Przetargi rozstrzygnięte z 2009 roku


Przetargi o pozycjach 1 - 20 (z 57) starsze przetargi »zamówienie na:

Dostawa materiałów opatrunkowych i rękawic dla ZOZ w Chełmnie.

zamawiający: Zespół Opieki Zdrowotnej w Chełmnie
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: 52/2009
wartość: Poniżej 206.000 EURO
termin składania ofert: 31 grudnia 2009  09:00
wynik postępowania: http://www.zoz.chelmno.pl/przetargi_pliki/informacja_o_wyborze_najkorzystniejszej_oferty_materialy_opatrunkowe_11_01_2010.pdf 

zamówienie na:

Dostawa artykułów spożywczych.

zamawiający: Dom Pomocy Społecznej
tryb zamówienia: Negocjacje z ogłoszeniem
nr sprawy: 03/2009
wartość: art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówieńi
termin składania ofert: 30 grudnia 2009
wynik postępowania: Postępowanie unieważnione z powodu braku wystarczającej liczby ofert do zachowania przepisów Prawa Zamówień Publicznych 

zamówienie na:

Sukcesywną dostawę leków do Apteki Szpitalnej

zamawiający: Zespół Opieki Zdrowotnej w Chełmnie
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: 43/2009
wartość: Powyżej 206.000 EURO
termin składania ofert: 22 grudnia 2009  11:00
wynik postępowania: http://www.zoz.chelmno.pl/przetargi_pliki/informacja_o_wyborze_najkorzystniejszej_oferty_leki_08_01_2010.pdf 

zamówienie na:

Sukcesywna dostawa sprzętu komputerowego, Oprogramowania, Tuszy i Tonerów oraz akc. czyszczących.

