zamówienie na:

Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją inwestycji pn. "Ścieżki rowerowe w powiecie chełmińskim”.

zamawiający: POWIAT CHEŁMIŃSKI
tryb zamówienia: PRZETARG NIEOGRANICZONY
nr sprawy: PZD.272.10.2019.KŻ
wartość: Poniżej 221 000 euro
termin składania ofert: 23 grudnia 2019  11:00
wynik postępowania: Z uwagi na objętość danych wyniki postępowania na realizację poszczególnych części przedmiotu zamówienia, zostały zamieszczone poniżej, jako oddzielne pliki do pobrania. 
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na realizację cześci nr 3 przedmiotu zamówienia w postępowaniu - nr sprawy PZD.272.10.2019.KŻ (99kB) pdf

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na realizację cześci nr 1 przedmiotu zamówienia w postępowaniu - nr sprawy PZD.272.10.2019.KŻ (94kB) pdf

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na realizację cześci nr 2 przedmiotu zamówienia w postępowaniu - nr sprawy PZD.272.10.2019.KŻ (87kB) pdf

Informacja z otwarcia ofert w postępowaniu (160kB) pdf
Chełmno, 13.12.2019 r.
PZD.272.10.2019.KŻ
POWIAT CHEŁMIŃSKI
86-200 CHEŁMNO, UL. HARCERSKA 1
OGŁASZA
PRZETARG NIEOGRANICZONY
NA
PEŁNIENIE NADZORU INWESTORSKIEGO NAD REALIZACJĄ INWESTYCJI PN.
ŚCIEŻKI ROWEROWE W POWIECIE CHEŁMIŃSKIM


Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 13.12.2019 r. pod numerem 636095-N-2019.
Ogłoszenie można pobrać w pliku PDF: POBIERZ (163kB) pdf

Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) wraz z załącznikami można pobrać poniżej:

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.pdf (560kB) pdf
Załącznik nr 1 do SIWZ - Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.doc (37kB) word
Załącznik nr 2 do SIWZ - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia.doc (41kB) word
Załącznik nr 3 do SIWZ - Oświadczenie o przynależności do tej samej grupy kapitałowej.doc (37kB) word
Załącznik nr 4 do SIWZ - Wykaz wykonanych usług.doc (38kB) word
Załącznik nr 5 do SIWZ - Wykaz osób.doc (41kB) word
Załącznik nr 6 do SIWZ - Formularz Ofertowy.doc (68kB) word
Załącznik nr 7 do SIWZ - Wzór umowy.pdf (282kB) pdf
Załącznik nr 8 do SIWZ - Proponowana forma zobowiązania.doc (52kB) word

Zakres inwestycji nad, którą będzie pełniony nadzór inwestorski oraz wymagania techniczne dotyczące parametrów realizowanych robót i sposób ich wykonania, zawarte są w dokumentacji dostępnej do pobrania poniżej:

Dokumentacja techniczna inwestycji

metryczka


Odpowiada za treść: Krzysztof Żukowski
Opublikował: Krzysztof Żukowski (13 grudnia 2019, 12:44:57)

Ostatnia zmiana: Krzysztof Żukowski (24 lutego 2020, 12:30:26)
Zmieniono: Dodano informację o wyborze najkorzystniejszej oferty na realizację części nr 3 przedmiotu zamówienia w postępowaniu.

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 326