp. 4. Z trzech ważnych ofert najkorzystniejszymi ofertami są: 1) oferta nr 4 sklepu komputerowego „PeCet” ul. Rycerska 9, 86-200 Chełmno, złożona na część nr 3 zamówienia (Sprzęt RTV, elektronika, oprogramowanie, materiały eksploatacyjne), oferent oferuje wykonanie zamówienia za kwotę 27.085,00 zł brutto, w związku z powyższym oferta uzyskała najwyższą liczbę punktów w wyniku oceny ofert przeprowadzonej przez Zamawiającego na podstawie kryteriów wskazanych w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego ( jedyne kryterium zgodnie z SIWZ to najniższa cena ). 2) oferta nr 3 księgarni „KODEKS” Anna Jaszewska, ul. Młodzieżowa 26, 86-100 Toruń, złożona na część 5 zamówienia (wydawnictwa książkowe, podręczniki, płyty CD z muzyką), oferent oferuje wykonanie zamówienia za kwotę 24.207,50 zł. brutto, w związku z powyższym oferta uzyskała najwyższą liczbę punktów w wyniku oceny ofert przeprowadzonej przez Zamawiającego na podstawie kryteriów wskazanych w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego ( jedyne kryterium zgodnie z SIWZ to najniższa cena ). O terminie podpisania umowy Powiat Chełmiński zawiadomi telefonicznie wybranych Oferentów. 

zamówienie na:

Termomodernizacja internatu SOSzW w Chełmnie – wymiana stolarki okiennej

zamawiający: Powiat Chełmiński
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZZP/JG.2228-02/10
wartość: poniżej 4845 tys. euro
termin składania ofert: 8 listopada 2010  10:00
wynik postępowania: Niniejszym informuję zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy z 29.1.2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Tekst jednolity Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655), iż w prowadzonym przez Powiat Chełmiński z siedzibą w Chełmnie przy ul. Harcerskiej nr 1  postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie inwestycji pod nazwą: „Termomodernizacja internatu SOSzW w Chełmnie – wymiana stolarki okiennej”, Zamawiający zgodnie z art. 91 ust. 1 ustawy z 29.1.2004 r. – Prawo zamówień publicznych dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty. Zamawiający zawiadamia, że: 1. Kwota zarezerwowana przez Zamawiającego na realizację inwestycji to 214.754,40 zł. brutto. 2. W przetargu udział wzięło i złożyło oferty siedmiu Oferentów: oferta nr 1. Zakład Budowlano-Instalacyjny „BUDREM” Zbigniew Jabłoński, 18-400 Łomża, ul. Wojska Polskiego 59, za kwotę 138.514,04 zł brutto. oferta nr 2. Przedsiębiorstwo Remontowo-Budowlane „AGAD” Sp. z o.o. , 87-100 Toruń, ul. Chrzanowskiego 23B, za kwotę 136.555,39 zł. brutto. oferta nr 3. Zakład Drzewny „TIS” Antoni Szwed Spółka Jawna, 43-210 Kobiór, ul. Kobiórska 2, za kwotę 171.601,16 zł. brutto. oferta nr 4. Fabryka Okien i Drzwi BAS Sp. z o.o., 20-474 Lublin, ul. Smoluchowskiego 1, za kwotę 121.560,81 zł brutto. oferta nr 5. Bracia Nowaccy S.C., 64-600 Oborniki, ul. Komunalna 1, za kwotę 132.376,87 zł brutto. oferta nr 6. Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe „KOMPLEX DOM” Zmyślony Tadeusz, Czarne Błoto 84, 87-134 Zławieś Wielka za kwotę 138.884,22 zł brutto. oferta nr 7. „BAUPOL” Sp. z o.o. ul. Przemysłowa 14, 85-758 Bydgoszcz za kwotę 339.667,97 zł brutto. 3. Ważnych ofert złożono sześć – odrzucono ofertę nr 3 zgodnie z art. 86. ust.1 pkt 2 UZP ( Oferent nie uzupełnił w wyznaczonym terminie brakujących dokumentów). 4. Najkorzystniejszą ofertą jest oferta na 4 złożona przez Fabrykę Okien i Drzwi BAS Sp. z o.o., 20-474 Lublin, ul. Smoluchowskiego 1, oferent oferuje wykonanie zadania za kwotę 121.560,81 zł brutto, w związku z powyższym oferta uzyskała najwyższą liczbę punktów w wyniku oceny ofert przeprowadzonej przez Zamawiającego na podstawie kryteriów wskazanych w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego ( jedyne kryterium zgodnie z SIWZ to najniższa cena ). O terminie podpisania umowy Powiat Chełmiński zawiadomi telefonicznie. wybranego Wykonawcę. 