zamawiający: Zespół Opieki Zdrowotnej w Chełmnie
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: 49/2009
wartość: Poniżej 206.000 EURO
termin składania ofert: 18 grudnia 2009  11:00
wynik postępowania: Chełmno, dnia 29.12.2009r. N/znak: ZOZ.II/ZP/36/09 INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej, działając na podstawie przepisów art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych, informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn „S ukcesywna dostawa Sprzętu Komputerowego, Oprogramowania, Tuszy i Tonerów do drukarek oraz akcesoriów czyszczących do komputerów dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Chełmnie", nr post. 49/2009. 1.Kwota, jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: 76 907,63 PLN netto, co stanowi 19 836,3802 Euro. 2. W postępowaniu złożono 5 ofert. 3. Jako najkorzystniejsze zostały wybrane oferty : Oferta nr: 1 Pakiet nr 1 - Tusze i tonery oraz tusz do regeneracji kartridży w drukarkach atramentowych Firma: PRINTEX K. Borkowski, K. Mirowski Sp. J. Adres: Al. Piłsudskiego 137, 05-270 Marki Cena: 27 603,72 zł brutto Termin wykonania:12 m-cy Warunki płatności: przelew w ciągu 30 dni od daty otrzymania poprawnie wystawionej faktury VAT Zamawiającemu. Punktacja w kryterium ceny : 100,00 pkt Oferta nr: 3 Pakiet nr 2 - Płyty CD-ROM, DVD-ROM Firma: COMTEK SYSTEMS Paweł Szachnowski Adres: ul. Chałubińskiego 1/40, 85-794 Bydgoszcz Cena: 10 807,37 zł brutto Termin wykonania: 12 m-cy Warunki płatności: przelew w ciągu 30 dni od daty otrzymania poprawnie wystawionej faktury VAT Zamawiającemu. Punktacja w kryterium ceny: 100,00 pkt Oferta nr: 5 Pakiet nr 3 - Peryferyjny Sprzęt Komputerowy Firma: SoftHard S.A. Oddział Włocławek Adres: ul. Jagiellońska 2 , 87-800 Włocławek Cena: 9 990,58 zł brutto Termin wykonania: 12 m-cy Warunki płatności: przelew w ciągu 30 dni od daty otrzymania poprawnie wystawionej faktury VAT Zamawiającemu. Punktacja w kryterium ceny: 100,00 pkt Oferta nr: 3 Pakiet nr 4 - Podzespoły bazowe komputera Firma: COMTEK SYSTEMS Paweł Szachnowski Adres: ul. Chałubińskiego 1/40, 85-794 Bydgoszcz Cena: 4 969,06 zł brutto Termin wykonania: 12 m-cy Warunki płatności: przelew w ciągu 30 dni od daty otrzymania poprawnie wystawionej faktury VAT Zamawiającemu. Punktacja w kryterium ceny: 100,00 pkt Oferta nr 2 Pakiet nr 5 - Zestawy komputerowe z Oprogramowaniem Firma: Sklep Komputerowy PeCet Adres: ul. Rycerska 9, 86-200 Chełmno Cena: 18 113,00 zł brutto Termin wykonania: 12 m-cy Warunki płatności: przelew w ciągu 30 dni od daty otrzymania poprawnie wystawionej faktury VAT Zamawiającemu. Punktacja w kryterium ceny: 100,00 pkt Oferta nr: 5 Pakiet nr 6 - Oprogramowanie Firma: SoftHard S.A. Oddział Włocławek Adres: ul. Jagiellońska 2 , 87-800 Włocławek Cena: 4 417,62 zł brutto Termin wykonania: 12 m-cy Warunki płatności: przelew w ciągu 30 dni od daty otrzymania poprawnie wystawionej faktury VAT Zamawiającemu. Punktacja w kryterium ceny: 100,00 pkt Oferta nr: 3 Pakiet nr 7 - Akcesoria czyszczące Firma: COMTEK SYSTEMS Paweł Szachnowski Adres: ul. Chałubińskiego 1/40, 85-794 Bydgoszcz Cena: 129,32 zł brutto Termin wykonania: 12 m-cy Warunki płatności: przelew w ciągu 30 dni od daty otrzymania poprawnie wystawionej faktury VAT Zamawiającemu. Punktacja w kryterium ceny : 100,00 pkt Uzasadnienie wyboru : - prawne - na podstawie Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych art. 91 Ustawy (t.j. Dz.U z 2007 r. Nr 223, poz.1655 z poźn. zm.). - faktyczne - na podstawie sprawdzenia kompletności i poprawności złożonych dokumentów w wyznaczonym terminie oraz wg formuły „spełnia-nie, spełnia”, Zamawiający wybrał oferty w poszczególnych częściach/ pakietach, które uzyskały najwyższą ilość punktów w ocenie ofertwg kryteriów określonych w SIWZ. Kryteria oceny ofert była: a) wartość brutto – waga 100 % Maksymalna ilość punktów- 100(waga 100%=100pkt) Pozostali Wykonawcy biorący udział w postępowaniu: Oferta nr: 2 Pakiet nr 1 - Tusze i tonery oraz tusz do regeneracji kartridży w drukarkach atramentowych Firma: Sklep Komputerowy PeCet Adres: ul. Rycerska 9, 86-200 Chełmno Cena: 34 845,00 zł brutto Termin wykonania: 12 m-cy Warunki płatności: przelew w ciągu 30 dni od daty otrzymania poprawnie wystawionej faktury VAT Zamawiającemu. Punktacja w kryterum ceny: 0 Oferta na pakiet nr 1 została odrzucona Uzasadnienie: a) faktyczne: Wykonawca zawarł informacje o braku pozycji 14, 15, 22 co jest niezgodne z treścią SIWZ. b) prawne: art. 89 ust 1 pkt 2 ustawy Pzp ( t.j. Dz.U.07.223.1655 ) Pakiet nr 2 - Płyty CD-ROM, DVD-ROM Cena: 13 160,00 zł brutto Termin wykonania: 12 m-cy Warunki płatności: przelew w ciągu 30 dni od daty otrzymania poprawnie wystawionej faktury VAT Zamawiającemu. Punktacja w kryterum ceny: 82,12 Pakiet nr 3 - Peryferyjny Sprzęt Komputerowy Cena: 11 080,00 zł brutto Termin wykonania: 12 m-cy Warunki płatności: przelew w ciągu 30 dni od daty otrzymania poprawnie wystawionej faktury VAT Zamawiającemu. Punktacja w kryterum ceny: 90,17 Pakiet nr 4 - Podzespoły bazowe komputera Cena: 5 180,00 zł brutto Termin wykonania: 12 m-cy Warunki płatności: przelew w ciągu 30 dni od daty otrzymania poprawnie wystawionej faktury VAT Zamawiającemu. Punktacja w kryterum ceny: 95,93 Pakiet nr 6 - Oprogramowanie Cena: 4 513,00 zł brutto Termin wykonania: 12 m-cy Warunki płatności: przelew w ciągu 30 dni od daty otrzymania poprawnie wystawionej faktury VAT Zamawiającemu. Punktacja w kryterum ceny: 97,89 Pakiet nr 7 - Akcesoria czyszczące Cena: 200,00 zł brutto Termin wykonania: 12 m-cy Warunki płatności: przelew w ciągu 30 dni od daty otrzymania poprawnie wystawionej faktury VAT Zamawiającemu. Punktacja w kryterum ceny: 64,66 Oferta nr: 3 Pakiet nr 1 - Tusze i tonery oraz tusz do regeneracji kartridży w drukarkach atramentowych Firma: COMTEK SYSTEMS Paweł Szachnowski Adres: ul. Chałubińskiego 1/40, 85-794 Bydgoszcz Cena: 36 269,38 zł brutto Termin wykonania: 12 m-cy Warunki płatności: przelew w ciągu 30 dni od daty otrzymania poprawnie wystawionej faktury VAT Zamawiającemu. Punktacja w kryterum ceny: 76,11 Pakiet nr 3 - Peryferyjny Sprzęt Komputerowy Cena: 11 300,86 zł brutto Termin wykonania: 12 m-cy Warunki płatności: przelew w ciągu 30 dni od daty otrzymania poprawnie wystawionej faktury VAT Zamawiającemu. Punktacja w kryterum ceny: 88,41 Pakiet nr 5 - Zestawy komputerowe z Oprogramowaniem Cena: 18 918,54 zł brutto Termin wykonania: 12 m-cy Warunki płatności: przelew w ciągu 30 dni od daty otrzymania poprawnie wystawionej faktury VAT Zamawiającemu. Punktacja w kryterum ceny: 95,74 Pakiet nr 6 - Oprogramowanie Cena: 4 832,42 zł brutto Termin wykonania: 12 m-cy Warunki płatności: przelew w ciągu 30 dni od daty otrzymania poprawnie wystawionej faktury VAT Zamawiającemu. Punktacja w kryterum ceny: 91,42 Oferta nr 4 Pakiet nr 1 - Tusze i tonery oraz tusz do regeneracji kartridży w drukarkach atramentowych Firma: PAPIRUS P. Stępień, J. Rezmer s.j. Adres: ul. Wojska Polskiego 72, 86-100 Świecie Cena: 39 459,68 zł brutto Termin wykonania: 12 m-cy Warunki płatności: przelew w ciągu 30 dni od daty otrzymania poprawnie wystawionej faktury VAT Zamawiającemu. Punktacja w kryterium ceny: 69,95 Pakiet nr 2 - Płyty CD-ROM, DVD-ROM Cena: 15 509,86 zł brutto Termin wykonania: 12 m-cy Warunki płatności: przelew w ciągu 30 dni od daty otrzymania poprawnie wystawionej faktury VAT Zamawiającemu. Punktacja w kryterium ceny: 69,68 Oferta nr: 5 Pakiet nr 1 - Tusze i tonery oraz tusz do regeneracji kartridży w drukarkach atramentowych Firma: SoftHard S.A. Oddział Włocławek Adres: ul. Jagiellońska 2 , 87-800 Włocławek Cena: 34 102,66 zł brutto Termin wykonania: 12 m-cy Warunki płatności: przelew w ciągu 30 dni od daty otrzymania poprawnie wystawionej faktury VAT Zamawiającemu. Punktacja w kryterium ceny: 80,94 Pakiet nr 2 - Płyty CD-ROM, DVD-ROM Cena: 11 521,68 zł brutto Termin wykonania: 12 m-cy Warunki płatności: przelew w ciągu 30 dni od daty otrzymania poprawnie wystawionej faktury VAT Zamawiającemu. Punktacja w kryterium ceny: 93,80 Pakiet nr 4 - Podzespoły bazowe komputera Cena: 5 612,00 zł brutto Termin wykonania: 12 m-cy Warunki płatności: przelew w ciągu 30 dni od daty otrzymania poprawnie wystawionej faktury VAT Zamawiającemu. Punktacja w kryterium ceny: 88,54 Pakiet nr 5 - Zestawy komputerowe z Oprogramowaniem Cena: 19 327,24 zł brutto Termin wykonania: 12 m-cy Warunki płatności: przelew w ciągu 30 dni od daty otrzymania poprawnie wystawionej faktury VAT Zamawiającemu. Punktacja w kryterium ceny: 93,72 Pakiet nr 7 - Akcesoria czyszczące Cena: 192,46 zł brutto Termin wykonania: 12 m-cy Warunki płatności: przelew w ciągu 30 dni od daty otrzymania poprawnie wystawionej faktury VAT Zamawiającemu. Punktacja w kryterium ceny: 67,19 Jednocześnie Zamawiający informuje , że : 1. Z postępowania nie wykluczono żadnego Wykonawcy . 2. Z postępowania odrzucono 1 ofertę firmy: Sklep Komputerowy PeCet ul. Rycerska 9, 86-200 Chełmno na pakiet nr 1. Zgodnie z Ustawą Zamówień Publicznych informacja została zamieszczona na stronie internetowej oraz w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie. 

zamówienie na:

Artykuły spożywcze

zamawiający: Dom Pomocy Społecznej
tryb zamówienia: Przetarg ograniczony
nr sprawy: 2/2009
wartość: art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień
termin składania ofert: 17 grudnia 2009
wynik postępowania: W odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu w wymaganym terminie nie wpłynęła żadna oferta. 

zamówienie na:

