Przetargi rozstrzygnięte z 2006 roku


Przetargi o pozycjach 1 - 15 (z 15)zamówienie na:

Dostawa artykułów spożywczych do Domu Pomocy Społecznej w Mgoszczu w roku 2007

zamawiający: Dom Pomocy Społecznej w Mgoszczu
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy:
wartość: do 60.000 euro
termin składania ofert: 28 grudnia 2006
wynik postępowania: W związku z przeprowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie dostaw artykułów spożywczych do Domu Pomocy Społecznej w Mgoszczu w roku 2007, w wyniku którego złożono oferty w dniu 28.12.2006 r., Zamawiający : Dom Pomocy Społecznej w Mgoszczu, zawiadamia o wyborze oferty złożonej przez Wykonawcę: ABER Sp.z o.o. ul. Emilii Plater 53, 00-113 Warszawa odział w Bydgoszczy ul. Przemysłowa 8, 85-758 Bydgoszcz. Uzasadnienie wyboru oferty: wybrana oferta jest ofertą złożoną w wymaganym terminie składania ofert. Z postępowania o udzielenie zamówienia nie wykluczono żadnego wykonawcy. Zamawiający nie odrzucił żadnej oferty. Cena brutto wybranej oferty dla grupy artykułów według CPV 153 - 8.008,53zł; CPV 156 - 773,72zł; CPV 158 - 10.876,63zł, oraz Wykonawcę: Zakład Mięsny RITTER ul. Wybudowanie Wąbrzeskie 20, 86-230 Lisewo, Uzasadnienie wyboru oferty: wybrana oferta jest jedyną ofertą złożoną w wymaganym terminie składania ofert, dla grupy artykułów według CPV 151. Z postępowania o udzielenie zamówienia nie wykluczono żadnego wykonawcy. Zamawiający nie odrzucił żadnej oferty. Cena brutto wybranej oferty dla grupy artykułów według CPV 151 - 27.978,95zł.  

zamówienie na:

Dostawa oleju opałowego i oleju napędowego do Domu Pomocy Społecznej w Mgoszczu w roku 2007

zamawiający: Dom Pomocy Społecznej w Mgoszczu
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy:
wartość: do 60.000 euro
termin składania ofert: 28 grudnia 2006
wynik postępowania: W związku z przeprowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie dostaw oleju opałowego i oleju napędowego do Domu Pomocy Społecznej w Mgoszczu w roku 2007, w wyniku którego złożono ofertę w dniu 28.12.2006 r., Zamawiający : Dom Pomocy Społecznej w Mgoszczu, zawiadamia o wyborze oferty złożonej przez Wykonawcę: Firma Tank Sp.j. W. Kończalski M. Kończalski ul. Chrzanowskiego 11, 87-100 Toruń. Uzasadnienie wyboru oferty: wybrana oferta jest jedyną ofertą złożoną w wymaganym terminie składania ofert. Z postępowania o udzielenie zamówienia nie wykluczono żadnego wykonawcy. Zamawiający nie odrzucił żadnej oferty. Cena brutto wybranej oferty wynosi: 99.857,00zł.  

zamówienie na:

"WYKONANIE USŁUGI Z ZAKRESU ZIMOWEGO UTRZYMANIA DRÓG POWIATOWYCH NA TERENIE POWIATU CHEŁMIŃSKIEGO W SEZONACH ZIMOWYCH 2006/2007, 2007/2008, 2008/2009"

zamawiający: POWIATOWY ZARZĄD DRÓG
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy:
wartość: powyżej 60 tys. euro
termin składania ofert: 25 października 2006
wynik postępowania: W związku z przeprowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na:"wykonanie usługi z zakresu zimowego utrzymania dróg powiatowych na terenie Powiatu Chełmińskiego w sezonach zimowych 2006/2007, 2007/2008, 2008/2009”, w wyniku którego złożono oferty w dniu 25.10.2006 r., Zamawiający : Powiatowy Zarząd Dróg w Chełmnie, zawiadamia o wyborze ofert złożonych przez Wykonawców: Dla zadania I:Spółdzielnia Kółek Rolniczych, 86-200 Chełmno, ul. Jastrzębskiego 8. Dla zadania II: Usługi Transportowo – Sprzętowe, Grzegorz Pora, 86-260 Unisław, ul. Grudziądzka 28. Uzasadnienie wyboru ofert: wybrane oferty - dla zadania I oraz dla zadania II są ofertami zawierającymi najniższą cenę za wykonanie usługi stanowiącej przedmiot zamówienia. Z postępowania o udzielenie zamówienia nie wykluczono żadnego wykonawcy.Zamawiający nie odrzucił żadnej oferty. Umowy z wyżej wymienionymi Wykonawcami podpisano dnia 09.11.2006 r.  

