Przetargi rozstrzygnięte z 2008 roku


Przetargi o pozycjach 1 - 20 (z 25) starsze przetargi »zamówienie na:

Dostawę leków do Apteki Szpitalnej

zamawiający: Zespół Opieki Zdrowotnej w Chełmnie
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy:
wartość: powyżej 206.000 EURO
termin składania ofert: 16 grudnia 2008  11:00
wynik postępowania: Chełmno, dnia 23.12.2008 N/Znak: ZOZ/II/ZP/97/2008 WSZYSCY UCZESTNICY BIORĄCY UDZIAŁ W POSTĘPOWANIU Dotyczy: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty Zgodnie z art. 92 Prawo Zamówień Publicznych działająca w imieniu Zamawiającego Komisja przetargowa informuje o wyborze najkorzystniejszych ofert z ofert zgłoszonych do przetargu nieograniczonego pn : " Dostawa leków do apteki szpitalnej ”. nr spr. 30/2008 Jako najkorzystniejsze zostały wybrane oferty w poszczególnych częściach/ pakietach złożone przez Wykonawców : Pakiet nr 1 Oferta nr : 2 Firma : GSK SERVICE Sp. z o.o. Grunwaldzka 189 Adres : Grunwaldzka 189 60-322 Poznań Cena : 39.457,43 zł brutto , stabilność ceny 12 m-cy Firma w kryterium cena – uzyskała 95,00 pkt.; w kryterium stabilność ceny uzyskała 5 pkt.; uzyskując łączna punktację 100,00 pkt. ; Pakiet nr 2 Oferta nr : 1 Firma : SANOVI –AVENTIS Sp. z o.o. Adres : ul. Domaniewska 41 02-672 Warszawa Cena : 52.349,85 zł brutto , stabilność ceny 12 m-cy Firma w kryterium cena – uzyskała 95,00 pkt.; w kryterium stabilność ceny uzyskała 5 pkt.; uzyskując łączna punktację 100 ,00pkt. ; Pakiet nr 3 Oferta nr : 4 Firma : PZF CEFARM- SZCZECIN S.A Adres : ul . ZIEMOWITA 10 71-717 SZCZECIN Cena : 7.251,23 zł brutto , stabilność ceny 12 m-cy Firma w kryterium cena – uzyskała 95,00 pkt.; w kryterium stabilność ceny uzyskała 5 pkt.; uzyskując łączna punktację 100 ,00pkt. ; Pakiet nr 4 Oferta nr : 5 Firma : FARMACOL S.A. Adres : ul. Rzepakowa 2 40-541 Katowice Cena : 5.668,11 zł brutto , stabilność ceny 12 m-cy Firma w kryterium cena – uzyskała 95,00 pkt.; w kryterium stabilność ceny uzyskała 5 pkt.; uzyskując łączna punktację 100 ,00pkt. ; Pakiet nr 4A Oferta nr : 2 Firma : GSK SERVICE Sp. z o.o. Grunwaldzka 189 Adres : Grunwaldzka 189 60-322 Poznań Cena : 26.570,78 zł brutto , stabilność ceny 12 m-cy Firma w kryterium cena – uzyskała 95,00 pkt.; w kryterium stabilność ceny uzyskała 5 pkt.; uzyskując łączna punktację 100 ,00pkt. ; Pakiet nr 6 Oferta nr : 6 Firma : BIALMED SP. Z O.O. Adres: KONOPNICKIEJ 11 a 12-230 BIAŁA PISKA Cena : 18.503,32 zł brutto , stabilność ceny 12 m-cy Firma w kryterium cena – uzyskała 95,00 pkt.; w kryterium stabilność ceny uzyskała 5 pkt.; uzyskując łączna punktację 100 ,00pkt. ; Pakiet nr 7 Oferta nr : 8 Firma :PGF URTICA SP. Z O.O. . Adres : ul. KRZEMIENIECKA 120 -54-613 WROCŁAW Cena : 11.685,24 zł brutto , stabilność ceny 12 m-cy Firma w kryterium cena – uzyskała 95,00 pkt.; w kryterium stabilność ceny uzyskała 5 pkt.; uzyskując łączna punktację 100 ,00pkt. ; Pakiet nr 8 Oferta nr : 8 Firma :PGF URTICA SP. Z O.O. . Adres : ul. KRZEMIENIECKA 120 -54-613 WROCŁAW Cena : 9.670,91 zł brutto , stabilność ceny 12 m-cy Firma w kryterium cena – uzyskała 95,00 pkt.; w kryterium stabilność ceny uzyskała 5 pkt.; uzyskując łączna punktację 100 ,00pkt. ; Pakiet nr 9 Oferta nr : 6 Firma : BIALMED SP. Z O.O. Adres : ul. KONOPNICKIEJ 11a 12-230 BIAŁA PISKA Cena : 82.155,25 zł brutto , stabilność ceny 12 m-cy Firma w kryterium cena – uzyskała 95,00 pkt.; w kryterium stabilność ceny uzyskała 5 pkt.; uzyskując łączna punktację 100,00 pkt. Pakiet nr 9A Oferta nr : 8 Firma :PGF URTICA SP. Z O.O. . Adres : ul. KRZEMIENIECKA 120 -54-613 WROCŁAW Cena : 4.852,06 zł brutto , stabilność ceny 12 m-cy Firma w kryterium cena – uzyskała 95,00 pkt.; w kryterium stabilność ceny uzyskała 5 pkt.; uzyskując łączna punktację 100 ,00pkt. ; Pakiet nr 10 Oferta nr: 5 Firma : FARMACOL S.A. Adres : ul. Rzepakowa 2 40-541 Katowice Cena : 9.615,93 zł brutto , stabilność ceny 12 m-cy Firma w kryterium cena – uzyskała 95,00 pkt.; w kryterium stabilność ceny uzyskała 5 pkt.; uzyskując łączna punktację 100,00 pkt. Pakiet nr 11 Oferta nr : 8 Firma :PGF URTICA SP. Z O.O. . Adres : ul. KRZEMIENIECKA 120 -54-613 WROCŁAW Cena : 36.564,80 zł brutto , stabilność ceny 12 m-cy Firma w kryterium cena – uzyskała 95,00 pkt.; w kryterium stabilność ceny uzyskała 5 pkt.; uzyskując łączna punktację 100 ,00pkt. ; Firma w kryterium cena – uzyskała 95,00 pkt.; w kryterium stabilność ceny uzyskała 5 pkt.; uzyskując łączna punktację 100,00 pkt. Pakiet nr 12 Oferta nr: 5 Firma : FARMACOL S.A. Adres : ul. Rzepakowa 2 40-541 Katowice Cena : 88.262,88 zł brutto , stabilność ceny 12 m-cy Firma w kryterium cena – uzyskała 95,00 pkt.; w kryterium stabilność ceny uzyskała 5 pkt.; uzyskując łączna punktację 100,00 pkt. Pakiet nr 13 Oferta nr: 4 Firma : PZF CEFARM – SZCZECIN S.A. Adres: ul. ZIEMOWITA 10 71-717 SZCZECIN Cena : 65.893,22 zł brutto , stabilność ceny 12 m-cy Firma w kryterium cena – uzyskała 95,00 pkt.; w kryterium stabilność ceny uzyskała 5 pkt.; uzyskując łączna punktację 100,00 pkt. Pakiet nr 14 Oferta nr ; 8 Firma :PGF URTICA SP. Z O.O. . Adres : ul. KRZEMIENIECKA 120 -54-613 WROCŁAW Cena : 38.009,61 zł brutto , stabilność ceny 12 m-cy Firma w kryterium cena – uzyskała 95,00 pkt.; w kryterium stabilność ceny uzyskała 5 pkt.; uzyskując łączna punktację 100,00 pkt. Pakiet nr 15 Oferta nr ; 8 Firma :PGF URTICA SP. Z O.O. . Adres : ul. KRZEMIENIECKA 120 -54-613 WROCŁAW Cena : 6.261,49 zł brutto , stabilność ceny 12 m-cy Firma w kryterium cena – uzyskała 95,00 pkt.; w kryterium stabilność ceny uzyskała 5 pkt.; uzyskując łączna punktację 100 ,00pkt. ; Pakiet nr 16 Oferta nr : 3 Firma : ASCLEPIOS S.A. Adres: ul. RYMERA 12 41-800 ZABRZE Cena : 30.780,54 zł brutto , stabilność ceny 12 m-cy Firma w kryterium cena – uzyskała 95,00 pkt.; w kryterium stabilność ceny uzyskała 5 pkt.; uzyskując łączna punktację 100 ,00pkt. ; Pakiet nr 17 Oferta nr : 4 Firma : PZF CEFARM- SZCZECIN S.A. Adres : ul. ZIEMOWITA 10 71-717 SZCZECIN Cena : 9.090,00 zł brutto , stabilność ceny 12 m-cy Firma w kryterium cena – uzyskała 95,00 pkt.; w kryterium stabilność ceny uzyskała 5 pkt.; uzyskując łączna punktację 100,00 pkt. ; Pakiet nr 18 Oferta nr ; 8 Firma :PGF URTICA SP. Z O.O. . Adres : ul. KRZEMIENIECKA 120 -54-613 WROCŁAW Cena : 32.984,25 zł brutto , stabilność ceny 12 m-cy Firma w kryterium cena – uzyskała 95,00 pkt.; w kryterium stabilność ceny uzyskała 5 pkt.; uzyskując łączna punktację 100 ,00pkt. ; Pakiet nr 19 Oferta nr : 4 Firma : PZF CEFARM – SZCZECIN S.A. Adres : ul. ZIEMOWITA 10 71-717 SZCZECIN Cena : 8.125,03 zł brutto , stabilność ceny 12 m-cy Firma w kryterium cena – uzyskała 95,00 pkt.; w kryterium stabilność ceny uzyskała 5 pkt.; uzyskując łączna punktację 100 ,00pkt. ; Pakiet nr 21 Oferta nr : 8 Firma : PGF URTICA SP. Z O.O. Adres : ul. KRZEMIENIECKA 120 54-613 WROCŁAW Cena : 15.254,49 zł brutto , stabilność ceny 12 m-cy Firma w kryterium cena – uzyskała 95,00 pkt.; w kryterium stabilność ceny uzyskała 5 pkt.; uzyskując łączna punktację 100 ,00pkt. ; Pakiet nr 22 Oferta nr: 4 Firma : PZF CEFARM – SZCZECIN S.A. Adres: ul. ZIEMOWITA 10 71-717 SZCZECIN Cena : 10.935,07 zł brutto , stabilność ceny 12 m-cy Firma w kryterium cena – uzyskała 95,00 pkt.; w kryterium stabilność ceny uzyskała 5 pkt.; uzyskując łączna punktację 100 ,00pkt. ; Pakiet nr 23 Oferta nr : 8 Firma : PGF URTICA SP. Z O.O. Adres : ul. KRZEMIENIECKA 120 54-613 WROCŁAW Cena : 4.610,82 zł brutto , stabilność ceny 12 m-cy Firma w kryterium cena – uzyskała 95,00 pkt.; w kryterium stabilność ceny uzyskała 5 pkt.; uzyskując łączna punktację 100 ,00pkt. ; Pakiet nr 24 Oferta nr : 8 Firma : PGF URTICA SP. Z O.O. Adres : ul. KRZEMIENIECKA 120 54-613 WROCŁAW Cena : 4.849,94 zł brutto , stabilność ceny 12 m-cy Firma w kryterium cena – uzyskała 95,00 pkt.; w kryterium stabilność ceny uzyskała 5 pkt.; uzyskując łączna punktację 100 ,00pkt. ; Pakiet nr 25 Oferta nr: 4 Firma : PZF CEFARM – SZCZECIN S.A. Adres: ul. ZIEMOWITA 10 71-717 SZCZECIN Cena : 3.144,79 zł brutto , stabilność ceny 12 m-cy Firma w kryterium cena – uzyskała 95,00 pkt.; w kryterium stabilność ceny uzyskała 5 pkt.; uzyskując łączna punktację 100,00 pkt. Pakiet nr 26 Oferta nr: 4 Firma : PZF CEFARM – SZCZECIN S.A. Adres: ul. ZIEMOWITA 10 71-717 SZCZECIN Cena : 64.239,80 zł brutto , stabilność ceny 12 m-cy Firma w kryterium cena – uzyskała 95,00 pkt.; w kryterium stabilność ceny uzyskała 5 pkt.; uzyskując łączna punktację 100,00 pkt. Pakiet nr 26A Oferta nr : 8 Firma : PGF URTICA SP. Z O.O. Adres : ul. KRZEMIENIECKA 120 54-613 WROCŁAW Cena : 48.771,37 zł brutto , stabilność ceny 12 m-cy Firma w kryterium cena – uzyskała 95,00 pkt.; w kryterium stabilność ceny uzyskała 5 pkt.; uzyskując łączna punktację 100,00 pkt. Pakiet nr 