NA ZAKUP ETYLINY BEZOŁOWIOWEJ, OLEJU NAPĘDOWEGO I GAZU LPG DO SAMOCHODÓW SŁUŻBOWYCH STAROSTWA POWIATOWEGO I POWIATOWEGO ZARZĄDU DRÓG

zamawiający: Starostwo Powiatowe w Chełmnie
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: DB.342-1/09
wartość: poniżej 206 tys. euro
termin składania ofert: 15 grudnia 2009  10:00
wynik postępowania: W związku z przetargiem na zakup etyliny bezołowiowej, oleju napędowego i gazu LPG do samochodów służbowych Starostwa Powiatowego i Powiatowego Zarządu Dróg, zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity z dnia 20 listopada 2007 r. Dz.U. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.) informujemy: 1. Przed otwarciem ofert podana została kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia: 200.020,00 zł. brutto. 2. W wyznaczonym terminie wpłynęła 1 oferta: oferta nr 1: P.U.H. Auto Handel Stacja paliw, Henryk Konopacki, ul. Wybudowanie 7, 86-200 Chełmno, cena oferty: 194.758,97 zł. brutto. 3. Oferta nie podlega odrzuceniu i jako jedyna złożona uznana została za najkorzystniejszą. 4. Umowa zostanie podpisana po upływie 7 dni od daty ogłoszenia wyniku postępowania. 

zamówienie na:

przedmiotem zamówienia jest dostawa oleju opałowego, napędowego i gazu (butle) do Domu Pomocy Społecznej w Mgoszczu w roku 2010.

zamawiający: Dom Pomocy Społecznej
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: 01/225679-2009
wartość: art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień
termin składania ofert: 15 grudnia 2009  09:00
wynik postępowania: Dotyczy: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty Zgodnie z art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2007r. nr 223 , poz. 1655 z póż. zmianami ) działająca, w imieniu Zamawiającego, Komisja Przetargowa informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty z ofert zgłoszonych do przetargu nieograniczonego. Wpłynęła jedna ważna oferta od firmy "TANK" Sp.j. W.Konczalski, M. Konczalski ul. Chrzanowskiego 11, 87-100 Toruń. Po dokonaniu oceny oferta została przyjęta wyznaczono termin podpisania umowy na dzień 22.12.2009 r. 

zamówienie na:

Opracowanie numerycznej mapy zasadniczej gminy Papowo Biskupie

zamawiający: Starosta Chełmiński
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZB.3421-1/2009
wartość: poniżej 206 tys. euro
termin składania ofert: 8 grudnia 2009  11:00
wynik postępowania: W związku z przetargiem na „opracowanie numerycznej mapy zasadniczej gminy Papowo Biskupie”, zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity z dnia 20 listopada 2007 r. Dz.U. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.) informuję: 1. Przed otwarciem ofert podana została kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia: 214 232,00 zł, 2. W wyznaczonym terminie wpłynęło 8 ofert: 1) oferta nr 1: Konsorcjum: Zakład Usług Geodezyjnych i Kartograficznych „PRYZMAT” sp. z o.o. ul. Modlińska 310/312, 03-152 Warszawa – lider, Zakład Usług Geodezyjnych i Kartograficznych „PRYZMAT” Sp. z o.o. ul. Solskiego 13, 42-200 Częstochowa – uczestnik, cena: 338 952,60 zł brutto; 2) oferta nr 2: GEOKART – INTERNATIONAL sp. z o.o. ul. Wita Stwosza 44, 35-113 Rzeszów, cena: 229 360,00 zł brutto; 3) oferta nr 3: s.c. GEO – SAW Mateusz, Marzena Rawiccy usługi geodezyjne ul. Grunwaldzka 37, 62-200 Gniezno, cena: 151 280,00 zł brutto; 4) oferta nr 4: OKRĘGOWE PRZEDSIĘBIORSTWO GEODEZYJNO - KARTOGRAFICZNE w Bydgoszczy sp. z o.o. ul. Zamoyskiego 2a, 85-063 Bydgoszcz, cena: 196 000,00 zł brutto; 5) oferta nr 5: Konsorcjum Firm w składzie: Okręgowe Przedsiębiorstwo Geodezyjno-Kartograficzne „OPEGIEKA” sp. z o.o. Aleja Tysiąclecia 11, 82-300 Elbląg – lider, Geobaza sp. z o.o. ul. Władysława Łokietka 10/2, 84-300 Lębork – partner, cena: 234 240,00 zł brutto; 6) oferta nr 6: Konsorcjum: KPG sp. z o.o. ul. Rymarska 3, 31-527 Kraków – lider, GEOMATYKA-KRAKÓW s.c. ul. Schulza 1, 30-898 Kraków – partner, cena: 185 257,00 zł brutto; 7) oferta nr 7: IGEKA USŁUGI GEODEZYJNE I INFORMATYCZNE ul. Jana Pawła II 35F, 33-340 Stary Sącz, cena: 121 849,94 zł brutto; 8) oferta nr 8: Wielobranżowa Pracownia Geodezyjna GEOIDA sp z o.o. ul. M. Skłodowskiej-Curie 41, 87-100 Toruń, cena: 97 600,00 zł brutto. 3. Po obliczeniu punktacji za poszczególne kryteria za najkorzystniejszą ofertę uznana została oferta nr 8, która zawiera najniższą cenę za wykonanie przedmiotu zamówienia: 97 600,00 zł brutto, złożona przez: Wielobranżowa Pracownia Geodezyjna GEOIDA sp z o.o. ul. M. Skłodowskiej-Curie 41, 87-100 Toruń. 

zamówienie na:

Opracowanie numerycznej mapy zasadniczej gminy Unisław

zamawiający: Starosta Chełmiński
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZB.3421-2/2009
wartość: poniżej 206 tys. euro
termin składania ofert: 8 grudnia 2009  11:00
wynik postępowania: W związku z przetargiem na „opracowanie numerycznej mapy zasadniczej gminy Unisław”, zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity z dnia 20 listopada 2007 r. Dz.U. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.) informuję: 1. Przed otwarciem ofert podana została kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia: 195 566,00 zł, 2. W wyznaczonym terminie wpłynęło 8 ofert: 1) oferta nr 1: Konsorcjum: Zakład Usług Geodezyjnych i Kartograficznych „PRYZMAT” sp. z o.o. ul. Modlińska 310/312, 03-152 Warszawa – lider, Zakład Usług Geodezyjnych i Kartograficznych „PRYZMAT” Sp. z o.o. ul. Solskiego 13, 42-200 Częstochowa – uczestnik, cena: 389 716,80 zł brutto; 2) oferta nr 2: GEOKART – INTERNATIONAL sp. z o.o. ul. Wita Stwosza 44, 35-113 Rzeszów, cena: 258 640,00 zł brutto; 3) oferta nr 3: s.c. GEO – SAW Mateusz, Marzena Rawiccy usługi geodezyjne ul. Grunwaldzka 37, 62-200 Gniezno, cena: 193 980,00 zł brutto; 4) oferta nr 4: OKRĘGOWE PRZEDSIĘBIORSTWO GEODEZYJNO – KARTOGRAFICZNE w Bydgoszczy sp. z o.o. ul. Zamoyskiego 2a, 85-063 Bydgoszcz, cena: 182 000,00 zł brutto; 5) oferta nr 5: Konsorcjum Firm w składzie: Okręgowe Przedsiębiorstwo Geodezyjno-Kartograficzne „OPEGIEKA” sp. z o.o. Aleja Tysiąclecia 11, 82-300 Elbląg – lider, Geobaza sp. z o.o. ul. Władysława Łokietka 10/2, 84-300 Lębork – partner, cena: 250 100,00 zł brutto; 6) oferta nr 6: Konsorcjum: KPG sp. z o.o. ul. Rymarska 3, 31-527 Kraków – lider, GEOMATYKA-KRAKÓW s.c. ul. Schulza 1, 30-898 Kraków – partner, cena: 203 252,00 zł brutto; 7) oferta nr 7: IGEKA USŁUGI GEODEZYJNE I INFORMATYCZNE ul. Jana Pawła II 35F, 33-340 Stary Sącz, cena: 121 665,72 zł brutto; 8) oferta nr 8: Wielobranżowa Pracownia Geodezyjna GEOIDA sp z o.o. ul. M. Skłodowskiej-Curie 41, 87-100 Toruń, cena: 170 800,00 zł brutto. 3. Po obliczeniu punktacji za poszczególne kryteria za najkorzystniejszą ofertę uznana została oferta nr 7, która zawiera najniższą cenę za wykonanie przedmiotu zamówienia: 121 665,72 zł brutto, złożona przez: IGEKA USŁUGI GEODEZYJNE I INFORMATYCZNE ul. Jana Pawła II 35F, 33-340 Stary Sącz. 

zamówienie na:

Bezgotówkowy zakup paliw i płynów eksploatacyjnych

zamawiający: Zespół Opieki Zdrowotnej w Chełmnie
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: 50/2009
wartość: Poniżej 206.000 EURO
termin składania ofert: 8 grudnia 2009  11:00
wynik postępowania: Chełmno, dnia 14.12.2009 r. N/znak ZOZ.II/ZP/32/09 INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej, działając na podstawie przepisów art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych, informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Bezgotówkowy zakup oleju napędowego oraz kompleksowa obsługa techniczna z dostawą olejów silnikowych i płynów eksploatacyjnych do karetek SP ZOZ w Chełmnie”, nr post. 50/2009. 1. Kwota, jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: 101 736,67 zł netto / 26 240,40 Euro (netto). W postępowaniu złożono 1 ofertę. Jako najkorzystniejsza została wybrana oferta : Oferta nr: 1 Zadanie nr 1 – dostawa oleju napędowego Firma: P.U.H. AUTO HANDEL STACJA PALIW Henryk Konopacki Adres: ul. Wybudowanie 7, 86-200 Chełmno Cena jednostkowa brutto z uwzględnieniem upustu: 3,67 zł brutto Termin wykonania: 12 m-cy Warunki płatności: przelew w ciągu 30 dni od daty otrzymania poprawnie wystawionej faktury VAT Zamawiającemu. Punktacja w kryterium ceny: 100 pkt Łączna punktacja: 100 pkt Zadanie nr 2 - usługi naprawcze i konserwacyjne polegające na kompleksowej obsłudze technicznej z dostawą olejów silnikowych i płynów eksploatacyjnych do karetek Cena: 42,70 zł brutto ( 1 roboczogodzina warsztatowa ) Termin wykonania: 12 m-cy Warunki płatności: przelew w ciągu 30 dni od daty otrzymania poprawnie wystawionej faktury VAT Zamawiającemu. Punktacja w kryterium ceny: 100 pkt Łączna punktacja: 100 pkt Uzasadnienie wyboru : - prawne - na podstawie Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych art. 91 Ustawy (t.j. Dz.U z 2007 r. Nr 223, poz.1655 z poźn. zm.). - faktyczne - na podstawie sprawdzenia kompletności i poprawności złożonych dokumentów w wyznaczonym terminie oraz wg formuły „spełnia-nie, spełnia”, Zamawiający wybrał oferty w poszczególnych częściach/ pakietach, które uzyskały najwyższą ilość punktów w ocenie ofert wg kryteriów określonych w SIWZ. Kryteriami oceny ofert była: a) Wartość brutto o wadze 100 % Maksymalna ilość punktów – 100 (waga 100 % = 100 pkt) Jednocześnie Zamawiający informuje , że : 1. Z postępowania nie wykluczono żadnego Wykonawcy . 2. Z postępowania nie odrzucono żadnej oferty. Zgodnie z Ustawą Zamówień Publicznych informacja została zamieszczona na stronie internetowej oraz w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie. 

zamówienie na:

Świadczenie usługi wywozu, spalania odpadów medycznych i odpadów kuchennych.

