Przetargi rozstrzygnięte z 2020 roku


Przetargi o pozycjach 1 - 20 (z 37) starsze przetargi »zamówienie na:

Dostawa artykułów biurowych dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Chełmnie.

zamawiający: Zespół Opieki Zdrowotnej w Chełmnie
tryb zamówienia: Zapytanie Ofertowe
nr sprawy: 22/2020
wartość: PONIŻEJ 30.000 EURO
termin składania ofert: 8 października 2020  10:00
wynik postępowania: Ze względu na dużą ilość informacji, wynik postępowania dostępny jest jako plik do pobrania poniżej. 

zamówienie na:

Zakup i dostawy wyposażenia oraz pomocy dydaktycznych w ramach projektu pn. "Rozwój i podnoszenie kompetencji kluczowych i umiejętności zawodowych uczniów i nauczycieli z powiatu chełmińskiego"

zamawiający: Powiat Chełmiński
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZZP.041.5.2019.2020.JG
wartość: poniżej 214.000 euro
termin składania ofert: 25 września 2020  11:00
wynik postępowania: Komisja stwierdza, że najkorzystniejszymi ofertami na poszczególne części zamówienia są: na część nr 1 zamówienia (elektronika) oferta nr 7 złożona przez PHU BMS Sp.J., Z. Bielecki, ul. Staszica 22, 82-500 Kwidzyń, która uzyskała 100 pkt.; na część nr 2 zamówienia (pomoce naukowe) oferta nr 1 złożona przez Fabrykę Pomocy Naukowych Sp. z o.o., ul. Słowiańska 7, 48-300 Nysa, która uzyskała 100 pkt.; na część nr 3 zamówienia (artykuły biurowe i papiernicze) oferta nr 9 złożona przez Firmę Usługowo Handlową „ANNA” Anna Białobrzycka, ul. Wodna 18, 62-200 Gniezno. która uzyskała 100 pkt. Unieważnia się postępowanie w części nr 4 zamówienia (meble), ponieważ na tą część zamówienia nie wpłynęła żadna oferta. 

zamówienie na:

Dostawa gazów medycznych dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Chełmnie.

zamawiający: Zespół Opieki Zdrowotnej w Chełmnie
tryb zamówienia: Zapytanie Ofertowe
nr sprawy: 20/2020
wartość: PONIŻEJ 30.000 EURO
termin składania ofert: 22 września 2020  11:00
wynik postępowania: Ze względu na dużą ilość informacji, wynik postępowania dostępny jest jako plik do pobrania poniżej. 

zamówienie na:

Remont drogi powiatowej nr 1609C Rybieniec - Stolno

zamawiający: Powiatowy Zarząd Dróg
tryb zamówienia: Zapytanie Ofertowe
nr sprawy: PZD.DT.3210.7.2020.KŻ
wartość: Poniżej 30 tys. euro
termin składania ofert: 21 września 2020  15:00
wynik postępowania: Z uwagi na objętość danych wynik postępowania dostępny jest poniżej, jako odrębny plik do pobrania. 

zamówienie na:

Zakup i dostawy pomocy dydaktycznych oraz wyposażenia w ramach projektu pn. „Rozszerzenie oferty przedszkola specjalnego w Chełmnie o dodatkowe zajęcia zwiększające szanse edukacyjne dzieci niepełnosprawnych”

zamawiający: Powiat Chełmiński
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZZP.041.4.2019.2020.JG
wartość: poniżej 30 tys. Euro
termin składania ofert: 18 września 2020  11:00
wynik postępowania: Komisja dokonała wyboru najkorzystniejszych ofert: - w części nr 1 za najkorzystniejszą została uznana oferta nr 3 złożona przez Grupa Invest Sp. z o.o., ul. Giedlarowa 99a, 37-300 Leżajsk - w części nr 2 za najkorzystniejszą została uznana oferta nr 1 złożona przez Biuro Inżynieryjne Martex, Marcin Puźniak, Gorzeszów 19, 58-405 Krzeszów 

zamówienie na:

DOSTAWA ODCZYNNIKÓW LABORATORYJNYCH DO ZESPOŁU OPIEKI ZDROWOTNEJ W CHEŁMNIE.

zamawiający: Zespół Opieki Zdrowotnej w Chełmnie
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: 16/2020
wartość: PONIŻEJ 214.000 EURO
termin składania ofert: 18 września 2020  09:00
wynik postępowania: Ze względu na dużą ilość informacji, wynik postępowania dostępny jest jako plik do pobrania poniżej.  

