Przetargi rozstrzygnięte z 2023 roku


Przetargi o pozycjach 1 - 20 (z 41) starsze przetargi »zamówienie na:

Przebudowa drogi powiatowej nr 1619C Lisewo – Dubielno – Chełmża, w zakresie budowy drogi dla rowerów w miejscowości Drzonowo

zamawiający: POWIAT CHEŁMIŃSKI
tryb zamówienia: TRYB PODSTAWOWY
nr sprawy: PZD.272.5.2023.KŻ
wartość: Poniżej 5 382 000 euro
termin składania ofert: 23 listopada 2023  10:00
wynik postępowania: Z uwagi na objętość danych wynik postępowania dostępny jest poniżej, jako odrębny plik do pobrania. 

zamówienie na:

Dostawa soli drogowej do zimowego utrzymania dróg powiatowych na terenie powiatu chełmińskiego w sezonie zimowym 2023/2024

zamawiający: POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W CHEŁMNIE
tryb zamówienia: TRYB PODSTAWOWY
nr sprawy: PZD.3221.2.2023.KŻ
wartość: Poniżej 215 000 euro
termin składania ofert: 3 listopada 2023  10:00
wynik postępowania: Z uwagi na objętość danych informację o wyborze oferty zamieszczono poniżej, jako odrębny plik do pobrania. Umowa z Wykonawcą została podpisana w dniu 17.11.2023 r.  

zamówienie na:

Usuwanie oraz przechowywanie pojazdów do 3,5 t usuniętych z terenu powiatu chełmińskiego na zasadach określonych w art. 130a ustawy Prawo o ruchu drogowym

zamawiający: Powiat Chełmiński
tryb zamówienia: zapytanie ofertowe
nr sprawy: KT.A.032.1.2.2023.DB
wartość: poniżej 130 000 zł.
termin składania ofert: 27 października 2023  10:00
wynik postępowania: Przedmiotowe zamówienie zostanie udzielone następującemu Wykonawcy: Auto Pomoc Paweł Szulc Klamry 84C, 86-200 Chełmno oraz Zakład Elektromechaniki Pojazdowej Pomoc Drogowa Wiesław Łatka, ul. Szeroka 7, 86-260 Unisław, działający jako Konsorcjum, reprezentowane przez Pawła Szulca i Wiesława Łatkę. 

zamówienie na:

Doposażenie w urządzenia robotyczne do rehabilitacji w ZOZ w Chełmnie.

zamawiający: Zespół Opieki Zdrowotnej w Chełmnie.
tryb zamówienia: tryb podstawowy - art. 275 pkt 1 ustawy Pzp
nr sprawy: 39/2023
wartość: PONIŻEJ 215.000 EURO
termin składania ofert: 26 października 2023  10:00
wynik postępowania: Wynik postępowania poniżej. 

zamówienie na:

Zakup oraz dostawa artykułów spożywczych oraz jaj do ZOZ w Chełmnie.

zamawiający: Zespół Opieki Zdrowotnej w Chełmnie.
tryb zamówienia: Wyłączone z obowiązku stosowania ustawy.
nr sprawy: 41/2023
wartość: Poniżej 130.000 zł
termin składania ofert: 24 października 2023  13:00
wynik postępowania: Wyniki postępowania poniżej. 

zamówienie na:

Wykonanie usług z zakresu zimowego utrzymania dróg powiatowych na terenie powiatu chełmińskiego w sezonie zimowym 2023/2024

zamawiający: POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W CHEŁMNIE
tryb zamówienia: TRYB PODSTAWOWY
nr sprawy: PZD.3221.1.2023.KŻ
wartość: Poniżej 215 000 euro
termin składania ofert: 18 października 2023  10:00
wynik postępowania: Ze względu na objętość danych wynik postępowania dostępny jest poniżej, jako oddzielny plik do pobrania. Umowy z Wykonawcami zostały podpisane w dniu 30.10.2023 r. 

zamówienie na:

Sukcesywna dostawa odczynników laboratoryjnych, dzierżawa analizatora hematologicznego, analizatora biochemicznego, analizatora do immunodiagnostyki.

zamawiający: Zespół Opieki Zdrowotnej w Chełmnie.
tryb zamówienia: tryb podstawowy - art. 275 pkt 1 ustawy Pzp
nr sprawy: 33/2023
wartość: PONIŻEJ 215.000 EURO
termin składania ofert: 28 września 2023  10:00
wynik postępowania: Wyniki postępowania poniżej. 

zamówienie na:

Dostawa sprzętu i oprogramowania podnoszącego poziom cyberbezpieczeństwa systemów teleinformatycznych w ramach podniesienia poziomu bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych.

zamawiający: Zespół Opieki Zdrowotnej w Chełmnie.
tryb zamówienia: tryb podstawowy - art. 275 pkt 1 ustawy Pzp
nr sprawy: 36/2023
wartość: PONIŻEJ 215.000 EURO
termin składania ofert: 25 września 2023  10:00
wynik postępowania: Wynik postępowania poniżej. 

zamówienie na:

Sukcesywna dostawa artykułów biurowych do ZOZ w Chełmnie.

zamawiający: Zespół Opieki Zdrowotnej w Chełmnie.
tryb zamówienia: wyłączone z obowiązku stosowania ustawy Pzp.
nr sprawy: 35/2023
wartość: Poniżej 130.000 zł
termin składania ofert: 15 września 2023  10:00
wynik postępowania: Wynik postępowania poniżej. 

zamówienie na:

Sukcesywna dostawa ziemniaków, warzyw świeżych i kiszonych, owoców, warzyw mrożonych i owoców mrożonych, wyrobów gotowych do ZOZ w Chełmnie.