zamawiający: Zespół Opieki Zdrowotnej w Chełmnie
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: 47/2009
wartość: Poniżej 206.000 EURO
termin składania ofert: 7 grudnia 2009  11:00
wynik postępowania: Chełmno, dnia 17.12.2009 r. N/znak: ZOZ.II/ZP/33/09 INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej, działając na podstawie przepisów art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych, informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn: „Świadczenie usługi wywozu, spalania odpadów medycznych i odpadów kuchennych ulegających biodegradacji dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Chełmnie”, nr post. 47/2009 1. Kwota, jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: 101 667,48 zł netto/ 26 222,558 Euro. 2. W postępowaniu złożono 2 oferty. 3. Jako najkorzystniejsza została wybrana oferta : Oferta nr: 1 Wywóz i utylizacja odpadów medycznych i odpadów kuchennych ulegających biodegradacji Firma: Centrum Onkologii Adres: ul. Romanowskiej 2, 85-796 Bydgoszcz Cena: 104 902,80 zł brutto Termin wykonania: 36 m-cy Warunki płatności: przelew w ciągu 30 dni od daty otrzymania poprawnie wystawionej faktury VAT Zamawiającemu. Punktacja w kryterium ceny: 100 pkt Uzasadnienie wyboru : - prawne - na podstawie Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych art. 91 Ustawy (t.j. Dz.U z 2007 r. Nr 223, poz.1655 z poźn. zm.). - faktyczne - na podstawie sprawdzenia kompletności i poprawności złożonych dokumentów w wyznaczonym terminie oraz wg formuły „spełnia-nie, spełnia”, Zamawiający wybrał ofertę, która uzyskała najwyższą ilość punktów w ocenie ofert-wg kryteriów określonych w SIWZ. Kryteria oceny ofert była: a) wartość brutto – waga 100 % Maksymalna ilość punktów- 100(waga 100%=100pkt) Pozostali Wykonawcy biorący udział w postępowaniu: Oferta nr: 2 Wywóz i utylizacja odpadów medycznych i odpadów kuchennych ulegających biodegradacji Firma: ECO – ABC Sp. z o .o Adres: ul. Przemysłowa 7, 97-400 Bełchatów Cena: 101 136,00 zł brutto Termin wykonania: 36 m-cy Warunki płatności: przelew w ciągu 30 dni od daty otrzymania poprawnie wystawionej faktury VAT Zamawiającemu. Przyznane punkty: 0 Oferta została odrzucona Uzasadnienie: a) faktyczne: - wykonanie przedmiotu zamówienia jest niezgodne z art. 9 ust. 3-5 Ustawy o odpadach (Dz.U.2007.39.251). Z treści w/w przepisu wynika, że odpady powinny być poddane odzyskowi lub unieszkodliwiane na obszarze tego województwa, na którym zostały wytworzone (...) lub na obszarze innego województwa, jeżeli odległość od miejsca wykonania odpadów do instalacji przeznaczonej do odzysku lub unieszkodliwianie (...) jest mniejsza niż odległość do instalacji lub miejsca położonego na obszarze tego samego województwa. Najbliższą położoną instalacją do unieszkodliwiania odpadów wg. złożonych ofert jest instalacja zlokalizowana na terenie województwa kujawsko-pomorskiego w Bydgoszczy. - według złożonych wyjaśnień Wykonawca ma podpisaną umowę z Zakładem Unieszkodliwiania Stałych Odpadów Komunalnych, W-wa, ul. Gwarków 9, w którym dokonuje się spalania odpadów medycznych i weterynaryjnych po autoklawowaniu. Zamawiający w rozdziale IV § 4 ust. 4 zastrzegł, że "Wykonawca nie zleci wykonanie przedmiotu zamówienia osobom trzecim (podwykonawcom)". b) prawne: art. 89 ust. 1 pkt. 8 ustawy Pzp ( t.j. Dz.U.07.223.1655 ). Jednocześnie Zamawiający informuje , że : 1. Z postępowania nie wykluczono żadnego Wykonawcy . 2. Z postępowania odrzucono 1 ofertę. 3. Działając na podstawie przepisów art. 87 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych, wezwano firmę ECO - ABC Sp. z o.o. do wyjaśnienia treści oferty w dniu 11.12.2009r. Wyjaśnienia dotyczyły sposobu i warunków unieszkodliwiania grup odpadów (180102, 180103, 200108) oraz wskazanie miejsca poddawania ich odpowiedniej procedurze. Wykonawca złożył wyjaśnienia pismem z dnia 15.12.2009r. 4. Działając na podstawie przepisów art. 26 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych, w dniu 16.12.2009r. wezwano firmę Centrum Onkologii do uzupełnienia oświadczenia potwierdzającego spełnianie warunków udziału w postępowaniu, którego zapis znajduje się w Rozdziale 1 pkt 4 ppk 4.7 SIWZ. Wykonawca złożył oświadczenie drogą faksu tego samego dnia. Zgodnie z Ustawą Zamówień Publicznych informacja została zamieszczona na stronie internetowej oraz w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie. 

zamówienie na:

Dostawa artykułów spożywczych i jaj dla ZOZ w Chełmnie.

zamawiający: Zespół Opieki Zdrowotnej w Chełmnie
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: 46/2009
wartość: Poniżej 206.000 EURO
termin składania ofert: 3 grudnia 2009  11:00
wynik postępowania: Chełmno, dnia 08.12.2009 r. N/znak: ZOZ.II/ZP/28/09 INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej, działając na podstawie przepisów art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych, informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn „ Dostawę artykułów spożywczych i jaj dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Chełmnie", nr postępowania 46/2009. 1. Kwota, jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: 75 096,53 zł netto/ 19 369,2527 Euro 2. W postępowaniu złożono 5 ofert. 3. Jako najkorzystniejsze zostały wybrane oferty : Oferta nr: 3 Pakiet nr 1 – artykuły spożywcze Firma: Gminna Spółdzielnia „Samopomoc Chłopska” Adres: Kijewo Królewskie z siedzibą w Brzozowie, 86-200 Chełmno Cena: 58 952,10 zł brutto Termin wykonania: 18 m-cy Warunki płatności: przelew w ciągu 30 dni od daty otrzymania poprawnie wystawionej faktury VAT Zamawiającemu. Punktacja w kryterium ceny: 100,00 pkt Oferta nr: 2 Pakiet nr 2 – jaja Firma: Zakład Pakowania Jaj A.H.U. "MARKAMEX" Olszewski Józef Adres: ul. Czajcza 4, 86-005 Białe Błota Cena: 8 280,00 zł brutto Termin wykonania: 18 m-cy Warunki płatności: przelew w ciągu 30 dni od daty otrzymania poprawnie wystawionej faktury VAT Zamawiającemu. Punktacja w kryterium ceny: 100,00 pkt Uzasadnienie wyboru : - prawne - na podstawie Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych art. 91 Ustawy (t.j. Dz.U z 2007 r. Nr 223, poz.1655 z poźn. zm.). - faktyczne - na podstawie sprawdzenia kompletności i poprawności złożonych dokumentów w wyznaczonym terminie oraz wg formuły „spełnia-nie, spełnia”, Zamawiający wybrał oferty w poszczególnych częściach/ pakietach, które uzyskały najwyższą ilość punktów w ocenie ofert-wg kryteriów określonych w SIWZ. Kryteria oceny ofert była: a) wartość brutto – waga 100 % Maksymalna ilość punktów- 100(waga 100%=100pkt) Pozostali Wykonawcy biorący udział w postępowaniu: Oferta nr: 1 Pakiet nr 2 – jaja Firma: Usługi Handlowo-Marketingowe Jarosław Majer Adres: ul. Powstania Śląskiego 29, 81-462 Gdynia Cena: 9 239,10 zł brutto Termin wykonania:18 m-cy Warunki płatności: przelew w ciągu 30 dni od daty otrzymania poprawnie wystawionej faktury VAT Zamawiającemu. Punktacja w kryterium ceny: 89,62 pkt Oferta nr: 4 Pakiet nr 1 – artykuły spożywcze Firma: HoReCa Food SERVICE S.C. Adres: ul. Chrobrego 145/147, 87-100 Toruń Cena: 60 631,68 zł brutto Termin wykonania: 18 m-cy Warunki płatności: przelew w ciągu 30 dni od daty otrzymania poprawnie wystawionej faktury VAT Zamawiającemu. Punktacja w kryterium ceny: 97,23 pkt Pakiet nr 2 – jaja Cena : 8 970,00 zł brutto Termin wykonania: 18 m-cy Warunki płatności: przelew w ciągu 30 dni od daty otrzymania poprawnie wystawionej faktury VAT Zamawiającemu. Punktacja w kryterium ceny: 92,31 pkt Oferta nr: 5 Pakiet nr 1 – artykuły spożywcze Firma: ADAST sp.j. A. Manerowski - W. Manerowska, Hurtownia Art. Spożywczych i Przemysłowych Adres: ul. Wybudowanie 1, 86-200 Chełmno Cena: 64 432,40 zł brutto Termin wykonania: 18 m-cy Warunki płatności: przelew w ciągu 30 dni od daty otrzymania poprawnie wystawionej faktury VAT Zamawiającemu. Punktacja w kryterium ceny: 91,49 pkt Jednocześnie Zamawiający informuje , że : 1. Z postępowania nie wykluczono żadnego Wykonawcy . 2. Z postępowania nie odrzucono żadnej oferty. W dniu 03.12.2009r.firma: Gminna Spółdzielnia „Samopomoc Chłopska” Kijewo Królewskie z siedzibą w Brzozowie, 86-200 Chełmno została wezwana do uzupełnienia dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu na podstawie przepisów art. 26 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Pzp. Oświadczenie zostało dostarczone w dniu 04.12.2009r. Zgodnie z Ustawą Zamówień Publicznych informacja została zamieszczona na stronie internetowej oraz w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie. 