zamówienie na:

DOSTAWA SOLI DROGOWEJ DO ZIMOWEGO UTRZYMANIA DRÓG POWIATOWYCH NA TERENIE POWIATU CHEŁMIŃSKIEGO W SEZONIE ZIMOWYM 2006/2007

zamawiający: Powiatowy Zarząd Dróg
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy:
wartość: poniżej 60 tys. euro
termin składania ofert: 25 października 2006
wynik postępowania: W związku z przeprowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na: dostawę soli drogowej do zimowego utrzymania dróg powiatowych na terenie Powiatu Chełmińskiego w sezonie zimowym 2006/2007, w wyniku którego złożono ofertę w dniu 25.10.2006 r., Zamawiający : Powiatowy Zarząd Dróg w Chełmnie, zawiadamia o wyborze oferty złożonej przez Wykonawcę:SALINEX Sp. z o.o. 88-100 Inowrocław, ul. Piotra Bartoszcze 25. Uzasadnienie wyboru oferty: wybrana oferta jest jedyną ofertą złożoną w wymaganym terminie składania ofert. Z postępowania o udzielenie zamówienia nie wykluczono żadnego wykonawcy. Zamawiający nie odrzucił żadnej oferty. Umowę z Wykonawcą podpisano dnia 6 listopada 2006 r.  

zamówienie na:

1. ładowacz T214/3 cyklop 2. przyczepa wywrotka-4 tonowa

zamawiający: Zespół Szkół CKP w Grubnie
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy:
wartość: poniżej 60 000 euro
termin składania ofert: 17 października 2006
wynik postępowania: Za najkorzystniejszą ofertę, ze względu na najniższą cenę została uznana propozycja Firmy Handlowej "AGRO-POL", 87-707 Zakrzewo. Cena Brutto oferty 48 104,60zł 

zamówienie na:

wykonanie zadania: "MODERNIZACJA DRÓG POWIATOWYCH - PRZEBUDOWA CIĄGU PODWIESK – PAPARZYN I ODCINKA DROGI MALANKOWO - CHRUSTY"

zamawiający: Powiatowy Zarząd Dróg działający w imieniu Powiatu Chełmińskiego
tryb zamówienia: przetarg ograniczony
nr sprawy:
wartość: powyżej 60 tys. euro
termin składania ofert: 12 października 2006
wynik postępowania: W związku z przeprowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest realizacja zadania pn.: "Modernizacja dróg powiatowych – przebudowa ciągu Podwiesk – Paparzyn i odcinka drogi Malankowo - Chrusty”, w wyniku którego złożono ofertę w dniu 12.10.2006 r., zamawiający : Powiatowy Zarząd Dróg działający w imieniu Powiatu Chełmińskiego, zawiadamia o wyborze oferty złożonej przez Wykonawcę: Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów, Spółka z o.o. 86-100 Świecie, ul. Laskowicka 3. Uzasadnienie wyboru oferty: Wybrana oferta jest jedyną ofertą złożoną w wymaganym terminie składania ofert. Powyższa oferta została złożona przez Wykonawcę spełniającego warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia i nie podlega odrzuceniu. Cena brutto za wykonanie całości zamówienia podana w ofercie nie przekracza kwoty jaką zamawiający może przeznaczyć na realizację zamówienia. Umowę z Wykonawcą podpisano w dniu 10.11.2006 r.  

zamówienie na:

na wykonanie: "PRZEBUDOWY DROGI POWIATOWEJ NR 1618C LISEWO - LIPIENEK "

zamawiający: Powiatowy Zarzad Dróg działający w imieniu Powiatu Chełmińskiego
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy:
wartość: do 60 tys. euro
termin składania ofert: 14 września 2006
wynik postępowania: W związku z przeprowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na: "wykonanie przebudowy drogi powiatowej nr 1618C Lisewo – Lipienek na odcinku w miejscowości Lipienek o długości 285 m”, w wyniku którego złożono ofertę w dniu 14.09.2006 r., Zamawiający : Powiatowy Zarząd Dróg działający w imieniu Powiatu Chełmińskiego, zawiadamia o wyborze oferty złożonej przez Wykonawcę: Przedsiębiorstwo Robót Drogowych S.A. 87-100 Toruń, ul. Polna 113. Uzasadnienie wyboru oferty:wybrana oferta jest jedyną ofertą złożoną w wymaganym terminie składania ofert. Z postępowania o udzielenie zamówienia nie wykluczono żadnego wykonawcy. Zamawiający nie odrzucił żadnej oferty. Cena brutto wybranej oferty wynosi: 98 730,26 zł. Umowę podpisano dnia 26.09.2006 r. 

