Zmiana przepisów dotyczących wymogu uzyskania zaświadczeń o objęciu nieruchomości uproszczonym planem urządzenia lasu lub decyzją zatwierdzającą inwentaryzacje stanu lasu12.05.2023

Zmiana przepisów dotyczących wymogu uzyskania zaświadczeń o objęciu nieruchomości uproszczonym planem urządzenia lasu lub decyzją zatwierdzającą inwentaryzacje stanu lasu

12.05.2023

OBWIESZCZENIE

Starosta Chełmiński informuje, że z dniem 12.05.2023 r. weszły w życie przepisy zmieniające wymóg uzyskania zaświadczeń z tytułu sprzedaży nieruchomości.

Zniesiony został obowiązek uzyskania zaświadczenia Starosty, celem przedstawienia go w kancelarii notarialnej.

Zgodnie z art. 37a ust. 1a ustawy z dnia o lasach (t.j. Dz.U.2022.672 ze zm.) okoliczności, czy sprzedawana nieruchomość objęta jest uproszczonym planem urządzenia lasu lub decyzją zatwierdzającą inwentaryzacje stanu lasu mogą być ustalone na podstawie oświadczenia sprzedającego złożonego pod rygorem odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

Notariusz sporządzający umowę sprzedaży poucza sprzedającego o odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia i zamieszcza o tym wzmiankę w akcie notarialnym.
metryczka


Wytworzył: Jolanta Janiszewska (12 maja 2023)
Opublikował: Dariusz Banach (12 maja 2023, 12:06:23)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 157