zamówienie na:

Dostawa siatek chirurgicznych do operacyjnego leczenia przepuklin dla ZOZ w Chełmnie.

zamawiający: Zespół Opieki Zdrowotnej w Chełmnie
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: 44/2009
wartość: Poniżej 206 000 Euro
termin składania ofert: 25 listopada 2009  11:00
wynik postępowania: Chełmno, dnia 27.11.2009 r. N/znak ZOZ.II/ZP/14/09 INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej, działając na podstawie przepisów art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych, informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Dostawa siatek chirurgicznych do operacyjnego leczenia przepuklin dla ZOZ w Chełmnie”, nr post. 44/2009. 1. Kwota, jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: 7 952,30 zł brutto/2 051,0948 Euro W postępowaniu złożono 1 ofertę. Jako najkorzystniejsza została wybrana oferta : Oferta nr: 1 Firma: Toruńskie Zakłady Materiałów Opatrunkowych S.A. Adres: ul. Żółkiewskiego 20/26, 87-100 Toruń Cena: 5 136,00 zł brutto Termin wykonania: 24 m-ce Warunki płatności: przelew w ciągu 30 dni od daty otrzymania poprawnie wystawionej faktury VAT Zamawiającemu Uzasadnienie wyboru : - prawne - na podstawie Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych art. 91 Ustawy (t.j. Dz.U z 2007 r. Nr 223, poz.1655 z poźn. zm.). - faktyczne - na podstawie sprawdzenia kompletności i poprawności złożonych dokumentów w wyznaczonym terminie oraz wg formuły „spełnia-nie, spełnia”, Zamawiający wybrał oferty w poszczególnych częściach/ pakietach, które uzyskały najwyższą ilość punktów w ocenie ofert wg kryteriów określonych w SIWZ. Kryteriami oceny ofert była: - wartość brutto oferty o wadze 100% Maksymalna ilość punktów – 100 (najniższa cena spośród cen ofert nieodrzuconych/ cena oferty ocenianej x 100 punktów x 100%. 

zamówienie na:

Dostawa mięsa, drobiu, wędlin, tłuszczów, ryb i przetworów rybnych dla ZOZ w Chełmnie.

zamawiający: Zespół Opieki Zdrowotnej w Chełmnie
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: 41/2009
wartość: Poniżej 206 000 Euro
termin składania ofert: 20 listopada 2009  11:00
wynik postępowania: Chełmno, dnia 27.11.2009 r. N/znak ZOZ.II/ZP/15/09 INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej, działając na podstawie przepisów art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych, informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. „ Dostawa mięsa, drobiu, wędlin i ryb dla ZOZ w Chełmnie”, nr post. 41/2009. 1. Kwota, jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: 84 705,99 zł netto/21 847,7702 Euro W postępowaniu złożono 3 oferty. Jako najkorzystniejsze zostały wybrane oferty : Pakiet nr 1 - mięso Oferta nr: 3 Firma: Gminna Spółdzielnia „Samopomoc Chłopska” Adres: ul. Dworcowa 8, 86-120 Pruszcz k/Bydgoszczy Cena: 33 511,00 zł brutto Termin wykonania: 12 m-cy Warunki płatności: przelew w ciągu 30 dni od daty otrzymania poprawnie wystawionej faktury VAT Zamawiającemu. Stabilność ceny: 12 m-cy Punktacja w kryterium ceny: 88,14 pkt Punktacja w kryterium stabilność ceny: 10 pkt Łączna punktacja: 98,14 pkt Pakiet nr 2 – wędliny i tłuszcze Oferta nr: 1 Firma: Polski Przemysł Mięsny i Drobiarski „MAT” S.A. Adres: ul. Nad Torem 2, 86-300 Grudziądz Cena: 22 267,50 zł brutto Termin wykonania:12 m-cy Warunki płatności: przelew w ciągu 30 dni od daty otrzymania poprawnie wystawionej faktury VAT Zamawiającemu. Stabilność ceny: 6 m-cy Punktacja w kryterium ceny: 90,00 pkt Punktacja w kryterium stabilność ceny: 5 pkt Łączna punktacja: 95,00 pkt Pakiet nr 3 – drób Oferta nr: 1 Firma: Polski Przemysł Mięsny i Drobiarski „MAT” S.A. Adres: ul. Nad Torem 2, 86-300 Grudziądz Cena: 13 144,50 zł brutto Termin wykonania:12 m-cy Warunki płatności: przelew w ciągu 30 dni od daty otrzymania poprawnie wystawionej faktury VAT Zamawiającemu. Stabilność ceny: 6 m-cy Punktacja w kryterium ceny: 90,00 pkt Punktacja w kryterium stabilność ceny: 5 pkt Łączna punktacja: 95,00 pkt Pakiet nr 4 – ryby i przetwory rybne Oferta nr: 2 Firma: „UNIFREEZE’’ Sp. z o .o Adres: Miesiączkowo, 87-320 Górzno Cena: 7 132,64 zł brutto Termin wykonania: 12 m-cy Warunki płatności: przelew w ciągu 30 dni od daty otrzymania poprawnie wystawionej faktury VAT Zamawiającemu. Stabilność ceny: 12 m-cy Punktacja w kryterium ceny: 90,00 pkt Punktacja w kryterium stabilność ceny: 10 pkt Łączna punktacja: 100,00 pkt Uzasadnienie wyboru : - prawne - na podstawie Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych art. 91 Ustawy (t.j. Dz.U z 2007 r. Nr 223, poz.1655 z poźn. zm.). - faktyczne - na podstawie sprawdzenia kompletności i poprawności złożonych dokumentów w wyznaczonym terminie oraz wg formuły „spełnia-nie, spełnia”, Zamawiający wybrał oferty w poszczególnych częściach/ pakietach, które uzyskały najwyższą ilość punktów w ocenie ofert-wg kryteriów określonych w SIWZ. Kryteriami oceny ofert była: a) Wartość brutto o wadze 90 % Maksymalna ilość punktów – 90 (waga 90 % = 90 pkt) b) Stabilność ceny o wadze 10% Maksymalna ilość punktów – 10(waga 10% =10 pkt) Pozostali Wykonawcy biorący udział w postępowaniu: Oferta nr: 1 Pakiet nr 1 - mięso Firma: Polski Przemysł Mięsny i Drobiarski „MAT” S.A. Adres: ul. Nad Torem 2, 86-300 Grudziądz Cena: 32 817,50 zł brutto Termin wykonania:12 m-cy Warunki płatności: przelew w ciągu 30 dni od daty otrzymania poprawnie wystawionej faktury VAT Zamawiającemu. Stabilność ceny: 6 m-cy Punktacja w kryterium ceny: 90,00 pkt Punktacja w kryterium stabilność ceny: 5 pkt Łączna punktacja: 95,00 pkt Oferta nr 3 Pakiet nr 2 – wędliny i tłuszcze Firma: Gminna Spółdzielnia „Samopomoc Chłopska” Adres: ul. Dworcowa 8, 86-120 Pruszcz k/Bydgoszczy Cena: 23 668,80 zł brutto Termin wykonania: 12 m-cy Warunki płatności: przelew w ciągu 30 dni od daty otrzymania poprawnie wystawionej faktury VAT Zamawiającemu. Stabilność ceny: 12 m-cy Punktacja w kryterium ceny: 84,67 pkt Punktacja w kryterium stabilność ceny: 10 pkt Łączna punktacja: 94,67 pkt Jednocześnie Zamawiający informuje , że : 1. Z postępowania nie wykluczono żadnego Wykonawcy . 2. Z postępowania nie odrzucono żadnej oferty. Zgodnie z Ustawą Zamówień Publicznych informacja została zamieszczona na stronie internetowej oraz w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie. 