26B Oferta nr : 2 Firma : GSK SERVICE Sp. z o.o. Grunwaldzka 189 Adres : Grunwaldzka 189 60-322 Poznań Cena : 16.461,95 zł brutto , stabilność ceny 12 m-cy Firma w kryterium cena – uzyskała 95,00 pkt.; w kryterium stabilność ceny uzyskała 5 pkt.; uzyskując łączna punktację 100,00 pkt. Pakiet nr 26C Oferta nr : 3 Firma : ASCLEPIOS S.A. Adres: ul. RYMERA 12 41-800 ZABRZE Cena : 5.016,50 zł brutto , stabilność ceny 12 m-cy Firma w kryterium cena – uzyskała 95,00 pkt.; w kryterium stabilność ceny uzyskała 5 pkt.; uzyskując łączna punktację 100,00 pkt. Pakiet nr 27 Oferta nr: 4 Firma : PZF CEFARM – SZCZECIN S.A. Adres : ul. ZIEMOWITA 10 71-714 SZCZECIN Cena : 21.549,68 zł brutto , stabilność ceny 12 m-cy Firma w kryterium cena – uzyskała 95,00 pkt.; w kryterium stabilność ceny uzyskała 5 pkt.; uzyskując łączna punktację 100,00 pkt. Pakiet nr 28 Oferta nr: 4 Firma : PZF CEFARM – SZCZECIN S.A. Adres : ul. ZIEMOWITA 10 71-714 SZCZECIN Cena : 15.695,94 zł brutto , stabilność ceny 12 m-cy Firma w kryterium cena – uzyskała 95,00 pkt.; w kryterium stabilność ceny uzyskała 5 pkt.; uzyskując łączna punktację 100,00 pkt. Pakiet nr 29 Oferta nr : 8 Firma : PGF URTICA SP. Z O.O. Adres : ul. KRZEMIENIECKA 120 54-613 WROCŁAW Cena : 19.537,46 zł brutto , stabilność ceny 12 m-cy Firma w kryterium cena – uzyskała 95,00 pkt.; w kryterium stabilność ceny uzyskała 5 pkt.; uzyskując łączna punktację 100,00 pkt. Pakiet nr 30 Oferta nr : 8 Firma : PGF URTICA SP. Z O.O. Adres : ul. KRZEMIENIECKA 120 54-613 WROCŁAW Cena : 6.953,77 zł brutto , stabilność ceny 12 m-cy Firma w kryterium cena – uzyskała 95,00 pkt.; w kryterium stabilność ceny uzyskała 5 pkt.; uzyskując łączna punktację 100,00 pkt. Uzasadnienie wyboru : Na podstawie streszczenia oceny ofert , sprawdzenia kompletności ofert i poprawności złożonych dokumentów w wyznaczonym terminie oraz wg formuły „spełnia-nie spełnia” ,działająca w imieniu Zamawiającego Komisja przetargowa , wybrała oferty w poszczególnych częściach /pakietach , które uzyskały najwyższą ilość punktów w ocenie ofert - wg kryteriów określonych w SIWZ. Kryteriami oceny ofert była : cena brutto - waga kryterium 95%, punktacja maksymalna 95 pkt oraz stabilność ceny - waga kryterium 5%, punktacja maksymalna 5 pkt. Łączna punktacja – 100 pkt. Pozostali Wykonawcy , którzy złożyły oferty wg kolejności przyznanych punktów: Pakiet nr 3 Oferta nr : 8 Firma : PGF URTICA SP.Z O.O. Adres: UL.KRZEMIENIECKA 120 54-613 WROCŁAW Cena : 7.502,17 zł brutto , stabilność ceny 12 m-cy Firma w kryterium cena – uzyskała 91,82 pkt.; w kryterium stabilność ceny uzyskała 5 pkt.; uzyskując łączna punktację 96,82 pkt. Pakiet nr 4 Oferta nr : 8 Firma : PGF URTICA SP.Z O.O. Adres: UL.KRZEMIENIECKA 120 54-613 WROCŁAW Cena : 5.674,64 zł brutto , stabilność ceny 12 m-cy Firma w kryterium cena – uzyskała 94,89 pkt.; w kryterium stabilność ceny uzyskała 5 pkt.; uzyskując łączna punktację 99,89 pkt. Oferta nr : 4 Firma : PZF CEFARM – SZCZECIN S.A. Adres: ul. ZIEMOWITA 10 71-717 SZCZECIN Cena : 5.689,19 zł brutto , stabilność ceny 12 m-cy Firma w kryterium cena – uzyskała 94,65 pkt.; w kryterium stabilność ceny uzyskała 5 pkt.; uzyskując łączna punktację 99,65 pkt. Pakiet nr 6 Oferta nr : 7 Firma : MEDAN P.H.A.M. Adres: UL.MORSKA 8 85- 725 BYDGOSZCZ Cena : 19.642,20 zł brutto , stabilność ceny 12 m-cy Firma w kryterium cena – uzyskała 89,49 pkt.; w kryterium stabilność ceny uzyskała 5 pkt.; uzyskując łączna punktację 94,49 pkt. Pakiet nr 7 Oferta nr : 4 Firma : PZF CEFARM – SZCZECIN S.A. Adres: ul. ZIEMOWITA 10 71-717 SZCZECIN Cena : 13.606,73 zł brutto , stabilność ceny 12 m-cy Firma w kryterium cena – uzyskała 81,58 pkt.; w kryterium stabilność ceny uzyskała 5 pkt.; uzyskując łączna punktację 86,58 pkt. Pakiet nr 8 Oferta nr: 5 Firma : FARMACOL S.A. Adres : ul. Rzepakowa 2 40-541 Katowice Cena : 12.083,29 zł brutto , stabilność ceny 12 m-cy Firma w kryterium cena – uzyskała 76,03 pkt.; w kryterium stabilność ceny uzyskała 5 pkt.; uzyskując łączna punktację 81,03 pkt. Oferta nr : 4 Firma : PZF CEFARM – SZCZECIN S.A. Adres: ul. ZIEMOWITA 10 71-717 SZCZECIN Cena : 12.410,44 zł brutto , stabilność ceny 12 m-cy Firma w kryterium cena – uzyskała 74,03 pkt.; w kryterium stabilność ceny uzyskała 5 pkt.; uzyskując łączna punktację 79,03 pkt. Pakiet nr 9 Oferta nr : 7 Firma : MEDAN P.H.A.M. Adres: UL.MORSKA 8 85- 725 BYDGOSZCZ Cena : 93.121,99 zł brutto , stabilność ceny 12 m-cy Firma w kryterium cena – uzyskała 83,81 pkt.; w kryterium stabilność ceny uzyskała 5 pkt.; uzyskując łączna punktację 88,81 pkt. Pakiet nr 10 Oferta nr: 4 Firma : PZF CEFARM – SZCZECIN S.A. Adres: ul. ZIEMOWITA 10 71-717 SZCZECIN Cena : 9.678,86 zł brutto , stabilność ceny 12 m-cy Firma w kryterium cena – uzyskała 94,38 pkt.; w kryterium stabilność ceny uzyskała 5 pkt.; uzyskując łączna punktację 99,38 pkt. Oferta nr : 8 Firma : PGF URTICA S.A. Adres : UL.KRZEMIENIECKA 120 54-613 WROCAW Cena : 9.815,80 zł brutto , stabilność ceny 12 m-cy Firma w kryterium cena – uzyskała 93,07 pkt.; w kryterium stabilność ceny uzyskała 5 pkt.; uzyskując łączna punktację 98,07 pkt. ; Pakiet nr 11 Oferta nr : 4 Firma : PZF CEFARM – SZCZECIN S.A. Adres: UL. ZIEMOWITA 10 71-717 SZCZECIN Cena : 38.507,76 zł brutto , stabilność ceny 12 m-cy Firma w kryterium cena – uzyskała 90,21; w kryterium stabilność ceny uzyskała 5 pkt.; uzyskując łączna punktację 95,21 pkt Oferta nr : 5 Firma : FARMACOL S.A. Adres : UL.RZEPAKOWA 2 40-541 KATOWICE . Cena : 41.574,85 zł brutto , stabilność ceny 12 m-cy Firma w kryterium cena – uzyskała 83,55 kryterium stabilność ceny uzyskała 5 pkt.; uzyskując łączna punktację 88,55 pkt Pakiet nr 12 Oferta nr : 4 Firma : PZF CEFARM – SZCZECIN S.A. Adres: UL. ZIEMOWITA 10 71-717 SZCZECIN Cena : 88.598,96 zł brutto , stabilność ceny 12 m-cy Firma w kryterium cena – uzyskała 94,64; w kryterium stabilność ceny uzyskała 5 pkt.; uzyskując łączna punktację 99,64 pkt Oferta nr : 7 Firma : PGF URTICA S.A. Adres : UL.KRZEMIENIECKA 120 54-613 WROCAW Cena :89.261,78 zł brutto , stabilność ceny 12 m-cy Firma w kryterium cena – uzyskała 93,94 pkt ; w kryterium stabilność ceny uzyskała 5 pkt.; uzyskując łączna punktację 98,94 pkt Pakiet nr 13 Oferta nr : 8 Firma : PGF URTICA S.A. Adres : UL.KRZEMIENIECKA 120 54-613 WROCAW Cena : 69.346,24 zł brutto , stabilność ceny 12 m-cy Firma w kryterium cena – uzyskała 90,27pkt ; w kryterium stabilność ceny uzyskała 5 pkt.; uzyskując łączna punktację 95,27 pkt Oferta nr : 5 Firma : FARMACOL S.A. Adres : UL.RZEPAKOWA 2 40-541 KATOWICE . Cena : 69.705,33 zł brutto , stabilność ceny 12 m-cy Firma w kryterium cena – uzyskała 89,80 kryterium stabilność ceny uzyskała 5 pkt.; uzyskując łączna punktację 94,80 pkt Pakiet nr 14 Oferta nr : 4 Firma : PZF CEFARM – SZCZECIN S.A. Adres: UL. ZIEMOWITA 10 71-717 SZCZECIN Cena : 38.415,16 zł brutto , stabilność ceny 12 m-cy Firma w kryterium cena – uzyskała 94,00pkt w kryterium stabilność ceny uzyskała 5 pkt.; uzyskując łączna punktację 99,00 pkt Pakiet nr 15 Oferta nr ; 4 Firma : PZF CEFARM – SZCZECIN S.A. Adres: UL. ZIEMOWITA 10 71-717 SZCZECIN Cena : 6.333,84 zł brutto , stabilność ceny 12 m-cy Firma w kryterium cena – uzyskała 93,91pkt,w kryterium stabilność ceny uzyskała 5 pkt.; uzyskując łączna punktację 98,91 pkt Pakiet nr 16 Oferta nr ; 4 Firma : PZF CEFARM – SZCZECIN S.A. Adres: UL. ZIEMOWITA 10 71-717 SZCZECIN Cena : 31.199,21 zł brutto , stabilność ceny 12 m-cy Firma w kryterium cena – uzyskała 93,73pkt,w kryterium stabilność ceny uzyskała 5 pkt.; uzyskując łączna punktację 98,73 pkt Oferta nr : 8 Firma : PGF URTICA S.A. Adres : UL.KRZEMIENIECKA 120 54-613 WROCAW Cena : 31.315,87 zł brutto , stabilność ceny 12 m-cy Firma w kryterium cena – uzyskała 93,38 pkt w kryterium stabilność ceny uzyskała 5 pkt.; uzyskując łączna punktację 98,38 pkt. Pakiet nr 17 Oferta nr : 8 Firma : PGF URTICA S.A. Adres : UL.KRZEMIENIECKA 120 54-613 WROCAW Cena : 9.147,00 zł brutto , stabilność ceny 12 m-cy Firma w kryterium cena – uzyskała 94,41 pkt w kryterium stabilność ceny uzyskała 5 pkt.; uzyskując łączna punktację 99,41 pkt Pakiet nr 18 Oferta nr ; 4 Firma : PZF CEFARM – SZCZECIN S.A. Adres: UL. ZIEMOWITA 10 71-717 SZCZECIN Cena : 33.070,59 zł brutto , stabilność ceny 12 m-cy Firma w kryterium cena – uzyskała 94,75pkt,w kryterium stabilność ceny uzyskała 5 pkt.; uzyskując łączna punktację 99,75 pkt Pakiet nr 21 Oferta nr ; 3 Firma : ASCLEPIOS S.A. Adres : Rymera 12 41- 800 Zabrze Cena : 15.372,45 zł brutto , stabilność ceny 12 m-cy Firma w kryterium cena – uzyskała 94,27pkt,w kryterium stabilność ceny uzyskała 5 pkt.; uzyskując łączna punktację 99,27 pkt Oferta nr : nr: 4 Firma : PZF CEFARM – SZCZECIN S.A. Adres: UL. ZIEMOWITA 10 71-717 SZCZECIN Cena : 15.476,65 zł brutto , stabilność ceny 12 m-cy Firma w kryterium cena – uzyskała 93,64 pkt w kryterium stabilność ceny uzyskała 5 pkt.; uzyskując łączna punktację 98,64 pkt Pakiet nr 22 Oferta nr : 8 Firma : PGF URTICA S.A. Adres : UL.KRZEMIENIECKA 120 54-613 WROCAW Cena : 11.033,02 zł brutto , stabilność ceny 12 m-cy Firma w kryterium cena – uzyskała 94,16pkt w kryterium stabilność ceny uzyskała 5 pkt.; uzyskując łączna punktację 99,16 pkt Pakiet nr 23 Oferta nr ; 4 Firma : PZF CEFARM – SZCZECIN S.A. Adres: UL. ZIEMOWITA 10 71-717 SZCZECIN Cena : 4.759,03 zł brutto , stabilność ceny 12 m-cy Firma w kryterium cena – uzyskała 92,04 pkt.; w kryterium stabilność ceny uzyskała 5 pkt.; uzyskując łączna punktację 97,04 pkt. Oferta nr ; 3 Firma : ASCLEPIOS S.A. Adres : Rymera 12 41- 800 Zabrze Cena : 5.391,76 zł brutto , stabilność ceny 12 m-cy Firma w kryterium cena – uzyskała 81,24pkt,w kryterium stabilność ceny uzyskała 3 pkt.; uzyskując łączna punktację 84,24 pkt Pakiet nr 25 Oferta nr : 8 Firma : PGF URTICA S.A. Adres : UL.KRZEMIENIECKA 120 54-613 WROCAW Cena : 3.293,21 zł brutto , stabilność ceny 12 m-cy Firma w kryterium cena – uzyskała 90,72 pkt w kryterium stabilność ceny uzyskała 5 pkt.; uzyskując łączna punktację 95,72 pkt Pakiet nr 26 Oferta nr : 8 Firma : PGF URTICA S.A. Adres : UL.KRZEMIENIECKA 120 54-613 WROCAW Cena : 64.601,21 zł brutto , stabilność ceny 12 m-cy Firma w kryterium cena – uzyskała 94,47 pkt w kryterium stabilność ceny uzyskała 5 pkt.; uzyskując łączna punktację 99,47 pkt Pakiet nr 26A Oferta nr ; 4 Firma : PZF CEFARM – SZCZECIN S.A. Adres: UL. ZIEMOWITA 10 71-717 SZCZECIN Cena : 51.596,21 zł brutto , stabilność ceny 12 m-cy Firma w kryterium cena – uzyskała 89,90pkt.; w kryterium stabilność ceny uzyskała 5 pkt.; uzyskując łączna punktację 94,80 pkt. Oferta nr : 2 Firma : GSK SERVICE Sp. z o.o. Grunwaldzka 189 Adres : Grunwaldzka 189 60-322 Poznań Cena : 60.968,41 zł brutto , stabilność ceny 12 m-cy Firma w kryterium cena – uzyskała 75,99 pkt.; w kryterium stabilność ceny uzyskała 5 pkt.; uzyskując łączna punktację 80,99 pkt. Pakiet nr 26B Oferta nr ; 3 Firma : ASCLEPIOS S.A. Adres : Rymera 12 41- 800 Zabrze Cena : 18.302,35 zł brutto , stabilność ceny 12 m-cy Firma w kryterium cena – uzyskała 85,45pkt,w kryterium stabilność ceny uzyskała 3 pkt.; uzyskując łączna punktację 90,45 pkt Oferta nr ; 4 Firma : PZF CEFARM – SZCZECIN S.A. Adres: UL. ZIEMOWITA 10 71-717 SZCZECIN Cena : 18.560,76 zł brutto , stabilność ceny 12 m-cy Firma w kryterium cena – uzyskała 84,26pkt.; w kryterium stabilność ceny uzyskała 5 pkt.; uzyskując łączna punktację 89,26 pkt. Oferta nr : 8 Firma : PGF URTICA S.A. Adres : UL.KRZEMIENIECKA 120 54-613 WROCAW Cena : 18.671,50 zł brutto , stabilność ceny 12 m-cy Firma w kryterium cena – uzyskała 83,76 pkt w kryterium stabilność ceny uzyskała 5 pkt.; uzyskując łączna punktację 88,76 pkt Pakiet nr 26C Oferta nr : 8 Firma : PGF URTICA S.A. Adres : UL.KRZEMIENIECKA 120 54-613 WROCAW Cena : 5.153,74 zł brutto , stabilność ceny 12 m-cy Firma w kryterium cena – uzyskała 92,47 pkt w kryterium stabilność ceny uzyskała 5 pkt.; uzyskując łączna punktację 97,47 pkt Oferta nr ; 4 Firma : PZF CEFARM – SZCZECIN S.A. Adres: UL. ZIEMOWITA 10 71-717 SZCZECIN Cena :6.422,38 zł brutto , stabilność ceny 12 m-cy Firma w kryterium cena – uzyskała 74,20pkt.; w kryterium stabilność ceny uzyskała 5 pkt.; uzyskując łączna punktację 79,20 pkt. Pakiet nr 27 Oferta nr : 8 Firma : PGF URTICA S.A. Adres : UL.KRZEMIENIECKA 120 54-613 WROCAW Cena : 21.770,26 zł brutto , stabilność ceny 12 m-cy Firma w kryterium cena – uzyskała 94,04 pkt w kryterium stabilność ceny uzyskała 5 pkt.; uzyskując łączna punktację 99,04 pkt Pakiet nr 28 Oferta nr : 8 Firma : PGF URTICA S.A. Adres : UL.KRZEMIENIECKA 120 54-613 WROCAW Cena : 16.393,43 zł brutto , stabilność ceny 12 m-cy Firma w kryterium cena – uzyskała 90,95 pkt w kryterium stabilność ceny uzyskała 5 pkt.; uzyskując łączna punktację 95,95 pkt Pakiet nr 29 Oferta nr : 6 Firma : BIALMED SP. Z O.O. Adres : ul. KONOPNICKIEJ 11a 12-230 BIAŁA PISKA Cena : 20.464,53 zł brutto , stabilność ceny 12 m-cy Firma w kryterium cena – uzyskała 90,70 pkt.; w kryterium stabilność ceny uzyskała 5 pkt.; uzyskując łączna punktację 95,70 pkt. Oferta nr : 7 Firma : MEDAN P.H.A.M. Adres: UL.MORSKA 8 85- 725 BYDGOSZCZ Cena : 22.701,41 zł brutto , stabilność ceny 12 m-cy Firma w kryterium cena – uzyskała 81,76 pkt.; w kryterium stabilność ceny uzyskała 5 pkt.; uzyskując łączna punktację 86,76 pkt. Pakiet nr 30 Oferta nr ; 4 Firma : PZF CEFARM – SZCZECIN S.A. Adres: UL. ZIEMOWITA 10 71-717 SZCZECIN Cena : 7.192,00 zł brutto , stabilność ceny 12 m-cy Firma w kryterium cena – uzyskała 91,85 pkt w kryterium stabilność ceny uzyskała 5 pkt.; uzyskując łączna punktację 96,85 pkt Jednocześnie działaj ą ca, w imieniu Zamawiaj ą cego, Komisja Przetargowa informuje , że : 1. Zgodnie z art. 87.1 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych „W toku badania i oceny ofert zmawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert…..” Działająca w imieniu Zamawiającego Komisja przetargowa zwróciła się do n/w firm o złożenie wyjaśnień dotyczących pakietu nr 26A oraz pakietu nr 6 . Wyjaśnienia dotyczyły prawidłowego wypełnienia załącznika nr 1do SIWZ a/ PGF URTICA Sp. z o.o. Ul. Krzemieniecka 120 ; 54-613 Wrocław b/ GSK Services Sp. z o. o. Ul. Grunwaldzka 189 ; 60-322 Poznań c/ Przedsiębiorstwo Zaopatrzenia Farmaceutycznego “CEFARM-SZCZECIN” S.p. Akcyjna Ul. Ziemowita 10 ; 71-717 Szczecin d/ P.H. Art.Medyczne MEDAN sp.j. ul.Morska 8 ; 85-725 Bydgoszcz W/w firmy w określonym terminie złożyły stosowne wyjaśnienia . 2. Na podstawie art. 26 ust1. pkt. 3 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych „Zamawiający wzywa wykonawców którzy w wyznaczonym terminie nie złożyli wymaganych przez zamawiającego oświadczeń lub dokumentów , o których mowa w art. 25 ust.1 , lub którzy nie złożyli pełnomocnictw, albo którzy złożyli wymagane przez zamawiającego oświadczenia i dokumenty , o których mowa w art. 25 ust.1 , zawierające błędy lub którzy złożyli wadliwe pełnomocnictwa , do ich złożenia w wyznaczonym terminie , chyba , że mimo ich złożenia oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania . Złożone na wezwanie zmawiającego oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzać spełnianie przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz spełnianie przez oferowane dostawy , usługi lub roboty budowlane wymagań określonych przez zamawiającego , nie później niż w dniu , w którym upłynął termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo termin składania ofert.” Zgodnie z w/w przepisem działająca w imieniu Zamawiającego Komisja przetargowa wezwała n/w wykonawców do uzupełnienia oferty o następujące dokumenty: a/ BIALMED Sp. z o.o. Ul. M . Konopnickiej 11a ; 12-230 Biała Piska - o uzupełniony wykaz wykonanych dostaw w okresie ostatnich 3 lat przed dniem wszczęcia postępowania . - oraz załączenia do uzupełnionego wykazu , dokumentów potwierdzających , że dostawy te zostały wykonane należycie . b/ FARMACOL S.A. UL. Rzepakowa 2 ; 40-541 Katowice - o uzupełniony wykaz wykonanych dostaw w okresie ostatnich 3 lat przed dniem wszczęcia postępowania . - oraz załączenia do uzupełnionego wykazu , dokumentów potwierdzających , że dostawy te zostały wykonane należycie . c/ GSK Services Sp. z o. o. Ul. Grunwaldzka 189 ; 60-322 Poznań - o oświadczenie o warunkach płatności i okresie niezmienności cen. W/w wykonawcy w określonym terminie dokonali uzupełnienia oferty o wymagane dokumenty i oświadczenie. 3. Na podstawie art. 88 ust. 2 pkt. 2 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych Zamawiający poprawił oczywiste omyłki rachunkowe , z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek a/W ofercie przetargowej nr 2 – wykonawca GSK Services Sp. z o. o. Ul. Grunwaldzka 189 ; 60-322 Poznań - 4. Na podstawie art.93 ust. 1 pkt.4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2007r. nr 223 , poz. 1655 z póż. zmianami) Zamawiający unieważnia postępowanie dotyczące części/pakietu nr 5;20 , cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę , którą zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 5. Z postępowania nie wykluczono żadnego Wykonawcy. 6. W postępowaniu nie odrzucono żadnej oferty. 7. Umowy w sprawie zamówienia publicznego zostaną podpisane zgodnie z art. 94 ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Zgodnie z Ustawą Zamówień Publicznych informacja została zamieszczona na stronie internetowej; Komisja przetargowa w składzie : Przewodnicząca komisji – mgr Barbara Guzek z-ca przewodniczącej - st. tech. farm. Zofia Grosiak sekretarz komisji - St. inspektor ds.. zam. publ. .Barbara Prybińska  

