Przetargi rozstrzygnięte z 2021 roku


Przetargi o pozycjach 1 - 20 (z 25) starsze przetargi »zamówienie na:

Wykonanie i dostawa tablic rejestracyjnych wraz z oprogramowaniem służącym do składania zamówień drogą elektroniczną na potrzeby Starostwa Powiatowego w Chełmnie oraz odbiór i złomowanie tablic rejestracyjnych wycofanych z użytku.

zamawiający: Powiat Chełmiński
tryb zamówienia: zapytanie ofertowe
nr sprawy: KT
wartość: poniżej 130 000 zł.
termin składania ofert: 22 września 2021  14:00
wynik postępowania: W wyniku analizy ofert przedmiotowe zamówienie zostanie udzielone następującemu Wykonawcy: DERPOL Sp. z o.o. ul. Grunwaldzka 12-16/22, 81-759 Sopot – za cenę netto 96.626,10 zł, cenę brutto 118.850,10 zł. 

zamówienie na:

Opracowanie projektów budowlanych dla następujących inwestycji: „Budowa kompleksu sportowego przy Zespole Szkół CKZ w Grubnie” oraz „Remont budynku sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Chełmnie”.

zamawiający: Powiat Chełmiński
tryb zamówienia: zapytanie ofertowe
nr sprawy: ZZP.2510.1.2021.JG
wartość: poniżej 130 000 zł.
termin składania ofert: 21 września 2021  11:55
wynik postępowania: Najkorzystniejszą ofertę na oba opracowania projektowe złożyła firma Projektowo - Budowlana Łukasz Szuster, Klamry 28B, 86 - 200 Chełmno 

zamówienie na:

Wykonanie remontu cząstkowego nawierzchni bitumicznych dróg powiatowych mieszanką mineralno - asfaltową na gorąco

zamawiający: Powiatowy Zarząd Dróg w Chełmnie
tryb zamówienia: Zapytanie ofertowe
nr sprawy: PZD.DT.3210.10.2021.KŻ
wartość: Poniżej 130 000 zł
termin składania ofert: 13 września 2021  15:00
wynik postępowania: Z uwagi na objętość danych wynik postępowania dostępny jest poniżej, jako odrębny plik do pobrania. 

zamówienie na:

Bezgotówkowy zakup oleju napędowego, dostawy olejów silnikowych, płynów oraz akcesoriów samochodowych dla ZOZ w Chełmnie

zamawiający: Zespół Opieki Zdrowotnej w Chełmnie
tryb zamówienia: Zapytanie Ofertowe
nr sprawy: 18/2021
wartość: Poniżej 130.000 zł
termin składania ofert: 12 sierpnia 2021  12:00
wynik postępowania: Wynik postępowania poniżej 

zamówienie na:

Dostawa ziemniaków, warzyw świeżych i kiszonych, owoców, warzyw mrożonych i owoców mrożonych, wyrobów gotowych do ZOZ w Chełmnie

zamawiający: Zespół Opieki Zdrowotnej w Chełmnie
tryb zamówienia: Zapytanie Ofertowe
nr sprawy: 17/2021
wartość: Poniżej 130.000 zł
termin składania ofert: 10 sierpnia 2021  12:00
wynik postępowania: Wynik postępowania. 

zamówienie na:

Wymiana systemu sygnalizacji pożaru w Domu Pomocy Społecznej w Mgoszczu

zamawiający: Dom Pomocy Społecznej
tryb zamówienia: TRYB PODSTAWOWY
nr sprawy: DAG33.1.3.2021
wartość: PONIŻEJ 214.000 EURO
termin składania ofert: 16 lipca 2021  08:00
wynik postępowania: Wynik postępowania dostępny w pliku PDF 

zamówienie na:

Zakup ambulansu wraz z wyposażeniem dla ZOZ w Chełmnie

zamawiający: Zespół Opieki Zdrowotnej w Chełmnie.
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: 15/2021
wartość: PONIŻEJ 214.000 EURO
termin składania ofert: 15 lipca 2021  10:00
wynik postępowania: Wynik postępowania poniżej. 

zamówienie na:

ZADANIA WSPÓLNE NA DROGACH POWIATOWYCH NA TERENIE POWIATU CHEŁMIŃSKIEGO

zamawiający: POWIAT CHEŁMIŃSKI
tryb zamówienia: TRYB PODSTAWOWY
nr sprawy: PZD.272.3.2021.KŻ
wartość: Poniżej 5350000 euro
termin składania ofert: 9 lipca 2021  10:00
wynik postępowania: Z uwagi na objętość danych wynik postępowania dostępny jest poniżej, jako odrębny plik do pobrania. 

zamówienie na:

Sukcesywna dostawa środków dezynfekcyjnych dla ZOZ w Chełmnie

zamawiający: Zespół Opieki Zdrowotnej w Chełmnie
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: 2021/BZP 00077144/01
wartość: PONIŻEJ 214.000 EURO
termin składania ofert: 24 czerwca 2021  10:00
wynik postępowania: Treść poniżej. 

zamówienie na:

