Przetargi aktualne


Przetargi o pozycjach 1 - 3 (z 3)zamówienie na:

Sukcesywna dostawa leków do ZOZ w Chełmnie.

zamawiający: Zespół Opieki Zdrowotnej w Chełmnie
tryb zamówienia: Zapytanie Ofertowe
nr sprawy: 6/2021
wartość: Poniżej 130.000 zł
termin składania ofert: 23 kwietnia 2021  11:00

zamówienie na:

Zakup oraz dostawa kardiomonitorów w ramach dofinansowania działań na rzecz ochrony i promocji zdrowia.

zamawiający: Zespół Opieki Zdrowotnej w Chełmnie
tryb zamówienia: Zapytanie Ofertowe
nr sprawy: 7/2021
wartość: Poniżej 130.000 zł
termin składania ofert: 23 kwietnia 2021  13:00

zamówienie na:

Dostawę pomocy dydaktycznych w ramach projektu „Doposażenie pracowni zawodowych ZS2 i ZSCKP II”.

zamawiający: Powiat Chełmiński
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZZP.041.1.2019.2020.2021.JG
wartość: powyżej 214 tys. EURO
termin składania ofert: 4 maja 2021  10:00

Przetargi o pozycjach 1 - 3 (z 3)