zamawiający: Zespół Opieki Zdrowotnej w Chełmnie.
tryb zamówienia: tryb podstawowy - art. 275 pkt 1 ustawy Pzp
nr sprawy: 31/2023
wartość: PONIŻEJ 215.000 EURO
termin składania ofert: 8 września 2023  10:00
wynik postępowania: Wynik postępowania poniżej. 

zamówienie na:

REMONT DROGI POWIATOWEJ NR 1633C BARTLEWO - KORNATOWO, NA ODCINKU WEDŁUG KILOMETRAŻU DROGI OD KM 0+002,60 DO KM 2+622,78

zamawiający: POWIAT CHEŁMIŃSKI
tryb zamówienia: TRYB PODSTAWOWY
nr sprawy: PZD.272.4.2023.KŻ
wartość: Poniżej 5382000 euro
termin składania ofert: 5 września 2023  10:00
wynik postępowania: Z uwagi na objętość danych wynik postępowania dostępny jest poniżej, jako odrębny plik do pobrania. Umowa z Wykonawcą została podpisana w dniu 28.09.2023 r. 

zamówienie na:

Zakup oraz dostawa mikroskopów do laboratorium ZOZ w Chełmnie.

zamawiający: Zespół Opieki Zdrowotnej w Chełmnie.
tryb zamówienia: wyłączone z obowiązku stosowania ustawy Pzp.
nr sprawy: 29/2023
wartość: Poniżej 130.000 zł
termin składania ofert: 2 sierpnia 2023  13:00
wynik postępowania: Wynik postępowania poniżej. 

zamówienie na:

Sukcesywna dostawa środków dezynfekcyjnych dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Chełmnie.

zamawiający: Zespół Opieki Zdrowotnej w Chełmnie.
tryb zamówienia: tryb podstawowy - art. 275 pkt 1 ustawy Pzp
nr sprawy: 27/2023
wartość: PONIŻEJ 215.000 EURO
termin składania ofert: 13 lipca 2023  10:00
wynik postępowania: Wynik postępowania poniżej. 

zamówienie na:

Dostawa sprzętu jednorazowego użytku dla ZOZ Chełmno.

zamawiający: Zespół Opieki Zdrowotnej w Chełmnie.
tryb zamówienia: wyłączone z obowiązku stosowania ustawy Pzp.
nr sprawy: 28/2023
wartość: Poniżej 130.000 zł
termin składania ofert: 12 lipca 2023  14:00
wynik postępowania: Wynik postępowania poniżej. 

zamówienie na:

Zabezpieczenie obiektów i terenu Szpitala ZOZ Chełmno pod względem elektrycznym.

zamawiający: Zespół Opieki Zdrowotnej w Chełmnie.
tryb zamówienia: Wyłączone z obowiązku stosowania ustawy.
nr sprawy: 23/2023
wartość: Poniżej 130.000 zł
termin składania ofert: 20 czerwca 2023  14:00
wynik postępowania: Wynik postępowania poniżej. 

zamówienie na:

Wykonanie remontu dwóch budynków gospodarczo-magazynowych oraz wykonanie rozbiórki części nadziemnej ziemianki wraz z pracami towarzyszącymi w ZOZ w Chełmnie.

zamawiający: Zespół Opieki Zdrowotnej w Chełmnie.
tryb zamówienia: tryb podstawowy - art. 275 pkt 1 ustawy Pzp
nr sprawy: 21/2023
wartość: poniżej 5 382 000 euro
termin składania ofert: 14 czerwca 2023  10:00
wynik postępowania: Wynik postępowania poniżej. 

zamówienie na:

Sukcesywna dostawa płyt do ZOZ w Chełmnie.

zamawiający: Zespół Opieki Zdrowotnej w Chełmnie.
tryb zamówienia: Wyłączone z obowiązku stosowania ustawy.
nr sprawy: 22/2023
wartość: Poniżej 130.000 zł
termin składania ofert: 1 czerwca 2023  12:00
wynik postępowania: Wynik postępowania poniżej. 

zamówienie na:

Świadczenie usług zabezpieczenia logistycznego dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Chełmnie.

zamawiający: Zespół Opieki Zdrowotnej w Chełmnie.
tryb zamówienia: Wyłączone z obowiązku stosowania ustawy.
nr sprawy: 20/2023
wartość: Poniżej 130.000 zł
termin składania ofert: 25 maja 2023  10:00
wynik postępowania: Wynik postępowania poniżej. 

zamówienie na:

Przebudowa drogi Brzozowo - Stolno

zamawiający: POWIAT CHEŁMIŃSKI
tryb zamówienia: TRYB PODSTAWOWY
nr sprawy: PZD.272.3.2023.KŻ
wartość: Poniżej 5 382 000 euro
termin składania ofert: 11 maja 2023  10:00
wynik postępowania: Z uwagi na objętość danych wynik postępowania dostępny jest poniżej, jako odrębny plik do pobrania. Umowa z wybranym Wykonawcą została podpisana w dniu 02.06.2023 r. 

zamówienie na:

Zakup sprzętu medycznego dla ZOZ w Chełmnie.

zamawiający: Zespół Opieki Zdrowotnej w Chełmnie.
tryb zamówienia: tryb podstawowy - art. 275 pkt 1 ustawy Pzp
nr sprawy: 17/2023
wartość: PONIŻEJ 215.000 EURO
termin składania ofert: 9 maja 2023  10:00
wynik postępowania: Wynik postępowania poniżej. 

Przetargi o pozycjach 1 - 20 (z 41) starsze przetargi »