Przetargi aktualne


Przetargi o pozycjach 1 - 3 (z 3)zamówienie na:

Przebudowa drogi Dolne Wymiary – Nowawieś Chełmińska wraz z przebudową mostów, zlokalizowanych w ciągu tej drogi

zamawiający: POWIAT CHEŁMIŃSKI
tryb zamówienia: TRYB PODSTAWOWY
nr sprawy: PZD.272.3.2024.KŻ
wartość: Poniżej 5538000 euro
termin składania ofert: 23 maja 2024  10:00

zamówienie na:

Pełnienie nadzoru inwestorskiego (branża drogowa i mostowa) nad realizacją przedsięwzięcia pn. „Przebudowa drogi Dolne Wymiary – Nowawieś Chełmińska wraz z przebudową mostów, zlokalizowanych w ciągu tej drogi”.

zamawiający: POWIAT CHEŁMIŃSKI
tryb zamówienia: Zapytanie ofertowe
nr sprawy: PZD.272.4.2024.KŻ
wartość: Poniżej 130 000 zł
termin składania ofert: 23 maja 2024  10:00

zamówienie na:

Wymianę gazowych kotów grzewczych c.o. na nowe, w kotłowni Zespołu Szkół nr 2 w Chełmnie przy ul. Szkolnej 14

zamawiający: Powiat Chełmiński
tryb zamówienia: tryb podstawowy
nr sprawy: ZZP.2510.1.2024.JG
wartość: powyżej 130 000 zł.
termin składania ofert: 3 czerwca 2024  10:00

Przetargi o pozycjach 1 - 3 (z 3)