Przetargi rozstrzygnięte z 2024 roku


Przetargi o pozycjach 1 - 14 (z 14)zamówienie na:

Usługa outsourcingu druku dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Chełmnie”.

zamawiający: Zespół Opieki Zdrowotnej w Chełmnie.
tryb zamówienia: Wyłączone z obowiązku stosowania ustawy.
nr sprawy: 20/2024
wartość: Poniżej 130.000 zł netto
termin składania ofert: 12 kwietnia 2024  14:00
wynik postępowania: Wynik postępowania poniżej. 

zamówienie na:

Sukcesywna dostawa paliw płynnych do pojazdów służbowych dla ZOZ w Chełmnie.

zamawiający: Zespół Opieki Zdrowotnej w Chełmnie.
tryb zamówienia: tryb podstawowy - art. 275 pkt 1 ustawy Pzp
nr sprawy: 19/2024
wartość: Poniżej 221 000 euro
termin składania ofert: 12 kwietnia 2024  10:00
wynik postępowania: Wynik postępowania poniżej. 

zamówienie na:

Zakup, dostawa, montaż regałów stacjonarnych do dwóch pomieszczeń archiwum oraz zakup wraz z dostawą szaf kartotekowych do rejestracji POZ Zespołu Opieki Zdrowotnej w Chełmnie.

zamawiający: Zespół Opieki Zdrowotnej w Chełmnie.
tryb zamówienia: Wyłączone z obowiązku stosowania ustawy.
nr sprawy: 18/2024
wartość: Poniżej 130.000 zł netto
termin składania ofert: 5 kwietnia 2024  12:00
wynik postępowania: Wynik postępowania poniżej. 

zamówienie na:

Dostawa mięsa, drobiu, ryb, wędlin i tłuszczy do Zespołu Opieki Zdrowotnej w Chełmnie.

zamawiający: Zespół Opieki Zdrowotnej w Chełmnie.
tryb zamówienia: tryb podstawowy - art. 275 pkt 1 ustawy Pzp
nr sprawy: 14/2024
wartość: Poniżej 221 000 euro
termin składania ofert: 22 marca 2024  10:00
wynik postępowania: Wyniki postępowania poniżej. 

zamówienie na:

Obsługa gospodarcza i techniczna, zaopatrzenie w gazy medyczne w Zespole Opieki Zdrowotnej w Chełmnie.

zamawiający: Zespół Opieki Zdrowotnej w Chełmnie.
tryb zamówienia: Wyłączone z obowiązku stosowania ustawy.
nr sprawy: 12/2024
wartość: Poniżej 130.000 zł netto
termin składania ofert: 15 marca 2024  10:00
wynik postępowania: Wyniki postępowania poniżej. 

zamówienie na:

Adaptacja pomieszczeń istniejącej Pracowni TK i jej dostosowanie do nowych wymogów i norm związanych z montażem nowego aparatu do Tomografii Komputerowej dla ZOZ w Chełmnie.

zamawiający: Zespół Opieki Zdrowotnej w Chełmnie.
tryb zamówienia: tryb podstawowy - art. 275 pkt 1 ustawy Pzp
nr sprawy: 7/2024
wartość: poniżej 5 538 000 euro
termin składania ofert: 6 marca 2024  10:00
wynik postępowania: Wynik postępowania poniżej. 

zamówienie na:

„Dostawa wyrobów medycznych do Domu Pomocy Społecznej w Mgoszczu”

zamawiający: Dom Pomocy Społecznej w Mgoszczu
tryb zamówienia: tryb podstawowy
nr sprawy: DAG.330.1.3.2024
wartość: poniżej 130 000 zł.
termin składania ofert: 20 lutego 2024  09:00
wynik postępowania: Realizacje zamówienia powierzono firmie: Serwis Medyczno-Projektowy Sp. z o.o. ul. Żółkiewskiego 20/26, 87-100 Toruń  

zamówienie na:

Zakup oraz dostawa pieczywa i wyrobów piekarniczych do ZOZ w Chełmnie.

zamawiający: Zespół Opieki Zdrowotnej w Chełmnie.
tryb zamówienia: Wyłączone z obowiązku stosowania ustawy.
nr sprawy: 5/2024
wartość: Poniżej 130.000 zł netto
termin składania ofert: 19 lutego 2024  13:00
wynik postępowania: Wynik postępowania poniżej. 

zamówienie na:

Zakup oraz dostawę videogastroskopu dla ZOZ w Chełmnie

zamawiający: Zespół Opieki Zdrowotnej w Chełmnie.
tryb zamówienia: Wyłączone z obowiązku stosowania ustawy.
nr sprawy: 3/2024
wartość: Poniżej 130.000 zł netto
termin składania ofert: 16 lutego 2024  10:00
wynik postępowania: Wynik postępowania poniżej. 

zamówienie na:

Przebudowa drogi powiatowej nr 1615C Krusin – Bartlewo – Staw – Bielczyny

zamawiający: POWIAT CHEŁMIŃSKI
tryb zamówienia: TRYB PODSTAWOWY
nr sprawy: PZD.272.1.2024.KŻ
wartość: Poniżej 5538000 euro
termin składania ofert: 15 lutego 2024  10:00
wynik postępowania: Z uwagi na objętość danych wynik postępowania dostępny jest poniżej, jako oddzielny plik do pobrania. Umowa z wybranym Wykonawcą została podpisana w dniu 22.03.2024 r. 

zamówienie na:

Zakup i sukcesywna dostawa artykułów spożywczych do Domu Pomocy Społecznej w Mgoszczu

zamawiający: Dom Pomocy Społecznej
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: DAG330.1.1.2024
wartość: powyżej 130 000 zł.
termin składania ofert: 9 lutego 2024  09:00
wynik postępowania: Wynik postepowania dostępny poniżej 

zamówienie na:

Sukcesywna dostawa artykułów gospodarczych do ZOZ w Chełmnie.

zamawiający: Zespół Opieki Zdrowotnej w Chełmnie.
tryb zamówienia: Wyłączone z obowiązku stosowania ustawy.
nr sprawy: 2/2024
wartość: Poniżej 130.000 zł
termin składania ofert: 30 stycznia 2024  13:00
wynik postępowania: Wyniki postępowania poniżej. 

zamówienie na:

Opracowanie projektu konserwatorskiego renowacji 3 szt. drzwi wejściowych do sali auli oraz boazerii drewnianej w budynku szkoły Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Chełmnie

zamawiający: Powiat Chełmiński
tryb zamówienia: zapytanie ofertowe
nr sprawy: ZZP.2510.3.2023-2024.JG
wartość: poniżej 130 000 zł.
termin składania ofert: 22 stycznia 2024  11:55
wynik postępowania: Najtańszą ofertę złożyły: Łukasz Krzyś prowadzący działalność gospodarczą pn. Attica konserwacja zabytków Łukasz Krzyś, za kwotę 7.350,00 zł. brutto 

zamówienie na:

Sukcesywna dostawa soków, musów, wody mineralnej, w ramach Programu Dobry posiłek w szpitalu.

zamawiający: Zespół Opieki Zdrowotnej w Chełmnie.
tryb zamówienia: Wyłączone z obowiązku stosowania ustawy.
nr sprawy: 1/2024
wartość: Poniżej 130 tys złotych netto
termin składania ofert: 15 stycznia 2024  10:00
wynik postępowania: Wyniki postępowania. 

Przetargi o pozycjach 1 - 14 (z 14)