zamówienie na:

Dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku.

zamawiający: Zespół Opieki Zdrowotnej w Chełmnie
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy:
wartość: poniżej 133.000 EURO
termin składania ofert: 8 grudnia 2008  10:30
wynik postępowania: Dotyczy: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty Zgodnie z art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2007r. nr 223 , poz. 1655 z póż. zmianami ) działająca, w imieniu Zamawiającego, Komisja Przetargowa informuje o wyborze najkorzystniejszych ofert z ofert zgłoszonych do przetargu nieograniczonego pn : " Dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku”. nr spr. 34/2008 Jako najkorzystniejsze zostały wybrane oferty w poszczególnych częściach/ pakietach złożone przez Wykonawców : Pakiet nr 1 BRAK OFERT Pakiet nr 2 BRAK OFERT Pakiet nr 3 Oferta nr : 6 Firma : GCZM ZARYS SP. Z O.O. Adres : ul . POD BOREM 18 41-808 ZABRZE Cena : 8.768,66 zł brutto , stabilność ceny 12 m-cy Firma w kryterium cena – uzyskała 95 pkt.; w kryterium stabilność ceny uzyskała 5 pkt.; uzyskując łączna punktację 100,00 pkt. ; Pakiet nr 4 Oferta nr : 4 Firma : PYRAMED Sp. z o.o. Adres : ul .Kołodzieja 30 ; 61-070 Poznań Cena : 3.894,80 zł brutto , stabilność ceny 12 m-cy Firma w kryterium cena – uzyskała 75 pkt.; w kryterium stabilność ceny uzyskała 5 pkt.; w kryterium jakość i niezawodność w praktycznym stosowaniu - uzyskała 18 pkt. uzyskując łączna punktację 98,00pkt. ; Pakiet nr 4A Oferta nr : 7 Firma : BIALMED SP. Z O.O. Adres : ul. M.KONOPNICKIEJ 11a 12-230 BIAŁA PISKA Cena : 394,55 zł brutto , stabilność ceny 12 m-cy Firma w kryterium cena – uzyskała 75 pkt.; w kryterium stabilność ceny uzyskała 5 pkt.; w kryterium jakość i niezawodność w praktycznym stosowaniu - uzyskała 14 pkt. uzyskując łączna punktację 94,00 pkt. ; Pakiet nr 5 Oferta nr : 5 Firma : MEDICUS Sp.j. Adres : ul . Przemysłowa 66 ; 43-100 Tychy Cena : 2.503,80 zł brutto , stabilność ceny 12 m-cy Firma w kryterium cena – uzyskała 75 pkt.; w kryterium stabilność ceny uzyskała 5 pkt.; w kryterium jakość i niezawodność w praktycznym stosowaniu - uzyskała 7 pkt. uzyskując łączna punktację 97,00pkt. ; Pakiet nr 6 Oferta nr : 10 Firma : POLMIL SPRZĘT MEDYCZNY Adres : ul. K. J. Schulza 1 ; 86-315 Bydgoszcz Cena : 18.305,17 zł brutto , stabilność ceny 12 m-cy Firma w kryterium cena – uzyskała 95,00 pkt.; w kryterium stabilność ceny uzyskała 5 pkt.; uzyskując łączna punktację 100,00pkt. Pakiet nr 7 Oferta nr : 6 Firma : GCZM ZARYS SP. Z O.O. Adres : ul . POD BOREM 18 41-808 ZABRZE Cena : 3.659,40 zł brutto , stabilność ceny 12 m-cy Firma w kryterium cena – uzyskała 95 pkt.; w kryterium stabilność ceny uzyskała 5 pkt.; uzyskując łączna punktację 100,00pkt. ; Pakiet nr 8 Oferta nr : 6 Firma : GCZM ZARYS SP. Z O.O. Adres : ul . POD BOREM 18 41-808 ZABRZE Cena : 2.331,44 zł brutto , stabilność ceny 12 m-cy Firma w kryterium cena – uzyskała 95,00 pkt.; w kryterium stabilność ceny uzyskała 5 pkt.; uzyskując łączna punktację 100 ,00pkt. ; Pakiet nr 9 Oferta nr : 4 Firma : PYRAMED Sp. z o.o. Adres : ul .Kołodzieja 30 ; 61-070 Poznań Cena : 984,40 zł brutto , stabilność ceny 12 m-cy Firma w kryterium cena – uzyskała 95,00 pkt.; w kryterium stabilność ceny uzyskała 5 pkt.; uzyskując łączna punktację 100 ,00pkt. ; Pakiet nr 10 Oferta nr : 4 Firma : PYRAMED Sp. z o.o. Adres : ul . złodzieja 30 ; 61-070 Poznań Cena : 274,46 zł brutto , stabilność ceny 12 m-cy Firma w kryterium cena – uzyskała 95,00 pkt.; w kryterium stabilność ceny uzyskała 5 pkt.; uzyskując łączna punktację 100,00pkt. ; Pakiet nr 11 Oferta nr : 4 Firma : PYRAMED Sp. z o.o. Adres : ul . Kołodzieja 30 ; 61-070 Poznań Cena : 2.385,29,00 zł brutto , stabilność ceny 12 m-cy Firma w kryterium cena – uzyskała 75,00 pkt.; w kryterium stabilność ceny uzyskała 5 pkt.; w kryterium jakość i niezawodność w praktycznym stosowaniu - uzyskała 16 pkt. uzyskując łączna punktację 96,00 pkt. Pakiet nr 11A Oferta nr : 9 Firma : AKME S.J. Adres : ul. POSTĘPU 1 02-676 WARSZAWA Cena : 882,75 zł brutto , stabilność ceny 12 m-cy Firma w kryterium cena – uzyskała 75,00 pkt.; w kryterium stabilność ceny uzyskała 5 pkt.; w kryterium jakość i niezawodność w praktycznym stosowaniu - uzyskała 20 pkt. uzyskując łączna punktację 100,00 pkt. Pakiet nr 12 Oferta nr : 4 Firma : PYRAMED Sp. z o.o. Adres : ul . Kołodzieja 30 ; 61-070 Poznań Cena : 4.618,55 zł brutto , stabilność ceny 12 m-cy Firma w kryterium cena – uzyskała 75,00 pkt.; w kryterium stabilność ceny uzyskała 5 pkt.; w kryterium jakość i niezawodność w praktycznym stosowaniu - uzyskała 16 pkt. uzyskując łączna punktację 96,00 pkt. Pakiet nr 13 Oferta nr : 4 Firma : PYRAMED Sp. z o.o. Adres : ul . Kołodzieja 30 ; 61-070 Poznań Cena : 987,45,00 zł brutto , stabilność ceny 12 m-cy Firma w kryterium cena – uzyskała 75,00 pkt.; w kryterium stabilność ceny uzyskała 5 pkt.; w kryterium jakość i niezawodność w praktycznym stosowaniu - uzyskała 15 pkt. uzyskując łączna punktację 95,00 pkt. Pakiet nr 14 Oferta nr ; 3 Firma : SARSTENDT SP.Z O.O. Adres : ul. WARSZAWSKA 25 05- 082 STARE BABICE Cena : 36.591,98 zł brutto , stabilność ceny 12 m-cy Firma w kryterium cena – uzyskała 95,00 pkt.; w kryterium stabilność ceny uzyskała 5 pkt.; uzyskując łączna punktację 100,00 pkt. Pakiet nr 15 Oferta nr : 4 Firma : PYRAMED Sp. z o.o. Adres : ul . Kołodzieja 30 ; 61-070 Poznań Cena : 9.163,71 zł brutto , stabilność ceny 12 m-cy Firma w kryterium cena – uzyskała 75,00 pkt.; w kryterium stabilność ceny uzyskała 5 pkt.; w kryterium jakość i niezawodność w praktycznym stosowaniu - uzyskała 20 pkt. uzyskując łączna punktację 100,00 pkt. Pakiet nr 16 Oferta nr : 10 Firma : POLMIL SPRZĘT MEDYCZNY Adres : ul. K. J. Schulza 1 ; 86-315 Bydgoszcz Cena : 442,34 zł brutto , stabilność ceny 12 m-cy Firma w kryterium cena – uzyskała 95,00 pkt.; w kryterium stabilność ceny uzyskała 5 pkt.; w kryterium jakość i niezawodność w praktycznym stosowaniu - uzyskała 5 pkt. uzyskując łączna punktację 100 ,00pkt. ; Pakiet nr 17 Oferta nr : 10 Firma : POLMIL SPRZĘT MEDYCZNY Adres : ul. K. J. Schulza 1 ; 86-315 Bydgoszcz Cena : 4.605,28 zł brutto , stabilność ceny 12 m-cy Firma w kryterium cena – uzyskała 95,00 pkt.; w kryterium stabilność ceny uzyskała 5 pkt.; uzyskując łączna punktację 100,00 pkt. ; Pakiet nr 18 Oferta nr : 10 Firma : POLMIL SPRZĘT MEDYCZNY Adres : ul. K. J. Schulza 1 ; 86-315 Bydgoszcz Cena : 45.469,23 zł brutto , stabilność ceny 12 m-cy Firma w kryterium cena – uzyskała 72,03 pkt.; w kryterium stabilność ceny uzyskała 5 pkt.; w kryterium jakość i niezawodność w praktycznym stosowaniu - uzyskała 13 pkt. uzyskując łączna punktację 90,03pkt. ; Pakiet nr 18A Oferta nr : 7 Firma : BIALMED SP. Z O.O. Adres : ul. M.KONOPNICKIEJ 11a 12-230 BIAŁA PISKA Cena : 2.942,20 zł brutto , stabilność ceny 12 m-cy Firma w kryterium cena – uzyskała 75,00 pkt.; w kryterium stabilność ceny uzyskała 5 pkt.; w kryterium jakość i niezawodność w praktycznym stosowaniu - uzyskała 20 pkt. uzyskując łączna punktację 100 ,00pkt. ; Pakiet nr 19 Oferta nr : 9 Firma : AKME S.J. Adres : ul. POSTĘPU 1 02-676 WARSZAWA Cena : 963,00 zł brutto , stabilność ceny 12 m-cy Firma w kryterium cena – uzyskała 95,00 pkt.; w kryterium stabilność ceny uzyskała 5 pkt.; uzyskując łączna punktację 100,00 pkt. ; Pakiet nr 20 Oferta nr : 9 Firma : AKME S.J. Adres : ul. POSTĘPU 1 02-676 WARSZAWA Cena : 15.525,70 zł brutto , stabilność ceny 12 m-cy Firma w kryterium cena – uzyskała 95,00 pkt.; w kryterium stabilność ceny uzyskała 5 pkt.; uzyskując łączna punktację 100 ,00pkt. ; Pakiet nr 21 BRAK OFERT Pakiet nr 22 Oferta nr : 7 Firma : AKME S.J. Adres : ul. POSTĘPU 1 02-676 WARSZAWA Cena : 2.140,00 zł brutto , stabilność ceny 12 m-cy Firma w kryterium cena – uzyskała 75,00 pkt.; w kryterium stabilność ceny uzyskała 5 pkt.; w kryterium jakość i niezawodność w praktycznym stosowaniu - uzyskała 20 pkt. uzyskując łączna punktację 100 ,00pkt. ; Pakiet nr 24 Oferta nr : 7 Firma : AKME S.J. Adres : ul. POSTĘPU 1 02-676 WARSZAWA Cena : 3.509,60 zł brutto , stabilność ceny 12 m-cy Firma w kryterium cena – uzyskała 75,00 pkt.; w kryterium stabilność ceny uzyskała 5 pkt.; w kryterium jakość i niezawodność w praktycznym stosowaniu - uzyskała 20 pkt. uzyskując łączna punktację 100 ,00pkt. ; Pakiet nr 25 BRAK OFERT Pakiet nr 26 Oferta nr : 6 Firma : GCZM ZARYS SP.Z O.O. Adres : ul. POD BOREM 18 41-808 ZABRZE Cena : 5.446,30 zł brutto , stabilność ceny 12 m-cy Firma w kryterium cena – uzyskała 95,00 pkt.; w kryterium stabilność ceny uzyskała 5 pkt.; uzyskując łączna punktację 100,00 pkt. ; Pakiet nr 27 Oferta nr : 10 Firma : POLMIL SPRZĘT MEDYCZNY Adres : ul. K. J. Schulza 1 ; 86-315 Bydgoszcz Cena : 547,84 zł brutto , stabilność ceny 12 m-cy Firma w kryterium cena – uzyskała 95,00 pkt.; w kryterium stabilność ceny uzyskała 5 pkt.; uzyskując łączna punktację 100,00 pkt. ; Uzasadnienie wyboru : Na podstawie streszczenia oceny ofert , sprawdzenia kompletności ofert i poprawności złożonych dokumentów w wyznaczonym terminie oraz wg formuły „spełnia-nie spełnia” , Komisja Przetargowa wybrała oferty w poszczególnych częściach /pakietach , które uzyskały najwyższą ilość punktów w ocenie ofert - wg kryteriów określonych w SIWZ. Kryteriami oceny ofert była : 1/ w zakresie pakietów nr: 1,2,4,5,11,12,13,15,18,22,23,24,28 cena brutto - waga kryterium 75%, punktacja maksymalna 75 pkt ; stabilność ceny - waga kryterium 5%, punktacja maksymalna 5 pkt. ; jakość i niezawodność w praktycznym stosowaniu – waga kryterium 20% , punktacja maksymalna20 pkt. Łączna punktacja – 100 pkt. 2/ w zakresie pakietów nr: 3,6,7,8,9,10,14,16,17,19,20,21,25,26,27,29, cena brutto - waga kryterium 95%, punktacja maksymalna 95 pkt ; stabilność ceny - waga kryterium 5%, punktacja maksymalna 5 pkt. ; Łączna punktacja – 100 pkt. P ozostali W ykonawcy , którzy złożyły oferty wg kolejności przyznanych punktów: Pakiet nr 3 Oferta nr : 4 Firma : PYRAMED Sp. z o.o. Adres : ul . Kołodzieja 30 ; 61-070 Poznań Cena : 8.888,29 zł brutto , stabilność ceny 12 m-cy Firma w kryterium cena – uzyskała 93,72 pkt.; w kryterium stabilność ceny uzyskała 5 pkt.; uzyskując łączna punktację 98,72pkt. ; Oferta nr : 7 Firma : BIALMED SP. Z O.O. Adres : ul. M.KONOPNICKIEJ 11a 12-230 BIAŁA PISKA Cena : 9.509,10 zł brutto , stabilność ceny 12 m-cy Firma w kryterium cena – uzyskała 87,60 pkt.; w kryterium stabilność ceny uzyskała 5 pkt.; uzyskując łączna punktację 92,60 pkt. ; Pakiet nr 4 Oferta nr : 5 Firma : MEDICUS Sp.j. Adres : ul . Przemysłowa 66 ; 43-100 Tychy Cena : 4.365,60 zł brutto , stabilność ceny 12 m-cy Firma w kryterium cena – uzyskała 66,91 pkt.; w kryterium stabilność ceny uzyskała 5 pkt.; w kryterium jakość i niezawodność w praktycznym stosowaniu - uzyskała 15 pkt. uzyskując łączna punktację 86,91 pkt. ; Oferta nr : 10 Firma : POLMIL SPRZĘT MEDYCZNY Adres : ul. K. J. Schulza 1 ; 86-315 Bydgoszcz Cena : 4.622,40 zł brutto , stabilność ceny 12 m-cy Firma w kryterium cena – uzyskała 63,19 pkt.; w kryterium stabilność ceny uzyskała 5 pkt.; w kryterium jakość i niezawodność w praktycznym stosowaniu - uzyskała 18 pkt. uzyskując łączna punktację 86,19 pkt. ; Pakiet nr 5 Oferta nr : 7 Firma : BIALMED SP. Z O.O. Adres : ul. M.KONOPNICKIEJ 11a 12-230 BIAŁA PISKA Cena : 2.811,96 zł brutto , stabilność ceny 12 m-cy Firma w kryterium cena – uzyskała 66,78 pkt.; w kryterium stabilność ceny uzyskała 5 pkt.; w kryterium jakość i niezawodność w praktycznym stosowaniu - uzyskała 14 pkt. uzyskując łączna punktację 85,78 pkt. ; Oferta nr : 4 Firma : PYRAMED Sp. z o.o. Adres : ul . Kołodzieja 30 ; 61-070 Poznań Cena : 4.083,12 zł brutto , stabilność ceny 12 m-cy Firma w kryterium cena – uzyskała 45,99 pkt.; w kryterium stabilność ceny uzyskała 5 pkt.; w kryterium jakość i niezawodność w praktycznym stosowaniu - uzyskała 14pkt. uzyskując łączna punktację 64,99 pkt. Pakiet nr 8 Oferta nr : 4 Firma : PYRAMED Sp. z o.o. Adres : ul . Kołodzieja 30 ; 61-070 Poznań Cena : 2.392,63 zł brutto , stabilność ceny 12 m-cy Firma w kryterium cena – uzyskała 92,57 pkt.; w kryterium stabilność ceny uzyskała 5 pkt.; uzyskując łączna punktację 97,57 pkt. ; Pakiet nr 9 Oferta nr ; 7 Firma : BIALMED SP. Z O.O. Adres : ul. M.KONOPNICKIEJ 11a 12-230 BIAŁA PISKA Cena : 1.161,59 zł brutto , stabilność ceny 12 m-cy Firma w kryterium cena – uzyskała 80,51pkt.; w kryterium stabilność ceny uzyskała 5 pkt.; uzyskując łączna punktację 85,51pkt. Oferta nr: 6 Firma : GCZM ZARYS SP.Z O.O. Adres : ul. POD BOREM 18 41-808 ZABRZE Cena : 1.304,33 zł brutto , stabilność ceny 12 m-cy Firma w kryterium cena – uzyskała 71,70 pkt.; w kryterium stabilność ceny uzyskała 5 pkt.; uzyskując łączna punktację 76,70pkt. Oferta nr : 8 Firma : BOXMET MEDICAL SP.Z O.O. Adres : PISKORZÓW 51 58-250 PIESZYCE Cena : 1.319,10 zł brutto , stabilność ceny 12 m-cy Firma w kryterium cena – uzyskała 70,89 pkt.; w kryterium stabilność ceny uzyskała 5 pkt.; uzyskując łączna punktację 75,89 pkt. Oferta nr : 10 Firma : POLMIL SPRZĘT MEDYCZNY Adres : ul. K. J. Schulza 1 ; 86-315 Bydgoszcz Cena : 3.888,38 zł brutto , stabilność ceny 12 m-cy Firma w kryterium cena – uzyskała 24,05 pkt.; w kryterium stabilność ceny uzyskała 5 pkt.; uzyskując łączna punktację 29,05 pkt. Pakiet nr 11 Oferta nr : 7 Firma : AKME S.J. Adres : ul. POSTĘPU 1 02-676 WARSZAWA Cena : 9.364,64 zł brutto , stabilność ceny 12 m-cy Firma w kryterium cena – uzyskała 