Przetargi w toku


Przetargi o pozycjach 1 - 20 (z 45) starsze przetargi »zamówienie na:

Wykonanie usług z zakresu zimowego utrzymania dróg powiatowych na terenie powiatu chełmińskiego w sezonie zimowym 2020/2021

zamawiający: Powiatowy Zarząd Dróg
tryb zamówienia: PRZETARG NIEOGRANICZONY
nr sprawy: PZD.3221.1.2020.KŻ
wartość: Poniżej 214 000 euro
termin składania ofert: 23 października 2020  10:00

zamówienie na:

SUKCESYWNA DOSTAWA MATERIAŁÓW MEDYCZNYCH DLA ZOZ CHEŁMNO

zamawiający: Zespół Opieki Zdrowotnej w Chełmnie
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: 21/2020
wartość: PONIŻEJ 214.000 EURO
termin składania ofert: 16 października 2020  10:00

zamówienie na:

Zakup laptopów, urządzeń wielofunkcyjnych oraz tablic multimedialnych realizowany przez Fundusze Europejskie, pt. „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19”

zamawiający: Powiat Chełmiński
tryb zamówienia: zapytanie ofertowe
nr sprawy: OR
wartość: powyżej 30 tys. Euro
termin składania ofert: 7 sierpnia 2020  12:00

zamówienie na:

Modernizacja systemu HIS oraz dostawa, instalacja i konfiguracja sprzętu i oprogramowania...

zamawiający: Zespół Opieki Zdrowotnej w Chełmnie
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: 8/2020
wartość: POWYŻEJ 214.000 EURO
termin składania ofert: 31 lipca 2020  10:15

zamówienie na:

Dostarczanie posiłków dla uczestników Dziennego Centrum Wsparcia w Chełmnie w związku z realizacją Projektu pn. „Efektywne rozwiązania dzięki wspólnym działaniom - testowanie modelu wsparcia”

zamawiający: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Chełmnie
tryb zamówienia: zapytanie ofertowe
nr sprawy: 1/POWER/2020
wartość: poniżej 30 tys. Euro
termin składania ofert: 15 lipca 2020  10:00

zamówienie na:

Zakup laptopów i tabletów w ramach projektu "Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego"

zamawiający: Powiat Chełmiński
tryb zamówienia: zapytanie ofertowe
nr sprawy: OZKS
wartość: poniżej 30 tys. Euro
termin składania ofert: 2 czerwca 2020  12:00

zamówienie na:

materiały edukacyjne

zamawiający: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Chełmnie
tryb zamówienia: zapytanie ofertowe
nr sprawy: PCPR
wartość: poniżej 30 tys. Euro
termin składania ofert: 17 stycznia 2020  15:30

zamówienie na:

dwie szafy biurowe

zamawiający: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Chełmnie
tryb zamówienia: zapytanie ofertowe
nr sprawy: PCPR
wartość: poniżej 30 tys. Euro
termin składania ofert: 16 stycznia 2020  15:30

zamówienie na:

Usuwanie pojazdów z terenu powiatu chełmińskiego oraz umieszczanie ich na parkingu strzeżonym wyznaczonym przez Zamawiającego, zgodnie z ustawą z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym

zamawiający: Powiat Chełmiński
tryb zamówienia: zapytanie ofertowe
nr sprawy: KT.A.272.1.2019.MC
wartość: poniżej 30 tys. Euro
termin składania ofert: 19 września 2019  14:00

zamówienie na:

Rozeznanie rynku - zakup sprzętu medycznego.

zamawiający: Zespół Opieki Zdrowotnej w Chełmnie
tryb zamówienia: Rozeznanie rynku
nr sprawy: 9/2019
wartość: od wartośći 20.000 do 50.000 PLN netto
termin składania ofert: 10 maja 2019  09:00

zamówienie na:

Sukcesywna dostawa artykułów spożywczych: mięso i wędliny

zamawiający: Dom Pomocy Społecznej
tryb zamówienia: Zapytanie ofertowe
nr sprawy: DAG.330.1.3.2019.SO
wartość: PONIŻEJ 30000 EURO
termin składania ofert: 10 kwietnia 2019  09:00

zamówienie na:

zakup wraz z dostawą towarów stanowiących doposażenie szkół w ramach projektu "Doposażenie pracowni zawodowych ZS2 i ZSCKP"

zamawiający: Powiat Chełmiński
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZZP.041.2.2016/2018.JG
wartość: poniżej 221 000 Euro
termin składania ofert: 7 stycznia 2019  12:00

zamówienie na:

Dostawa wyposażenia na oddział intensywnej terapii

zamawiający: Zespół Opieki Zdrowotnej w Chełmnie
tryb zamówienia: Zapytanie Ofertowe
nr sprawy: 19/2018
wartość: PONIŻEJ 30000 EURO
termin składania ofert: 5 października 2018  10:00

zamówienie na:

Usuwanie pojazdów z terenu powiatu chełmińskiego oraz umieszczanie ich na parkingu strzeżonym wyznaczonym przez Zamawiającego, zgodnie z ustawą z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1260, zwanej dalej ustawą Prawo o ruchu drogowym.

zamawiający: Powiat Chełmiński
tryb zamówienia: zapytanie ofertowe
nr sprawy: KT.A.272.2.2018.MC
wartość: poniżej 30 tys. Euro
termin składania ofert: 14 sierpnia 2018  12:00

zamówienie na:

zakup i dostawy pomocy dydaktycznych – mundurów polowych, w ramach projektu pn. „Nowoczesne kształcenie zawodowe w powiecie chełmińskim”

zamawiający: Powiat Chełmiński
tryb zamówienia: zapytanie ofertowe
nr sprawy: ZZP.041.4.2016/2018.JG
wartość: poniżej 30 tys. Euro
termin składania ofert: 2 lipca 2018  11:00

zamówienie na:

Opracowanie dokumentacji budowlanej projektowej pn. „Budowa sali gimnastyczno - rehabilitacyjnej przy szkole SOSW w Chełmnie”, ul. Dworcowa 20/22

zamawiający: Powiat Chełmiński
tryb zamówienia: zapytanie ofertowe
nr sprawy: ZZP.BE5.7013.5.2017.JG
wartość: poniżej 30 tys. Euro
termin składania ofert: 22 stycznia 2018  12:00

zamówienie na:

Świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego

zamawiający: Powiat Chełmiński
tryb zamówienia: Ogłoszenie o zamiarze przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego
nr sprawy: KT.E.7140.4.1.2015.KL
wartość: brak oszacowania
termin składania ofert: 8 grudnia 2016  10:00

zamówienie na:

Zakup wraz z dostawą i montażem obudowy dydaktycznej - „Stanowiska dla zwierząt” w ramach realizowanej przez Powiat Chełmiński inwestycji pod nazwą „Utworzenie pracowni hodowlanej w Zespole Szkół CKP w Grubnie

zamawiający: Starostwo Powiatowe w Chełmnie
tryb zamówienia: rozeznanie cenowe
nr sprawy: ZZP.BE5.7013.3.2014.JG
wartość: powyżej 30000 EURO
termin składania ofert: 20 października 2014  15:00

zamówienie na:

Utworzenie pracowni hodowlanej w Zespole Szkół CKP w Grubnie

zamawiający: Starostwo Powiatowe w Chełmnie
tryb zamówienia: rozeznanie cenowe
nr sprawy: ZZP.BE5.7013.3.2014.JG
wartość: poniżej 30000 EURO
termin składania ofert: 14 lipca 2014  14:30

zamówienie na:

Zagospodarowanie terenu przy Zespole Szkół nr 1 w Chełmnie, ul. Dominikańska 35

zamawiający: Powiat Chełmiński
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZZP.BE5.7013.1.2014.JG
wartość: poniżej 5.186.000 EURO
termin składania ofert: 11 lipca 2014  11:00

Przetargi o pozycjach 1 - 20 (z 45) starsze przetargi »