Obwieszczenie o wydaniu decyzji o zezwoleniu na zmianę sposobu użytkowania budynku handlowego na cele mieszkalne, położonego w zabudowie mieszkaniowej jednorodzinnej, obręb ewidencyjny Lisewo, gmina Lisewo09.11.2021

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o zezwoleniu na zmianę sposobu użytkowania budynku handlowego na cele mieszkalne, położonego w zabudowie mieszkaniowej jednorodzinnej, obręb ewidencyjny Lisewo, gmina Lisewo

09.11.2021

Chełmno, dnia 09-11-2021r.

Starosta Chełmiński
ul. Harcerska 1
86-200 Chełmno

AABŚ.A.6740.1.226.2021.BP
 
OBWIESZCZENIE
STAROSTY CHEŁMIŃSKIEGO

Na podstawie art. 49a ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021r. poz. 735 tekst jednolity ze zm.), w związku z udziałem w postępowaniu więcej niż 20 stron, Starosta Chełmiński zawiadamia strony postępowania, że dnia 25-10-2021r. dla Pana Sylwestra Warjas, została wydana decyzja Nr 444/2021 (znak sprawy: AABŚ.A.6740.1.226.2021.BP) o pozwoleniu na:

"zmianę sposobu użytkowania budynku handlowego na cele mieszkalne, położonego w zabudowie mieszkaniowej jednorodzinnej, z lokalizacją inwestycji na działce nr 442/2 obręb ewidencyjny Lisewo, gmina Lisewo".
 
Wnioskowana inwestycja obejmuje zmianę sposobu użytkowania budynku handlowego na cele mieszkalne, położonego w zabudowie mieszkaniowej jednorodzinnej, z lokalizacją inwestycji na działce nr 442/2 obręb ewidencyjny Lisewo, gmina Lisewo. Budynek usytuowany jest od strony wschodniej, północnej i południowej w odległości 2 metry od granicy z działką nr 442/1.

Stosownie do ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021r. poz. 735 tekst jednolity ze zm.), w związku z udziałem w przedmiotowym postępowaniu więcej niż 20 stron, zawiadomienie o wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowę następuje w formie publicznego obwieszczenia na tablicy ogłoszeń w Starostwie Powiatowym w Chełmnie oraz przez udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie Powiatu Chełmińskiego.

Zgodnie z atr. 49a § 2 w/w ustawy zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie lub udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej. Stosownie do art. 49 § 2 Kodeksu Postępowania Administracyjnego, w niniejszej sprawie zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od 10 listopada 2021r.

Strony mają prawo zapoznania się z treścią przedmiotowej decyzji oraz dokumentacją sprawy. Powyższego można dokonać w Wydziale Administracji Architektoniczno – Budowlanej i Środowiska Starostwa Powiatowego w Chełmnie przy ul. Harcerskiej 1 w pokoju nr 6 w godz. 7:30-15:30 (we wtorek 7:30-16:30, w piątek 7:30-14:30).
 
z up. Starosty
Arkadiusz Beska
Naczelnik
Wydziału Administracji
Architektoniczno - Budowlanej
i Środowiska

metryczka


Wytworzył: Arkadiusz Beska (9 listopada 2021)
Opublikował: Dariusz Banach (10 listopada 2021, 13:40:36)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 88