19,10 pkt.; w kryterium stabilność ceny uzyskała 5 pkt.; w kryterium jakość i niezawodność w praktycznym stosowaniu - uzyskała 17 pkt. uzyskując łączna punktację 41,00 pkt. ; Pakiet nr 13 Oferta nr : 7 Firma : AKME S.J. Adres : ul. POSTĘPU 1 02-676 WARSZAWA Cena : 4.226,50 zł brutto , stabilność ceny 12 m-cy Firma w kryterium cena – uzyskała 17,52 pkt.; w kryterium stabilność ceny uzyskała 5 pkt.; w kryterium jakość i niezawodność w praktycznym stosowaniu - uzyskała 20 pkt. uzyskując łączna punktację 42,52 pkt. ; Pakiet nr 16 Oferta nr : 4 Firma : PYRAMED Sp. z o.o. Adres : ul . Kołodzieja 30 ; 61-070 Poznań Cena : 444,04 zł brutto , stabilność ceny 12 m-cy Firma w kryterium cena – uzyskała 94,64 pkt.; w kryterium stabilność ceny uzyskała 5 pkt.; uzyskując łączna punktację 99,64 pkt. ; Oferta nr ; 7 Firma : BIALMED SP. Z O.O. Adres : ul. M.KONOPNICKIEJ 11a 12-230 BIAŁA PISKA Cena : 453,68 zł brutto , stabilność ceny 12 m-cy Firma w kryterium cena – uzyskała 92,63 pkt.; w kryterium stabilność ceny uzyskała 5 pkt.; uzyskując łączna punktację 97,63 pkt. Pakiet nr 18 Oferta nr : 7 Firma : BIALMED SP. Z O.O. Adres : ul. M.KONOPNICKIEJ 11a 12-230 BIAŁA PISKA Cena : 43.665,85 zł brutto , stabilność ceny 12 m-cy Firma w kryterium cena – uzyskała 75 pkt.; w kryterium stabilność ceny uzyskała 5 pkt.; w kryterium jakość i niezawodność w praktycznym stosowaniu - uzyskała 6 pkt. uzyskując łączna punktację 86,00 pkt. Pakiet nr 27 Oferta nr : 7 Firma : BIALMED SP. Z O.O. Adres : ul. M.KONOPNICKIEJ 11a 12-230 BIAŁA PISKA Cena : 552,12 zł brutto , stabilność ceny 12 m-cy Firma w kryterium cena – uzyskała 94,28 pkt.; w kryterium stabilność ceny uzyskała 5 pkt.; uzyskując łączna punktację 99,28 pkt. Oferta nr : 4 Firma : PYRAMED Sp. z o.o. Adres : ul . Kołodzieja 30 ; 61-070 Poznań Cena : 684,80 zł brutto , stabilność ceny 12 m-cy Firma w kryterium cena – uzyskała 76,00 pkt.; w kryterium stabilność ceny uzyskała 5 pkt.; . uzyskując łączna punktację 81,00 pkt Oferta nr : 6 Firma : GCZM ZARYS SP.Z O.O. Adres : ul. POD BOREM 18 41-808 ZABRZE Cena : 1.369,60 zł brutto , stabilność ceny 12 m-cy Firma w kryterium cena – uzyskała 38,00 pkt.; w kryterium stabilność ceny uzyskała 5 pkt.; uzyskując łączna punktację 43 pkt. Jednocześnie działaj ą ca, w imieniu Zamawiaj ą cego, Komisja Przetargowa informuje , że : 1. Na podstawie art. 88 ust. 2 pkt. 2 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych Zamawiający poprawił oczywiste omyłki rachunkowe , z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek a/ W ofercie przetargowej nr 6 – wykonawca GCZM ZARYS Sp. z o.o. Zabrze - na w/w towar , dokonał następujących omyłek rachunkowych : w pakiecie nr 15 - obliczona wartość ogółem podatku VAT nie odpowiada sumie podatku VAT za części zamówienia - jest ; 585,55 zł winno być : 577,55 zł b/ W ofercie przetargowej nr 4 – wykonawca PYRAMED Sp. z o.o. Poznań - na w/w towar , dokonał następujących omyłek rachunkowych : w pakiecie nr 11 – obliczona wartość ogółem podatku VAT nie odpowiada sumie podatku VAT za części zamówienia - jest ; 611,24 zł winno być : 156,04 zł w pakiecie nr 11 – omyłka rachunkowa w obliczonym podatku VAT za części zamówienia w poz. 1 - jest : 0,95zł winno być : 3,31 zł w poz. 2 - jest : 32,13zł winno być : 4,63 zł w poz. 3 - jest : 13,30 zł winno być : 10,58 zł w poz. 4 - jest : 7,74 zł winno być : 19,85 zł w poz. 5 - jest : 46,06zł winno być : 26,46 zł w poz. 6 - jest : 16,72 zł winno być : 13,23 zł w poz. 7 - jest : 119,68 zł winno być : 3,97 zł w poz. 8 - jest : 239,73zł winno być : 3,97 zł w poz. 9 - jest : 0, 00zł winno być : 2,65zł w poz. 10 - jest : 0,00zł winno być : 1,32 zł w poz. 11 - jest : 0,00zł winno być : 1,32 zł w poz. 12 - jest : 0,00zł winno być : 5,93 zł w poz. 13 - jest : 0,00 zł winno być : 5,93 zł w poz. 14 - jest : 0,00 zł winno być : 5,93 zł w poz. 15 - jest : 0,00zł winno być : 5,93 zł w poz. 16 - jest : 0,00 zł winno być : 0,49 zł w poz. 17 - jest : 0,00 zł winno być : 0,49 zł w poz. 18 - jest : 0,00zł winno być : 0,49 zł w poz. 19 - jest : 0,00 zł winno być : 0,49 zł w poz. 20 - jest : 0,00 zł winno być : 0,49 zł w poz. 23 - jest : 64,40 zł winno być : 15,33 zł w poz. 24 - jest : 64,40zł winno być : 15,33 zł w poz. 25 - jest : 0,00 zł winno być : 1,79 zł 2. na podstawie art. 93 ust.1 pkt.1 oraz ust . 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2007r. nr 223 , poz. 1655 z póż. zmianami) Zamawiający unieważnia postępowanie dotyczące części/pakietu nr 1;2;21;23;25;28; nie złożono żadnej oferty nie podlegającej odrzuceniu danej części/pakiecie . 3. na podstawie art.93 ust. 1 pkt.4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2007r. nr 223 , poz. 1655 z póż. zmianami) Zamawiający unieważnia postępowanie dotyczące części/pakietu nr 29 , cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę , którą zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 4. na podstawie art. 89ust. pkt2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2007r. nr 223 , poz. 1655 z póż. zmianami ) Zamawiający odrzuca n/w oferty: a/ Wykonawcy ZARYS GCZM Sp. z o.o. Zabrze , w pakiecie nr 4 , ponieważ treść oferty nie odpowiada treści SIZW -brak wymaganych próbek oferowanego asortymentu. b/ Wykonawcy BIALMED Sp. z o.o. Biała Piska , w pakiecie nr 4 , ponieważ treść oferty nie odpowiada treści SIZW -brak wymaganych próbek oferowanego asortymentu . c/ Wykonawcy PYRAMED Sp. z o.o. Poznań , w pakiecie nr 4A , ponieważ treść oferty nie odpowiada treści SIZW -brak wymaganych próbek oferowanego asortymentu. d/ Wykonawcy ZARYS GCZM Sp. z o.o. Zabrze , w pakiecie nr 5 , ponieważ treść oferty nie odpowiada treści SIZW -brak wymaganych próbek oferowanego asortymentu. e/ Wykonawcy POLMIL SPRZĘT MEDYCZNY Bydgoszcz , w pakiecie nr 5, ponieważ treść oferty nie odpowiada treści SIZW -brak wymaganych próbek oferowanego asortymentu. f/ Wykonawcy ZARYS GCZM Sp. z o.o. Zabrze , w pakiecie nr 15 , ponieważ treść oferty nie odpowiada treści SIZW -brak wymaganych próbek oferowanego asortymentu. g/ Wykonawcy AXMEDITEC Sp. z o.o. Białystok , w pakiecie nr 22 , ponieważ treść oferty nie odpowiada treści SIZW -brak wymaganych próbek oferowanego asortymentu. h/ Wykonawcy TRIDENT MED. .s.c. Warszawa , w pakiecie nr 22 , ponieważ treść oferty nie odpowiada treści SIZW -brak wymaganych próbek oferowanego asortymentu. i/ Wykonawcy ZARYS GCZM Sp. z o.o. Zabrze , w pakiecie nr 23 , ponieważ treść oferty nie odpowiada treści SIZW -brak wymaganych próbek oferowanego asortymentu. Uzasadnienie odrzucenia w/w ofert: W celu dokonania oceny jakości i niezawodności w praktycznym stosowaniu oferowanego asortymentu , Zamawiający wymagał złożenia wraz z ofertą próbek w ilościach określonych w treści SIWZ – rozdział VIII kryteria wyboru ofert , sposób oceny ofert . „W celu dokonania oceny kryterium jakości, Zamawiający wymaga przedłożenia próbek . Kryterium jakości i niezawodności praktycznego stosowania sprzętu med. jednorazowego użytku oceniane będzie przez działaj ą ca, w imieniu Zamawiaj ą cego, komisję ds. oceny jakości ( personel medyczny ZOZ- u ) . Do oceny jakości i niezawodności w praktycznym stosowaniu / w zakresie pakietów nr: 1,2,4,5,11,12,13,15,18,22,23,24,28 / należy dostarczyć do dnia i godziny składania ofert na adres: ZOZ Chełmno , Plac Rydygiera 1 , asortyment wyszczególniony w formularzach cenowych /pakietach wg. wymienionych zasad w SIWZ „ Ponieważ oferty w/w Wykonawców są niekompletne , co uniemożliwia Komisji ds oceny jakości przyznania wartości punktowej w kryterium jakość i niezawodność w praktycznym stosowaniu , postanawia się jak wyżej . 5. na podstawie art. 89ust. pkt2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2007r. nr 223 , poz. 1655 z póż. zmianami ) Zamawiający odrzuca n/w ofertę: a/ Wykonawcy POLMIL SPRZĘT MEDYCZNY Bydgoszcz , w pakiecie nr 28, ponieważ treść oferty nie odpowiada treści SIZW . Uzasadnienie odrzucenia oferty: Dostarczona przez w/w wykonawcę próbka asortymentu z poz.10 nie odpowiada opisowi przedmiotu zamówienia w załączniku nr 1do SIWZ. / próbka od Wykonawcy -strzykawka trzyczęściowa luer lock 5ml – natomiast Zamawiający wymagał strzykawki dwuczęściowej z gwintem 5ml / jednocześnie przedstawiona przez Wykonawcę deklaracja zgodności na w/w asortyment nie odpowiada przedstawionej przez w/w Wykonawcę próbce – deklaracja zgodności dotyczy strzykawki dwuczęściowej z łamanym tłokiem . Zgodnie z Ustawą Zamówień Publicznych informacja została zamieszczona na stronie internetowej; Komisja przetargowa w składzie : Przewodnicząca komisji – mgr Barbara Guzek z-ca przewodniczącej - mgr Marzanna Ossowska sekretarz komisji - St. inspektor ds.. zam. publ. . Barbara Prybińska Dotyczy: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym pn;” Dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku” . Nr spr.34/2008 Na podstawie art. 183 ust.5 pkt.1 i ust. 6 ustawy Prawo Zamówień Publicznych działająca, w imieniu Zamawiającego, Komisja Przetargowa informuje o powtórzeniu czynności badania złożonych ofert dotyczących Pakietu 22 i wyboru najkorzystniejszej z nich na podstawie art. 91 ust.1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Jako najkorzystniejsza została wybrana oferta w części/pakiecie nr 22 : Pakiet nr 22 Oferta nr : 1 Firma : AxMediTec Sp. z o.o. Adres : ul. Składowa 12 , 15-399 Białystok Cena : 1.182,37 zł brutto , stabilność ceny 12 m-cy Firma w kryterium cena – uzyskała 75,00 pkt.; w kryterium stabilność ceny uzyskała 5 pkt.; w kryterium jakość i niezawodność w praktycznym stosowaniu - uzyskała 18 pkt. uzyskując łączna punktację 98,00pkt. ; Pozostali Wykonawcy , którzy złożyły oferty w części/pakiecie nr 22 wg kolejności przyznanych punktów: Pakiet nr 22 Oferta nr : 7 Firma : AKME S.J. Adres : ul. POSTĘPU 1 02-676 WARSZAWA Cena : 2.140,00 zł brutto , stabilność ceny 12 m-cy Firma w kryterium cena – uzyskała 41,44 pkt.; w kryterium stabilność ceny uzyskała 5 pkt.; w kryterium jakość i niezawodność w praktycznym stosowaniu - uzyskała 20 pkt. uzyskując łączna punktację 66,44 pkt. ; Oferta nr : 2 Firma : TRIDENT MED. .s. c. Adres : ul. Nowy Świat 60/13 ; 00-357 Warszawa Cena : 2.461,00 zł brutto , stabilność ceny 12 m-cy Firma w kryterium cena – uzyskała 36,03pkt.; w kryterium stabilność ceny uzyskała 5 pkt.; w kryterium jakość i niezawodność w praktycznym stosowaniu - uzyskała 15 pkt. uzyskując łączna punktację 56,03 pkt. ; Jednocześnie Zamawiający informuje , że : 1. Na podstawie art. 181.ust. 1 i ust 2. Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (tj. Dz. U. z 2007r. nr 223 , poz. 1655 z póż. zmianami ) ( dalej :Ustawa PZP ) , ulega zawieszeniu bieg terminu związania z ofertą do czasu ostatecznego rozstrzygnięcia protestu . 2. Na podstawie art. 181.ust.3. Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (tj. Dz. U. z 2007r. nr 223 , poz. 1655 z póż. zmianami ) ( dalej :Ustawa PZP ) , kopię wniesionego protestu zamawiający niezwłocznie przekazał wykonawcom uczestniczącym w postępowaniu o udzielenie zamówienia, wzywając wykonawców do wzięcia udziału w postępowaniu toczącym się w wyniku wniesienia protestu. 3. Zamawiający informuje , iż na wezwanie zgodnie z art. 181 ust.3 i ust.4 Ustawy PZP żaden z Wykonawców nie zgłosił przystąpienia do postępowania toczącego się w wyniku wniesienia protestu . 4. Na podstawie art. 182 ust.2. Ustawy PZP , Protest jest ostatecznie rozstrzygnięty : 1/ jeżeli nie wniesiono odwołania - z upływem terminu do wniesienia odwołania 2/ w przypadku wniesienia odwołania – z dniem wydania postanowienia kończącego postępowanie odwoławcze albo wyroku Izby. 5. Na podstawie art. 182 ust.3. Ustawy PZP , Zamawiający może złożyć do Izby wniosek o uchylenie zakazu zawarcia umowy przed ostatecznym rozstrzygnięciem protestu . Izba może uchylić zakaz zawarcia umowy , jeżeli niezawarcie umowy mogłoby spowodować negatywne skutki dla interesu publicznego przewyższające korzyści związane z koniecznością ochrony wszystkich interesów , w odniesieniu do których zachodzi prawdopodobieństwo doznania uszczerbku w wyniku czynności podjętych przez zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia . Izba rozpoznaje wniosek na posiedzeniu niejawnym , w drodze postanowienia , nie później niż w terminie 5 dni od dnia jego złożenia .Przepis art. 186 ust.2 Ustawy PZPZ stosuje się odpowiednio. 6.. Na podstawie art. 182 ust. 4 Ustawy PZP , na postanowienie Izby ,o którym mowa art. 182 ust. 3 Ustawy PZP , nie przysługuje skarga . 7. Zgodnie z art. 183 ust. 4 Ustawy PZP – rozstrzygnięcie protestu wraz z uzasadnieniem oraz pouczeniem o sposobie i terminie wniesienia odwołania zamawiający przekazał podmiotowi , który wniósł protest . 8. Zgodnie z art. 184 ust.1 i ust.1a pkt.4 Ustawy PZP od rozstrzygnięcia protestu przysługuje odwołanie . 9..Na podstawie art. 184 ust.2 Ustawy PZP odwołanie wnosi się do Prezesa Urzędu w terminie 10 dni od doręczenia rozstrzygnięcia protestu lub upływu terminu rozstrzygnięcia protestu , jednocześnie przekazując kopię treści odwołania zamawiającemu .Złożenie odwołania w placówce pocztowej operatora publicznego jest równoznaczne z jego wniesieniem do Prezesa Urzędu. Zgodnie z Ustawą Zamówień Publicznych informacja została zamieszczona na stronie internetowej; Komisja przetargowa w składzie : Przewodnicząca komisji – mgr Barbara Guzek z-ca przewodniczącej - mgr Marzanna Ossowska sekretarz komisji - St. inspektor ds.. zam. publ. . Barbara Prybińska  

