Przetargi aktualne


Przetargi o pozycjach 1 - 2 (z 2)zamówienie na:

Sukcesywna dostawa gazów medycznych i technicznych dla ZOZ Chełmno

zamawiający: Zespół Opieki Zdrowotnej w Chełmnie
tryb zamówienia: Podstawowy - art. 275 pkt 1 ustawy Pzp
nr sprawy: 23/2021
wartość: PONIŻEJ 214.000 EURO
termin składania ofert: 27 października 2021  10:00

zamówienie na:

Dostawę pomocy dydaktycznych w ramach projektu „Doposażenie pracowni zawodowych ZS2 i ZSCKP II”.

zamawiający: Powiat Chełmiński
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZZP.041.1.2019.2020.2021.JG
wartość: powyżej 214 tys. EURO
termin składania ofert: 22 listopada 2021  10:00

Przetargi o pozycjach 1 - 2 (z 2)