zamówienie na:

na wykonanie: "REMONTU DROGI POWIATOWEJ NR 1604C BRZOZOWO – NAWRA - ETAP III"

zamawiający: Powiatowy Zarząd Dróg działający w imieniu Powiatu Chemińskiego
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy:
wartość: do 60 tys. euro
termin składania ofert: 14 września 2006
wynik postępowania: W związku z przeprowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie remontu drogi powiatowej nr 1604C Brzozowo – Nawra - etap III – odcinek w miejscowości Dorposz Szlachecki o długości 415 m, w wyniku którego złożono ofertę w dniu 14.09.2006 r., Zamawiający : Powiatowy Zarząd Dróg działający w imieniu Powiatu Chełmińskiego, zawiadamia o wyborze oferty złożonej przez Wykonawcę: Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowo Produkcyjne „BUD-DROG” T. Galica 86-211 Żygląd z/s 86-200 Chełmno, ul. Kwiatowa 15. Uzasadnienie wyboru oferty: wybrana oferta jest jedyną ofertą złożoną w wymaganym terminie składania ofert. Z postępowania o udzielenie zamówienia nie wykluczono żadnego wykonawcy. Zamawiający nie odrzucił żadnej oferty. Cena brutto wybranej oferty wynosi: 64 923,81 zł. Umowę podpisano dnia 25.09.2006 r. 

zamówienie na:

na zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych w celu likwidacji barier transportowych w Powiecie Chełmińskim

zamawiający: POWIAT CHEŁMIŃSKI
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy:
wartość: poniżej 60.000 Euro
termin składania ofert: 6 września 2006
wynik postępowania: W związku z przetargiem na zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych w celu likwidacji barier transportowych w Powiecie Chełmińskim, ogłoszonym dnia 18 sierpnia 2006 roku przez Starostwo Powiatowe w Chełmnie w formie przetargu nieograniczonego informujemy, że w wyznaczonym terminie wpłynęła jedna oferta: „Zimny” Autoryzowany Dealer VW, ul. Wojska Polskiego 102, 97-300 Piotrków Trybunalski, cena brutto oferty: 118.960,00 zł., pakiet ubezpieczeniowy: 4.639.00 zł. Oferta nie podlegała odrzuceniu i jako jedyna złożona uznana została za najkorzystniejszą. 

zamówienie na:

NA ZAKUP MEBLI DLA SPECJALNEGO OŚRODKA SZKOLNO-WYCHOWAWCZEGO W CHEŁMNIE

zamawiający: POWIAT CHEŁMIŃSKI
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy:
wartość: poniżej 60.000 EURO
termin składania ofert: 18 lipca 2006
wynik postępowania: Za najkorzystniejszą, ze względu na najniższą cenę, uznana została oferta ZHU „Omnibus”, ul. Wyszyńskiego 15, 86-105 Świecie, cena brutto oferty: 34.488,12 zł. 

zamówienie na:

na wykonanie: "PRZEBUDOWY DROGI POWIATOWEJ NR 1615C KRUSIN–BIELCZYNY"

zamawiający: POWIAT CHEŁMIŃSKI
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy:
wartość: powyżej 60.000 EURO
termin składania ofert: 12 lipca 2006
wynik postępowania: W związku z przeprowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie przebudowy drogi powiatowej nr 1615C Krusin – Bielczyny na odcinku Papowo Biskupie – Staw o długości 2700 m, w wyniku którego złożono ofertę w dniu 12.07.2006 r., zamawiający : Powiatowy Zarząd Dróg działający w imieniu Powiatu Chełmińskiego, zawiadamia o wyborze oferty złożonej przez Wykonawcę: Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowo Produkcyjne „BUD-DROG” T. Galica, 86-211 Żygląd z/s 86-200 Chełmno, ul. Kwiatowa 15. Uzasadnienie wyboru oferty: oferta jest jedyną ofertą złożoną w wymaganym terminie składania ofert. Z postępowania o udzielenie zamówienia nie wykluczono żadnego wykonawcy. Zamawiający nie odrzucił żadnej oferty. Umowę podpisano dnia 27.07.2006r. 