zamówienie na:

Dostawę materiałów opatrunkowych oraz rękawic chirurgicznych.

zamawiający: Zespół Opieki Zdrowotnej w Chełmnie
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy:
wartość: poniżej 133.000 EURO
termin składania ofert: 2 grudnia 2008  11:00
wynik postępowania: WSZYSCY UCZESTNICY BIORĄCY UDZIAŁ W POSTĘPOWANIU Dotyczy: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty Zgodnie z art. 92 Prawo Zamówień Publicznych informujemy o wyborze najkorzystniejszych ofert z ofert zgłoszonych do przetargu nieograniczonego pn : " Dostawa materiałów opatrunkowych i rękawic chirurgicznych ”. nr spr. 32/2008 Jako najkorzystniejsze zostały wybrane oferty w poszczególnych częściach/ pakietach złożone przez Wykonawców: Pakiet nr 1 Oferta nr : 4 Firma : PAUL HARTMANN POLSKA SP. Z O.O. Adres : UL.PARTYZANCKA 133/151 95-200 PABIANICE Cena : 4.529,21 zł brutto , stabilność ceny 12 m-cy Firma w kryterium cena – uzyskała 95,00 pkt.; w kryterium stabilność ceny uzyskała 5 pkt.; uzyskując łączna punktację 100,00 pkt. ; Pakiet nr 2 Oferta nr : 1 Firma : TZMO S.A. Adres : ul. ŻÓŁKIEWSKIEGO 20/26 87-100 TORUŃ Cena : 2.949,46 zł brutto , stabilność ceny 12 m-cy Firma w kryterium cena – uzyskała 95,00 pkt.; w kryterium stabilność ceny uzyskała 5 pkt.; uzyskując łączna punktację 100 ,00pkt. ; Pakiet nr 3 Oferta nr : 4 Firma : PAUL HARTMANN POLSKA SP. Z O.O. Adres : UL.PARTYZANCKA 133/151 95-200 PABIANICE Cena : 22.284,74 zł brutto , stabilność ceny 12 m-cy Firma w kryterium cena – uzyskała 95,00 pkt.; w kryterium stabilność ceny uzyskała 5 pkt.; uzyskując łączna punktację 100 ,00pkt. Pakiet nr 4 Oferta nr : 4 Firma : PAUL HARTMANN POLSKA SP. Z O.O. Adres : UL.PARTYZANCKA 133/151 95-200 PABIANICE Cena : 9.055,42 zł brutto , stabilność ceny 12 m-cy Firma w kryterium cena – uzyskała 95,00 pkt.; w kryterium stabilność ceny uzyskała 5 pkt.; uzyskując łączna punktację 100 ,00pkt. ; Pakiet nr 5 Oferta nr : 3 Firma : TZMO S.A. Adres : ul. ŻÓŁKIEWSKIEGO 20/26 87-100 TORUŃ Cena : 7.803,52 zł brutto , stabilność ceny 12 m-cy Firma w kryterium cena – uzyskała 95,00 pkt.; w kryterium stabilność ceny uzyskała 5 pkt.; uzyskując łączna punktację 100 ,00pkt. Pakiet nr 6 Oferta nr : 4 Firma : PAUL HARTMANN POLSKA SP. Z O.O. Adres : UL.PARTYZANCKA 133/151 95-200 PABIANICE Cena : 722,25 zł brutto , stabilność ceny 12 m-cy Firma w kryterium cena – uzyskała 95,00 pkt.; w kryterium stabilność ceny uzyskała 5 pkt.; uzyskując łączna punktację 100 ,00pkt. ; Pakiet nr 7 Oferta nr : 4 Firma : PAUL HARTMANN POLSKA SP. Z O.O. Adres : UL.PARTYZANCKA 133/151 95-200 PABIANICE Cena : 1.437,68 zł brutto , stabilność ceny 12 m-cy Firma w kryterium cena – uzyskała 95,00 pkt.; w kryterium stabilność ceny uzyskała 5 pkt.; uzyskując łączna punktację 100 ,00pkt. Pakiet nr 8 Oferta nr : 1 Firma : TZMO S.A. Adres : ul. ŻÓŁKIEWSKIEGO 20/26 87-100 TORUŃ Cena : 32.045,97 zł brutto , stabilność ceny 12 m-cy Firma w kryterium cena – uzyskała 95,00 pkt.; w kryterium stabilność ceny uzyskała 5 pkt.; uzyskując łączna punktację 100,00 pkt. Pakiet nr 9 Oferta nr: 2 Firma : PW SORIMEX Sp. z o. o Adres : ul. Równinna 25 ; 87-100 Toruń Cena : 34.254,98 zł brutto , stabilność ceny 12 m-cy Firma w kryterium cena – uzyskała 95,00 pkt.; w kryterium stabilność ceny uzyskała 5 pkt.; uzyskując łączna punktację 100,00 pkt. Pakiet nr 10 Oferta nr : 7 Firma : HAND PROD Sp. z o. o. Adres : UL S.LESZCZYŃSKIEGO 40A ; 02-496 WARSZAWA Cena : 10.785,60 zł brutto , stabilność ceny 12 m-cy Firma w kryterium cena – uzyskała 95,00 pkt.; w kryterium stabilność ceny uzyskała 5 pkt.; uzyskując łączna punktację 100 ,00pkt. ; Pakiet nr 11 BRAK OFERT 

zamówienie na:

Dostawa paliwa płynnego poprzez tankowanie pojazdów będących własnością Zamawiającego

zamawiający: Zespół Opieki Zdrowotnej w Chełmnie
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy:
wartość: poniżej 133.000 EURO
termin składania ofert: 1 grudnia 2008  11:00
wynik postępowania: WSZYSCY UCZESTNICY BIORĄCY UDZIAŁ W POSTĘPOWANIU Dotyczy: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty Zgodnie z art. 92 Prawo Zamówień Publicznych informujemy o wyborze najkorzystniejszych ofert z ofert zgłoszonych do przetargu nieograniczonego pn : „Dostawa paliwa – olej napędowy "nr. sprawy 33/ZP/2008 Jako najkorzystniejszą została wybrana oferta złożona przez Wykonawcę : Oferta nr : 1 Nazwa: P.U.H. – AUTO HANDEL Stacja patronacka LOTOS – Henryk Konopacki Adres : Wybudowanie 7 ; 86-200 Chełmno Cena : 74.323,98 brutto , okres rozliczeniowy – 1 miesiąc. Wykonawca w kryterium cena – uzyskał 95,00 pkt.; w kryterium okres rozliczeniowy - uzyskał 5,00 pkt. uzyskując łączna punktację 100,00 pkt. ; Uzasadnienie wyboru : Na podstawie streszczenia oceny oferty , sprawdzenia kompletności oferty i poprawności złożonych dokumentów w wyznaczonym terminie oraz wg formuły „spełnia-nie spełnia” , Zamawiający wybrał ofertę , która uzyskała najwyższą ilość punktów w ocenie ofert - wg kryteriów określonych w SIWZ. Kryteriami oceny ofert była : cena brutto - waga kryterium 95%, punktacja maksymalna 95 pkt. ; Okres rozliczeniowy – 5% , punktacja maksymalna 5 pkt. ; Łączna punktacja – 100 pkt.. Złożona oferta , była jedyną złożoną i nie podlegającą odrzuceniu ofertą . Zgodnie z art. 94 ust.1a Ustawy Prawo Zamówień Publicznych , Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie krótszym niż 7 dni , jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia została złożona tylko jedna oferta. Zgodnie z Ustawą Zamówień Publicznych informacja została zamieszczona na stronie internetowej; St. inspektor ds. zamówień publicznych – Barbara Prybińska 

zamówienie na:

Dostawa mięsa , wędlin i drobiu do ZOZ w Chełmnie

zamawiający: Zespół Opieki Zdrowotnej w Chełmnie
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy:
wartość: poniżej 133.000 EURO
termin składania ofert: 12 listopada 2008  11:00
wynik postępowania: WSZYSCY UCZESTNICY BIORĄCY UDZIAŁ W POSTĘPOWANIU Dotyczy: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty Zgodnie z art. 92 Prawo Zamówień Publicznych informujemy o wyborze najkorzystniejszych ofert z ofert zgłoszonych do przetargu nieograniczonego pn : „Dostawa mięsa , wędlin i drobiu " do ZOZ Chełmno . Jako najkorzystniejsze zostały wybrane oferty w poszczególnych częściach/ pakietach złożone przez Wykonawców : Pakiet nr 1 Oferta nr : 1 Firma : Polski Przemysł Mięsny i Drobiarski „MAT” S.A. Adres: ul. Nad Torem 2 ; Miejscowość : 86-200 Grudziądz Wartość łączna do zapłaty: 34.456,00 zł brutto Firma w kryterium cena – uzyskała 95,00 pkt.; w kryterium stabilność ceny - 3 uzyskując łączna punktację 98,00pkt. Pakiet nr 2 Oferta nr : 1 Firma : Polski Przemysł Mięsny i Drobiarski „MAT” S.A. Adres: ul. Nad Torem 2 ; Miejscowość : 86-200 Grudziądz Wartość łączna do zapłaty: 19.814,20 zł brutto Firma w kryterium cena – uzyskała 95,00 pkt.; w kryterium stabilność ceny - 3 uzyskując łączna punktację 98,00pkt. Pakiet nr 3 Oferta nr : 1 Firma : Polski Przemysł Mięsny i Drobiarski „MAT” S.A. Adres: ul. Nad Torem 2 ; Miejscowość : 86-200 Grudziądz Wartość łączna do zapłaty: 14.288,50 zł brutto Firma w kryterium cena – uzyskała 95,00 pkt.; w kryterium stabilność ceny - 3 uzyskując łączna punktację 98,00pkt. Uzasadnienie wyboru : Na podstawie streszczenia oceny ofert , sprawdzenia kompletności ofert i poprawności złożonych dokumentów w wyznaczonym terminie oraz wg formuły „spełnia-nie spełnia” , Zamawiający wybrał oferty w poszczególnych częściach /pakietach , które uzyskały najwyższą ilość punktów w ocenie ofert wg kryteriów określonych w SIWZ. Kryteriami oceny ofert była : cena brutto - waga kryterium 95%, punktacja maksymalna 95 pkt oraz stabilność ceny - waga kryterium 5%, punktacja maksymalna 5 pkt. Łączna punktacja – 100 pkt. Zamawiający informuje : 1. Na podstawie art. 24 ust.2 pkt. 3 Ustawy prawo zamówień publicznych Zamawiający wyklucza z postępowania o udzielenie wykonawcę - oferta nr 2 Gminna Spółdzielnia Samopomoc Chłopska ul. Dworcowa 8 , 86-120 Pruszcz k/Bydgoszczy . Zgodnie z w/w przepisem , z postępowania wyklucza się wykonawcę , który nie złożył oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu lub dokumentów potwierdzających spełnianie tych warunków lub złożył dokumenty zawierające błędy , z zastrzeżeniem art.26.ust.3. 2. Na podstawie art. 89 ust.1 pkt. 5 Ustawy prawo zamówień publicznych Zamawiający odrzuca ofertę nr 2 - Gminna Spółdzielnia Samopomoc Chłopska ul. Dworcowa 8 , 86-120 Pruszcz k/Bydgoszczy . Zgodnie z w/w przepisem została złożona oferta przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu . Zgodnie z art. 25 ust. 1 ustawy w postępowaniu o udzielenie zamówienia Zamawiający może żądać od Wykonawców wyłącznie oświadczeń lub dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania. Zakres dokumentów, jakich może żądać Zamawiający określa Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 maja 2006 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. z 2006 r. Nr 87, poz. 605 oraz Dz. U. z 2008r Nr 188, poz.1155). Na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 w/w rozporządzenia -wykaz wykonanych dostaw a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych dostaw w okresie ostatnich 3 lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamienia publicznego , a jeśli okres świadczenia jest krótszy - w tym okresie , odpowiadający swoim rodzajem i wartością dostawom stanowiącym przedmiot zamówienia , z podaniem ich wartości , przedmiotu , dat wykonania i odbiorców . Stosownie do art. 26, ust 3 ustawy Zamawiający wzywa Wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1, lub którzy złożyli dokumenty, o których mowa w art. 25 ust. 1, zawierające błędy, do ich uzupełnienia w wyznaczonym terminie, chyba że mimo ich uzupełnienia oferta wykonawcy podlega odrzuceniu lub konieczne byłoby unieważnienie postępowania; oświadczenia lub dokumenty powinny potwierdzać spełnianie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz spełnianie przez oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane wymagań określonych przez Zamawiającego, nie później niż w dniu wyznaczonym przez Zamawiającego jako termin uzupełnienia oświadczeń lub dokumentów. Zamawiający wezwał w/w wykonawcę zgodnie z art. 26 ust.3 do uzupełnienia dokumentu - wykaz dostaw w okresie ostatnich 3 lat - uzupełnienie dotyczyło określenia przedmiotu zamówienia .W/w wykonawca w wyznaczonym terminie nie złożył prawidłowego wykazu. Tym samym występują rozbieżności w przedstawionych referencjach . W związku z powyższym stanowisko Zamawiającego zawarte w niniejszym piśmie zostaje zamieszczone na stronie internetowej, na której udostępniana jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia . Starszy inspektor ds. zamówień publicznych - Barbara Prybińska  