Zakup i dostawa ubrań roboczych w ramach projektu pn. „Nowoczesne kształcenie zawodowe w powiecie chełmińskim – II”

zamawiający: Powiat Chełmiński
tryb zamówienia: zapytanie ofertowe
nr sprawy: RPKP.10.02.03-04-0019/19
wartość: poniżej 50 000 zł.
termin składania ofert: 22 czerwca 2021  11:00
wynik postępowania: Najkorzystniejsze oferty złożyli następujący oferenci: firma P.P.H. MARKANT Sławomir Szatkowski w części nr 2 i 4, firma TENDER PLUS w części nr 5. 

zamówienie na:

Udzielenie kredytu na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa siedziby Starostwa Powiatowego wraz z wyposażeniem”

zamawiający: Powiat Chełmiński
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: FN.272.1.2021.JS
wartość: powyżej 214 tys. EURO
termin składania ofert: 11 czerwca 2021  12:00
wynik postępowania: Za najkorzystniejszą uznano ofertę nr 4, złożoną przez Bank Spółdzielczy w Brodnicy, z siedzibą ul. Kamionka 27, 87-300 Brodnica 

zamówienie na:

Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej, dotyczącej rozbudowy drogi powiatowej nr 1627C Unisław - Żygląd

zamawiający: POWIAT CHEŁMIŃSKI
tryb zamówienia: TRYB PODSTAWOWY
nr sprawy: PZD.272.2.2021.KŻ
wartość: Poniżej 139 000 euro
termin składania ofert: 27 maja 2021  11:00
wynik postępowania: Z uwagi na objętość danych wynik postępowania, dostępny jest poniżej, jako oddzielny plik do pobrania. 

zamówienie na:

Sukcesywna dostawa sprzętu jednorazowego użytku oraz termometrów bezdotykowych dla ZOZ w Chełmnie.

zamawiający: Zespół Opieki Zdrowotnej w Chełmnie
tryb zamówienia: Zapytanie Ofertowe
nr sprawy: 10/2021
wartość: Poniżej 130.000 zł
termin składania ofert: 26 maja 2021  10:00
wynik postępowania: Wynik postępowania poniżej. 

zamówienie na:

Świadczenie usług zabezpieczenia logistycznego dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Chełmnie.

zamawiający: Zespół Opieki Zdrowotnej w Chełmnie.
tryb zamówienia: Zapytanie ofertowe
nr sprawy: 9/2021
wartość: Poniżej 130 000 złotych netto
termin składania ofert: 17 maja 2021  10:00
wynik postępowania: Wynik postępowania poniżej. 

zamówienie na:

Remont drogi powiatowej nr 1631C Wabcz - Linowiec, na odcinku według kilometrażu drogi od km 0+011,13 do km 4+383,26

zamawiający: POWIAT CHEŁMIŃSKI
tryb zamówienia: TRYB PODSTAWOWY
nr sprawy: PZD.272.1.2021.KŻ
wartość: Poniżej 5350000 euro
termin składania ofert: 10 maja 2021  11:30
wynik postępowania: Wynik postępowania dostępny jest poniżej jako oddzielny plik do pobrania. Umowa z Wykonawcą została podpisana w dniu 28.05.2021 r. 

zamówienie na:

Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją przedsięwzięcia pn. „Remont drogi powiatowej nr 1631C Wabcz - Linowiec, na odcinku według kilometrażu drogi od km 0+011,13 do km 4+383,26”

zamawiający: POWIAT CHEŁMIŃSKI
tryb zamówienia: Zapytanie ofertowe
nr sprawy: PZD.DT.3210.8.2021.KŻ
wartość: Poniżej 130 000 zł
termin składania ofert: 7 maja 2021  14:00
wynik postępowania: Z uwagi na objętość danych wynik postępowania dostępny jest poniżej, jako oddzielny plik do pobrania. 

zamówienie na:

Zakup oraz dostawa kardiomonitorów w ramach dofinansowania działań na rzecz ochrony i promocji zdrowia.

zamawiający: Zespół Opieki Zdrowotnej w Chełmnie
tryb zamówienia: Zapytanie Ofertowe
nr sprawy: 7/2021
wartość: Poniżej 130.000 zł
termin składania ofert: 23 kwietnia 2021  13:00
wynik postępowania: Wyniki postępowania poniżej 

zamówienie na:

Sukcesywna dostawa leków do ZOZ w Chełmnie.

zamawiający: Zespół Opieki Zdrowotnej w Chełmnie
tryb zamówienia: Zapytanie Ofertowe
nr sprawy: 6/2021
wartość: Poniżej 130.000 zł
termin składania ofert: 23 kwietnia 2021  11:00
wynik postępowania: Wynik postępowania poniżej. 

zamówienie na:

Zabezpieczenie obiektów i terenu ZOZ Chełmno pod względem elektrycznym

zamawiający: Zespół Opieki Zdrowotnej w Chełmnie
tryb zamówienia: Zapytanie Ofertowe
nr sprawy: 5/2021
wartość: Poniżej 130.000 zł
termin składania ofert: 12 kwietnia 2021  10:00
wynik postępowania: Wynik postępowania poniżej.  

zamówienie na:

Zakup oraz dostawa aparatu do krioterapii oraz bieżni do ZOZ w Chełmnie

zamawiający: Zespół Opieki Zdrowotnej w Chełmnie
tryb zamówienia: Zapytanie Ofertowe
nr sprawy: 3/2021
wartość: Poniżej 130.000 zł
termin składania ofert: 19 marca 2021  11:00
wynik postępowania: Wynik poniżej. 

Przetargi o pozycjach 1 - 20 (z 25) starsze przetargi »