Obwieszczenie o wydaniu decyzji administracyjnej w sprawie ustalenia wysokości odszkodowania za nieruchomość położoną w obrębie Szymborno, gmina Kijewo Królewskie15.11.2021

Obwieszczenie o wydaniu decyzji administracyjnej w sprawie ustalenia wysokości odszkodowania za nieruchomość położoną w obrębie Szymborno, gmina Kijewo Królewskie

15.11.2021

Chełmno, dnia 15 listopada 2021 r.

Starosta Chełmiński
ul. Harcerska 1
86-200 Chełmno

GKN.C.683.47.2018.JB

Obwieszczenie

Na podstawie art. 49a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735 z późn. zm.),w związku z prowadzonym postępowaniem administracyjnym, w sprawie ustalenia wysokości odszkodowania za nieruchomość położoną w obrębie Szymborno, gmina Kijewo Królewskie, oznaczoną jako działka geodezyjna nr 277/1, która została nabyta przez Powiat Chełmiński na podstawie decyzji Starosty Chełmińskiego nr 2/2017 z dnia 14 sierpnia 2017 roku, znak AABŚ.A.6740.2.1.2017.AB, która stała się ostateczna w dniu 28 września 2017 r.,

zawiadamiam:

o wydaniu decyzji administracyjnej w przedmiotowej sprawie.

Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia. Niniejsze zawiadomienie zostało opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Chełmnie w dniu 15 listopada 2021 r.

Na wniosek strony zostanie udostępniony odpis decyzji, niezwłocznie, nie później niż w terminie 3 dni od daty otrzymania wniosku.

z up. Starosty Chełmińskiego
inż. Zbigniew Bernacki
NACZELNIK WYDZIAŁU
Geodezji, Kartografii
i Gospodarki Nieruchomościami

metryczka


Wytworzył: Zbigniew Bernacki (15 listopada 2021)
Opublikował: Dariusz Banach (15 listopada 2021, 14:28:18)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 209