zamówienie na:

Świadczenie usług w zakresie ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Chełmnie

zamawiający: Zespół Opieki Zdrowotnej w Chełmnie
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy:
wartość: poniżej 133.000 EURO
termin składania ofert: 30 października 2008  11:00
wynik postępowania: Dotyczy: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty Zgodnie z art. 92 Prawo Zamówień Publicznych informujemy o wyborze najkorzystniejszych ofert z ofert zgłoszonych do przetargu nieograniczonego pn : „Świadczenie usług w zakresie ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Chełmnie " Zamawiający uznał za najkorzystniejszą ofertę : Oferta nr : 1 Firma : Powszechny Zakład Ubezpieczeń Społecznych S.A. Oddział w Poznaniu Pion Klienta Korporacyjnego w Bydgoszczy Siedziba : ul. Wojska Polskiego 20C ; 85-810 Bydgoszcz Wartość łączna do zapłaty: 183.004,00 zł Firma w kryterium cena – uzyskała 90,00 pkt.; w kryterium oferowane warunki ubezpieczenia - uzyskała 10 pkt.; uzyskując łączna punktację 100 ,00pkt. ; Uzasadnienie wyboru : Na podstawie streszczenia oceny oferty , sprawdzenia kompletności oferty i poprawności złożonych dokumentów w wyznaczonym terminie oraz wg formuły „spełnia-nie spełnia” , Zamawiający uznał Państwa ofertę za ważną , która w całej swej rozciągłości spełnia wymagania stawiane przez Zamawiającego w SIWZ . Kryteriami oceny ofert była : oferowana cena - waga kryterium 90%, punktacja maksymalna 90 pkt oferowane warunki płatności – waga kryterium 10% , punktacja maksymalna 10 pkt. Łączna punktacja – 100 pkt. Złożona przez Państwa oferta w/w postępowaniu była jedyną ofertą W związku z powyższym stanowisko Zamawiającego zawarte w niniejszym piśmie zostaje zamieszczone na stronie internetowej, na której udostępniana jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia . 

zamówienie na:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa odczynników laboratoryjnych do ZOZ -u w Chełmnie.

zamawiający: Zespół Opieki Zdrowotnej w Chełmnie
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy:
wartość: poniżej 133.000 EURO
termin składania ofert: 9 października 2008  11:00
wynik postępowania: Jako najkorzystniejsza została wybrana oferta w pakietach/częściach złożone przez Wykonawców : Pakiet nr 1 Oferta nr ; 1 Firma : MEDITECH Sp. z o.o. Adres : ul. Bukowska 237 bud 7 ; 60-289 Poznań Cena : 12.968,40 zł brutto , stabilność ceny 10 m-cy Firma w kryterium cena – uzyskała 95,00 pkt.; w kryterium stabilność ceny uzyskała 5 pkt.; uzyskując łączna punktację 100,00pkt. Pakiet nr 1A Oferta nr ; 3 Firma : HORIBA ABX Sp. z o.o. Adres : ul. Wał Miedzeszyński 598 ; 03-994 Warszawa Cena : 2.619,60 zł brutto , stabilność ceny 10 m-cy Firma w kryterium cena – uzyskała 95,00 pkt.; w kryterium stabilność ceny uzyskała 5 pkt.; uzyskując łączna punktację 100,00pkt. Uzasadnienie wyboru : Na podstawie streszczenia oceny ofert , sprawdzenia kompletności ofert i poprawności złożonych dokumentów w wyznaczonym terminie oraz wg formuły „spełnia-nie spełnia” , Zamawiający wybrał oferty w poszczególnych częściach /pakietach , które uzyskały najwyższą ilość punktów w ocenie ofert - wg kryteriów określonych w SIWZ. Kryteriami oceny ofert była : cena brutto - waga kryterium 95%, punktacja maksymalna 95 pkt oraz stabilność ceny - waga kryterium 5%, punktacja maksymalna 5 pkt. Łączna punktacja – 100 pkt. 

zamówienie na:

DOSTOSOWANIE ISTNIEJĄCEJ DOKUMENTACJI PROJEKTOWO – KOSZTORYSOWEJ DOTYCZĄCEJ ETAPU 2 PRZEBUDOWY CIĄGU DROGOWEGO BRZOZOWO – UNISŁAW DO WARUNKÓW NIEZBĘDNYCH DO UZYSKANIA POZWOLENIA NA BUDOWĘ

zamawiający: Powiat Chełmiński
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy:
wartość: powyżej 14 000 euro
termin składania ofert: 26 września 2008  10:00
wynik postępowania: W związku z przeprowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego (nr sprawy: PZD/10/2008), którego przedmiotem są usługi polegające na dostosowaniu istniejącej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dotyczącej etapu 2 przebudowy ciągu drogowego Brzozowo-Unisław do warunków niezbędnych do uzyskania pozwolenia na budowę, w wyniku którego złożono ofertę w dniu 26.09.2008 r., Powiat Chełmiński informuje o wyborze oferty nr 1, złożonej przez Wykonawcę: Biuro Projektów Drogowych, Piotr Kania, 84-217 Kamień, ul. Władysława Reymonta 3. Uzasadnienie wyboru oferty: Oferta nr 1 jest jedyną ofertą złożoną w wymaganym terminie składania ofert, przez Wykonawcę spełniającego warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia i nie podlega odrzuceniu. Cena za wykonanie przedmiotu zamówienia, podana w ofercie, nie przekracza kwoty jaką Zamawiający może przeznaczyć na jego realizację. Pozostali Wykonawcy, którzy złożyli oferty w postępowaniu: brak pozostałych Wykonawców. Streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert: oferta nr 1 - liczba pkt w kryterium cena - 100; łaczna punktacja - 100 pkt. Umowę z Wykonawcą podpisano dnia 17.10.2008 r. 

zamówienie na:

PRZEBUDOWA CIĄGU DROGOWEGO BRZOZOWO - UNISŁAW, ETAP 1

zamawiający: Powiat Chełmiński
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy:
wartość: PONIŻEJ 5150000 EURO
termin składania ofert: 29 sierpnia 2008  12:00
wynik postępowania: W związku z przeprowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego (nr sprawy: PZD/9/2008), którego przedmiotem są roboty polegające na wykonaniu przebudowy ciągu drogowego Brzozowo – Unisław, etap 1 obejmujący przebudowę drogi powiatowej nr 1607C Dorposz Szlachecki – Unisław na odcinku od miejscowości Gołoty do miejscowości Unisław, w wyniku którego złożono oferty w dniu 29.08.2008 r., Powiat Chełmiński zawiadamia o wyborze oferty nr 1, złożonej przez Wykonawcę: Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Sp. z o.o., 86-100 Świecie, ul. Laskowicka 3. Uzasadnienie wyboru oferty: Wybrana oferta nr 1 jest ofertą zawierająca najniższą cenę za wykonanie przedmiotu zamówienia, złożoną w wymaganym terminie składania ofert przez Wykonawcę spełniającego warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia i nie podlega odrzuceniu. Cena za wykonanie przedmiotu zamówienia, podana w ofercie, nie przekracza kwoty jaką Zamawiający może przeznaczyć na jego realizację. Pozostali Wykonawcy, którzy złożyli oferty w postępowaniu: Oferta nr 2: Przedsiębiorstwo Robót Drogowych S.A. 87-100 Toruń, ul. Polna 113. Streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert: Oferta nr 1 - liczba pkt w kryterium cena brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia: 100; łączna punktacja: 100 pkt. Oferta nr 2 - liczba pkt w kryterium cena brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia: 97,45; łączna punktacja: 97,45 pkt. Umowę z Wykonawcą podpisano w dniu 11.09.2008 r. 

zamówienie na:

NA ZAKUP I DOSTAWĘ TABLIC REJESTRACYJNYCH POJAZDÓW

zamawiający: Starostwo Powiatowe w Chełmnie
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy:
wartość: poniżej 206.000 euro
termin składania ofert: 29 sierpnia 2008  11:00
wynik postępowania: za najkorzystniejszą ofertę uznano ofertę nr 3 (najniższa cena), złożoną przez DERPOL PPHU Waldemar Derdowski, ul. Grunwaldzka 12-16/22, 81-759 Sopot, cena oferty 456.585,30 PLN; 

zamówienie na:

Remont i adaptacja pomieszczeń pod zakup nowego sprzętu , Oddział Pediatryczny w Szpitalu w Chełmnie

zamawiający: Zespół Opieki Zdrowotnej
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy:
wartość: Wartości szacunkowa mniejsza niż kwoty określone w przepisach wy
termin składania ofert: 29 sierpnia 2008  11:00
wynik postępowania: Zgodnie z art. 92 Prawo Zamówień Publicznych informujemy o wyborze najkorzystniejszych ofert z ofert zgłoszonych do przetargu nieograniczonego pn : „Remont i adaptacja pomieszczeń pod zakup nowego sprzętu , Oddział Pediatryczny w Szpitalu w Chełmnie " Zamawiający uznał za najkorzystniejszą ofertę : Oferta nr : 1 Firma : Zakład Ogólnobudowlany TACZBUD Henryk Taczyński Siedziba : 86-318 Rogóźno Wartość łączna do zapłaty: 555.075,27 zł Firma w kryterium cena – uzyskała 100,00 pkt.; uzyskując łączna punktację 100 ,00pkt. ; Uzasadnienie wyboru : Na podstawie streszczenia oceny oferty , sprawdzenia kompletności oferty i poprawności złożonych dokumentów w wyznaczonym terminie oraz wg formuły „spełnia-nie spełnia” , Zamawiający uznał Państwa ofertę za ważną , która w całej swej rozciągłości spełnia wymagania stawiane przez Zamawiającego w SIWZ . Kryteriami oceny ofert była : cena brutto - waga kryterium 100%, punktacja maksymalna 100 pkt Łączna punktacja – 100 pkt. Złożona przez Państwa oferta w/w postępowaniu była jedyną ofertą. Umowa z w/w oferentem została zawarta w dniu 25.09.2008r. 

zamówienie na:

Dostawa środków dezynfekcyjnych do ZOZ -u w Chełmnie

zamawiający: Zespół Opieki Zdrowotnej w Chełmnie
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy:
wartość: poniżej 133.000 EURO
termin składania ofert: 27 sierpnia 2008  11:00
wynik postępowania: Jako najkorzystniejsze zostały wybrane oferty w poszczególnych częściach/ pakietach złożone przez Wykonawców : Pakiet nr 1 Oferta nr : 3 Firma : HENRY KRUSE Sp. z o.o. Adres : Bielany Wrocławskie , ul. Kolejowa 3 55-040 Kobierzyce Cena : 25.776,82 zł brutto , stabilność ceny 12 m-cy Firma w kryterium cena – uzyskała 95,00 pkt. ; w kryterium stabilność ceny uzyskała 5 pkt.; uzyskując łączna punktację 100,00 pkt. ; Pakiet nr 2 Oferta nr : 3 Firma : HENRY KRUSE Sp. z o.o. Adres : Bielany Wrocławskie , ul. Kolejowa 3 55-040 Kobierzyce Cena : 20.599,80 zł brutto , stabilność ceny 12 m-cy Firma w kryterium cena – uzyskała 95,00 pkt.; w kryterium stabilność ceny uzyskała 5 pkt.; uzyskując łączna punktację 100,00 pkt. ; Pakiet nr 2A Oferta nr : 1 Firma : Bialmed Sp. z o.o. Adres : ul. Konopnickiej 1/a ; 12-230 Biała Piska Cena : 8.306,28 zł brutto , stabilność ceny 12 m-cy Firma w kryterium cena – uzyskała 95,00 pkt.; w kryterium stabilność ceny uzyskała 5 pkt.; uzyskując łączna punktację 100,00 pkt. ; Pakiet nr 3 Oferta nr : 3 Firma : HENRY KRUSE Sp. z o.o. Adres : Bielany Wrocławskie , ul. Kolejowa 3 55-040 Kobierzyce Cena : 23.369,31 zł brutto , stabilność ceny 12 m-cy Firma w kryterium cena – uzyskała 95,00 pkt.; w kryterium stabilność ceny uzyskała 5 pkt.; uzyskując łączna punktację 100,00 pkt. ; Uzasadnienie wyboru : Na podstawie streszczenia oceny ofert , sprawdzenia kompletności ofert i poprawności złożonych dokumentów w wyznaczonym terminie oraz wg formuły „spełnia-nie spełnia” , Zamawiający wybrał oferty w poszczególnych częściach /pakietach , które uzyskały najwyższą ilość punktów w ocenie ofert - wg kryteriów określonych w SIWZ. Kryteriami oceny ofert była : cena brutto - waga kryterium 95%, punktacja maksymalna 95 pkt oraz stabilność ceny - waga kryterium 5%, punktacja maksymalna 5 pkt. Łączna punktacja – 100 pkt. 