zamówienie na:

Zakup energii elektrycznej na potrzeby obiektów Starostwa Powiatowego w Chełmnie oraz jednostek organizacyjnych Powiatu Chełmińskiego

zamawiający: Powiat Chełmiński
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: TD.3431-1/09
wartość: poniżej 206 tys. euro
termin składania ofert: 18 listopada 2009  11:00
wynik postępowania: W związku z przetargiem na Zakup energii elektrycznej na potrzeby obiektów Starostwa Powiatowego w Chełmnie oraz jednostek organizacyjnych Powiatu Chełmińskiego, zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity z dnia 20 listopada 2007 r. Dz.U. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.) informujemy: 1.Przed otwarciem ofert podana została kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia: 141.834 zł. 2.W wyznaczonym terminie wpłynęło 5 ofert: - oferta nr 1: ENION Energia Sp. z o.o., ul. Łagiewicka 60, 30-417 Kraków, cena oferty: 121652,86 zł. brutto. - oferta nr 2: LUMIUS Polska Sp. z o.o., Al. Armii Krajowej 220, 43-316 Bielsko-Biała, cena oferty: 126869,85 zł. brutto. - oferta nr 3: ENERGA-OBRÓT s.a., ul. Reja 29, 80-870 Gdańsk, cena oferty: 119988,08 zł. brutto. - oferta nr 4: PGE Łódzki Zakład Energetyczny S.A., Al. Kościuszki 103/105, 90-441 Łódź, cena oferty: 130488,18 zł. brutto. - oferta nr 5: PKP Energetyka S.A., ul. Hoża 63/67, 00-681 Warszawa, cena oferty: 119712,71 zł. brutto. 3.Oferta nr 2 została odrzucona na podstawie art. 89, ust 1, pkt 2 – jej treść jest niezgodna z treścią specyfikacji. Wykonawca nie zgodził się na 30-dniowy termin związania ofertą oraz 30-dniowy termin płatności, dodatkowo zastrzegł sobie prawo do wprowadzenia zmian w treści umowy. Pozostałe oferty są ważne. 4.Za najkorzystniejszą komisja uznała ofertę nr 5, złożoną przez PKP Energetyka S.A., ul. Hoża 63/67, 00-681 Warszawa. 

zamówienie na:

Zakup sprzętu rehabilitacyjnego dla Szpitala w Chełmnie.

zamawiający: Zespół Opieki Zdrowotnej w Chełmnie
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: 42/2009
wartość: Poniżej 206.000 EURO
termin składania ofert: 6 listopada 2009  11:00
wynik postępowania: Chełmno , dnia 13.11.2009 r. N/ znak: ZOZ.II/ZP/7/09 INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Zespół Opieki Zdrowotnej Plac Rydygiera 1, 86-200 Chełmno, działając na podstawie przepisów art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych, informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Modernizacja Oddziału Rehabilitacji Ogólnej i Przyszpitalnego Działu Rehabilitacji w chełmińskim Zespole Opieki Zdrowotnej”, nr post 42/2009. W postępowaniu złożono 1 ofertę. Jako najkorzystniejsza została wybrana oferta : Firma: MEDEN – INMED Sp. z o .o Adres: ul. Wenedów 2, 75-847 Koszalin Okres gwarancji: 24 m-ce Termin wykonania: 14 dni Warunki płatności: 30 dni Punktacja w kryterium cena: 100,00 pkt Łączna punktacja oferty: 100,00 pkt Uzasadnienie wyboru : - prawne - na podstawie Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych art. 91 Ustawy (t.j. Dz.U z 2007 r. Nr 223, poz.1655 z poźn. zm.). - faktyczne - na podstawie sprawdzenia kompletności i poprawności złożonych dokumentów w wyznaczonym terminie oraz wg formuły „spełnia-nie, spełnia”, Zamawiający wybrał oferty w poszczególnych częściach/ pakietach, które uzyskały najwyższą ilość punktów w ocenie ofert-wg kryteriów określonych w SIWZ. Kryteriami oceny ofert była: - wartość brutto oferty o wadze 100% Maksymalna ilość punktów – 100 (najniższa cena spośród cen ofert nieodrzuconych/ cena oferty ocenianej x 100 punktów x 100%.  

zamówienie na:

Dostawa Środków Czystości dla SP ZOZ Chełmno.