zamówienie na:

Dostawa artykułów biurowych.

zamawiający: Zespół Opieki Zdrowotnej w Chełmnie
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: 24/2010
wartość: poniżej 14000 EURO
termin składania ofert: 5 listopada 2010  11:00
wynik postępowania: http://www.zoz.chelmno.pl/przetargi_pliki/notatka_z_wyboru_wykonawcy_artykuly_biurowe_10_11_2010.pdf 

zamówienie na:

Przegląd podręcznego sprzętu gaśniczego i hydrantów W 52.

zamawiający: Zespół Opieki Zdrowotnej w Chełmnie
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: 25/2010
wartość: poniżej 14000 EURO
termin składania ofert: 29 października 2010  11:00
wynik postępowania: http://www.zoz.chelmno.pl/przetargi_pliki/wybor_wykonawcy_przeglad_gasnic_18_11_2010.pdf 

zamówienie na:

Przegląd podręcznego sprzętu gaśniczego i hydrantów W 52.

zamawiający: Zespół Opieki Zdrowotnej w Chełmnie
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: 25/2010
wartość: poniżej 14000 EURO
termin składania ofert: 29 października 2010  11:00
wynik postępowania: http://www.zoz.chelmno.pl/przetargi_pliki/wybor_wykonawcy_przeglad_gasnic_18_11_2010.pdf 

zamówienie na:

Okresowa 1 roczna kontrola stanu technicznego elementów obiektów budowlanych.

zamawiający: Zespół Opieki Zdrowotnej w Chełmnie
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: 26/2010
wartość: poniżej 14000 EURO
termin składania ofert: 29 października 2010  11:00
wynik postępowania: http://www.zoz.chelmno.pl/przetargi_pliki/wybor_wykonawcy_przeglad_techniczny_budynkow_03_11_2010.pdf 

zamówienie na:

Przegląd instalacji i urządzeń gazowych w budynkach.

zamawiający: Zespół Opieki Zdrowotnej w Chełmnie
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: 27/2010
wartość: poniżej 14000 EURO
termin składania ofert: 29 października 2010  11:00
wynik postępowania: http://www.zoz.chelmno.pl/przetargi_pliki/wybor_wykonawcy_przeglad_instalacji_gazowej_03_11_2010.pdf 

zamówienie na:

Dostawa aparatów KTG dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Chełmnie.

zamawiający: Zespół Opieki Zdrowotnej w Chełmnie
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: 28/2010
wartość: Poniżej 193 000 EURO
termin składania ofert: 29 października 2010  11:00
wynik postępowania: http://www.zoz.chelmno.pl/przetargi_pliki/informacja_o_wyborze_najkorzystniejszej_oferty_ktg_10_11_2010.pdf 

zamówienie na:

DOSTAWĘ SOLI DROGOWEJ DO ZIMOWEGO UTRZYMANIA DRÓG POWIATOWYCH W SEZONIE ZIMOWYM 2010/2011

zamawiający: Powitowy Zarząd Dróg
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: PZD/13/2010
wartość: poniżej 193 000 euro
termin składania ofert: 22 października 2010  10:00
wynik postępowania: W związku z przeprowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego (nr sprawy: PZD/13/2010), którego przedmiotem jest dostawa soli drogowej do zimowego utrzymania dróg powiatowych na terenie powiatu chełmińskiego w sezonie zimowym 2010/2011, w wyniku, którego złożono oferty w dniu 22.10.2010 r., Powiatowy Zarząd Dróg w Chełmnie zawiadamia o wyborze oferty nr 2, złożonej przez niżej wymienionego Wykonawcę: Zakład Usługowo – Produkcyjny „MARSYL”, 87-162 Lubicz, Gronowo 124. Uzasadnienie wyboru ofert: Oferta nr 2 jest ofertą zawierającą najniższą cenę za wykonanie przedmiotu zamówienia, złożoną w wymaganym terminie składania ofert, przez Wykonawcę spełniającego warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia i nie podlega odrzuceniu. Cena za wykonanie przedmiotu zamówienia, podana w ofercie, nie przekracza kwoty, jaką Zamawiający może przeznaczyć na jego realizację. Pozostali Wykonawcy, którzy złożyli oferty w postępowaniu: Oferta nr 1: Przedsiębiorstwo Wielobranżowe, TRAMAD-ELBLĄG Spółka z o.o. 82-300 Elbląg, ul. Nowodworska 25. Streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert: Oferta nr 1 - Liczba pkt w kryterium cena - 94,64; Oferta nr 2 - Liczba pkt w kryterium cena - 100. Cena była jedynym kryterium oceny ofert. Umowę z wybranym Wykonawcą podpisano w dniu 09.11.2010 r. 