zamówienie na:

Zakup, dostawa oraz instalacja sprężarek bezolejowych w ilości 2 szt. dla ZOZ w Chełmnie.

zamawiający: Zespół Opieki Zdrowotnej w Chełmnie
tryb zamówienia: Zapytanie Ofertowe
nr sprawy: 18/2020
wartość: PONIŻEJ 30.000 EURO
termin składania ofert: 16 września 2020  11:00
wynik postępowania: Ze względu na dużą ilość informacji, wynik postępowania dostępny jest jako plik do pobrania poniżej. 

zamówienie na:

Sukcesywna dostawa płyt CD-R, DVD-R

zamawiający: Zespół Opieki Zdrowotnej w Chełmnie
tryb zamówienia: Zapytanie Ofertowe
nr sprawy: 17/2020
wartość: PONIŻEJ 30.000 EURO
termin składania ofert: 15 września 2020  13:00
wynik postępowania: Ze względu na dużą ilość informacji, wynik postępowania dostępny jest jako plik do pobrania poniżej. 

zamówienie na:

ZAKUP SPRZĘTU DO WYKONYWANIA ZABIEGÓW Z ZAKRESU WIDEOCHIRURGII...

zamawiający: Zespół Opieki Zdrowotnej w Chełmnie
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: 14/2020
wartość: PONIŻEJ 214 000 EURO
termin składania ofert: 4 września 2020  09:00
wynik postępowania: Ze względu na dużą ilość informacji, wynik postępowania dostępny jest jako plik do pobrania poniżej. 

zamówienie na:

Dostawa artykułów spożywczych oraz jaj do Zespołu Opieki Zdrowotnej w Chełmnie.

zamawiający: Zespół Opieki Zdrowotnej w Chełmnie
tryb zamówienia: Zapytanie Ofertowe
nr sprawy: 15/2020
wartość: PONIŻEJ 30000 EURO
termin składania ofert: 31 sierpnia 2020  13:00
wynik postępowania: Ze względu na dużą ilość informacji, wynik postępowania dostępny jest jako plik do pobrania poniżej. 

zamówienie na:

ZAKUP SPRZĘTU MEDYCZNEGO DLA ZESPOŁU OPIEKI ZDROWOTNEJ W CHEŁMNIE W ZWIĄZKU Z ZAPOBIEGANIEM, PRZECIWDZIAŁANIEM I ZWALCZANIEM COVID-19

zamawiający: Zespół Opieki Zdrowotnej w Chełmnie
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: 11/2020
wartość: PONIŻEJ 214.000 EURO
termin składania ofert: 21 sierpnia 2020  09:00
wynik postępowania: Ze względu na dużą ilość informacji, wynik postępowania dostępny jest jako plik do pobrania poniżej.  

zamówienie na:

Bezgotówkowy zakup oleju napędowego, dostawa olejów silnikowych, płynów oraz akcesoriów...

zamawiający: Zespół Opieki Zdrowotnej w Chełmnie
tryb zamówienia: Zapytanie Ofertowe
nr sprawy: 12/2020
wartość: PONIŻEJ 30000 EURO
termin składania ofert: 12 sierpnia 2020  10:00
wynik postępowania: Ze względu na dużą ilość informacji, wynik postępowania dostępny jest jako plik do pobrania poniżej. 

zamówienie na:

Środki ochrony indywidualnej.

zamawiający: Zespół Opieki Zdrowotnej w Chełmnie
tryb zamówienia: Zapytanie Ofertowe
nr sprawy: 10/2020
wartość: PONIŻEJ 30.000 EURO
termin składania ofert: 10 sierpnia 2020  10:00
wynik postępowania: Ze względu na dużą ilość informacji, wynik postępowania dostępny jest jako plik do pobrania poniżej. 

zamówienie na:

Modernizację istniejącego placu zabaw przy przedszkolu SOSzW w Chełmnie w ramach projektu pn. „Rozszerzenie oferty przedszkola specjalnego w Chełmnie o dodatkowe zajęcia zwiększające szanse edukacyjne dzieci niepełnosprawnych”

zamawiający: Powiat Chełmiński
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZZP.041.4.2019.2020.JG
wartość: poniżej 30 tys. Euro
termin składania ofert: 29 lipca 2020  11:00
wynik postępowania: Zamówienie udzielone konsorcjum następujących firm: - Biuro Regionalne JORDAN – Jolanta Pędzisz, ul. Szymanowskiego 15/3, 87-100 Toruń, - BMJ EQUIP Mariusz Śliwiński, Czemlewo, 86-070 Dabrowa Chełmińska. 

