Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego: zadanie pn.: „Budowa drogi gminnej w miejscowości Lisewo”10.08.2018

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego: zadanie pn.: „Budowa drogi gminnej w miejscowości Lisewo”

10.08.2018

Starosta Chełmiński
ul. Harcerska 1
86-200 Chełmno

AABŚ.C.6540.9.2018.JJ

OBWIESZCZENIE
STAROSTY CHEŁMIŃSKIEGO
z dnia 10 sierpnia 2018 r.

o wszczęciu postępowania administracyjnego


Na podstawie art. 93, art. 41 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze (t.j. Dz.U.2017.2126 z późn. zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U.2017.1257 z późn. zm.), w związku z wnioskiem Drogowej Inżynierii Sp. z o.o., spółka komandytowa, ul. Jana Matejki 7, 22- 100 Chełm,

Starosta Chełmiński zawiadamia o wszczęciu postępowania w sprawie zatwierdzenia „Dokumentacji geologiczno – inżynierskiej dla zadania pn.: „Budowa drogi gminnej w miejscowości Lisewo” gmina Lisewo, powiat chełmiński, województwo kujawsko-pomorskie.

Strony mogą zapoznać się z wyżej wymienionym wnioskiem oraz załączonymi do niego materiałami w Wydziale Administracji Architektoniczno – Budowlanej i Środowiska Starostwa Powiatowego w Chełmnie, przy ul. Harcerskiej 1, w godzinach pracy Urzędu, w pokoju nr 21 oraz składać ewentualne uwagi i wnioski na adres Starostwa, w terminie 7 dni od zawiadomienia, które zostaje podane do publicznej wiadomości w drodze obwieszczenia w Starostwie Powiatowym w Chełmnie oraz Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Chełmnie.

Zgodnie z art. 49 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego zawiadomienie stron postępowania uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne ogłoszenie.

W niniejszym przypadku zawiadomienie stron postępowania uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia 10 sierpnia 2018 r.

Z up. Starosty Chełmińskiego

Arkadiusz Beska

Naczelnik Wydziału
Administracji Architektoniczno – Budowlanej
i Środowiska

metryczka


Wytworzył: Arkadiusz Beska (10 sierpnia 2018)
Opublikował: Dariusz Banach (10 sierpnia 2018, 12:46:39)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 293