zamówienie na:

na wykonanie: "REMONTU DROGI POWIATOWEJ NR 1604C BRZOZOWO – NAWRA "

zamawiający: POWIAT CHEŁMIŃSKI
tryb zamówienia: PRZETARG NIEOGRANICZONY
nr sprawy:
wartość: powyżej 60.000 EURO
termin składania ofert: 30 czerwca 2006
wynik postępowania: Powiatowy Zarząd Dróg działający w imieniu Powiatu Chełmińskiego, zawiadamia o wyborze oferty złożonej przez Wykonawcę: Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowo Produkcyjne „BUD-DROG” T. Galica, 86-211 Żygląd z/s 86-200 Chełmno, ul. Kwiatowa 15. Uzasadnienie wyboru oferty: oferta została uznana za najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert. Z postępowania o udzielenie zamówienia nie wykluczono żadnego wykonawcy. Zamawiający nie odrzucił żadnej oferty. Umowę podpisano dnia 13.07.2006r. 

zamówienie na:

"INWESTYCJE DROGOWE NA TERENIE GMINY CHEŁMNO".

zamawiający: POWIAT CHEŁMIŃSKI
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy:
wartość: poniżej 60.000 EURO
termin składania ofert: 28 czerwca 2006
wynik postępowania: Powiatowy Zarząd Dróg działający w imieniu Powiatu Chełmińskiego, zawiadamia o wyborze oferty złożonej przez Wykonawcę: Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowo Produkcyjne „BUD-DROG” T. Galica, 86-211 Żygląd z/s 86-200 Chełmno, ul. Kwiatowa 15. Uzasadnienie wyboru oferty: oferta została uznana za najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert. Z postępowania o udzielenie zamówienia nie wykluczono żadnego wykonawcy. Zamawiający nie odrzucił żadnej oferty. Umowę podpisano dnia 13.07.2006r. 

zamówienie na:

wykonanie: "PRZEBUDOWY DROGI POWIATOWEJ NR 1613C ROBAKOWO - PNIEWITE "

zamawiający: POWIAT CHEŁMIŃSKI
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy:
wartość: do 60.000 EURO
termin składania ofert: 19 czerwca 2006
wynik postępowania: W związku z przeprowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na: "PRZEBUDOWY DROGI POWIATOWEJ NR 1613C ROBAKOWO - PNIEWITE" zamawiający : Powiatowy Zarząd Dróg działający w imieniu Powiatu Chełmińskiego, zawiadamia o wyborze oferty złożonej przez Wykonawcę: Przedsiębiorstwo Robót Drogowych S.A. 87-100 Toruń, ul. Polna 113 Uzasadnienie wyboru oferty: wybrana oferta jest jedyną ofertą złożoną w wymaganym terminie składania ofert Z postępowania o udzielenie zamówienia nie wykluczono żadnego wykonawcy. Zamawiający nie odrzucił żadnej oferty. Umowę podpisano dnia 30 czerwca 2006 r. 

zamówienie na:

na wykonanie: "PRZEBUDOWY DROGI POWIATOWEJ NR 1607C DORPOSZ SZLACHECKI - UNISŁAW "

zamawiający: POWIAT CHEŁMIŃSKI
tryb zamówienia: PRZETARG NIEOGRANICZONY
nr sprawy:
wartość: do 60.000 EURO
termin składania ofert: 7 czerwca 2006
wynik postępowania: W związku z przeprowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na: "wykonanie przebudowy drogi powiatowej nr 1607C Dorposz Szlachecki – Unisław (odcinek w miejscowości Unisław o długości 480 m”, w wyniku którego złożono ofertę w dniu 07.06.2006 r., zamawiający : Powiatowy Zarząd Dróg działający w imieniu Powiatu Chełmińskiego, zawiadamia o wyborze oferty złożonej przez Wykonawcę: Przedsiębiorstwo Robót Drogowych S.A. 87-100 Toruń, ul. Polna 113 Uzasadnienie wyboru oferty: wybrana oferta jest jedyną ofertą złożoną w wymaganym terminie składania ofert Z postępowania o udzielenie zamówienia nie wykluczono żadnego wykonawcy. Zamawiający nie odrzucił żadnej oferty. Umowa z ww wykonawcą została podpisana w dniu 16.06.2006r. 

Przetargi o pozycjach 1 - 15 (z 15)