zamówienie na:

Zakup energii elektrycznej na potrzeby obiektów Starostwa Powiatowego w Chełmnie oraz jednostek organizacyjnych Powiatu Chełmińskiego

zamawiający: Powiat Chełmiński
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: OR.V/TD.3431-1/10
wartość: poniżej 193 tys. euro
termin składania ofert: 11 października 2010  10:00
wynik postępowania: W związku z przetargiem na „Zakup energii elektrycznej na potrzeby obiektów Starostwa Powiatowego w Chełmnie oraz jednostek organizacyjnych Powiatu Chełmińskiego”, ogłoszonym przez Powiat Chełmiński w dniu 29 czerwca 2010 roku, informujemy: 1. Przed otwarciem ofert podana została kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia: 120694,00 zł. brutto. 2. W wyznaczonym terminie wpłynęło 5 ofert: - oferta nr 1, złożona przez PKP Energetyka S.A. Oddział w Warszawie Obrót Energią Elektryczną, ul. Hoża 63/67, 00-681 Warszawa, cena oferty 118839,52 zł. brutto. - oferta nr 2, złożona przez Enion Energia, sp. z o.o., ul. Łagiewnicka 60, 30-417 Kraków, cena oferty 115988,81 zł. brutto. - oferta nr 3, złożona przez PGE Obrót S.A., ul. 8-go marca 6, 35-959 Rzeszów, cena oferty 121539,69 zł. brutto. - oferta nr 4, złożona przez Energa-Obrót S.A., ul. Mikołaja Reja 29, 80-870 Gdańsk, cena oferty 118950,06 zł. brutto. - oferta nr 5, złożona przez Vattenfall Sales Poland sp. z o.o., ul. Barlickiego 2, 44-100 Gliwice, cena oferty 121647,63 zł. brutto. 3. Za najkorzystniejszą ofertę Komisja uznała ofertę z najniższą ceną, tzn. ofertę nr 2, złożoną przez Enion Energia, sp. z o.o., ul. Łagiewnicka 60, 30-417 Kraków. 4. Umowa zostanie podpisana po upływie 5 dni od dnia ogłoszenia wyniku postępowania. 

zamówienie na:

Dostawa sprzętu medycznego dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Chełmnie.

zamawiający: Zespół Opieki Zdrowotnej w Chełmnie
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: 22/2010
wartość: Powyżej 193 000 EURO
termin składania ofert: 5 października 2010  11:00
wynik postępowania: http://www.zoz.chelmno.pl/przetargi_pliki/informacja_o_wyborze_najkorzystniejszej_oferty_sprzet_medyczny_14_10_2010.pdf 

zamówienie na:

Opracowanie numerycznej mapy zasadniczej gminy Lisewo

zamawiający: Starosta Chełmiński
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: GKN.I/ZB.3421-3/2010
wartość: poniżej 193 tys. euro
termin składania ofert: 27 września 2010  11:00
wynik postępowania: W związku z przeprowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest usługa polegająca na opracowaniu numerycznej mapy zasadniczej gminy Lisewo, zgodnie z art. 39 Ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759) informuję: 1. Przed otwarciem ofert podana została kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia: 178 669,00 zł brutto. 2. W wyznaczonym terminie wpłynęły 2 oferty: 1) oferta nr 1: Okręgowe Przedsiębiorstwo Geodezyjno – Kartograficzne w Bydgoszczy Sp. z o.o. ul. Zamoyskiego 2a, 85-063 Bydgoszcz, cena: 139 568,00 zł brutto; 2) oferta nr 5: IGEKA – Usługi geodezyjne i informatyczne Daniel Jasiurkowski, ul. Jana Pawła II 35F, 33-340 Stary Sącz, cena: 138 592,00 zł brutto. 3. Jedynym kryterium oceny ofert jest cena brutto za wykonanie zamówienia, zgodnie z SIWZ. 4. Na podstawie oceny i porównania złożonych ofert za najkorzystniejszą uznana została oferta nr 2, która zawiera najniższą cenę za wykonanie przedmiotu zamówienia - 138 592,00 zł brutto, złożona przez: IGEKA – Usługi geodezyjne i informatyczne Daniel Jasiurkowski, ul. Jana Pawła II 35F, 33-340 Stary Sącz. 5. O miejscu i terminie zawarcia umowy Zamawiający powiadomi telefonicznie wybranego Wykonawcę. 

Przetargi o pozycjach 1 - 20 (z 50) starsze przetargi »