zamówienie na:

Remont ogrodzenia boiska szkoły Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego, przy ul. Dworcowej 20-22 w Chełmnie

zamawiający: Powiat Chełmiński
tryb zamówienia: zapytanie ofertowe
nr sprawy: ZZP.041.2.2018.2019.2020.JG
wartość: poniżej 30 tys. Euro
termin składania ofert: 23 lipca 2020  11:00
wynik postępowania: Najtańszą ofertę złożyła firma Usługi Remontowo – Budowlane i Transportowe Arkadiusz Bogdański, Nowe Dobra 106, 86-200 Chełmno, na kwotę 43.250,00 zł. brutto, oferta nie przekracza kwoty zarezerwowanej w budżecie na wykonanie zamówienia. 

zamówienie na:

Sukcesywna dostawa środków czystości.

zamawiający: Zespół Opieki Zdrowotnej w Chełmnie
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: 7/2020
wartość: POWYŻEJ 214.000 EURO
termin składania ofert: 20 lipca 2020  09:00
wynik postępowania: Ze względu na dużą ilość informacji, wynik postępowania dostępny jest jako plik do pobrania poniżej. 

zamówienie na:

Zakup energii elektrycznej na potrzeby obiektów jednostek organizacyjnych Powiatu Chełmińskiego

zamawiający: Powiat Chełmiński
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: OR.G.272.2.2020.MA
wartość: poniżej 214.000 euro
termin składania ofert: 13 lipca 2020  11:00
wynik postępowania: Za najkorzystniejszą uznano ofertę nr 2, złożona przez: PGNiG Obrót detaliczny sp. z o.o, ul. Jana Kazimierza 3, 01-248 Warszawa, cena oferty: 291,61 zł netto za 1 MWh, cena łączna: 189 741,88 zł brutto, 100,00 pkt. Uzasadnienie wyboru: zgodnie z art. 91 ust. 1 Zamawiający dokonał wyboru na podstawie kryteriów oceny określonych w SIWZ. Wybrana oferta uzyskała najwyższą ilość punktów. Oferta nie podlega odrzuceniu - Wykonawca w wyznaczonym terminie złożył wszystkie dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz potwierdzające brak podstaw do wykluczenia. 

zamówienie na:

wykonanie robót budowlanych dla zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa Siedziby Statostwa Powiatowego w Chełmnie”

zamawiający: Powiat Chełmiński
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZZP.2510.1.2019.2020.JG
wartość: poniżej 5.548.000 Euro
termin składania ofert: 26 czerwca 2020  11:00
wynik postępowania: Za najkorzystniejszą uznana została oferta nr 8, złożona przez Firmę Budowlaną Fijałkowski i S-ka Sp. z o.o., ul. Okólna 7a, 87-100 Toruń. Oferta została najwyżej oceniona a oferent dostarczył wszystkie wymagane dokumenty. Przedstawione dokumenty są zgodne z zapisami SIWZ i komisja nie wnosi do nich zastrzeżeń. 

zamówienie na:

Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją inwestycji pn. „Budowa Siedziby Starostwa Powiatowego w Chełmnie”

zamawiający: Powiat Chełmiński
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZZP.2510.1.2019.2020.JG
wartość: poniżej 214.000 euro
termin składania ofert: 19 czerwca 2020  11:00
wynik postępowania: Najkorzystniejszą ofertę złożył Tomasz Rosłan, prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą „Usługi dla budownictwa „ROSBUD”, Tomasz Rosłan”, Wielkie Lniska 9, 96-300 Grudziądz. Oferta jest najwyżej ocenioną ofertą, jest kompletna i najwyżej oceniona ze wszystkich złożonych i nie odrzuconych ofert. 

zamówienie na:

Zadania wspólne na drogach powiatowych na terenie powiatu chełmińskiego

zamawiający: POWIAT CHEŁMIŃSKI
tryb zamówienia: PRZETARG NIEOGRANICZONY
nr sprawy: PZD.272.3.2020.KŻ
wartość: Poniżej 5 350 000 euro
termin składania ofert: 18 czerwca 2020  10:00
wynik postępowania: Z uwagi na objętość danych wynik postępowania dostępny jest poniżej, jako odrębny plik do pobrania. Umowa z wybranym Wykonawcą została podpisana w dniu 10.07.2020 r. 

Przetargi o pozycjach 1 - 20 (z 37) starsze przetargi »