zamawiający: Zespół Opieki Zdrowotnej w Chełmnie
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: 40/2009
wartość: Poniżej 206.000 EURO
termin składania ofert: 3 listopada 2009  11:00
wynik postępowania: Chełmno, dnia 19.11.2009 r. N/znak ZOZ.II/ZP/8/09 INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Dotyczy: pn: „Dostawa środków czystości dla Zespołu Opieki Zdrowotnej”, nr post. 40/2009. Zespół Opieki Zdrowotnej Plac Rydygiera 1, 86-200 Chełmno, działając na podstawie przepisów art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych, informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. : „Dostawa środków czystości dla Zespołu Opieki Zdrowotnej”, nr post. 40/2009. Jako najkorzystniejsza została wybrana oferta firmy: Pakiet nr 1 – sprzęt sprzątający, artykuły gospodarstwa domowego Oferta nr: 3 Firma: Przedsiębiorstwo ”NOWAX” Sp. z o. o. Adres: Plac Wolości 7, 85-004 Bydgoszcz Cena: 24 903,25 zł brutto Termin wykonania: 24 m-ce Warunki płatności: 30 dni Punktacja w kryterium ceny: 90 pkt Punktacja w kryterium jakość: 10 pkt Łączna punktacja: 100 pkt Pakiet nr 1a - dozowniki Oferta nr: 3 Firma: Przedsiębiorstwo ”NOWAX” Sp. z o. o. Adres: Plac Wolości 7, 85-004 Bydgoszcz Cena: 7 833,01 zł brutto Termin wykonania: 24 m-ce Warunki płatności: 30 dni Punktacja w kryterium ceny: 90 pkt Punktacja w kryterium jakość: 10 pkt Łączna punktacja: 100 pkt Pakiet nr 2 – papier toaletowy, ręczniki, ścierki Oferta Nr 5 Firma: MERIDA Sp. z o.o. Adres: Karkonoska 59, 53-015 Wrocław, Oddział Bydgoszcz 85-147 Bydgoszcz, ul. Dąbrowa 52 Cena: 24 894,10 zł brutto Termin wykonania: 24 m-ce Warunki płatności: 30 dni Punktacja w kryterium ceny: 90,00 pkt Punktacja w kryterium jakość: 5 pkt Łączna punktacja: 95,00 pkt Uzasadnienie wyboru : - prawne - na podstawie Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych art. 91 ( t.j. Dz.U.07.223.1655 ). - faktyczne - na podstawie sprawdzenia kompletności i poprawności złożonych dokumentów w wyznaczonym terminie oraz wg formuły „spełnia/ nie spełnia”, Zamawiający wybrał oferty w poszczególnych częściach/ pakietach, które uzyskały najwyższą ilość punktów w ocenie ofert-wg kryteriów określonych w SIWZ. Kryteriami oceny ofert była: a) Wartość brutto o wadze 90 % Maksymalna ilość punktów-100( najniższa cena spośród cen ofert nieodrzuconych/ cena oferty ocenianej x 100 punków x 90%) b) Jakość przedmiotu zamówienia o wadze 10% Maksymalna ilość punktów-100( liczba punktów przyznanych ofercie ocenianej/ najwyższa liczba punktów przyznanych ofercie nieodrzuconej x 100 punktów x 10% ) Pozostali uczestnicy biorący udział w postępowaniu: Oferta nr: 1 Pakiet nr 1a Firma: Bialmed Sp. z o.o. Adres: ul. Marii Konopnickiej 11a, 12-230 Biała Piska Cena: 12 017,00 zł brutto Termin wykonania: 24 m-ce Warunki płatności: 30 dni Punktacja w kryterium ceny: 58,66 pkt Punktacja w kryterium jakość:10 pkt Łączna punktacja: 68,66 pkt Oferta Nr 2 Pakiet nr 1a Firma: HENRY KRAUSE Sp. z o. o. Adres: Bielany Wrocławskie, ul. Kolejowa 3, 55-040 Kobierzyce Cena: 9 011,19 zł brutto Termin wykonania: 24 m-ce Warunki płatności: 30 dni Punktacja w kryterium ceny: 78,23 pkt Punktacja w kryterium jakość:10 pkt Łączna punktacja: 88,23 pkt Oferta Nr 3 Pakiet nr 2 Firma: Przedsiębiorstwo ”NOWAX” Sp. z o. o. Adres: Plac Wolości 7, 85-004 Bydgoszcz Cena: 37 441,80 zł brutto Termin wykonania: 24 m-ce Warunki płatności: 30 dni Punktacja w kryterium ceny: 59,84 pkt Punktacja w kryterium jakość: 10 pkt Łączna punktacja: 69,84 pkt Oferta Nr 4 Pakiet nr 1 w tym 1a Firma: Gdańskie Przedsiębiorstwo Techniczno-Usługowe „KORTECH” Sp. z o. o. Adres: ul. Droga Owidzka 1, 83-200 Starogard Gdański Łączna cena na pakiet nr 1 i 1a: 44 647,73 zł brutto Punktacja w kryterium ceny na pakiet nr 1: 68,00 pkt Punktacja w kryterium jakość: 10 pkt Łączna punktacja: 78,00 pkt Termin wykonania: 24 m-ce Warunki płatności: 30 dni Punktacja w kryterium ceny na pakiet nr 1a: 60,31 pkt Punktacja w kryterium jakość: 10 pkt Łączna punktacja: 70,31 pkt Termin wykonania: 24 m-ce Warunki płatności: 30 dni Pakiet nr 2 Cena: 37 557,70 zł brutto Termin wykonania: 24 m-ce Warunki płatności: 30 dni Punktacja w kryterium ceny: 59,65 pkt Punktacja w kryterium jakość: 5 pkt Łączna punktacja: 64,65 pkt Oferta Nr 5 Pakiet nr 1 w tym 1a Firma: MERIDA Sp. z o.o. Adres: Karkonoska 59, 53-015 Wrocław, Oddział Bydgoszcz 85-147 Bydgoszcz, ul. Dąbrowa 52 Łączna cena na pakiet nr 1 i 1a: 34 712,78 zł brutto Punktacja w kryterium ceny na pakiet nr 1: 83,74 pkt Punktacja w kryterium jakość: 5 pkt Łączna punktacja: 88,74 pkt Termin wykonania: 24 m-ce Warunki płatności: 30 dni Punktacja w kryterium ceny na pakiet nr 1a: 88,69 pkt Punktacja w kryterium jakość: 5 pkt Łączna punktacja: 93,69 pkt Termin wykonania: 24 m-ce Warunki płatności: 30 dni Jednocześnie Zamawiający informuje , że : 1. Z postępowania nie wykluczono żadnego Wykonawcy . 2. Z postępowania nie odrzucono żadnej oferty. Zgodnie z Ustawą Zamówień Publicznych informacja została zamieszczona na stronie internetowej oraz w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie. 

zamówienie na:

Okresowa kontrola 1 – roczna stanu technicznego elementów obiektów budowlanych Zespołu Opieki Zdrowotnej w Chełmnie

zamawiający: Zespół Opieki Zdrowotnej w Chełmnie
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: 37/2009
wartość: Poniżej 14.000 EURO
termin składania ofert: 28 października 2009  11:00
wynik postępowania: http://www.zoz.chelmno.pl/przetargi_pliki/wybor_wykonawcy_kontrola_stanu_technicznego_budynkow_06_11_2009.pdf  

zamówienie na:

Przegląd instalacji i urządzeń gazowych w budynkach Zespołu Opieki Zdrowotnej w Chełmnie

zamawiający: Zespół Opieki Zdrowotnej w Chełmnie
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: 38/2009
wartość: Poniżej 14.000 EURO
termin składania ofert: 28 października 2009  11:00
wynik postępowania: http://www.zoz.chelmno.pl/przetargi_pliki/notatka_z%20_wyboru_wykonawcy_przeglad_instalacji_i_urzadzen_gazowych_budynkach_zoz_chelmno_06_11_2009.pdf 

zamówienie na:

Przegląd podręcznego sprzętu gaśniczego i hydrantów W – 52 w Zespole Opieki Zdrowotnej w Chełmnie.

zamawiający: Zespół Opieki Zdrowotnej w Chełmnie
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: 39/2009
wartość: Poniżej 14.000 EURO
termin składania ofert: 28 października 2009  11:00
wynik postępowania: http://www.zoz.chelmno.pl/przetargi_pliki/wybor_wykonawcy_przeglad_podrecznego_sprzetu_gasniczego_i_hydrantow_w52_06_11_2009.pdf 

Przetargi o pozycjach 1 - 20 (z 57) starsze przetargi »