zamówienie na:

Dostawę analizatora hematologicznego z wyposażeniem wraz z montażem i uruchomieniem , z płatnością ratalną

zamawiający: Zespół Opieki Zdrowotnej w Chełmnie
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy:
wartość: poniżej 133.000 EURO
termin składania ofert: 23 lipca 2008  11:00
wynik postępowania: Na podstawie streszczenia oceny , sprawdzając kompletność ofert oraz poprawność złożonych dokumentów wg formuły „spełnia - nie spełnia” Zamawiający wybrał ofertę nr 1 . Oferta w całej swej rozciągłości spełnia wymagania Zamawiającego obowiązujące i w w/w postępowaniu. Nazwa i adres wykonawcy: Firma ; HORIBA ABX Sp. z o.o. Adres: ul. Wał Miedzeszyński 598 Miejscowość : 03-994 Warszawa Umowa z w/w wykonawcą została zawarta w dniu 06.08.2008r 

zamówienie na:

Dostawa laparoskopu z wyposażeniem i diatermią elektrochirurgiczną wraz z montażem i uruchomieniem, z płatnością ratalną

zamawiający: Zespół Opieki Zdrowotnej Chełmno
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy:
wartość: podprogowe
termin składania ofert: 17 lipca 2008  13:00
wynik postępowania: Na podstawie streszczenia oceny oferty , sprawdzenia kompletności oferty i poprawności złożonych dokumentów w wyznaczonym terminie oraz wg formuły „spełnia-nie spełnia” , Zamawiający uznał Państwa ofertę za ważną , która w całej swej rozciągłości spełnia wymagania stawiane przez Zamawiającego w SIWZ . Kryteriami oceny ofert była : cena brutto - waga kryterium 100%, punktacja maksymalna 100 pkt Łączna punktacja – 100 pkt. Zamawiający uznał za najkorzystniejszą ofertę : Oferta nr : 1 Firma :MEDIM Sp. z o.o. Adres: ul. Piotrkowska 5 Miejscowość : 02- 375 Warszawa. Wartość łączna do zapłaty ( cena sprzętu i koszt finansowania) : 219.614,70 zł brutto Firma w kryterium cena – uzyskała 100,00 pkt.; uzyskując łączna punktację 100 ,00pkt. ; Umowa z w/w wykonawcą została zawarta w dniu 01 .08.2008r. na okres 2 lat. 

zamówienie na:

DOSTAWA RĘBAKA DO GAŁĘZI

zamawiający: Powiat Chełmiński
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy:
wartość: powyżej 14 000 euro
termin składania ofert: 26 czerwca 2008  12:00
wynik postępowania: W związku z przeprowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia (nr sprawy: PZD/5/2008), którego przedmiotem jest dostawa rębaka do gałęzi, w wyniku którego złożono ofertę w dniu 26.06.2008 r., Powiat Chełmiński zawiadamia o wyborze oferty nr 1, złożonej przez Wykonawcę: TEKNAMOTOR Sp. z o.o., 27-400 Ostrowiec Św., ul. Świętokrzyska 2A. Uzasadnienie wyboru oferty: Wybrana oferta nr 1 jest jedyną ofertą złożoną w wymaganym terminie składania ofert przez Wykonawcę spełniającego warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia i nie podlega odrzuceniu. Cena za wykonanie przedmiotu zamówienia, podana w ofercie, nie przekracza kwoty jaką Zamawiający może przeznaczyć na jego realizację. Pozostali Wykonawcy, którzy złożyli oferty w postępowaniu: brak pozostałych Wykonawców. Streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert: Oferta nr 1 - liczba pkt w kryterium cena: 85; liczba pkt w kryterium moc silnika: 5; liczba pkt w kryterium średnica ciętych gałęzi: 5; liczba pkt w kryterium okres gwarancji: 5; łączna punktacja: 100pkt. Umowę z Wykonawcą podpisano w dniu 09.07.2008 r. 

zamówienie na:

REMONT DROGI POWIATOWEJ NR 1627C UNISŁAW - ŻYGLĄD

zamawiający: POWIAT CHEŁMIŃSKI
tryb zamówienia: PRZETARG NIEOGRANICZONY
nr sprawy:
wartość: powyżej 14000 euro
termin składania ofert: 3 czerwca 2008  12:00
wynik postępowania: W związku z przeprowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia (nr sprawy: PZD/4/2008), którego przedmiotem są roboty polegające na wykonaniu remontu drogi powiatowej nr 1627C Unisław – Żygląd na odcinku Bągart – Bajerze o długości 2270 mb, w wyniku którego złożono ofertę w dniu 03.06.2008 r., Powiat Chełmiński zawiadamia o wyborze oferty nr 1, złożonej przez Wykonawcę: Przedsiębiorstwo Robót Drogowych S.A., 87-100 Toruń, ul. Polna 113. Uzasadnienie wyboru oferty: Wybrana oferta nr 1 jest jedyną ofertą złożoną w wymaganym terminie składania ofert przez Wykonawcę spełniającego warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia i nie podlega odrzuceniu. Cena za wykonanie przedmiotu zamówienia, podana w ofercie, nie przekracza kwoty jaką Zamawiający może przeznaczyć na jego realizację. Pozostali Wykonawcy, którzy złożyli oferty w postępowaniu: brak pozostałych Wykonawców. Streszczenie oceny i porównanie ofert: Oferta nr 1 - liczba pkt w kryterium cena: 100; Łączna punktacja: 100 pkt. Umowę z Wykonawcą podpisano w dniu 27.06.2008 r.  

zamówienie na:

INWESTYCJE DROGOWE NA TERENIE GMINY CHEŁMNO

zamawiający: POWIAT CHEŁMIŃSKI
tryb zamówienia: PRZETARG NIEOGRANICZONY
nr sprawy:
wartość: powyżej 14000 euro
termin składania ofert: 3 czerwca 2008  12:00
wynik postępowania: W związku z przeprowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego (nr sprawy: PZD/2/2008), którego przedmiotem są inwestycje drogowe na terenie gminy Chełmno, obejmujące wykonanie przebudowy drogi powiatowej nr 1605C Ostrów Świecki – Górne Wymiary na odcinku w miejscowości Ostrów Świecki o długości 270 mb oraz przebudowy drogi powiatowej nr 1622C Chełmno – Sztynwag na odcinku o długości 1196 mb, w wyniku którego złożono oferty w dniu 03.06.2008 r., Powiat Chełmiński zawiadamia o wyborze oferty nr 1, złożonej przez Wykonawcę: Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Sp. z o.o., 86-100 Świecie, ul. Laskowicka 3. Uzasadnienie wyboru oferty: Wybrana oferta nr 1 jest ofertą zawierająca najniższą cenę za wykonanie przedmiotu zamówienia, złożoną w wymaganym terminie składania ofert przez Wykonawcę spełniającego warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia i nie podlega odrzuceniu. Cena za wykonanie przedmiotu zamówienia, podana w ofercie, nie przekracza kwoty jaką Zamawiający może przeznaczyć na jego realizację. Pozostali Wykonawcy, którzy złożyli oferty w postępowaniu: Oferta nr 2: Przedsiębiorstwo Robót Drogowych S.A., 87-100 Toruń, ul. Polna 113; Oferta nr 3: Przedsiębiorstwo Robót Drogowych „DROBUD” Sp. z o.o., 87-200 Wąbrzeźno, ul. 1 Maja 61. Streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert: Oferta nr 1: liczba pkt w kryterium cena brutto za wykonanie zamówienia - 100pkt, łączna punktacja - 100 pkt; Oferta nr 2: liczba pkt w kryterium cena brutto za wykonanie zamówienia - 87,56 pkt, łączna punktacja - 87,56 pkt; Oferta nr 3: liczba pkt w kryterium cena brutto za wykonanie zamówienia - 75,42 pkt, łączna punktacja - 75,42 pkt. Umowę z Wykonawcą podpisano w dniu 19.06.2008 r. 

zamówienie na:

PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 1634C FOLGOWO - LIPIENEK

zamawiający: POWIAT CHEŁMIŃSKI
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy:
wartość: powyżej 14 000 euro
termin składania ofert: 30 maja 2008  12:00
wynik postępowania: W związku z przeprowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego (nr sprawy: PZD/3/2008), którego przedmiotem są roboty polegające na wykonaniu przebudowy drogi powiatowej nr 1634C Folgowo – Lipienek na odcinku Niemczyk – Firlus o długości 635 mb, w wyniku którego złożono oferty w dniu 30.05.2008 r., Powiat Chełmiński zawiadamia o wyborze oferty nr 1, złożonej przez Wykonawcę: Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Sp. z o.o., 86-100 Świecie, ul. Laskowicka 3. Uzasadnienie wyboru oferty:Wybrana oferta nr 1 jest ofertą zawierająca najniższą cenę za wykonanie przedmiotu zamówienia, złożoną w wymaganym terminie składania ofert przez Wykonawcę spełniającego warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia i nie podlega odrzuceniu. Cena za wykonanie przedmiotu zamówienia, podana w ofercie, nie przekracza kwoty jaką Zamawiający może przeznaczyć na jego realizację. Pozostali Wykonawcy, którzy złożyli oferty w postępowaniu: Oferta nr 2: Przedsiębiorstwo Robót Drogowych S.A., 87-100 Toruń, ul. Polna 113. Streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert: Oferta nr 1 - liczba pkt w kryterium cena brutto za wykonanie zamówienia - 100pkt., łączna punktacja - 100 pkt; Oferta nr 2: liczba pkt w kryterium cena brutto za wykonanie zamówienia - 92,48 pkt., łączna punktacja - 92,48 pkt. Umowę z Wykonawcą podpisano dnia 12 czerwca 2008 r. 

zamówienie na:

INWESTYCJE DROGOWE NA TERENIE GMINY LISEWO

zamawiający: POWIAT CHEŁMIŃSKI
tryb zamówienia: PRZETARG NIEOGRANICZONY
nr sprawy:
wartość: powyżej 14 000 euro
termin składania ofert: 27 maja 2008  12:00
wynik postępowania: W związku z przeprowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego (nr sprawy: PZD/1/2008), którego przedmiotem są inwestycje drogowe na terenie gminy Lisewo, obejmujące wykonanie: przebudowy drogi powiatowej nr 1613C Robakowo – Pniewite na odcinku Pniewite - Piątkowo o długości 780 mb, oraz przebudowy drogi powiatowej nr 1618C Lisewo – Lipienek na odcinku o długości 355 mb, w wyniku którego złożono oferty w dniu 27.05.2008 r., Powiat Chełmiński zawiadamia o wyborze oferty nr 1 złożonej przez Wykonawcę: Przedsiębiorstwo Robót Drogowych S.A. 87-100 Toruń, ul. Polna 113. Uzasadnienie wyboru oferty: Wybrana oferta nr 1 jest ofertą zawierającą najniższą cenę za wykonanie przedmiotu zamówienia, złożoną w wymaganym terminie składania ofert przez Wykonawcę spełniającego warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia i nie podlega odrzuceniu. Cena za wykonanie przedmiotu zamówienia, podana w ofercie, nie przekracza kwoty jaką Zamawiający może przeznaczyć na jego realizację. Pozostali Wykonawcy, którzy złożyli oferty w postępowaniu: Oferta nr 2: Przedsiębiorstwo Robót Drogowych „DROBUD” Sp. z o.o. 87-200 Wąbrzeźno, ul. 1 Maja 61; Oferta nr 3: Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Sp. z o.o. 86-100 Świecie, ul. Laskowicka 3. Streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert: Oferta nr 1: liczba pkt w kryterium: cena brutto za wykonanie zamówienia: 100,00 pkt; łączna punktacja: 100,00 pkt. Oferta nr 2: liczba pkt w kryterium: cena brutto za wykonanie zamówienia: 92,24 pkt; łączna punktacja: 92,24 pkt. Oferta nr 3: liczba pkt w kryterium: cena brutto za wykonanie zamówienia: 89,37 pkt; łączna punktacja: 89,37 pkt. Umowę z Wykonawcą podpisano dnia 12 czerwca 2008 r. 

zamówienie na:

Przebudowę kotłowni w Zespole Szkół CKP w Grubnie

zamawiający: Powiat Chełmiński
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy:
wartość: powyżej 14.000 Euro
termin składania ofert: 7 kwietnia 2008  12:00
wynik postępowania: Najkorzystniejsza oferta została złożona przez Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe, Wiesław Kasperkiewicz, ul. Wysoka 6, 87-300 Brodnica, cena oferty 526.477,52 zł brutto, oferta z najniższą ceną, ocena 100 pkt. Umowę podpisano dnia 23.04.2008 r. 

Przetargi o pozycjach 1 - 20 (z 25) starsze przetargi »