zamówienie na:

SUKCESYWNA DOSTAWA OBŁOŻEŃ I PIELUCHOMAJTEK DLA ZESPOŁU OPIEKI ZDROWOTNEJ W CHEŁMNIE

zamawiający: Zespół Opieki Zdrowotnej w Chełmnie
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: 23/2020
wartość: PONIŻEJ 214.000 EURO
termin składania ofert: 4 listopada 2020  10:00
wynik postępowania: Wynik postępowania na platformie zakupowej link poniżej. 
Zespół Opieki Zdrowotnej w Chełmnie ogłasza postępowanie o wartości
szacunkowej poniżej kwoty 214 000 Euro, w trybie przetargu
nieograniczonego pn:

SUKCESYWNA DOSTAWA OBŁOŻEŃ I PIELUCHOMAJTEK DLA ZESPOŁU OPIEKI
ZDROWOTNEJ W CHEŁMNIE

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w BZP pod nr 601401-N-2020.

Postępowanie prowadzone jest w formie elektronicznej i wykonawcy mają do
niego dostęp poprzez: https://platformazakupowa.pl/transakcja/389103

metryczka


Odpowiada za treść: Grażyna Marcinkowska
Opublikował: Andrzej Pawlik (23 października 2020, 15:35:15)

Ostatnia zmiana: Andrzej Pawlik (3 grudnia 2020, 11:49:32)
Zmieniono: Wynik postępowania.

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 61